Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

535 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV - IZVAJANJE DEL IN NA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - SOBARICA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POTREBUJEMO ENO OSEBO ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČISTOČE, ZAŽELENO, DA IMA PREDHODNE DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU ČIŠČENJA. DELO JE NEZAHTEVNO IN BO POTEKALO V DOPOLDANSKIH URAH V POSLOVNIH PROSTORIH NA HR...

. vendedor/vendedoraPRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL KRANJ - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA STRANKE, SVETOVANJE IN POMOČ PRI NAKUPU, UREJENOST TRGOVINE, SMISEL ZA ESTETIKO, ROČNE SPRETNOSTI,   ZNANJE RAČUNALNIŠKE OSNOVE, KOMUNIKATIVNOST, SKRB ZA DOBRO VZDUŠJE V KOLEKTIVU. ZAKAJ HIŠA DARIL? (PR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN PREPOZNAVANJE POTREB TER SPREMEMB PRI STAROSTNIKIH, ODGOVORNO OBVEŠČANJE ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH DELAVCEV, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ STAROSTNIKOV, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO LAŽJE ZAHTEVNOSTI V PROIZVODNJI OBDELAVE KOVIN., Predhodno znanje ni potrebno. Zaželene so izkušnje z delom v proizvodnji. Nudimo delo za nedoločen čas, m...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PODROČJE DELA: VARSTVO DRUŽINE, VARSTVO ODRASLIH, STORITVE - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, - SODELUJE Z INŠ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KUHINJE,   PRIPRAVA APARATOV IN POSODE, PRIPRAVA SUROVIN ZA KUHANJE, IZRAČUN KALORIČNE IN EKONOMSKE VREDNOSTI ŽIVIL,   ODGOVORNOST ZA EKONOMSKE VREDNOSTI ŽIVIL, IZDELAVA SESTAVIN ZA JEDI (REZANCI, NADEVI, DODATKI) ...

. técnico de metalurgia/técnica de metalurgiaTEHNOLOG LITJA - M/Ž. TEHNIK ZA METALURGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ V OBRATU TLAČNA LIVARNA, SKRB ZA EVIDENTIRANJE, IZDELAVO PONUDB IN KALKULACIJ, IZDELAVA POROČIL PREDPISANA Z DNQ, SPREMLJANJE POIZKUSNE IN TEKOČE PROIZVODNJE, SODEL...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL,  NAČRTOVANJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA KUHINJSKIH POMOČNIKOV,  PREVERJANJE KAKOVOSTI HRANE TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE NA RECEPTE IN PO OSEBNI PRES...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, UPORABNICA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH, POMOČ PRI SKRBI ZA OTROKA TER SPREMSTVO., , dvoizmensko

. agente de alquiler de vehículosREFERENT ZA NAJEM VOZIL - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJA V NAJEM IN DOSTAVA VOZIL PO TERENU, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST VOZNEGA PARKA, PRIPRAVA POGODB IN VODENJE EVIDENC O STANJU VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI V PISARNI IN NA TERENU, IZ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Radovljici. Pri prijavi navedite številko oglas...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - E034004 - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN PC PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, S...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, KNJIŽENJE DRUGIH POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA IZDANIH FAKTUR, EVIDENCA IN NADZOR IZTRŽKOV, SPREMLJANJE TERJATEV IN OPOMINJANJE NEPLAČNIKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ, P...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, TISKANJE ETIKET NA RAZLIČNIH MATERIALIH Z RAZNOVRSTNIMI TISKARSKIMI STROJI, NASTAVITEV STROJA, ORODJA IN TISKOVNEGA MATERIALA, KONTROLA TISKA, PO POTREBI NUMERIRANJE, RAZREZ MATERIALA, OSTALA TISKARSKA IN PROIZVODNA DEL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. Nadomeščanje - do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE  POMOČI UPORABNIKOV   - NADZOR NAD MEDICINSK...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE PNEVMATIK, IZDELOVANJE ŽIČNIH JEDER, VULKANIZIRANJE PLAŠČEV, MEŠANJE ZMESI, OPERATER KONČNE KONTROLE, REZANJE KORDA , PRIPRA...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN SPREMLJANJE INVESTICIJ (STROKOVNO, FINANČNO) TER IZVAJANJE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH OBJEKTOV,PRIPRAVA ALI USKLAJEVANJE PROJEKTNIH NALOG, INVEST...

KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, IZVAJANJE MERITEV VZORČNIH PROIZVODOV, ODOBRITEV PROIZVODNEGA PROCESA., Zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelova...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 01. SPREMLJA, ANALIZIRA IN IDENTIFICIRA TRG POTENCIALNIH DOBAVITELJEV, AKTUALNE PROMOCIJE, AKCIJE, ALTERNATIVNE IN NOVE ARTIKLE 02. RAZVIJA IN NEGUJE ODNOSE Z DOBAVITELJI (KOMUNIKACIJE, OZNAČEVANJE ARTIKLOV, SP...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB STANOVALCEV, HRANJENJE STANOVALCEV, UREJANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO  OBSEGALA : DELO ZA STROJEM - VTISKOVANJE, DELO V ODDELKU MONTAŽE (VIJAČENJE, MONTIRANJE KOTNIKOV, LEPLJENJE TESNIL), PREGLEDOVANJE KOSOV (KAKO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške oziroma porodniškega dopusta, najdlje do 31.08.2023 z možnostjo p, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA-VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO D...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z OPRAVLJENIM MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V PRVI TRIADI - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške oziroma porodniškega dopusta, najdlje do 31.08.2023 z možnostjo , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO D...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA LASERJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA CNC LASERSKEM STROJU,  MERJENJE OBDELOVANCA PO DANI DOKUMENTACIJI, MERJENJE S POMIČNIM MERILOM ALI LUPO, NALAGANJE PROGRAMA IN NASTAVLJANJE STROJA, IZVAJANJE VIZUALNE KONTROLE KOSA ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I, II IN III KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJIH POKLICNIH KOMPETENC,  IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU MANJ IN BOLJ ZAHTEVNIH DIAG...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KOLIČINSKEGA PREVZEMA BLAGA, IZVAJANJE SKLADIŠČNIH MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, zaželen izpit za delo z viličarjem, zanesljivost, odgovornost, natančnost in vestnos...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - BRNIK ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK V KUHINJI - BRNIK ENOIZMENSKO. NALOGE: - DELJENJE HRANE V RESTAVRACIJI IN DELO NA BLAGAJNI, - PRIPRAVA SESTAVIN ZA KUHANJE (TERMIČNA IN MEHANSKA OBDELAVA), - OPRAVLJANJE KUHARSKIH DEL P...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioUPRAVLJALEC SREDSTEV ZEMELJSKE OSKRBE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOORDINIRANJE SREDSTEV IN ZAPOSLENIH V OSKRBI LETAL, - UPRAVLJANJE S TEHNIČNIMI SREDSTVI ZA OSKRBO LETAL IN POTNIKOV, - VODENJE, PARKIRANJE IN ŠTARTANJE LETAL, - VOŽNJO LETALIŠKIH AVTOBU...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v KRIŽAH. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO JE...

Más empleos: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 12 · >>