Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

367 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 11):

Página: 11

MIZAR - MONTER - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SESTAVLJANJE POHIŠTVA V PROIZVODNJI, ŽAGANJE, FURNIRANJE IN MONTAŽA NA TERENU., Vestnost in odgovornost do dela, natančnost, timska naravnanost in poznavanje materialov., dopoldan

VARUH I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE IN VZDRŽEVANJE SOCIALNIH STIKOV, VKLJUČEVANJE IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV K VKLJUČEVANJU V RAZLIČNE AKTIVNOSTI, POMOČ IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV PRI AKTIVNEM ...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA JEDI IN PIJAČ, SVETOVANJE PRI IZBIRI, UREJANJE RESTAVRACIJE, IZDAJANJE RAČUNOV, INVENTURE, DRUGA DELA SKLADNO S SISTEMIZACIJO, zaželeno: samostojnost pri delu,POS elektronček. prijaznost, uslužnost, komunika...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEGA IN HRANJENJE GIBALNO OVIRANE OSEBE, POMOČ PRI TRANSFERJU, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, PRI KUHANJU IN ČIŠČENJU PROSTOROV., , dvoizmensko

. cocinero/cocineraKUHAR IV., ŠIFRA J034030 - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. za čas nadomeščanja dolgotrajne odsotnosti ter za čas nadomeščanja materinsk, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: -SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE HRANE PO JEDILNEM LISTU, -KUHANJE DIETNIH OBROKOV OZ. BELJAKOVINSKIH DODATKOV...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC - VODJA SLUŽBE ZA OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE DELOVNEGA PODROČJA, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA V SLUŽBI IN SODELOVANJA Z DRUGIMI SLUŽBAMI V UPRAVI TER OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK / MEŠALEC BARV - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM IN POPIS PREJETEGA BLAGA, PREGLED NAD ZALOGO, ODPREMA POŠILJK, MEŠANJE BARV PO PRIPRAVLJENIH RECEPTURAH, SKRB ZA RECEPTURE IN ETALONE, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO SKLADIŠČA., Dobra fizična pripravljen...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE BLAGA ZA PRODAJALNO LESCE IN RESJE, SPREMLJANJE PRAVILNE OPREMLJENOSI TRGOVSKEGA BLAGA, PRIPRAVA PRODAJNIH ARTIKLOV ZA PRODAJO IN SPROTNO DOPOLNJEVANJE, SVETOVANJE KUPCEM, SKLADIŠČENJE, SORTIRANJE IN ZLA...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL,   ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN STROJEV. POMOČ PRI KUHANJU.   PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV TER SERVIRANJE H...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas trajanja suspenza pogodbe, polni delovni čas, 40, UČITELJ ŠPORTA IN PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni in pismeno potrdilo iz kazenske ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavcev na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE   VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOČEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA - SODELOVANJE S C...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNIK - KONSTRUKTOR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŽENIRING TRDIH DELOV OBUTVE (PLASTIKA, KARBON), ŠABLON, ŽIGOV, REZERVNIH DELOV S POMOČJO PROGRAMA ZA 3D KONSTRUKCIJO. UPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE PROTOTIPOV S 3D TISKALNIKOM, SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM...

HIŠNIK IV - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SKRBI ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV; - POPRAVLJA INVENTAR IN OPREMO TER IZVAJA SPROTNA POPRAVILA; - KONTROLIRA BREZHIBNOST ELEKTRIČNE IN PLINSKE NAPELJAVE, ŠOLSKIH IGRAL; - VZDRŽUJE IN UREJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaREZALEC (M/Ž) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZ METALURŠKIH POLIZDELKOV, OBDELAVA MATERIALA/IZDELKOV S STROJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE IN MERITEV, IZDELAVA TEHNIČNE IN SPREMNE DOK...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaIZDELOVALEC GUMENIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA GUMENIH IZDELKOV PO TEHNOLOŠKIH PREDPISIH -PRIPRAVA ORODIJ, NAPRAV IN USTREZNIH POLIZDELKOV -          PREVERJANJE Z MERITVAMI -ENOSTAVNA DEL...

TRANSPORTNI KOMERCIALIST - M/Ž. POSREDNIKI ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK ( TRŽENJE, PRIPRAVA PONUDB, IDR.), UČINKOVITO USTVARJANJE IN OHRANJANJE ODNOSOV S STRANKAMI, ZASTOPANJE IN PREDSTAVITEV PODJETJA, SPOSOBNOST IN PR...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ PO PLANU, IZVAJANJE MEDFAZNE KONTROLE IN KONTROLE KVALITETE, PRODUKTIVNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE DELOVNIH OPERACIJ, SKRB...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialSTROKOVNI DELAVEC ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE KATASTRA JAVNIH SLUŽB, IZVAJANJE POSNETKOV Z GPS OPREMO,IZDAJANJE SMERNIC, MNENJ IN PROJEKTNIH POGOJEV SKLADNO Z ZAKONODAJO, IZMERE PRIKLJUČKOV NA JAVNO INFRASTRUKTURO, OGLE...

PODPORNIK HRVAŠKIM KUPCEM - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA BODO: DVIGOVANJE TELEFONA, ODGOVARJANJE NA E-MAIL, POGOVOR V ŽIVO LIVECHAT, PREVAJANJE IZ SLOVENŠČINE V HRVAŠČINO. , Zahteva se znanje hrvaške...

OBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE CNC STROJEV, STRUŽENJE SERIJSKIH IN ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODOV, FREZANJE DELOV ZA POSEBNE PRIPRAVE, ORODJA IN SERIJSKIH POLPROIZVODOV, KONTROLA KAKOVOSTI LASTNEGA DELA, , dopoldan

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA-ČISTILKA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNO VZDRŽEVANJE ČISTOČE HOTELSKIH SOB, POSTILJANJE, MENJAVA BRISAČ IN DRUGEGA TEKSTILA, ROČNO IN STROJNO POMETANJE OKOLICE, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN SKUPNIH POVRŠIN, TER DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -POGRINJANJE MIZ S ČISTIM PRTOM, PRIBOROM, POSODO IN STEKLOVINO   -POZDRAVLJANJE STRANK TER VROČANJE JEDILNIH LISTOV IN CENIKOV PIJAČE   -SVETOVANJE PRI IZBIRE HRANE IN PIJAČE   -SPREJEMANJE NAROČIL HRANE IN PIJAČE TER OD...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB STANOVALCEV, HRANJENJE STANOVALCEV, UREJANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANOVALCEV., strok...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA ŽIVILA, POMAGA PRI PRIPRAVI OBROKOV, PRIPRAVLJA HLADNE OBROKE IN NAPITKE, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO, POMIVA POSODO IN PRIBOR, IZVAJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA V SKLADU S POTREBAMI DELOVN...

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaSPECIALIST KLINIČNE PSIHOLOGIJE - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SPCEIALISTA KLINIČNE PSIHOLOGIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK., Opravljen specialistični izpit za specialista klinične psihologije ter veljavna licenca za delo na področju klinične psihologi...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRAN ZDRAVSTVENIK/DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA OZ. DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK., Licenca za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti, opravljen strokovni izpit za ...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · < · 11 · > · >>