Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

499 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC ŠKOFJA LOKA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, OMOGOČANJE PRIJETNIH IN ENOSTAVNIH NAKUPOV KUPCEM, DOSLEDNO OPRAVLJANJE DELA V SKLADU S PRODAJNIMI NAČELI, ZALAGANJE POLIC S PREHRAMBNIMI IN NEPREHRAMBNIMI IZDELKI, PRIPRAVA, PEKA IN ZLAGANJE PEKOVSKIH IZDELKOV, ZAGO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV - IZVAJANJE DEL IN NA...

MUZEJSKI INFORMATOR VI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO Z OBISKOVALCI, SKRB ZA MUZEJSKO TRGOVINO, NADZOR NAD STANJEM ZALOG, DELO Z BLAGAJNO, INFORMIRANJE, OSTALO, POZNAVANJE VASCO PROGRAMOV, IZKUŠNJE Z VODENJEM TRGOVINE, dopoldan

. técnico de metalurgia/técnica de metalurgiaTEHNOLOG LITJA - M/Ž. TEHNIK ZA METALURGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ V OBRATU TLAČNA LIVARNA, SKRB ZA EVIDENTIRANJE, IZDELAVO PONUDB IN KALKULACIJ, IZDELAVA POROČIL PREDPISANA Z DNQ, SPREMLJANJE POIZKUSNE IN TEKOČE PROIZVODNJE, SODEL...

. agente de alquiler de vehículosREFERENT ZA NAJEM VOZIL - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJA V NAJEM IN DOSTAVA VOZIL PO TERENU, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST VOZNEGA PARKA, PRIPRAVA POGODB IN VODENJE EVIDENC O STANJU VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI V PISARNI IN NA TERENU, IZ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KUHINJE,   PRIPRAVA APARATOV IN POSODE, PRIPRAVA SUROVIN ZA KUHANJE, IZRAČUN KALORIČNE IN EKONOMSKE VREDNOSTI ŽIVIL,   ODGOVORNOST ZA EKONOMSKE VREDNOSTI ŽIVIL, IZDELAVA SESTAVIN ZA JEDI (REZANCI, NADEVI, DODATKI) ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PODROČJE DELA: VARSTVO DRUŽINE, VARSTVO ODRASLIH, STORITVE - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, - SODELUJE Z INŠ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO LAŽJE ZAHTEVNOSTI V PROIZVODNJI OBDELAVE KOVIN., Predhodno znanje ni potrebno. Zaželene so izkušnje z delom v proizvodnji. Nudimo delo za nedoločen čas, m...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, UPORABNICA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH, POMOČ PRI SKRBI ZA OTROKA TER SPREMSTVO., , dvoizmensko

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - E034004 - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN PC PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, S...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL,  NAČRTOVANJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA KUHINJSKIH POMOČNIKOV,  PREVERJANJE KAKOVOSTI HRANE TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE NA RECEPTE IN PO OSEBNI PRES...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Radovljici. Pri prijavi navedite številko oglas...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, KNJIŽENJE DRUGIH POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA IZDANIH FAKTUR, EVIDENCA IN NADZOR IZTRŽKOV, SPREMLJANJE TERJATEV IN OPOMINJANJE NEPLAČNIKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ, P...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE PNEVMATIK, IZDELOVANJE ŽIČNIH JEDER, VULKANIZIRANJE PLAŠČEV, MEŠANJE ZMESI, OPERATER KONČNE KONTROLE, REZANJE KORDA , PRIPRA...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, TISKANJE ETIKET NA RAZLIČNIH MATERIALIH Z RAZNOVRSTNIMI TISKARSKIMI STROJI, NASTAVITEV STROJA, ORODJA IN TISKOVNEGA MATERIALA, KONTROLA TISKA, PO POTREBI NUMERIRANJE, RAZREZ MATERIALA, OSTALA TISKARSKA IN PROIZVODNA DEL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. Nadomeščanje - do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE  POMOČI UPORABNIKOV   - NADZOR NAD MEDICINSK...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN SPREMLJANJE INVESTICIJ (STROKOVNO, FINANČNO) TER IZVAJANJE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH OBJEKTOV,PRIPRAVA ALI USKLAJEVANJE PROJEKTNIH NALOG, INVEST...

KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, IZVAJANJE MERITEV VZORČNIH PROIZVODOV, ODOBRITEV PROIZVODNEGA PROCESA., Zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelova...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB STANOVALCEV, HRANJENJE STANOVALCEV, UREJANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANO...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 01. SPREMLJA, ANALIZIRA IN IDENTIFICIRA TRG POTENCIALNIH DOBAVITELJEV, AKTUALNE PROMOCIJE, AKCIJE, ALTERNATIVNE IN NOVE ARTIKLE 02. RAZVIJA IN NEGUJE ODNOSE Z DOBAVITELJI (KOMUNIKACIJE, OZNAČEVANJE ARTIKLOV, SP...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške oziroma porodniškega dopusta, najdlje do 31.08.2023 z možnostjo p, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA-VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO D...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA LASERJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA CNC LASERSKEM STROJU,  MERJENJE OBDELOVANCA PO DANI DOKUMENTACIJI, MERJENJE S POMIČNIM MERILOM ALI LUPO, NALAGANJE PROGRAMA IN NASTAVLJANJE STROJA, IZVAJANJE VIZUALNE KONTROLE KOSA ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO  OBSEGALA : DELO ZA STROJEM - VTISKOVANJE, DELO V ODDELKU MONTAŽE (VIJAČENJE, MONTIRANJE KOTNIKOV, LEPLJENJE TESNIL), PREGLEDOVANJE KOSOV (KAKO...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z OPRAVLJENIM MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V PRVI TRIADI - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške oziroma porodniškega dopusta, najdlje do 31.08.2023 z možnostjo , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO D...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v KRIŽAH. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO JE VEČ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI, NATIKANJE/IZTIKANJE NA OBEŠALA, PAKIRANJE, PO IZTEKU  POGODBE MOŽNOST SKLENITVE NOVE POGODBE., dvoizmensko

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO - IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, - IZVAJANJE TEHN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN AKTIVNOSTI IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODD...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA TER PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SVETOVANJE, PRIPRAVA PREDRAČUNOV, DOBAVNIC, RAČUNOV IN OSTALIH ZAHTEVANIH DOKUMENTOV, MARKETINŠKE DEJAVNOSTI ZA VEČJO PREPOZNAVNOST PODJET...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA STANOVALCEV, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIP...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 10 · >>