Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

467 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA TER PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SVETOVANJE, PRIPRAVA PREDRAČUNOV, DOBAVNIC, RAČUNOV IN OSTALIH ZAHTEVANIH DOKUMENTOV, MARKETINŠKE DEJAVNOSTI ZA VEČJO PREPOZNAVNOST PODJET...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBSEG DEL ZAJEMA DELO NA RAZLIČNIH SODOBNIH LESNO-OBDELOVALNIH STROJIH, SESTAVLJANJE ELEMENTOV POHIŠTVA V PROIZVODNJI IN MONTAŽA POHIŠTVA NA OBJEKTIH PO SLOVENIJI., IŠČEMO MIZARJA Z IZKUŠNJAMI ZA IZDELAVO POHIŠTVA PO MERI.,

. engrasador/engrasadoraMEHATRONIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL KRMILJENJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV. NADZOR TER UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK. PREVENTIVNI PREGLEDI IN NATANČNE NASTAVITVE. NADZOR KVALITET...

. auxiliar de odontologíaZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ASISTIRANJE ZOBOZDRAVNIKU, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV, APARATOV IN MATERIALA, ADMINISTRATIVNO DELO, SPREJEM IN NAROČANJE PACIENTOV, ČIŠČENJE IN STERILIZACIJA INŠTRUMENTOV, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO AMBULANTO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE NA PREDMETNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN-JEM, NAVODILI RAVNATELJA., Vlogi je potrebno priložiti (lahko naknadno): ...

PROJEKTANT ZA HIDROTEHNIČNE OBJEKTE / VODOVARSTVENI NADZORNIK - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE NAČRTOV GRADBENIH KONSTRUKCIJ ZA HIDROTEHNIČNE OBJEKTE, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ISKANJU TEHNOLOŠKIH REŠITEV  SPREMLJANJE STANJA VODA, REŽIMA IN INFRASTRUKTURE TER VODNIH I...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICVIŠJI INFORMATIK – ORGANIZATOR (SISTEMSKI ADMINISTRATOR) - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE PROJEKTOV IZBOLJŠAV IKT, - PREDLAGANJE IZBOLJŠAV NA PODROČJU IKT - SODELOVANJE PRI IZBORU ZUNANJIH PONUDNIKOV, - ANALIZIRANJE ZAHTEV, NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH REŠITEV, - TESTIR...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU, - PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, - SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, - Č...

. guardia urbano/guardia urbanaNADZORNIK NA SMUČIŠČU - M/Ž. NADZORNIK SMUČIŠČA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece oz. od 01.12.2022 do 31.03.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN NADZORA NA SMUČIŠČU V SKLADU Z ZAKONOM O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH, PREDVSEM: REDNO VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH SREDSTEV IN OPOZORILNIH OBVESTILNIH ZNAKOV ZAVAROV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI PEDIATRIČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - IZVAJANJE AKTI...

. engrasador/engrasadoraMEHANIK VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, CELOVITO VZDRŽEVANJE STROJEV ZA TEPTANJE IN ZASNEŽEVALNEGA SISTEMA. SKRB ZA STALEN NAPREDEK PRI IZBOLJŠANJU ZANESLJIVOSTI IN VZDRŽEVANOSTI STROJEV IN NAPRAV. SODELOV...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINACIJA IN IZVAJANJE NADZORA NAD IZVAJANJE PREDPISOV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IZ PODROČJA VARNO...

. trabajador de servicio de restauración para aerolíneas/trabajadora de servicio de restauración para aerolíneasMCCAFE DELAVEC - M/Ž. DELAVEC V PRIPRAVI IN STREŽBI HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELO V KAVARNI, DELO S STRANKAMI, DELO NA BLAGAJNI, PRIPRAVA NAPITKOV, SERVIRANJE SLAŠČIC,.., https://mcdonalds.si/zaposlitev     Po izteku pogodbe možnost sklenitve nove pogodbe za NDČ.,

. contableFINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FINANČNO-RAČUNOVODSKE NALOGE (KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V PROGRAMSKO APLIKACIJO NA PODLAGI PRAVILNO LIKVIDIRANIH DOKUMENTOV NALOGE POVEZANE Z BLAGAJNIŠKIM POSLOVANJEM IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV IZVAJANJE NALOG V ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO IN POMOČ PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH UPORABNIKOV POMOČ V GOSPODINJSTVU UPORABNIKA IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH SPREMSTVO UPORABNIKA POMOČ NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAŽEVALNEM PROCES...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOČNIK PEKA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI IN PEKI SLAŠČIC (BAKLAVE IN TRILEČE), POMOČ PRI PRIPRAVI IN PEKI   BUREKA IN BOSANSKIH LEPINJ, POMOČ PRI PEKI KRUHA IN PEKOVSKIH...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNO DELO - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE ETIKET, PRESLIKAČEV, KOMPLETIRANJE IN KONTROLA IZDEL...

. recepcionistaRECEPTOR - M/Ž. RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN POZDRAVLJANJE STANOVALCEV, OBISKOVALCEV ALI STRANK, VODENJE VHODNE IN IZHODNE POŠTE, NAROČANJE OBISKOVALCEV/STRANK NA OBISKE/SESTANKE, UREJANJE TELEFONSKIH PROŠENJ ZA POSREDOVANJE INFOR...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III (I) V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE NAPITKOV TER RAZDELJEVANJE NAPITKOV - POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE KUHINJE - DOSLEDNO DOKUMENTIRANJE IN VPISOVANJE PODATKOV - SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV NA RAZDELJEVALNEM TEKOČE...

. trabajador de servicio de restauración para aerolíneas/trabajadora de servicio de restauración para aerolíneasDELAVEC - M/Ž. DELAVEC V PRIPRAVI IN STREŽBI HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELO NA BLAGAJNI, DELO V KUHINJI, ČIŠČENJE, DELO S STRANKAMI,.., https://mcdonalds.si/zaposlitev    Po izteku pogodbe možnost sklenitve nove pogodbe za NDČ.,

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI OBLIKOVANJE IN VZDRŽEVANJE ODNOSOV Z RAZLIČNIMI JAVNOSTMI (MEDIJI, INTERNA JAVNOST, OSTALI) NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE KOMUNIKACIJSKIH AKTIVN...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaGLAVNI PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA - PRIPRAVA, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SAMOSTOJNO PROJEKTIRANJE IN NAČRTOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH HIDROENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV S POMOŽNIMI SISTEMI V PROJEKTNIH SKUPINAH, PRIPRAV...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V ŠKOFJI LOKI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. contableRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO IN OBRAČUNOM PLAČ, DRUGIH STROŠKOV DELA IN DRUGIH PREJEMKOV, TER ZAHTEVKOV ZA REFUNDACIJE IN RAZNA POROČILA (LAŽJA-STATISTIČNA POROČILA, PODATKI O PLAČAH, IPD) - KOMUNIKACIJA IN SODELOVA...

. ayudante de cocinaDELAVEC V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, RAZNA DELA V KUHINJI, https://mcdonalds.si/zaposlitev    Po izteku pogodbe možnost sklenitve nove pogodbe za NDČ.,

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNIK - KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NA PODROČJU KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN KOMUNALNE OPREME IŠČEMO RAZVOJNIKA - KONSTRUKTERJA. DELOVNO MESTO OBSEGA: -SAMOSTOJNA OBDELAVA NOVIH RAZVOJNIH ZAHTEV KUPCEV S CILJEM DOSEGANJA IZBOLJŠAV, NOVIH TEHNIČNI...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNIK / TEHNOLOG - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SUROVIN, PRIPRAVA IN DELO Z NAPRAVAMI, IZDELAVA RAZLIČNIH IZDELKOV, IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE - ZAPISKI, DELO V VISOKI TEHNOLOGIJI, SODELOVANJE V PODJETJU. OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dop...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO - IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, - IZVAJANJE TEHN...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČ, TOPLIH NAPITKOV, A LA-CARTE JEDI, GOTOVIH JEDI, MENIJEV. DELO PO NAČELIH HACCP SISTEMA. SKRB ZA OSEBNO ČISTOČO. ČIŠČENJE RESTAVRACIJSKIH PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA DELO., , gibljiv/nestalen urnik

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI IN PRI ČIŠČENJU SOB - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMIVANJE BELE IN ČRNE POSODE V KUHINJI, POMOČ KUHARJEM, ČIŠČENJE OPREME V KUHINJI, ELEMENTOV, KUHINJE IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV,   POMOČ SOBARICI PRI ČIŠČENJU IN POSPRAVLJANJU SOB., Delo v ku...

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · >>