Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

532 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 14):

Página: 14

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - 60 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) IN SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - 40 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035037) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOT...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK) - F027021 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PLANIRANJU, ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ORGANIZACIJSKI ENOTI Z UPOŠTEVANJEM VELJAVNIH STROKOVNIH NAČEL, SMERNIC IN STANDARDOV - NAČRTOVANJE, ORGAN...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK, SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA PEDIATRA V RAZVOJNI AMBULANTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ PEDIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZA OPRAVLJANJ DELA PEDIATRA, ZAŽELENE IZKUŠNJE PRI DELU Z OSEBAMI Z MOTNJAMI V RAZVOJU,

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA OD...

. engrasador/engrasadoraDELAVEC ZA VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POPRAVILO OKVAR NA STROJIH, NAPRAVAH, OBJEKTU, PRIPRAVA IN IZVEDBA REMONTOV, SERVISIRANJE DELOVNIH NAPRAV IN PRIPRAV, REDNO SPREMLJANJE KVALITETE DELOVANJA STROJEV IN ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ALACART RESTAVRACIJI.  PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, PREDPRIPRAVA HRANE, DELO V KUHINJI, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, DELA PO NAVODILIH VODJE, Plača in nastanitev po dogovoru. , dvoizmensko

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI MOBILNA ENOTA PALIATIVNEGA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA Z...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE: - IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA, - PRIPRAVA MESEČNIH, ČETRTLETNIH, POLLETNIH IN LETNIH ANALIZ O POSLOVANJU IN RAČUNOVODSKIH POROČIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE (POSLOVODSTVO, SVET ZAVOD...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT II – (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) - PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT IN OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE IN RESPIRATORNE REHABILITACIJE, NATANČNOST IN ZANESLJIVOST, TOLERANTNOST IN PRIJAZNOST, SAMOSTOJNOST,

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA  SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO DIKTAFONU IN PREPISOVANJE ROKOPISOV ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH OD...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónOPERATER STROJNE OBDELAVE - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBDELAVA MATERIALA GLEDE NA TEHNOLOŠKI NAČRT IN POSTOPEK. IZVAJANJE SAMOKONTROLE IN IZPOLNJEVANJE KONTROLNEGA LISTA.  IZPOLNJEVANJE NORMATIVOV KAKOVOSTI IN PRODUKTIVNOSTI. VZDRŽ...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER - M/Ž. POLAGALEC ASFALTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -RAZGRINJA IN GROBO PLANIRA ASFALTNE MASE V PRAVILNI DEBELINI IN NAKLONU, -ROČNO ČISTI, BRIZGA IN OBSEKUJE ASFALTE, -POMAGA PRI PRIPRAVI STROJEV ZA ASFALTIRANJE, -SODELUJE V ZIMSKI SLUŽBI IN REMON...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, prodaja in svetovanje na terenu, Po poteku pogodbe za določen čas, možnost sklenitve pogodbe za nedoločen čas. Znanje angleškega ali nemškega jezika - razumevanje in govorjenje, dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REŠEVALNEM VOZILU (PREVOZI PACIENTOV, IZVAJANJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI, DOKUMENTIRANJE PREVOZA, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH DELO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DOMAČI IN TUJI MEDNARODNI PREVOZ , Delovne izkušnje so zaželene, opravljen izpit ADR, lahko se ga tudi opravi naknadno. Po izteku pogodbe, možnost sklenitve nove za nedoločen čas., gibljiv/nestalen urnik

. odontólogo/odontólogaZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA ODRASLE - ZDRAVSTVENA POSTAJA ŽIRI: IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE OZ. EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. PRIP...

. director de centro educativo/directora de centro educativoRAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE VRTCA, Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne in posebne z zakonom predpisane pogoje. Kandidati morajo poleg potrdi o izpolnjevanju izobrazbenih in d...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ZA INVALIDNO OSEBO Z OVIRANOSTJO, IZ TRŽIČA, IŠČEMO POMOČ PRI UDELEŽEVANJU V RAZLIČNIH ŠPORTNIH, KULTURNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTIH TER OBČASNA POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN V GOSPODINJSTVU., IŠČEMO OSEBO,...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJA ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojn...

. orientador educativo/orientadora educativaVZGOJITELJ IN SVETOVALNI DELAVEC V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO V DIJAŠKEM DOMU, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po urad...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE DEL PRI REDNEM ALI INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU JAVNE INFRASTRUKTURE -PRIPRAVA DNEVNIH POROČIL O DELU -ORGANIZACIJA IN IZVEDBA INTERVENCIJSKIH DEL -ROČNO ČIŠČENJE CEST, PL...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV/TEHNIČNI PREGLEDNIK - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNO PREGLEDOVANJE MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL TER IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV NA TEHNIČNIH PREGLEDIH, V DOBO DELOVNIH IZKUŠENJ SE ŠTEJE TUDI DOBA IZOBRAŽEVANJA ZA DOSEGO SMERI, P...

. mozo de almacén/moza de almacénDELAVEC V SKLADIŠČU V ŠENČURJU - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE LAŽJIH FIZIČNIH DEL,- TRANSPORTIRANJE IN KOMISIONIRANJE BLAGA, - SORTIRANJE, POSPRAVLJANJE IN ZLAGANJE BLAGA,- SKRB ZA RED IN ČISTOČO TER UREJANJE SKLADIŠČNEGA PROSTORA,- IZPOLNJEVANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PRIPRAVNIK M/Ž E035017 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, ZDRAVSTVENA NEGA POSAMEZNIKA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, POMOČ PACIENTU PRI IZ...

. cocinero/cocineraKUHAR - BEGUNJE NA GORENJSKEM - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHAR - BEGUNJE NA GORENJSKEM.  NALOGE: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI - ORGANIZIRANJE DELA., PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH , - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE,- DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRAN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - GOLNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE. , PRIČAKUJEMO:- IZKUŠNJE ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.06.2023, skrajšan delovni čas, 30, SPREMLJANJE GIBALNO OVIRANEGA UČENCA, IZJAVA O NEKAZNOVANJU ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA ALI KAZNI ZAPORA V TRAJANJU VEČ KOT ŠEST MESECEV IN IZJAVA, DA NI PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZA...

. farmacéutico/farmacéuticaPREDSTOJNIK LEKARNE - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. zaključka mandata direktorja oz. do 30.09.2024., polni delovni čas, 40, MATERIALNO IN STROKOVNO VODENJE, KOORDINIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V ENOTI, UPOŠTEVAJOČ SPLOŠNE PREDPISE IN PREDPISE S PODROČJA LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI, POSLOVNI N...

Más empleos: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · >>