Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovenia > Asistent ( V Vseh Treh Nazivih ) Na Katedri Za Interno Medicino - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ASISTENT ( V VSEH TREH NAZIVIH ) NA KATEDRI ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž

Ofertas de empleo en Eslovenia

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE, SKRBI DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.

, univerzitetna izobrazba iz medicine,  v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba, veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina, ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv, hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 3.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Empleador: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: MITJA KOŠNIK PROF. DR.
Contact Email: .

Identificador de la vacante:NR30030.