Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

183 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia):

 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA ALI PREDMETNEGA POUKA Z MODULOM ZA ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR.
 • . Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI SODELAVEC II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. 08.01.2019 z možnostjo podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREISKAV NA ODDELKU ZA RESPIRATORNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN TERAPIJE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE TER STANDARDOV IN SMERNIC STROKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaCNC OPERATER M/Ž - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA MATERIALA ZA POTREBE DELA V PROCESU, PODROBNA PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN CNC STROJA, NADZOROVANJE PRAVILNOSTI DELOVANJA CNC STROJA, OSNOVNO TEKOČE VZDRŽEVANJE... ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.
 • . Directores de servicios de saludVODJA IV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (GLAVNA SESTRA) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA,NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Programadores de aplicacionesRAZVIJALEC RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZNANJA S PODROČJA RAZVOJA SPLETNIH APLIKACIJ (PHP (LARAVEL), .NET, C#,…). POZNAVANJE SODOBNIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ IN RAZVOJNIH OKOLIJ (VISUAL STUDIO, VERSION CONTROL (GIT), BAZE... GeoCodis, informacijski sistemi, d.o.o.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - SPREJEMANJE NAROČIL IN IZVAJANJE STREŽBE - IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV S PODROČJA STREŽBE - IZVAJANJE HACCP STANDARDOV S CILJEM PRIMERNEGA SKLADIŠČENJA PIJAČ, SHRANJEVANJE IN POLIRANJE... HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, INTERVENCIJSKA SLUŽBA NA OBJEKTIH, KI SO TEHNIČNO VAROVANI, OBHODNA SLUŽBA, VAROVANJE DEL.PROCESOV IN PRIREDITEV, FIZIČNO VAROVANJE, NPK: VARNOSTNIK, večizmensko RIVAL - VTS SISTEMI IN VAROVANJE, D.O.O., LJUBLJANA.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA V KITAJSKI TRGOVINI V RADOVLJICI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... AILI, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . ConserjesHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPOSOBNOST IN ODGOVORNOST ZA SAMOSTOJNO DELO PRI VZDRŽEVANJU ZGRADB, OPREME, NAPRAV IN STROJEV V NJIH, KOŠNJA TRAVE, SKRB ZA OKOLICO, VZDRŽEVANJE, POPRAVILA, ADAPTACIJE NOTRANJIH POSLOVNIH PROSTOROV, KURIRSKA OPRAVILA,... DENTAL MARKET, TRGOVINA IN ZASTOPANJE, D.O.O., ŠKOFJA LOKA.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz PD, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH IV - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO S STANOVALCI Z DEMENCO, VZDRŽEVANJE IN OHRANJANJE ČIM VEČJE STOPNJE SAMOSTOJNOSTI NA VSEH PODROČJIH STANOVALČEVEGA DELOVANJA (NEGA, SKRB ZA OSEBE, PROSTI ČAS, PRODUKTIVNOST),... CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA.
 • . Camareros de mesasNATAKAR SERVIRKA IV - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, TOČENJE PIJAČ, NAPITKOV IN POSTREŽBA, PRIPRAVA POGRINJKOV, SERVIRANJE OBROKOV V JEDILNICI, PRIPRAVLJA IN POSPRAVLJA JEDILNICO, PRIPRAVLJA HLADNE OBROKE IN NAPITKE, POMAGA PRI PRIPRAVI OBROKOV, SKRBI ZA RED, POMIVA... CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti in kasneje možnost podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, (A) NAČRTOVANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL (B) NAČRTOVANJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA KUHINJSKIH POMOČNIKOV (C) PREVERJANJE KAKOVOSTI HRANE (D) TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE... TROPPERS, gostilna Avguštin, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorTEHNIK KONTROLOR I - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKA KONTROLE VOZILA V SKLADU Z ZAKONODAJO, SPREJEMANJE STRANK IN PRIDOBIVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSTOPKOV, SPREJEMANJE PRITOŽB... AVTO KRKA GR, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. določen čas - do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU CELOTNE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Ingenieros mecánicosTEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRENAŠANJE NOVOSTI V PROIZVODNJO, SPREMLJANJE KONKURENČNIH IZDELKOV IN POMOČ PRI RAZISKAVI TRGA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA PODJETJA, UVAJANJE... NON FERRUM KRANJ, PROIZVODNJA IN TRGOVINA KOVINSKIH PRAHOV D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaPREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENŠČINO IN ŠPANŠČINO - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. od 1. 9. 2018 vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE IN ŠPANŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA GORJE.
 • . ElectrotécnicosVZDRŽEVALEC - ELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH PREGLEDOV IN POPRAVIL DELOVNIH STROJEV, SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE DELOVNIH STROJEV, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI NA DELOVNIH STROJIH, DELOVIŠČU... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG / PLANER PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAPOSLIMO TEHNOLOGA V PROIZVODNJI KAMINSKIH PEČI IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE. DELO KANDIDATA BO OBSEGALO: TEHNOLOŠKO PRIPRAVO PROIZVODNIH POSTOPKOV IN NADZIRANJE IZVAJANJA, PREGLED KALKULACIJ,... CREINA, PROIZVODNJA IN TRGOVINA KMETIJSKIH IN INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, D.D., KRANJ.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST PODALJŠANJA POGODBE , polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA KOMBIJA PO SLOVENIJI,EU IN DRŽAVAH BIVŠE JUGOSLAVIJE, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, nemški jezik razumevanje... PRONIK, MARKETING, MANAGMENT, D.O.O., JESENICE.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesUREJEVALEC NA ŠTANCAH - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPIS DEL IN NALOG: - MENJAVE IN NASTAVITVE ORODIJ, - NASTAVITVE STROJEV, - PRIPRAVA IN MENJAVA VHODNEGA MATERIALA, - ODKRIVANJE IN BELEŽENJE... ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZODNI DELAVEC V GUMARSKI INDUSTRIJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - MEŠANJE ZMESI - IZDELAVA POLIZDELKOV - ŽIČNA JEDRA - IZDELOVANJE PNEVMATIK - VULKANIZACIJA - KONČNA KONTROLA, večizmensko GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I- NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZOVANJE... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPLAKATER - M/Ž. PLAKATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE OZ. LEPLJENJE IN ODSTRANJEVANJE PLAKATOV NA PANOJE, MONTAŽE, DEMONTAŽE OBJEKTOV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNEGA PROSTORA IN DELOVNEGA ORODJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA, dopoldan AMICUS PODJETJE ZA MARKETING D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II- PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, -POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE,... Socialnovarstveni zavod Taber.
Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · >>