Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

581 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 8):

Página: 8

KUHAR RADOVLJICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA IN PRIPRAVA ŽIVIL ZA ODDELKE, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO. PRIČAKUJEMO: USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSKI/ŽIVILSKI TEHNIK, IZKUŠN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) (F025013) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA STANOVALCEV, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRI...

. cocinero/cocineraKUHAR IV V PREHRANSKI SLUŽBI - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKIH, - POZNAVANJE OZIROMA PRAVILNA UPORABA RECEPTUR OZIROMA NORMATIVOV ZA POSAMEZNE JEDI, - DOSLEDNO DOKUMENTIRANJE IN VPISOVANJE PODATKOV, - RAZDELJEVANJE ŽIVIL OZIROMA HRANE ZA POS...

. cocinero/cocineraKUHAR IV V PREHRANSKI SLUŽBI - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKIH, - POZNAVANJE OZIROMA PRAVILNA UPORABA RECEPTUR OZIROMA NORMATIVOV ZA POSAMEZNE JEDI, - DOSLEDNO DOKUMENTIRANJE IN VPISOVANJE PODATKOV, - RA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S PACIENTI V DISPANZERJU SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU IN V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA TER SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH POSTO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaF027021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA DELOVNEGA TIMA, PLANIRANJE, USMERJANJE IN NADZOR NAD PORABO VSEH SREDSTEV DELOVNEGA TIMA, SODELOVANJE PRI NAJZAHTEVNEJŠIH PROJ...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR IN ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TER UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA (V OKVIRNEM RAZMERJU DELEŽEV DM 0,5;0,5) - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. vključno 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE RAČUNALNIKARJA IN ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TER UČITELJA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI - SODELOVANJE IN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -I...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO OZ. DELA IN NALOGE UČITELJA/UČITELJICE V OPB, Potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za pravosodje); potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenske...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesVZGOJITELJ V STANOVANJSKI SKUPINI - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ/ICA V STANOVANJSKI SKUPINI, KI DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI, pedagoško andragoška izobrazba, socialno pedagoška izobraz...

ČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SANITARIJ NA BENCINSKEM SERVISU OMV RADOVLJICA NA AVTOCESTI.ČISTIJO SE SAMO SANITARIJE( POLNJENJE BRISAČ ZA ROKE, TOALET PAPIRJA, MILA, BRISANJE TAL, ČIŠČENJE PISOARJEV IN ŠKOLJK, RAZKUŽEVANJE). , NASTOP DELA T...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJ...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -DELO S STANOVALCI Z DEMENCO (S POUDARKOM NA ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZAPOSLITVENE AKTIVNOSTI), -RAZDELJEVANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, -SODELOVANJE PRI ZADOVOLJEVANJU PSIHIČNIH IN FIZIČNIH POTR...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA V SKLADIŠČU, Zaželjen izpit za viličarja in izpit B kategorije.   Veščine in kompetence: dobra fizična zmogljivost, natančnost, smisel za red, urejenost, čistočo,   samoiniciativnost in vestnost, prime...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK V ŽIREH - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE SESTAVIN IN HIDRAVLIČNIH KOMPONENT, KI SE IZDELUJEJO V PONAVLJAJOČIH SERIJAH PO NATANČNO DOLOČENIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH., PRIČAKUJEMO: Veselje do tehnike, ročne spretnosti, željo do učenja, veliko mero o...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaF024001 BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPAZOVANJE IN PREPOZNAVANJE POTREB TER SPREMEMB PRI STAROSTNIKIH,  - ODGOVORNO OBVEŠČANJE ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH DELAVCEV, - MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ STAROSTNIKOV, - POMOČ PRI VZDR...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG - PRIPRAVNIK - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. OZIROMA DO PRVEGA OPRAVLJANJA STROKOVNEGA IZPITA VENDAR NE DLJE OD 6 MESECEV, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU PO PREDPISANEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA SPECIALNEGA PED...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaKOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE,  NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJ, UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE,  IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH OSN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REDNO ČISTI IN VZDRŽUJE PROSTORE, PREZRAČUJE PROSTORE, PRESTILJA POSTELJE, SKRBI ZA PRANJE POSTELJNEGA IN OSEBNEGA PERILA STANOVALCEV IN NJEGOVO OZNAČITEV, OPRAVLJA DELA V ČAJNI KUHINJI ODDELKA, PO POTREB...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC OPREME – DELAVEC ZAČETNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKROENERGETSKIH POSTROJENJIH,   SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, OPREMI IN OKOLICI, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA,...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC OPREME - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKROENERGETSKIH POSTROJENJIH, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI,   UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA,   UREJANJE EVIDENC, SODELOVANJE V NABAVNI...

. mediador en servicios sociales/mediadora en servicios socialesSTROKOVNI DELAVEC V SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMIH - M/Ž. PSIHOSOCIALNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TERAPEVTSKI SKUPNOSTI ZA ZASVOJENE STARŠE Z OTROKI, VODENJE SKUPIN, INDIVIDUALNO SVETOVANJE,VODENJE RAZLIČNIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI VZGOJI OTROK, poznavanje adiktologije, sposobnost voden...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SPECIALNEGA PEDAGOGA V RAZVOJNI AMBULANTI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA SAMOSTOJNO DELO V ZDRAVSTVU, ZAŽELENE IZKUŠNJE IN VESELJE PRI DELU Z OSEBAMI S PO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠO NEGO IN MEDICINSKO POMOČ, IZVAJA NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJA STROKOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN NADZOR Z NAVODILI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU, SAMOS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V  SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO VIŠJIH KATEGORIJ ZAHTEVNO...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE INDUSTRIJSKE TERMO PROCESNE OPREME, MERILNO-REGULACIJSKE OPREME, KRMILIJ TER NJIHOVIH KOMPONENT, KALIBRACIJA MERILNO REGULACIJSKE OPREME IN SENZORIKE, IZVAJANJE TUS IN SAT , OSNOVNO OBVLADOVANJE PR...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE: PRIPRAVA IN PREVERJANJE BLAGA ZA ODPREMO (KOMISIONIRANJE, EMBALIRANJE, NALAGANJE VOZIL), PREVZEM BLAGA (RAZKLAD VOZIL, PREVERJANJE USTREZNOSTI, SKLADIŠČENJE PREVZET...

Más empleos: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 11 · 14 · >>