Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

301 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČISTILEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: - DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV, - ČIŠČENJE ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPL.MED.SESTRE V AMBULANTI NMP, ORGANIZIRA LASTNO DELO ZA SODELOVANJE V TIMU, POZNA VELJAVNO ZAKONODAJO O NUJNI MEDICINSKI POMOČI IN REŠEVALNIH PREVOZIH V RS, OBVEŠČA DISPEČERSKO SLUŽBO ...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicasPRIPRAVLJANJE BARV - M/Ž. TEHNIK ZA KEMIJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MEŠANJE IN PRIPRAVA BARV, ZGOSTIL, NOVIH RECEPTUR, UVAJANJE V PROIZVODNJO, UMERJANJE MERILNIH INSTRUMENTOV, KONTROLA KVALITETE BARV, POMOČ RAZVOJU, PO POTREBI POMOČ TISKARJEM OZ. DRUGA DELA V BARVNI KUHIN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II(I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV .SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI. OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT II - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE SO V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA: DELOVNO TERAPEVTSKA OCENA BOLNIKOVEGA STANJA IN POSTAVLJANJE CILJEV OBRAVNAVE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKE OBRAVNAVE V SKLADU S HIGIENSKO-EPIDEMIOLOŠKIMI STAN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, DELO V KRANJU - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE, - DELO MED TEDNOM., ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE ODDELKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO: IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO VIŠJIH KATEGORIJ DO NAJVIŠJIH KATEGORIJ ZAHTEVNOSTI ZDRAVS...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA M/Ž - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV - OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODEL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV - OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU NEGE,  IZVAJANJE OSKRBE SKLADNO Z RAZVRSTITVIJO V OSKRBO IN UPOŠTEVAJOČ POTREBE STANOVALCA - POMOČ STANOVALCEM PRI OSEBNI NEGI, KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE...

Más empleos: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 10 · 13 · 19 · >>