Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

538 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 9):

Página: 9

SKLADIŠČNI AGENT - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - FIZIČNI IN DOKUMENTARNI SPREJEM TER IZDAJA LETALSKIH POŠILJK. - FIZIČNO IN DOKUMENTARNO IZVAJANJE CARINSKIH POSTOPKOV. - IZVAJANJE POSTOPKOV UVOZA IN IZVOZA BLAGA. - IZVAJANJE LOGISTI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - SODELOVANJE PRI SV...

. administrativo contable/administrativa contableFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE, KNJIŽENJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN; OBDELOVANJE IN KNJIŽENJE BANČNEGA IZPISKA; SPREMLJANJE ANALITIČNIH EVIDENC SALDAKONTOV; UPRAVLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI; IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, Poleg n...

. chapistaDELAVEC V AVTOKLEPARSTVU - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA AVTOKLEPARSKA DELA. NUDIMO MOŽNOST PRIUČITVE., IZOBRAZBA NI POGOJEVANA, NUDIMO MOŽNOST PRIUČITVE. PO IZTEKU POGODBE NUDIMO MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA., dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI   - SODELOVANJE IN/A...

POMOČNIK DIREKTORJA ZA POSLOVANJE, POMOČNIK DIREKTORJA ZA TEDEN SLOVENSKE DRAME - M/Ž. MENEDŽERJI V KULTURI IN UMETNOSTI, poskusno delo , Določen čas, 41 mesecev, 21 dni, polni delovni čas, 40, POMOČNIK DIREKTORJA ZA POSLOVANJE: - NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN STROKOVNO VODI PODROČJE MENEDŽMENTA IN FINANC, - SAMOSTOJNO VODI PROJEKTE PO NAROČILU DIREKTORJA, - VZPOSTAVLJA IN VZDRŽ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - INFORMATORKA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH - TRANSPORT PACIENTOV - POZNAVANJE BOLNIŠNIČNEGA OKOLJA I...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II (I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, KAMOR SODIJO NASLEDNJA OPRAVILA: POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJ...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POPRAVILA LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Lokacija dela je Cesta na Okroglo 1, Naklo, dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI IN POLINTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOTAH INTE...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE INDUSTRIJSKE TERMO PROCESNE OPREME, MERILNO-REGULACIJSKE OPREME, KRMILIJ TER NJIHOVIH KOMPONENT, KALIBRACIJA MERILNO REGULACIJSKE OPREME IN SENZORIKE, IZVAJANJE TUS IN SAT , OSNOVNO OBVLADOVANJE PR...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSEBNE OSKRBE (POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB), IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE, NUDENJE POMOČI PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, IZVAJ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO LOGOPEDA V DISPANZERJU ZA MENTALNO ZDRAVJE OBSEGA: -DEFEKTOLOŠKA DIAGNOSTIKA S PODROČJA KOMUNIKACIJE IN GOVORA, -SPREMLJANJE, VODENJE IN OBRAVNAVA OSEB Z GOVORNO JEZIKOVNIMI MOTNJ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBDELAVA MATERIALOV, DELO NA VRTALNIH STROJIH, VRTANJE, REZANJE, BRUŠENJE, KRIVLJENJE IN RAZREZ MATERIALA, PRIPRAVA ORODJA, ŠABLON, PRIJEMAL, SPOSOBNOST BRANJA IN RAZUMEVANJA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SESTA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE,  NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJ, UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE,  IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH OSN...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S STANOVALCI Z DEMENCO, VZDRŽEVANJE IN OHRANJANJE ČIM VEČJE STOPNJE SAMOSTOJNOSTI NA VSEH PODROČJIH STANOVALČEVEGA DELOVANJA (NEGA, SKRB ZA OSEBE, PROSTI ČAS, PRODUKTIVNOST), POMOČ PRI DELIH...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (M/Ž) (60) (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) IN SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (M/Ž) (40) (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035037 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOTAH INTE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE DELA NA PODROČJU ČIŠČENJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE GENERALNIH ČIŠČENJ, DELO GOSPODINJE NA ODDELKU, OBVLADOVANJE IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELA NA POSEBNIH DELOVIŠČIH (TB, INT, KRG, LEKARNA)...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MOBILNA SLUŽBA, - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE, - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, - SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VO...

. agente de alquiler de vehículosREFERENT ZA NAJEM VOZIL - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJA V NAJEM IN DOSTAVA VOZIL PO TERENU, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST VOZNEGA PARKA, PRIPRAVA POGODB IN VODENJE EVIDENC O STANJU VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI V PISARNI IN NA TERENU, IZ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO NAVODILU ZDRAVNIKA, VODJE ZNE IN DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE, - IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV ZA KATERE JE USPOSOBLJENA IN ASISTIRANJE ZDRAVNIKOM, - USM...

. subastador/subastadoraSTROKOVNI SODELAVEC ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE - M/Ž. POSREDNIK ZA POSLOVNE DEJAVNOSTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI KREATIVNI ZASNOVI TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI, -NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI,   -UPRAVLJANJE S CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO, -UREDNIŠTVO SPLETNIH STRANI, S...

. camarero/camareraNATAKAR V BUTIČNEM HOTELU SUNROSE 7 - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V PENZIONSKI RESTAVRACIJI, A LA CARTE RESTAVRACIJI IN KAVARNI, DELO POTEKA V BUTIČNEM HOTELU SUNROSE 7 V BOHINJSKI BISTRICI. ZA ODDALJENE KANDIDATE JE ZA NASTANITEV POSKRBLJENO., dvoizmensko

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PODROČJE DELA: VARSTVO DRUŽINE, VARSTVO ODRASLIH, STORITVE - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, - SODELUJE Z INŠ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaIZDELOVALEC ŠABLON - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA ZA IZDELAVO ŠABLON TER IZDELAVA ŠABLON PO TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH, KONTROLA KVALITETE ŠABLON, BARVANJE IN PREMAZOVANJE, ČIŠČENJE, PRANJE ŠABLON, PO POTREBI...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PNEVMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI NA BOLNIŠKEM ODDELKU: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE, PRIPRA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK -PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE...

. médico generalista/médica generalistaDOKTOR MEDICINE, SPECIALIST DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ DRUŽINSKE MEDICINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN PRANJE ŠABLON TER TISKARSKIH PRIPOMOČKOV, PO POTREBI POMOČ TISKARJEM PRI PRIPRAVI IN NARAVNAVI STROJA TER PRI TISKANJU IN KONTROLI TISKA, PO POTREBI POMOČ V ...

Más empleos: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 13 · >>