Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

301 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. camarero/camareraPROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST II (VILA BLED) - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ TER SVETOVANJE PRI IZBIRI IN SERVIRANJU VIN SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ TER PRIPRAVA PONUDB V SODELOVANJU S PRODAJNO SLUŽBO, SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ, NAPITKO...

FARMACEVTSKI TEHNIK III (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC FARMACEVTSKI TEHNIK SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, znanje vsaj enega tujega jezika, natančnost in zanesljivost, delo je enoizmensko, podrobnejše informacije na splet...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. do 15.12.2024, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA V POPOLDANSKEM ČASU, -POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO OKRAJNEGA SODIŠČA, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČISTIJO SE GARDEROBE, SANITARIJE, HODNIKI, POSAMEZNE PISARNE, OMOGOČENO DELO S ČISTILNIM STROJEM , - Lokacija dela: Žiri   - zaposlitev za polni delovni čas  40 ur tedensko (7.00 – 15.00 ali 12.00 – 20...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICVIŠJI ANALITIK - PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE PROJEKTOV IZBOLJŠAV INFORMACIJSKIH SISTEMOV - PREDLAGANJE IZBOLJŠAV NA PODROČJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV - SODELOVANJE PRI IZBORU ZUNANJIH PONUDNIKOV - ANALIZIRANJE ZAHTEV, NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH ...

UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV S PODROČJA STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA POUČEVANJE PREDMETOV STROJNIŠTVA, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepneg...

DELAVEC V PAKIRNICI - M/Ž. DELAVCI ZA ROČNO PAKIRANJE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE, LEPLJENJE IN PAKIRANJE RAZLIČNIH IZDELKOV,  OPRAVLJANJE  DELA VOZNIKA KOMBIJA 1x ALI 2x NA TEDEN ( PO DOGOVORU) ., Po izteku pogodbe možnost sklenitve nove pogodbe. Zaželen izpit za viličar...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI VODJA OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI, USKLAJUJE IN ODGOVARJA ZA STROKOVNO DELO PRI IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE. NUDIMO DELO V PRIJETNEM, MANJŠEM KOLEKTIVU, KI JE ZELO RAZNOLIKO IN DINAMIČNO TER ZAJEMA TAKO PISARNIŠKO, KOT TUDI VELIKO TERENSKEGA DELA....

. asistente de direcciónSODELAVEC V GLAVNI PISARNI VII/1 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE TER IZVAJA DELA V GLAVNI PISARNI, - UPRAVLJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU, - VODI EVIDENCE IN PRIPRAVLJA POROČILA, - VODI EVIDENCE UPORABE IN VZDR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPL.MED.SESTRE V AMBULANTI NMP, ORGANIZIRA LASTNO DELO ZA SODELOVANJE V TIMU, POZNA VELJAVNO ZAKONODAJO O NUJNI MEDICINSKI POMOČI IN REŠEVALNIH PREVOZIH V RS, OBVEŠČA DISPEČERSKO SLUŽBO ...

Más empleos: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 12 · 18 · >>