Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

275 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV PODROBEN - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti in kasneje možnost podaljšanja za nedolo, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1- - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJA POSTOPKE JAVNIH RAZPISOV, VODI, KOORDINIRA, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA PROJEKTE DOMA, -NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE VSEH KADROVSKIH DEL, -PRIPRAVI... DOM PETRA UZARJA.
 • . Directores de servicios de educaciónRAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE -M/Ž - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 60 mesecev oz. 30. 9. 2023, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KOT ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA, ZAČETEK DELA 1. 10. 2018, urejevalniki besedil - zahtevno, delo... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA III - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, KAMOR SODIJO NASLEDNJA OPRAVILA: POMOČ PRI OBLAČENJU,... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, ZLASTI PA PRIPRAVLJA, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA... VRTEC BLED.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesUREJEVALEC NA ŠTANCAH - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, Določen čas, 1 mesec oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40 ur, TEHNIČNO DELO V PROIZVODNJI, NASTAVLJANJE ORODIJ NA STROJU , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, PRI OSNOVNI ŠOLI ZAHTEVANO TEHNIČNO... ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., Poslovna enota Kranj.
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -UREJANJE, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, -POMOČ PRI POPRAVILIH TER IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL, -OPRAVLJANJE DRUGIH FIZIČNIH DEL, -PRAZNENJE POSOD IN KONTORLA VSEBINE POSOD, -DOSTAVA POSOD DO VOZILA,... OBČINA BOHINJ.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasVZDRŽEVALEC III - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -DELO NA SMETARSKEM VOZILU, -DELO NA ZBIRNEM CENTRU , -UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE MANJŠIH STROJEV IN MEHANIZACIJE, -VZDRŽEVANJE CEST, POTI IN PARKOV, -RAZLIČNA DELA NA PODROČJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE... OBČINA BOHINJ.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesMEŠANJE ZMESI 1 - MOŠKI. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSAMEZNIH OPERACIJ NA MEŠANJU IN DODELAVI ZMESI: TEHTANJE SUROVIN, HLAJENJE, NAKLADANJE IN OZNAČEVANJE PO DELOVNIH IN TEHNOLOŠKIH... GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, - IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE STANOVALCEV, - IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH... COMETT DOMOVI d.o.o.; COMETT DOMOVI d.o.o., Podružnica DOM VIHARNIK.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZOVANJE... COMETT DOMOVI d.o.o.; COMETT DOMOVI d.o.o., Podružnica DOM VIHARNIK.
 • . Receptores de apuestas y afinesBLAGAJNIK - RECEPTOR - M/Ž. SPREJEMALCI STAV, KRUPJEJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V RECEPCIJI IN NA BLAGAJNI, PRODAJA IN ODKUP ŽETONOV, VREDNOSTNIH LISTIČEV, IZPLAČILO DOBITKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik... CASINO BLED, D.D. PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO.
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE OBROKOV (ZAJTRKE, MALICE, KOSILA) NA OSNOVI PREDLOŽENIH JEDILNIKOV, ZDRAVNIŠKIH POTRDIL ZA DIETE IN VODJE PREHRANE ZA OTROKE IN ZAPOSLENE, IZDAJA HRANE ZA OTROKE IN ZAPOSLENE OZ. DRUGE NAROČNIKE , PO POTREBI... KRANJSKI VRTCI.
 • . Profesionales del trabajo socialSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, - VODENJE DOKUMENTACIJE,... COMETT DOMOVI d.o.o.; COMETT DOMOVI d.o.o., Podružnica DOM VIHARNIK.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHATRONIK - M/Ž. MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIKLOP IN SERVIS REGULACIJ NA OGREVALNIH NAPRAVAH , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, DELOVNE IZKUŠNJE SO ZAŽELENE, NISO PA POGOJ , dopoldan PRAKTIKUM, PODJETJE ZA PROMET, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI HRANE KUHARJU, PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI IN ZAJTRKOV, PRIPRAVA ZELENJAVE, PRILOG, SLADIC, SADJA… ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, POMIVANJE POSODE, IZVAJANJE... PREŠA, D.O.O., TRGOVINA IN SERVIS CERKLJE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasREZALEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA REZANJE KOVIN, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZREZ METALURŠKIH POLIZDELKOV, OBDELAVA MATERIALA/IZDELKOV S STROJI IN NAPRAVAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, IZPIT ZA VILIČARJA IN MOSTNO... Mersteel SSC, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosJ032023 STREŽNIK II(I) - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA HIGIENSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME, VZDRŽEVANJE ČISTOČE SANITARIJ, KOPALNIC, PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE BOLNIŠKEGA PERILA IN OBLEKE BOLNIKOV, ZBIRANJE ODPADKOV V SKLADU... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.
 • . Lavanderos y planchadores manualesJ033029 VZDRŽEVALEC PERILA III - M/Ž. PRALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRANJE PERILA Z RAZLIČNIMI PROGRAMI PRANJA, SUŠENJE PERILA, LIKANJE OBLAČIL IN RAVNANJE PERILA, RAZVAŽANJE PERILA PO ODDELKIH IN DRUGIH ENOTAH, ČIŠČENJE PRALNICE IN GARDEROB, SKRB ZA VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE, PRIPRAVLJANJE BLAGA ZA ODPREMO IN ODPREMLJANJE BLAGA IZ SKLADIŠČA, OPERATIVNO IZVAJANJE POTREBNIH PROCEDUR V INFORMACIJSKEM SISTEMU OB PREVZEMU IN ODPREMI BLAGA, VODENJE USTREZNIH EVIDENC,... Poclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravličnih sestavin in sistemov, d.o.o.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesOBČINSKI REDAR - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NADZOR NAD IZVAJANJEM NALOG PO ZAKONIH, ODLOKIH IN DRUGIH AKTIH, S KATERIMI SO ZA TA NAMEN PODELJENA POOBLASTILA MEDOBČINSKEMU REDARSTVU, -VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI, ENOSTAVNIH... OBČINA RADOVLJICA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasLABORANT PRI POUKU BIOLOGIJE IN KEMIJE V PROGRAMU GIMNAZIJA - M/Ž. TEHNIKI ZA FIZIKO, KEMIJO IPD., Določen čas oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40 ur, DELO LABORANTA PRI POUKU BIOLOGIJE IN KEMIJE V PROGRAMU GIMNAZIJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Srednješolska izobrazba, ki vsebuje... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaOPERATER STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - REALIZACIJA PLANA V OKVIRU IZMENE - NADZOR NAD KVALITETO IZDELKA - IZVEDBA MERITEV NA IZDELKU PO PLANU KONTROLE IN VPIS V KONTROLNO KARTO - MENJAVA ORODIJ... ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesMONTER OPREME - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - OBDELAVA IN DODELAVA PLASTIČNIH KOSOV, - MONTAŽA MOTORNE IN VODOVODNE OPREME, - MONTAŽA INTERIERJEV IN TEAK OBLOG, - MONTAŽA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV, - MONTAŽA... ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM, KOMISIONIRANJE IN IZDAJA BLAGA IN MATERIALA, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, MANIPULACIJA Z VILIČARJEM, urejevalniki besedil - osnovno, opravljen izpit za voznika viličarja, dvoizmensko MERKUR trgovina, d.d., Poslovna enota TC Merkur Kranj Primskovo.
 • . Peones de cargaSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, MANIPULACIJA Z MATERIALOM V SKLADIŠČU, PAKIRANJE,KOMISIONIRANJE, NAKLADANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, IZPIT ZA VILIČARJA,... ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o.
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR IN TAJNIK VIZ - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 48 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 18 ur, DELO Z NOTNIM GRADIVOM TER OSTALIM GRADIVOM ŠOLE, EVIDENCA IZPOSOJE, ARHIVIRANJE, VNOS V COBIS, PISANJE ČLANKOV, UREJANJE SPLETNE STRANI ŠOLE,OSTALA... GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK C - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, V SVOJE VRSTE VABIMO VOZNIKA Z OPRAVLJENO C KATEGORIJO ZA DOSTAVO BLAGA NA PODROČJU GORENJSKE REGIJE. VAŠE NALOGE: DOSTAVA PIJAČ IN ŽIVIL ŽE ZNANIM STRANKAM (VEČINOMA GOSTINSKIM LOKALOM) Z MANJŠIM... DAVIDOV HRAM VELETRGOVINA D.O.O. LJUBNO.
Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · 8 · 9 · >>