Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

247 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

 • . Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)TEHNIČNI DELAVEC IV (I) - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, Določen čas oz. 31.12.2018 oziroma za čas nadomeščanja dolgotrajno odsotnega delavca, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, ROKOVANJE Z VISOKOTLAČNIMI APARATI ZA STERILIZACIJO, OPRAVLJANJE KEMIČNEGA IN BIOLOŠKEGA NADZORA... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVDSKA IN KNJIGOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... UNIJA XS, računovodske storitve, d.o.o.
 • . Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazoLETALIŠKO TRANSPORTNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA TRANSPORTNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, SORTIRANJE IN UREJANJE VOZIČKOV, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE BLAGA, ČIŠČENJE LETAL, UPRAVLJANJE S TEHNIČNIMI SREDSTVI ZA OSKRBO LETAL, DRUGA... MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.
 • . Empleados de servicios de transporteOPERATIVNI ODPRAVNIK - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OSKRBA LETALA S HRANO, PIJAČO IN POTROŠNIM MATERIALOM, PRIPRAVA SPREMNE DOKUMENTACIJE, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, Delo je dvoizmensko,... LAGARDERE TRAVEL RETAIL trgovina d.o.o.
 • . Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedraKAMNOSEK - M/Ž. KAMNOSEK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, BRUŠENJE IN POLIRANJE ZAHTEVNEJŠIH KAMNOSEŠKIH IZDELKOV, LEPLJENJE SESTAVLJENIH IZDELKOV, PROFILIRANJE KOMADOV Z RAZLIČNIMI ORODJI, DELO NA TERENU (MONTAŽA KAMNOSEŠKIH IZDELKOV), DRUGA DELA NA PODLAGI NAVODIL NEPOSREDNEGA... ISEM GRADBENO PODJETJE D.O.O.
 • . CocinerosKUHAR V - M/Ž. KUHAR, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KUHANJE IN PRIPRAVA VSEH VRST OBROKOV (ZAJTRK, KOSILO, MALICA) NA OSNOVI PREDLOŽENIH JEDILNIKOV, ZDRAVNIŠKIH POTRDIL ZA DIETE IN NAVODIL VODJE PREHRANE. RAZDELITEV OBROKOV ZA OTROKE IN ZAPOSLENE. PRIPRAVA ŽIVIL PRED OBDELAVO. DOLOČANJE... KRANJSKI VRTCI.
 • . ContablesRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, PRIPRAVA DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV, POROČIL, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVA LETNIH RAČUNOVODSKIH... OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ.
 • . Recolectores de basura y material reciclablePOMOŽNI KOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA ODVOZ ODPADKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZNA ENOSTAVNA DELA, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PREBIRANJE IN RAZVRŠČANJE SMETI, DELO NA ZBIRNEM CENTRU, DELO NA SMETARSKEM VOZILU., ročnbe spretnosti, zmožnost za... INFRASTRUKTURA BLED D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Directores de industrias manufacturerasVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE PIJAČ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN VODENJE PROCESA PROIZVODNJE, SPREMLJANJE DELOVANJA IN POSLOVNIH REZULTATOV DRUŽBE, PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE PLANA PRODAJE, NADZOR IN VODENJE DRUGIH DELAVCEV, OSTALA... VODA JULIANA družba za proizvodnjo pijač d.o.o.
 • . Empleados de ventanillas de informacionesSTROKOVNI SODELAVEC ZA PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. REFERENT ZA PRITOŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODPORA ZUNANJIM UPORABNIKOM, SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA PRITOŽB UPORABNIKOV, SKRB ZA CELOVITO REŠEVANJE PRITOŽB UPORABNIKOV, VZDRŽEVANJE SISTEMA UČINKOVITEGA OBRAVNAVANJA PRITOŽB, IZDELOVANJE ANALIZ... KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosPOMOŽNI DELAVEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V ZD JESENICE IN DISLOCIRANIH ENOTAH (MOJSTRANA, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA) OPRAVLJANJE DRUGIH ENOSTAVNIH OPRAVIL., urejevalniki besedil... OZG; OZG, OE ZD Jesenice.
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POGOVOROV, SPREJEM STRANK IN OPRAVLJANJE REPREZENTANČNIH NALOG. SPREJEMANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PREJETE IN POSLANE POŠTE PO KLASIFIKACIJSKEM NAČRTU. PREJEM IN POSREDOVANJE... KRANJSKI VRTCI.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA VOZILA ZA ODVOZ ODPADKOV, POBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV, ČIŠČENJE EKO OTOKOV, ZAŽELEN JE IZPIT IZ TGM IN IZPIT ZA VILIČARJA, VRLINE KOMUNICIRANJA S STRANKAMI, FIZIČNE SPOSOBNOSTI KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O.
 • . Conductores de camiones pesadosVZDRŽEVALEC - VOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ODVAŽANJE GREZNIČNIH GOŠČ IN VZDRŽEVALNA DELA NA ČISTILNIH NAPRAVAH TER KANALIZACIJSKIH OMREŽJIH, ZAŽELEN JE IZPIT IZ TGM IN IZPIT ZA VILIČARJA, VRLINE KOMUNICIRANJA S STRANKAMI, FIZIČNE SPOSOBNOSTI KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA PROJEKTA III - M/Ž. VODJA PROJEKTA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTNEGA TIMA S PODROČJA SPREMLJANJA IZVAJANJA INVESTICIJ PRIPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE TERMINSKIH PLANOV ZA GRADNJO MANJ ZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU IN IZVAJANJU NAROČIL,... ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesGOZDARSKI GOJITELJ - M/Ž. GOZDARSKI GOJITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GOZDNO GOJITVENA DELA: SADNJA, OBŽETEV, NEGA MLADJA, GOŠČE, LETVENJAKA IN DROGOVNJAKA, VZPOSTAVITEV GOZDNEGA REDA, POMOČ PRI SEČNJI IN SPRAVILU LESA., Zaželjeno od kandidatov, da imajo tudi... GOZDika, posek in izvlek lesa ter druge gozdarske storitve, Marko Kodorovič, s.p.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), Določen čas, 1 mesec oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNIH JEDI IZ PONUDBE IN POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI PO NAROČILU, ČIŠČENJE IN PRIPRAVA ŽIVIL, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE BELE IN ČRNE KUHINJSKE... HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.
 • . Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivasTRENER PLAVANJA - M/Ž. TRENER PLAVANJA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČENJE IN TRENIRANJE PLAVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,... PLAVALNI KLUB RADOVLJICA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC V PROGRAMU VASCO,KRIVLJENJE PLOČEVINE NA KRIVILNEM STROJU, RAZVOZ BLAGA.,... RUFnDAH, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA, STROJNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -PRIPRAVA STROJA ZA DELO, -SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN PRAVILNO UPORABO STROJA, -SKRB ZA BREZHIBNOST, HRAMBO IN UPORABO PRIKLJUČKOV, -VODENJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (POTNI IN DELOVNI NALOGI),... KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ- DELO NA PROJEKTU - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ZA ZUNANJE UDELEŽENCE - DELO NA PROJEKTU, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo... Šolski center Kranj.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNIH JEDI IZ PONUDBE IN POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI PO NAROČILU, ČIŠČENJE IN PRIPRAVA ŽIVIL, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE KUHINJSKE POSODE IN JEDILNEGA PRIBORA, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE... AGENCIJA M SERVIS, KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . CocinerosDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA IN PRAVOČASNA PRIPRAVA SUROVIN, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN NAPRAV ZA PRIPRAVO DIETNIH OBROKOV, SPREJEMANJE IN USTREZNO SHRANJEVANJE SUROVIN, DOLOČANJE TEHNOLOGIJE PRIPRAVE DIETNIH IN PRILAGOJENIH OBROKOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA... KRANJSKI VRTCI.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE, STANDARDOV IN SMERNIC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Comerciantes de tiendasTRGOVKA/PRODAJALKA V TRGOVINI - M/Ž. TRGOVCI V LASTNIH TRGOVINAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJANJE PEKOVSKIH IZDELKOV V LASTNIH TRGOVINAH (LOKACIJA: BLED, BOHINJ). , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški... PEKARNA PLANIKA, D.O.O. BLED.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE IN STANDARDOV IN SMERNIC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR IV - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN... Zavod za gozdove Slovenije.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. vrnitve delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA.
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, FIZIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pogoj je opravljen NPK varnostnik/ca. Varovanje se izvaja v okolici Kranja.... PROLINE VAROVANJE, družba za varovanje ljudi in premoženja, d.o.o.
Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · > · >>