Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

301 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. recepcionistaRECEPTOR / INFORMATOR - M/Ž. RECEPTOR V PODJETJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBHODI IN KONTROLA STANJA OBJEKTOV, TAKOJŠNJE OBVEŠČANJE VARNOSTNO NADZORNEGA CENTRA V PRIMERU VARNOSTNIH INCIDENTOV (NEPRAVILNOSTI, KRŠITVE ALI POMANJKLJIVOSTI), PRIMOPREDAJA OB ZAKLJUČKU IZMENE S PISNI...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SKRBI ZA NEMOTENO DELOVANJE  IKT IN MULTIMEDIJSKE TEHNIKE; - NAMEŠČA SISTEMSKO IN UPORABNIŠKO PROGRAMSKO OPREMO; - SODELUJE S SERVISI ZA POPRAVILA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO UČITELJA OBSEGA PRIPRAVO, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DELO S STARŠI TER SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA V ŠOLI. - OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DEL...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31. 8. 2025 , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI IN OSTALA DELA PO OPISU V SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV, ŽIVLJENJEPIS, PRILOŽIJO VSA DOKAZILA O ...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ SLOVENŠČINE, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojn...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GEOGRAFIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA GEOGRAFIJO, poskusno delo , Določen čas  oz. za nadomeščanje do 31. 12. 2024, z možnostjo podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40, ZAHTEVANA JE OBVEZNA PRILOGA DOKAZIL; DIPLOMA O KONČANI IZOBRAZBI (PROFESOR GEOGRAFIJE 7/2, MAGISTER PROFESOR GEOGRAFIJE), STROKOVNI IZPIT IZ V...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA IN ORGANIZACIJSKA PODPORA PROCESU ZDRAVLJENJA PISANJE IZVIDOV PO DIKTATU OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA ADMINISTRACIJE OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV VODENJE PREDPISANIH KNJIG, ARHIVIRANJE MEDI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLAD, RAZKLAD BLAGA S KAMIONA, UREJANJE SKLADIŠČA, RAZPOREJANJE BLAGA V SKLADIŠČU, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TOVORNIH VOZIL,IZDAJA IN SPREJEM BLAGA, TEKOČE VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VARNO DELO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) - 50 INSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035037) - 50 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V EN...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPLOMIRANA BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE - I...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 10 · 17 · >>