Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

373 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNA GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: ČIŠČENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITE...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: ČIŠČENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV, POMIVAN...

DIREKTOR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KONTROLIRANJE, OCENJEVANJE REZULTATOV DELOVANJA IN POSLOVANJA DOMA IN SPREMLJANJE RAZVOJA PODROČJA DEJAVNOSTI IN SKRB ZA UVAJANJE NOVOSTI, PRIPRA...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH., Urejenost, prijaznost in vestnost pri delu, Komunikativnost in veselje do dela z ljudmi...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ PATOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETO...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE IN PERIOPERATIVNE INTENZIVNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOV...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN ZA PODROČJE KMETIJSTVA - M/Ž. UČITELJ KMETIJSKO-HORTIKULTURNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za p...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, Poučevanje slovenščine v gimnaziji., Kandidati naj poleg vloge in življenjepisa pošljejo dokazila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ UROLOGIJE - M/Ž. UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVE...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ DERMATOVENEROLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ORTOPEDIJE - M/Ž. ORTOPED, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEG...

. informador turístico/informadora turísticaTURISTIČNI INFORMATOR I - VODJA TIC IN TRGOVINE S SPOMINKI - M/Ž. TURISTIČNI INFORMATOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVOREN ZA KAKOVOSTNO INFORMIRANJE IN USMERJANJE OBISKOVALCEV KRANJSKE HIŠE, ODGOVOREN ZA POZITIVNO POSLOVANJE TRGOVINE S SPOMINKI, ODGOVOREN ZA UREJANJE IZLOŽB IN TIC-A, ODGOVOREN ZA AKTIV...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - NALAGANJE ELEMENTOV - IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI - RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ELEMENTOV - KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ELEMENT...

. chapistaAVTOKLEPAR - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAVNANJE DELOV VOZIL, SESTAVA IN MONTAŽA DELOV NA AVTOMOBILE, IZRVNAVANJE DELOV NA KAROSERIJSKIH DELIH, Izobrazba ni pogojevana, lahko tudi priučen, z vsaj 1 letnimi delovnimi izkušnjami., dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE/SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI OZ. REŠEVALNEM VOZILU., Opravljen strokovni izpit za poklic tehnik zdravstvene nege, vpis ...

ANALITIK - PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE ZAHTEV, NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH REŠITEV, TESTIRANJE, SPREMLJANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNIH POROČIL IN SPECIFIKACIJ, NUDENJE ...

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - UREJANJE STROJEV IN NAPRAV TER NASTAVITEV ORODIJ - DELO S STROJI ZA BRIZGANJE PLASTIKE - SAMOSTOJNA SESTAVA ORODIJ IN PRIPRAV - PRIPRAVA IN PREGLED ORODJA PRED PRIČETKOM SERI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaKOORDINATOR POMOČI NA DOMU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, - NAČRTOVANJE, PRIPRAVA, TER UVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU V OKOLJE, - KOORDINACIJA IN POSPEŠEVANJE DEJAVNOSTI, TER SPREMLJANJE IZVAJANJA STORITEV,  - INFORMIRANJE UPORABNIKOV, TER UGOT...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA STANOVALCEV,  ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, NUDENJE MEDICINSKE POMOČ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZAČETNIK V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA »UČIM SE BITI UČITELJ« - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOVARSTVENO DELO, IZVAJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOVARSTVENIM DELOM, OPRAVLJANJE DEL V OKVIRU SVOJEGA POKLICA PO VZG...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR V PROIZVODNJI LESENIH MONTAŽNIH HIŠ IN OBJEKTOV - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ·IZVAJANJE DELA SKLADNO S PRAVILI STROKE, V SKLADU S PROIZVODNO IN  TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, PO NAČELIH DOBREGA GOSPODARJA ·DELO NA MIZARSKIH STROJIH Z ROČNIM ALI NUMERIČNIM KRMILJENJEM ·OPRAVLJANJE RAZNIH ROČNIH MIZARSKIH DE...

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČ...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA SLOVENŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA SLOVENŠČINE, Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV.   POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV. TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV. OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN PORO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV. NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE. IZVAJANJE DEL IN N...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaCNC PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE V SINUMERIKU NA STROJU, NASTAVLJANJE ORODIJ IN STROJEV, MERJENJE IN KONTROLA KVALITETE IZDELANIH KOSOV, IZPOLNJEVANJE SPREMNE DOKUMENTACIJE., Shopmill Sinumerik - lahko je tudi drugo po...

ČISTILEC ŠOLSKIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva...

. camarero/camareraPROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ TER SVETOVANJE PRI IZBIRI IN SERVIRANJU VIN SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ, NAPITKOV IN CIGARET TER ZA ZLAGANJE, SORTIRANJE IN POPOLN...

. empleado de centro termal/empleada de centro termalSTROKOVNI DELAVEC V VELNESU - M/Ž. WELLNESS SVETOVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 30.04.2022, polni delovni čas, 40, DELO SE OPRAVLJA V VELNEŠKEM CENTRU ŠOLSKEGA HOTELA ASTORIA, BLED. OPREDELITEV NALOG: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA V OKVIRU VELNEŠKEGA CENTRA, SODELOVANJE Z ZAPOSLENIMI, SODELOVANJE PRI INFORMIRANJU IN TRŽE...

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>