Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

468 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia):

. recepcionista de centro de atención médica/recepcionista de centro de atención médicaTELEFONIST - RECEPTOR IV V ZSV - M/Ž. RECEPTOR V ZDRAVSTVENI USTANOVI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -POSREDUJE IN EVIDENTIRA TELEFONSKE POGOVORE, -PACIENTOM IN DRUGIM OBISKOVALCEM DAJE OSNOVNE INFORMACIJE, -SPREJEMA, ODDAJA IN HRANI KLJUČE, -SPREMLJA GIBANJE PACIENTOV, OSEBJA BOLNIŠNICE TER ...

. director de ventas/directora de ventasVODJA PRODAJE - KOMERCIALIST - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA KOMERCIALNIH AKTIVNOSTI (SLO IN HR TRG) - VELEPRODAJA, SPREJEMANJE POVPRAŠEVANJ, OBDELAVA OBSTOJEČIH KUPCEV TER ISKANJE NOVIH PRODAJNIH PRILOŽNOSTI, OBISKOVANJE STRANK - TEREN (SLO IN HR), ...

TEHNOLOG VII - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE, NADZIRA, KOORDINIRA IN IZVAJA DELA ZA ZAGOTAVLJANJE VHODNE KONTROLE, KONTROLE V PROCESIH TER KONČNE KONTROLE. SODELUJE PRI DOLOČANJU POSTOPKOV OCENJEVANJA SKLAD...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA C IN E KAT - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SE OPRAVLJA V EU ( ITALIJA - NEMČIJA), PARKIRIŠČE, DELOVNI, SOCIALNI POGOJI ZAGOTOVLJENI. DELO SE OPRAVLJA SAMO MED TEDNOM,  OD PONEDELJKA DO PETKA, BREZ MENJAV TOVORNJAKOV., gibljiv...

. bombero/bomberaGASILEC REŠEVALEC - M/Ž. GASILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE DOVOLJENJ ZA VROČA DELA. PREGLEDOVANJE IN SERVISIRANJE GASILNIH APARATOV IN NAPRAV PO DOLOČENEM PROGRAMU. IZVAJANJE POŽARNE IN GASILSKE STRAŽE, PREDAVANJ IZ PODROČJA POŽARNEGA VARSTVA, NALOG PO PROGRAMU POŽARNEG...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA PRED VLOMOM, TATVINAMI IN POŽAROM, IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKEGA DELA, VAROVANJE PRODAJNIH MEST, VAROVANJE OSEB, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ, DELOVANJE V SKLADU S STANDARDI NAROČNIKOV IN NA...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU CNC - BLED - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV PO ZAHTEVAH TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, NADZOR NAD POTEKOM DELA TER IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POMANJKLJIVOSTI NA STROJIH, NAPRAVAH IN NA ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI HP - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  IZVAJANJE PAKIRANJA IZDELKOV,  IZVAJANJE OZNAČEVANJA MATERIALA,  PREMEŠČANJE IN TRANSPORT Z VILIČARJEM,  OPRAVLJANJE DRUGIH Z IZVAJANJEM IN V OKVIRU GLAVNIH NALOG ...

POMOČNIK NA TERENU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA MONTAŽNA DELA NA TERENU - IZVAJA IZKOPE IN ZASUTJA - SODELUJE PRI MONTAŽAH ELEKTRO NAPRAV - SODELUJE IN POMAGA PRI IZVAJANJU PROJEKTNIH DEL - P...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V KUHINJI, MATERIALNA ODGOVORNOST ZA RACIONALNO POSLOVANJE Z DROBNIM INVENTARJEM, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI VSEBINE KATALOGOV, JEDILNIH LISTOV IN MENIJEV, TESTIRANJE SUROVIN, DO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE IN HIGIENE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTOROV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABN...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOMERCIALISTI SO POMEMBEN DEJAVNIK POSLOVNEGA USPEHA PROIZVODNIH, STORITVENIH  IN TRGOVSKIH PODJETIJ. IZVAJAJO NALOGE ZA PROMOCIJO IN PRODAJO IZDELKOV SAMOSTOJNO ALI V OKVIRU PRODAJNIH OZ. NABAVNIH SLUŽB. OSEBN...

. ayudante de recursos humanosREFERENT ZA KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE  KADROVSKE EVIDENCE. PRIDOBIVANJE DELOVNIH DOVOLJENJ TUJCEV. KOMUNIKACIJA Z ZAPOSLENIMI. KOMUNIKACIJA IN UREJANJE ZADEV Z UPRAVNIMI ORGANI, AMBASADAMI, INSTITUCIJAMI.  VODENJE  EVIDENCE STROŠKOV...

OSEBNI ASISTENT V BEGUNJAH NA GORENJSKEM - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - M/Ž. ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE : IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBSEGU KOT TO DOLOČAJO PREDPISI ,  VODENJE EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU, DRUGA D...

. tornero/ torneraSTRUGAR NA KLASIČNI ALI CNC STRUŽNICI - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO DELO NA KLASIČNI ALI CNC STRUŽNICI - IZDELAVA PROGRAMOV NA STRUŽNICI - BRANJE NAČRTOV IN OSTALE TEHNIŠKE    DOKUMENTACIJE , - Tehnično znanje in razumevanje strugarskih del - Sposobnost timskega dela - Samostojno...

OSEBNI ASISTENT (OSKRBOVALEC) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v RADOVLJICI za polni delovni čas (40 ur/teden, neenakomerna razpo...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ENOTA ZA NAROČANJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DELO V ENOTI ZA NAROČANJE JE VEČINOMA ADMINISTRATIVNE NARAVE IN POTEKA PRETEŽNO ZA RAČUNALNIKOM. NAROČANJE POTEKA PO TELEFONU, PREKO ELEKTRONSK...

. técnico en ortoprótesis y productos de apoyo/técnica en ortoprótesis y productos de apoyoDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - MAVČAR - M/Ž. TEHNIK ZA ORTOPEDSKO TEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPL. M. S. /DIPL. ZN. V MAVČARNI JE SPECIALIST ZA IMOBILIZACIJO PACIENTOV PO RAZLIČNIH POŠKODBAH. SODELUJE PRI NUJNIH STANJIH PRI RAZLIČNIH VRSTAH POŠKODBE, KOT TUDI PRI ZDRAVLJENJIH ZLOMOV S POMOČ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeINDIVIDUALNI HABILITATOR (LOGOPED, SURDOPEDAGOG) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROK...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDIL, - POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJE IZMENE ALI KUHARJA, - POMOČ PRI PRIPRAVI DIETNE PREHRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJ...

BLAGAJNIK V J015002 - M/Ž. BLAGAJNIKI, PRODAJALCI VSTOPNIC IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJANJE VSTOPNIC NA BLAGAJNI ZAVODA TER KONTROLA VSTOPNIC , ZBIRANJE IN ZARAČUNAVANJE PRIJAV NA DRUGE ORGANIZIRANE DOGODKE V ORGANIZACIJI ZAVODA , DNEVNI OBRAČUN PRODANIH VSTOPNIC IN IZTR...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V ŽIVILSKI TRGOVINI V STRAŽIŠČU PRI KRANJU - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA DELO V DELIKATESI, NA BLAGAJNI IN POLNJENJE POLIC., Delavno mesto je v manjši živilski trgovini v Stražišču pri Kranju ali Pod Plevno Škofja Loka. Izkušnje so zaželene niso pa nujne. Prednost dajemo volji do dela in...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI  OSKRBI IN ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCA  KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, OBLAČENJE, GIBANJE IN TELESNA AKTIVNOST, KOMUNIKACIJA, POMOČ PRI NAMEŠČANJU, DVIGOVANJU IN OBRAČANJ...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI HRANE, ČIŠČENJE IN REZANJE ZELENJAVE, DELJENJE HRANE NA DELILNI LINIJI, SKRB ZA RED IN ČISTOČO. , DELO POTEKA SAMO OB DELOVNIKIH V DOPOLDANSKEM ČASU, dopoldan

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaDISPEČAR VODE - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE IN REGULIRANJE VODE PO OBJEKTIH IN NAPRAVAH,  ISKANJE OKVAR NA CEVOVODIH Z MERILNIMI NAPRAVAMI, IZVAJANJE MERITEV TLAKA IN PRETOKA VODE NA TERENU TRASIRANJE IN ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH VODOVODNIH CEVOVOD...

. panadero/panaderaPEK – ŠKOFJA LOKA - M/Ž. PEK KRUHA IN PECIVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PEKOVSKIH DEL, MEŠANJE, GNETENJE IN OBLIKOVANJE TESTA ZA KRUH IN DRUGE PEKOVSKE IZDELKE, PEČENJE KRUHA IN PECIVA, OSNOVNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE DELOVNIH SREDSTEV, STROJEV IN OPREME., IV. stopnjo ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, SODELOVANJE IN POMOČ  PRI PRIPRAVI IN  ČIŠČENJU  HRANE V KUHINJI,   RAZDELJEVANJE OBROKOV V TABLET SISTEM IN V JEDILNICE,   PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE KUHALNE, NAM...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC PDI (STROKOVNI SODELAVEC) - P.P. VS RS, V NAZIVU VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC I, II IN III (PDI) NA OKRAJNEM SODIŠČU V KRANJU - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2023, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV,SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STR...

. contableSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 V RAČUNOVODSTVU V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŽELEZNIKI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VODJO REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE ŽELEZNIKI IN OPRAVLJANJE NALOG PO NJENEM NAVODILU, IZDELOVANJE, DOPOLNJEVANJE IN AŽURIRANJE BAZE PODATKOV, ŠIFRANTOV IN CENIKOV REŽIJSKEGA OBRATA -  GOSPODINJSTEV, PODJETIJ TE...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · >>