Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

378 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. ingeniero civil/ingeniera civilSAMOSTOJNI NADZOR NA PROJEKTU CESTE 6 - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL NA PODROČJU GEOTEHNIČNIH OBJEKTOV IN PREDOROV V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADNJO OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV, NA PODROČJU RS IN V TUJ...

POMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OBDELAVI IN PRIPRAVI MESA - POMOČ PRI PRIPRAVI MESNIH IZDELKOV-PRIPRAVA IZDELKOV ZA PALETIRANJE IN TRANSPORT-NAKLADANJE-RAZKLADANJE, PALETIRANJE - ČI...

PRIPRAVLJALEC VOZIL - M/Ž. PRALCI VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, Priprava novih in rabljenih vozil, pranje novih in rabljenih vozil, Po izteku pogodbe za določen čas je možnost sklenitve pogodbe za NDČ. Delo poteka od 8-12 ure in od 13-17 ure., dopoldan

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIR...

POMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEHNIČNIH IN IZVEDBENIH DELIH , POMOČ PRI DELO NA STROJU , PRIPRAVA ORODIJ IN MATERIALA ZA DELO , SODELOVANJE PRI REŠEVANJU PROBLEMOV V   ZVEZI Z NAPAKA...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH FAKTUR, KNJIŽENJE PLAČILNEGA PROMETA, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV OSTALIH DRUŽB V SKUPINI, KNJIŽENJE TUJIH PREJETIH RAČUNOV, IZDAJA RAČUNOV ZA DRUŽBE V SK...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ ZAČETNIK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. Od 01.01.2022 do 30.06.2022, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNE-IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOST...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo (naročite ga lahko tudi po elek...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ (UNIV.DIPL. DEFEKTOLOG ALI MAGISTER SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA (IZVAJANJE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI IN UČNIMI ALI VZGOJNIMI TEŽAVAMI POUČEVANJE V JUTRANJEM VARSTVU, IZVAJANJE PRIPRAV NA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REDNO ČISTI IN VZDRŽUJE PROSTORE, PREZRAČUJE PROSTORE, PRESTILJA POSTELJE, SKRBI ZA PRANJE POSTELJNEGA IN OSEBNEGA PERILA STANOVALCEV IN NJEGOVO OZNAČITEV, OPRAVLJA DELA V ČAJNI KUHINJI ...

. trabajador social en hospitales/trabajadora social en hospitalesSOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNO SODELOVANJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADINE, KOORDINACIJA DELA Z IZBRANIM ZDRAVNIKOM IN ZUNANJIMI USTANOVAMI. RAZISKOVANJE CELOSTNE DRUŽINSKE SITUACIJE, IZVAJANJE SKUP...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI VZGOJNEGA DELA, POMOČ VZGOJITELJU PRI ORGANIZIRANJU AKTIVNOSTI V ODDELKU, SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SODELOVANJ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA DELOVNEM MESTU OZIROMA VRSTA DELA ZAJEMA NASLEDNJA DELA: -PRIPRAVO STATORJA ELEKTROMOTORJA (ODSTRANJEVANJE STAREGA NAVITJA, VIZUALNI PREGLED IN OPOZORILO NA MOREBITNA ODSTOPANJA, TER USTREZNO UKREPANJE) -P...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC-HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVALEC-HIŠNIK VZDRŽUJE FUNKCIONALNI OBJEKT-POSLOVNE ZGRADBE, OPRAVLJA PREPROSTA OPRAVILA IN ORGANIZIRA DELO ZUNANJIH IZVAJALCEV., prilagodljivost in komunikativnost, logika, dopoldan

PROIZVODNI DELAVEC - LIČAR FINIŠER V PROIZVODNJI LETAL - M/Ž. LIČARJI IN LOŠČILCI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KOSOV ZA BARVANJE (BRUŠENJE, KITANJE, ZAŠČITA), BARVANJE KOSOV, FINIŠIRANJE - BRUŠENJE IN POLIRANJE.  DELO V PROIZVODNJI - LIČARSKI ODDELEK. DELO JE SAMOSTOJNO IN V SKUPINI., Obvezna je vsaj pokli...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SKRBI ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV - POPRAVLJA INVENTAR IN OPREMO TER IZVAJA SPROTNA POPRAVILA - KONTROLIRA BREZHIBNOST ELEKTRIČNE IN PLINSKE NAPELJAVE, ŠOLSKIH IGRAL - VZDRŽUJE IN UREJA OKOLICO, SODELUJE S ČISTI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN SKRB ZA NAROČILA, PRIPRAVA BLAGA, SKRB ZA ZALOŽENOST IN UREJENOST REGALOV, PREVZEM IN ODPREMA BLAGA., pripravljenost na izmensko delo, pripravljenost na neenakomerno razporejen delovni čas, ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, ČIŠČENJE OPREME IN OKOLICE ŠOLE, DRUGA DELA PO NAVODILU POMOČNIKA RAVNATELJA IN RAVNATELJA, znanje slovenskega jezika, potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila ...

. operador de laminado de fibra de vidrio/operadora de laminado de fibra de vidrioPROIZVODNI DELAVEC - IZDELOVALEC KOMPOZITNIH DELOV IN SKLOPOV ZA LETALA - M/Ž - M/Ž. LAMINATOR PRI IZDELAVI LETAL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Ročna laminacija sestavnih delov in sklopov iz kompozitnih materialov, brušenje, vrtanje, lepljenje, sestavljanje. Delo v proizvodnji, delo samostojno in v skupini ., Obvezna je poklicna ali sred...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 (M/Ž) V ODDELKU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV TER DRUGIH ORODIJ, PRIPRAVA ANALIZ RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADI...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NEKATERIH DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE TER SODELOVANJE PRI OS...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V PROSTORIH BIVANJA, SANITARNIH PROSTORIH IN SKUPNIH PROSTORIH - POSTILJANJE, PRESTILJANJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE POSTELJE, ZAMENJAVA B...

ČISTILEC II - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI...

PRODAJALEC M/Ž - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRODAJA IZDELKE KUPCEM, DELA Z BLAGAJNO,PREVZEMA IZDELKE - SKRBI ZA UREJENOST PRODAJALNE IN IZLOŽB,SODELUJE PRI NAROČANJU BLAGA,SODELUJE PRI INVENTURNIH POPISIH BLAGA ... , Zaželene so izkušnje pri prodaji tekstila, večizm...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIKAR (M/Ž), V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR). - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTO-ELEKTRIKARSKIH DEL PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.  KRAJ OPRAVLJANJA DELA:  ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR, Raven in s...

. bombero/bomberaGASILEC - M/Ž. GASILEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPERATIVNO IZVAJANJE NALOG GAŠENJA IN REŠEVANJA. - POŽARNA PREVENTIVA IN POŽARNA STRAŽA. - ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANIH LETAL. - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE GASILSKIH VOZIL IN GASILSKO REŠEVALNE OPREME. - IZVAJANJ...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVOZNIK STROJNIK (M/Ž) V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR) - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME PREGLE...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NEKATERIH DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE TER SODELOVANJE PRI OS...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V PROSTORIH BIVANJA, SANITARNIH PROSTORIH IN SKUPNIH PROSTORIH - POSTILJANJE, PRESTILJANJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE POSTELJE, ZAMENJAVA B...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 (M/Ž) V ODDELKU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV TER DRUGIH ORODIJ, PRIPRAVA ANALIZ RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADI...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>