Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

581 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 15):

Página: 15

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MIZARSKIH DEL (ZNATI SAMOSTOJNO, GOSPODARNO IN KVALITETNO IZDELATI MIZARSKI IZDELEK), MERITVE IN MONTAŽA IZDELKOV NA OBJEKTIH, IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL NA STROJIH IN LINIJAH, IZVAJANJE ZAHTEVNIH POVRŠINSKIH OBDE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PISARN, SANITARIJ, HODNIKOV, STOPNIŠČ IN ČAJNIH KUHINJ. - DELO POTEKA NA STALNEM OBJEKTU NA LOKACIJI LETALIŠČA BRNIK (GRE ZA NOVEJŠI OBJEKT Z MAJHNO KVADRATURO), IZMENIČNO OD 6.00 - 10.00 U...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE STROJNIH LINIJ, VODENJE DELOVNIH SKUPIN, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN OBVEŠČANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, ODKR...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE FURNIRJA, SORTIRANJE PO KVALITETNIH IN INTERNIH STANDARDIH, ROČNO IN STROJNO SPAJANJE FURNIRJA PO DELOVNIH NALOGIH, IZDELAVA INTARZIJSKIH FURNIRSKIH LISTOV, KON...

KUHAR RADOVLJICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA IN PRIPRAVA ŽIVIL ZA ODDELKE, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO. PRIČAKUJEMO: USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSKI/ŽIVILSKI TEHNIK, IZKUŠN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaVODJA III (VSZNO) - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA SZNO NA ENOTI, KAR VKLJUČUJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJO IN NADZOR SZNO IN USKLAJEVANJE DEL IN NALOG S PODPORNIMI SLUŽBAMI DOMA,   NADZOR HIGIENSKIH RAZMER ...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI KRANJA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. ves čas trajanja projekta., polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO. P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. IŠČEMO OSEBNEGA ASISTENTA ZA TEŽJE INVALIDNO OSEBO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPRED...

. chapistaAVTOKLEPAR - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POPRAVILO LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Lokacija dela je Cesta na Okroglo 1, Naklo, dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER NA STROJU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV PO ZAHTEVAH TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, NADZOR NAD POTEKOM DELA TER IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POMANJKLJIVOSTI NA ...

MEHATRONIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PORAVILO  IN SERVIS LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, DIAGNOSTIKA, UG. NAPAK, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas .Lokacija dela je   cest...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA SPREJEMA, SKLADIŠČENJA IN IZDAJO MATERIALA V SKLADIŠČE IZ PROIZVODNJE, ODPREMO MATERIALA IN KNJIŽENJE IZ ZALOG, IZVAJANJE PROCESA IDENTIFIKACIJE IN EVIDENTIRANJE MATERIALA, KOORDINIRANJE IN ORGANI...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POPRAVILA LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Lokacija dela je Cesta na Okroglo 1, Naklo, dopoldan

. electricistaELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ELEKTRO DELA NA LOKACIJI (ŠIBKI TOK, INŠTALACIJE), VZDRŽEVANJE STROJEV, DRUGA DELA NA ELEKTRO PODROČJU.  1-IZMENSKO DOPOLDANSKO DELO (VIKENDI PROSTI) - LOKACIJA OTOČE 2-IZMENSKO DELO (VIKENDI PROSTI) - ...

DISPEČER OZ. USLUŽBENEC ZA RAZPOŠILJANJE VOŽENJ - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USLUŽBENEC ZA RAZPOŠILJANJE VOŽENJ ZA AVTOVLEKO, PREJEMANJE KLICEV, KOMUNIKACIJA S STRANKO GLEDE PREVZEMA VOZILA, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za nedol...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC OPREME – DELAVEC ZAČETNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKROENERGETSKIH POSTROJENJIH,   SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, OPREMI IN OKOLICI, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA, UREJANJE EVIDENC...

. electricistaELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO INŠTALATERSKA DELA NA TERENU (ŠIBKOTOČNE, SREDNJE NAPETOSTNE INŠTALACIJE), NAPELJEVANJE ELEKTRO INŠTALACIJ, STRELOVODNIH INŠTALACIJ, INŠTALACIJ JAVNE RAZSVETLJAVE IN SEMAFORIZACIJE, DELA NA VIŠINI, DRUGA DELA...

PROIZVODNI DELAVEC (ŠENČUR) M/Ž - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNI (RAZREZ PROFILOV, NADZOR, INVENTURA), PRIPRAVA MATERIALA ZA MONTAŽO, TEREN (SERVIS, POMOČ PRI MONTAŽI), VODENJE EVIDENC IN POROČANJE, 1-IZME...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPREDELAVEC - OPERATER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE NAVODIL ZA DELO PO TEHNOLOŠKIH PREDPISIH, - ORGANIZIRANJE MENJAVE IZMENJAV, - NASTAVLJANJE IN REGULIRANJE STROJEV IN NAPRAV, - KONTROLA KAKOVOSTI IZD...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC / SKLADIŠČNIK (DOPOLDAN) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE (3X TEDENSKO),  ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE SKLADIŠČA (BREZ SANITARIJ), POMETANJE IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA.  DELA V SKLADI...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA (KOLIČINSKA, KAKOVOSTNA KONTROLA,...), INTERNI TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE (RAZLAGANJE, PREKLADANJE, NAKLADANJE, RAZVRŠČANJE, KONTROLA SLABIH ROKOV,...), IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE (PREVZE...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioODPREMNIK - SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA SPREJEMA, SKLADIŠČENJA IN IZDAJO MATERIALA V SKLADIŠČE IZ PROIZVODNJE, ODPREMO MATERIALA IN KNJIŽENJE IZ ZALOG, IZVAJANJE PROCESA IDENTIFIKACIJE IN EVIDENTIRANJE MATERIALA, KOORDINIRANJE IN ORGANI...

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalSAMOSTOJNI SVETOVALEC IV - PROJEKT IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV: UVAJANJE V DELO ZA PODAJANJE INFORMACIJ, UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VEČKANALNA KOMUNIKACI...

. arquitecto/arquitectaVIŠJI SVETOVALEC - OBČINSKI URBANIST - M/Ž. ARHITEKT URBANIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA V SKLADU Z VELJAVNIM ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA , PODROBNEJE JE OPIS DEL IN NALOG NAVEDEN V JAVNI OBJAVI NATEČAJA NA SPLETNI STRANI OBČINE HTTPS://WWW.CERKLJE.SI , - ...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaDELAVEC V PAKIRNICI - LIPNICA - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA LAŽJA DELA PAKIRANJE, PRANJE IN PREGLEDOVANJE KOSOV. , POGOJI ZA ZASEDBE DELOVNEGA MESTA:  NEDOKONČANA OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, ZAŽELENE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI, TRENUTNO D...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaKOVINARSKI DELAVEC - MONTAŽER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠ KOLEKTIV VABIMO KOVINARSKEGA DELAVCA- MONTAŽERJA. DELO POTEKA V KONČNI MONTAŽI KAMINSKIH PEČI, KJER SE IZVAJA SESTAVA VRAT PEČI, MONTAŽA VRAT IN RAZLIČ...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI PRIPRAVI, SKRB ZA ČISTOČO KUHINJE, Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj. Urnik dela po dogovoru, nedelje in prazniki so dela prosti.,

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN ZA PODROČJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN KMETIJSTVA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazen...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR -ČISTILEC - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TALNO ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV V HOTELU IN RESTAVRACIJI TRIPIČ, ČIŠČENJE SANITARIJ, POMIVANJE OKEN, SKRB ZA ČISTOČO OBJEKTA IN OKOLICE, POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB., Začetna bruto plača se poviša ob samostojnem in...

INDUSTRIJSKI INŽENIR - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU CILJEV, STRATEGIJE IN RAZVOJA OBRATA PRIPRAVA, OBLIKOVANJE IN VODENJE STRATEGIJE INVESTICIJSKEGA RAZVOJA TEHNOLOŠKEGA PROCESA,   VODENJE POSLOVANJA OBRATA...

Más empleos: << · 8 · 11 · 13 · < · 15 · > · 17 · >>