Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

294 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 9):

Página: 9

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV STANOVALCEV IN DRUGIH PROSTOROV V DOMU STAREJŠIH, PREDVSEM ČIŠČENJE TAL, POHIŠTVA, MENJAVA POSTELJNINE IN ČIŠČENJE PRIPOMOČKOV ZA DELO;ČIŠČENJE...

. químico analista/química analistaKEMIJSKI ANALITIK - M/Ž. KEMIK ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE KEMIJSKIH ANALIZ: VISKOZNOST, GOSTOTA, TITRACIJA, KONCENTRACIJA, PH, PREVODNOST, IR, UV/VIS, ICP-OES, IZPOSTAVE NA MEDIJE, KEMIJSKA ČISTOST. - DELO Z VZORCI – PRIPRAVA FILTRATOV, EKSTRAKCIJA, RAZKL...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH JEDI, POMOČ KUHINJSKEMU OSEBJU V HOTELSKI RESTAVRACIJI, pozitivna naravnanost, sposobnost timskega in samostojnega dela, možnost zaposlitve za nedoločen čas, d...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI, Delovno mesto je v Mojstrani. Delovnik je od ponedeljka do petka od 11 do 15.00., dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GOSPODINJSTVA IN UČITELJ V OPB - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ GOSPODINJSTVA IN UČITELJ V OPB, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, organizacijske sposobno...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ TEHNIKE IN IZBIRNIH PREDMETOV , IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, Strokovni izpit iz vzgoje in izob...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. od 1. 9. 2024 do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, UČITELJ SLOVENŠČINE, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, Strokovni i...

. sastre/sastraŠIVILJEC ZA POPRAVILA DELOVNIH OBLAČIL - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA POPRAVILA RAZLIČNIH DELOVNIH OBLAČIL TER DRUGA LAŽJA FIZIČNA DELA V PRALNICI, KI SE UKVARJA Z VZDRŽEVANJEM ZAŠČITNIH OBLAČIL INTERVENTNIH SLUŽB., , dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ ŠPORTA IN IZBIRNIH PREDMETOV ŠPORTA, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, Strokovni izpit iz vzgoje in izobraž...

. director de política turística/directora de política turísticaDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA TURIZEM KRANJSKA GORA - M/Ž. DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA PRIPRAVLJA PROGRAM DELA ZA DEJAVNOSTI SPREJEMA DOLOČENE AKTE ZAVODA SKLEPA POGODBE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA SKRBI ZA PRODUKTIVNOST IN EKON...

Más empleos: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 14 · 19 · >>