Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

500 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 11):

Página: 11

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA V KUHINJI. SMISELNA RAZDELITEV DEL IN NALOG MED SODELAVCE TER UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV. NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL IN DRUGEGA BLAGA ZA PRIPRAVO HRANE. PRIPRAVA IN S...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ GOSPE Z MULTIPLO SKLEROZO. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, POMOČ PRI NEGI, RAZGIBAVANJE, DRUŽENJE, SPREMSTVO...DELOVNO MESTO SE NAHAJA- POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO., ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje dolgotrajne odsotnosti, polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE DELA NA PODROČJU ČIŠČENJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE GENERALNIH ČIŠČENJ, DELO GOSPODINJE NA ODDELKU, OBVLADOVANJE IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónTEHNOLOG V PROIZVODNJI - STISKALNICE - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: NAČRTOVANJE IN UVAJANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ŠTANCANIH DELOV IN GLOBOKEGA VLEKA,   IZDELAVA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE,   ZAGOTAVLJANJE NEMOTENE PROIZVODNJE IN IZBOLJŠEVANJE,   NADZOR NAD ST...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN V...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN V...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN V...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - NABAVA BLAGA. - OBDELAVA ELEKTRONSKIH ZAHTEVKOV ZA MATERIALNO NAROČANJE. - USTVARJANJE NAROČIL IZ PREJETIH ZAHTEVKOV IN POŠILJANJE NAROČIL DOBAVITELJEM (PO ELEKTRONSKI POŠTI). - KNJIŽENJE DOBAVNIC...

. representante comercialSTROKOVNI SODELAVEC ZA DOKUP IN MALOPRODAJNO ANALITIKO - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI DOLOČANJU PRODAJNIH KOLEKCIJ, IZVAJANJE OPERATIVNIH AKTIVNOSTI V PROCESU OBLIKOVANJA KOLEKCIJ, POGAJANJA Z DOBAVITELJI IN PRIPRAVLJANJE POGODB, REŠEVANJE REKLAMACIJ, ANALIZIRANJE POSL...

. auxiliar de enfermeríaSR. MED. SESTRA / ZDR. TEHNIK PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE TER SPECIFIČNE INTENZIVNE NEGE PRI NEGOVANJU STAROSTNIKOV IN INVALIDOV, KI POTREBUJEJO ZDRAVSTVENO NEGO ZAHTEVNEGA TIPA (TIP 2 IN 3),...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, RAZKLADANJE, NAKLADANJE, VSEBINSKA IN KOLIČINSKA KONTROLA, OBVEŠČANJE NADREJENIH O POŠKODBAH POŠILJK, MANJKU TER VIŠKU BLAGA, SKRB ZA UREJENO SKLADIŠČE, SKRB ZA UREJENO OKOLICO, UPRAVLJANJE ...

VIŠJI SVETOVALEC, ŠIFRA DM: 4306, LOKACIJA OPRAVLJANJA DELA: KRANJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OB...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRGOVINI SPORTINA KRANJ - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZDAJANJE RAČUNOV -SEZNANJANJE KUPCEV S KAKOVOSTJO, SESTAVO IN VZDRŽEVANJEM IZDELKOV IN SEZNANJANJE S  PLAČILNIMI POGOJI -SPREJEMANJE / PREVZEM BLAGA IN RAZVRŠČANJE IZDELKOV ZA PRODAJO , Komunikativnost in veselj...

. farmacéutico/farmacéuticaPREDSTOJNIK LEKARNE - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. zaključka mandata direktorja oz. do 30.09.2024., polni delovni čas, 40, MATERIALNO IN STROKOVNO VODENJE, KOORDINIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V ENOTI, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE IN PREDPISE S PODROČJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI, POSLOVNI N...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaKOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC- SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIE...

. contableFINANČNIK VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA,  OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, OBVEZNA PRAKSA, DELO ŠTUDENTO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO PRIPRAVLJENOST ZA UVAJANJE V DELO ZA DELO KOORDINATORJA V ZDRAVSTVENI NEGI. OPIS DELOVNIH NALOG: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOM, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE UPORA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE TER SPECIFIČNE INTENZIVNE NEGE PRI NEGOVANJU STAROSTNIKOV IN INVALIDOV, KI POTREBUJEJO ZDRAVSTVENO NEGO ZAHTEVNEGA TIPA (TIP 2 IN 3), -IZ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeUČITELJ - VZGOJITELJ ZA ZGODNJO OBRAVNAVO (LOGOPED) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, DEFEKTOLOŠKA DIAGNOSTIKA S PODROČJA KOMUNIKACIJE IN GOVORA, SPREMLJANJE, VODENJE IN OBRAVNAVA PREDŠOLSKIH OTROK Z GOVORNO JEZIKOVNIMI MOTNJAMI. PRIPRAVA GRADIVA ZA VZGOJITELJE IN STAR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, - VZDRŽEVANJE OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, - OPAZOVANJE IN BELEŽENJE STANOVALČEVEGA POČUTJA, VITALNIH F...

. auxiliar de enfermeríaSR. MED. SESTRA/ZDR. TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE TER SPECIFIČNE INTENZIVNE NEGE PRI NEGOVANJU STAROSTNIKOV IN INVALIDOV, KI POTREBUJEJO ZDRAVSTVENO NEGO ZAHTEVNEGA TIPA (TIP 2 IN 3),...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadJ015007 - ENERGETIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DELA S PODROČJA STROKE, - NADZOR DELOVANJA PARNEGA KOTLA, KOLIČINE GORIVA, - ROKOVANJE IN NADZOR NAD  TLAČNIMI POSODAMI Z MEDICINSKIMI PLINI, - DNEVNO SPREMLJANJE PORABE VODE, OGREVANJA IN TEMP...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE INDUSTRIJSKE TERMO PROCESNE OPREME, MERILNO-REGULACIJSKE OPREME, KRMILIJ TER NJIHOVIH KOMPONENT, KALIBRACIJA MERILNO REGULACIJSKE OPREME IN SENZORIKE, IZVAJANJE TUS IN SAT , OSNOVNO OBVLADOVANJE PR...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNI RAZVOZ LESNE BIOMASE PO SLOVENIJI IN AVSTRIJI Z VLAČILCEM IN/ALI POLPRIKOLIČARJEM. LESNA BIOMASA SE RAZVAŽA V RAZSUTEM STANJU S PRIKOLICO S POMIČNIM DNOM., , dopoldan

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE REZERVACIJ IN GOSTOV PO PRAVILIH HIŠE. OPRAVLJANJE DELA RECEPTORJA. REŠEVANJE REKLAMACIJ S STRANI GOSTOV. VZDRŽEVANJE HOTELSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA. ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER Č...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PISARN, SANITARIJ, HODNIKOV, STOPNIŠČ IN ČAJNIH KUHINJ. DELO POTEKA NA STALNEM OBJEKTU NA LOKACIJI LETALIŠČA BRNIK (GRE ZA NOVEJŠI OBJEKT Z MAJHNO KVADRATURO), IZMENIČNO OD 6.00 - 10.00 URE IN...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE INDUSTRIJSKE TERMO PROCESNE OPREME, MERILNO-REGULACIJSKE OPREME, KRMILIJ TER NJIHOVIH KOMPONENT, KALIBRACIJA MERILNO REGULACIJSKE OPREME IN SENZORIKE, IZVAJANJE TUS IN SAT , OSNOVNO OBVLADOVANJE PR...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaUČITELJ FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazen...

. representante comercialSKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV - M/Ž. SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE TRGA, TER SKRB ZA PRODAJO IN DOSEGANJE PRODAJNIH CILJEV  - ISKANJE NOVIH POTENCIALNIH STRANK IN POSLOVNIH PARTNERJEV  - VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODLIČNIH ODNOSOV S POSLOVNIMI PARTNERJI...

Más empleos: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 14 · >>