Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > J016037 - Strokovni Delavec Vi (center Za Javna Naročila), šdm: 1001359, Pr 24 - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

J016037 - STROKOVNI DELAVEC VI (CENTER ZA JAVNA NAROČILA), ŠDM: 1001359, PR 24 - M/Ž

Ofertas de trabajo en Eslovenia

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI Z GOSPODARSKEGA, FINANČNEGA PODROČJA TER JAVNIH NAROČIL.

PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA POTREBE ODDELKA.

SODELUJE V POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL, POTRJEVANJU RAČUNOV, PRIPRAVLJA REKLAMACIJE,…  IZDELUJE DOKUMENTE S PODROČJA GOSPODARJENJA S PREMOŽENJEM, FINANČNEGA POSLOVANJA IN JAVNIH NAROČIL.

ZAGOTAVLJA IN VODI PISARNIŠKO POSLOVANJE ZA POTREBE ODDELKA.

SPREJEMA IN RAZPOREJA PRISPELO POŠTO TER UREJA PRIROČNO DOKUMENTACIJO ZA VODJO ODDELKA.  SODELUJE PRI IZDELAVI PREDLOGOV S PODROČJA GOSPODARSKIH IN FINANČNIH ZADEV.

SODELUJE PRI IZDELAVI PREDLOGOV S PODROČJA JAVNIH NAROČIL.

ORGANIZIRA IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE DELAVCE ODDELKA.

REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA ODDELKA.

ZBIRA IN UREJA PODATKE O PREDVIDENIH POSLOVNIH PROCESIH IN STANJIH NA PODROČJU DELA.

ANALIZIRA UGOTOVLJENE ODMIKE IN IZDELUJE POROČILA ZA NADREJENEGA.

ZAGOTAVLJA DOSTOP DO GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA DELO ODDELKA.

PRIPRAVLJA GRADIVA ZA DELO ORGANOV IN KOMISIJ.

SODELUJE PRI IZGRADNJI INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA POTREBE ODDELKA.

TEHNIČNO SODELUJE PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH AKTOV UNIVERZE.

IZDELUJE PREGLEDE O PREDLOGIH IN SKLEPIH ORGANOV IN KOMISIJ TER POROČA O REALIZACIJI.

SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH.

SODELUJE V POSTOPKIH S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA.

NADOMEŠČA DRUGE STROKOVNE DELAVCE IN STROKOVNE REFERENTE V ČASU NJIHOVE ODSOTNOSTI.

OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH., Zahtevana stopnja izobrazbe: VI. tarifna skupina.  Zahtevana smer izobrazbe: pravna, ekonomska, organizacijska, družboslovna, tehnična.  Klasius SRV: Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba.

Klasius P: 3 - DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE, 5 - TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO.

Zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el. poslovanje, poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja visokega šolstva in znanosti, poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja izobraževanja.  Zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Zahtevani jeziki: pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika oz. en komunikacijski jezik Evropske skupnosti.

Zahtevane delovne izkušnje: 12 mesecev s področja visokošolskega izobraževanja.

PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI z ustreznimi izkušnjami in znanji s področja javnega naročanja, ki: poznajo sistem in načela javnega naročanja, so sposobni samostojno pripraviti razpisno dokumentacijo, so sposobni samostojno voditi postopke oddaje javnih naročil, imajo sposobnost logičnega sklepanja, so organizirani, dosledni in sistematični pri delu, so usmerjeni v rezultate – izkazujejo učinkovitost. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15 , 2000 MARIBOR.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: ZELENIK KATJA
Contact Phone: 02 23 55 379
Contact Email: katja.zelenik1um.si

Identificador de la vacante:NZ30761.