Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,918 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 121

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13 ,152/14, 07/17, 68/18 ,98/19, 64/20 i 151/22), te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jedn...

. economista3. STRUČNI/A SAVJETNIK/CA U ODJELU ZA KOMERCIJALNE POSLOVE. Stručni uvjeti: -Visoka stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili tehničke struke, -1 godina radnog iskustva, -certifikat iz područja...

. letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativaOVLAŠTENI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT M/Ž. Na temelju članka 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 119-03/23-04/29, Ur....

. Médicos generales1. DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA - VODITELJ/ICA TIMA. Stručni uvjeti: -Visoka stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, -specijalist školske medicine/školske i adolescentne medicine, -odobrenje za samostalan rad Ugovor o radu sklapa se na neod...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadRUKOVATELJ/ICA POSTROJENJA. Rukovatelj postrojenja (m/ž) – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme s probnim radom Mjesto rada: okolica Koprivnice-Gabajeva Greda Opis poslova: Rad na postrojenjima za preradu šljunka Svakodnevno utvrđivanje ispravnosti postrojenja te otklanjanje kvarova u redovnoj proizvodnji i gene...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetas16. VOZAČ/ICA – DOSTAVLJAČ/ICA - NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME. ŽUPANIJSKA SLUŽBA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Mjesto rada: Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 35 16.Vozač – dostavljač - (M/Ž) neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: srednja stručna sprema prometnog ili druge odgovarajuće struke, vozačka dozvola B kateg...

. Profesionales del trabajo social15.STRUČNI/A RADNIK/ICA I. VRSTE U HRVATSKOM ZAVODU ZA SOCIJALNI RAD- SOCIJALNI/A RADNIK/ICA NA POSLOVIMA UDOMITELJSTVA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEM. ŽUPANIJSKA SLUŽBA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE mjesto rada: Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 35 15. stručni/a radnik/ica I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad- socijalni/a radnik/ica na poslovima udomiteljstva – (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica Uvjeti...

. Profesionales del trabajo social22. STRUČNI RADNIK I. VRSTE U HRVATSKOM ZAVODU ZA SOCIJALNI RAD- SOCIJALNI RADNIK NA POSLOVIMA UDOMITELJSTVA – (M/Ž). ŽUPANIJSKA SLUŽBA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE mjesto rada: Varaždin, Vladimira Nazora 22 22. Stručni radnik I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad- socijalni radnik na poslovima udomiteljstva – (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica Uvjeti: specijalistički diplomski str...

. Oficinistas generalesASISTENT U POREZNOM I FINANCIJSKOM ODJELU (M/Ž). Opis poslova Asistiranje u područjima: izrade investicijskih studija i poslovnih planova, izrade studija o transfernim cijenama, projekata poreznih i financijskih due dilligencea, izrada pisanih mišljenja o poreznom i računovodstvenom tretmanu složenih transakcija, sas...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes4. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA PODRŠKU SOCIJALNOJ SKRBI-SPECIJALIST/ICA U SLUŽBI ZA OPĆE POSLOVE I JAVNU NABAVU. SREDIŠNJA SLUŽBA mjesto rada: Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 6 Viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi-specijalist u Službi za opće poslove i javnu nabavu -(m/ž) neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/-ice Uvjeti: specijalistički diplomski stručni ili d...

. operador de sierra de mesa/operadora de sierra de mesaRUKOVATELJ / RUKOVATELJICA INDUSTRIJSKOM PILOM. Opis poslova: rukovanje pilom (brentom) pregled i priprema stroja za rad održavanje i zamjena alata na stroju organizacija radnog mjesta odgovornost za kvalitetu piljenja i iskorištavanje materijala Napomena: mogućnost stalnog zaposlenja

. albañilZIDAR / ZIDARICA. Opis poslova: obavljanje tesarskih radova na adaptacijama i izgradnji stambenih i nestambenih objekata.   Početna satnica 9-11 € neto. Rad na području Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Istarske županije i Primorsko-goranske županije. Ukoliko imate potrebu raditi u s...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE. Doktor medicine - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za specijalizaciju) Mjesto rada: ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Zaprešić, na adresi Brdovec, Pavla Beluhana 5 Uvjeti: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij m...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: • VSS, završen medicinski fakultet, doktor medicine; • položen stručni ispit (samo za one koji su imali obvezu polaganja stručnog ispita); • specijalizacija iz pedijatrije; • odobrenje za samostalan rad (licenca); • poznavanje rada na računalu; ...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG/INJA U DOMU ZA SMJEŠTAJ TRUDNICA, MAJKI I DJECE OD 0-3 GODINE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI. Opis poslova: Pružanje psihološke pomoći i podrške trudnicama i majkama smještenim u domu, u smislu njihovog osnaživanja za roditeljstvo, nastavak obrazovanja, razvijanje životnih vještina i pripremu za samostalan život, kroz individualni i grupni rad, organiziranje i provođenje različiti...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesVODITELJ / VODITELJICA ODJELA ZAŠTITE NA RADU. Posebna znanja i vještine: minimalno tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima poznavanje Microsoft Office alata položen stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio) položen ispit iz andragogije položen stručni ispit iz zaštite od požara organiz...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSOBNI/A ASISTENT/ICA OSOBI S INVALIDITETOM. Pružanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom; pomoć pri svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama. Vrsta usluge ovisi o potrebi osobe s invaliditetom i izrađena je pojedinačnom procjenom potrebe korisnika usluge, a može obuhvaćati sljedeće poslove...

. maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especialesUČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE Trg Republike 9 40305 Nedelišće Klasa: 112-04/23-01/02 Urbroj: 2109-37-01-23-01 U Nedelišću, 25.08.2023. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA BIOLOGIJE I PRIRODE. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE Trg Republike 9 40305 Nedelišće Klasa: 112-04/23-01/03 Urbroj: 2109-37-01-23-01 U Nedelišću, 25.08.2023. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/CA U NASTAVI. Javni poziv za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Remete. Vrsta zaposlenja: Na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2023./2024. Radno vrijeme: 27 sati tjedno Način rada: 2 smjene Naknada za prijevoz: u cijelosti Mjesto rada...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Opis poslova: - Prodaja u trgovini s odjećom i obućom, rad u poslovnici Bella Fashion, Hrvatske Republike 35 - Zaprimanje robe, punjenje polica, deklariranje robe - Osnovno poznavanje rada na kompjuteru i internetu, zbog rada na internet prodaji Druga znanja i vještine: ljubaznost i iz...

. carnicero/carniceraSTRUKOVNI UČITELJ/STRUKOVNA UČITELJICA - MESAR/MESARICA. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo pravosuđa i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lipovici-Popovači ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA Pododsjek prehrane Stručni uvjeti: strukovni učitelj - mesar – 1 izv...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN JE U NARODNIM NOVINAMA BR. 97/2023 OD 25.08.2023. GODINE I OTVOREN JE DO 04.09.2023. GODINE. KLASA:112-01/23-01/32 URBROJ:2168/01-53-68-09/03-23-2 Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novi...

. demostrador de promociones/demostradora de promocionesVODITELJ/VODITELJICA PODREGIJE VARAŽDIN. Opis poslova: kontrola i obilazak uplatnih mjesta i lokacija kladomata, rad na širenju mreže kladomata. Završeni smjer obrazovanja nije važan. Prednost imaju kandidati/kinje s iskustvom na sličnim poslovima. Osigurano je službeno vozilo za obavljanje posla. Mjesto rada: Varaždin i šira...

. Ingenieros mecánicosRUKOVODITELJ/RUKOVODITELJICA ZAVRŠNE OBRADE. Tražimo motiviranog i odgovornog Rukovoditelja završne obrade koji će se pridružiti našem timu stručnjaka u organizaciji i koordinaciji ključnih procesa našeg proizvodnog postrojenja;    Opis posla - Organizacija i vođenje linija oplemenjivanja, pakiranja te linije brušenja - Provođenje ...

. carrocero/carroceraAUTOLIMAR (M/Ž). priprema vozila ili dijelova za lakiranje brušenje, poliranje, nanošenje temelja, finalno lakiranje montaža i demontaža dijelova vozila briga za red i čistoću u radnim prostorima dinamično,precizno i odgovorno obavljanje poslova vozačka dozvola B kategorija

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIČAR/ELEKTROTEHNIČARKA. Opis posla: upravljanje strojem i kontrola rada stroja; održavanje i čišćenje stroja; posao na numerički upravljanim grafičkim strojevima gdje operater ujedno prilagođava stroj pri promjenama radnih naloga. Uvjeti: u obzir dolaze samo kandidati s radnim iskustvom od najmanje godinu dana.

. ingeniero de diseño/ingeniera de diseñoVODITELJ/VODITELJICA PROJEKTNE PRODAJE. Opis posla: vođenje, koordinacija i nadzor projekata opremanja, od inicijalnog kontakta, izrade prijedloga rješenja, izrade ponude do konačne realizacije, praćenje tržišta, novih projekata i projekata u toku pronalaženje i ugovaranje novih projekata opremanja održavanje kontaka...

. Instaladores de material aislante y de insonorizaciónHIDOIZOLATER/KA. Tvrtka Fornix, d.o.o. , ovlašteni izvođač za hidroizolaterske radove s preko 20 godina iskustva u izvođenju navedenih radova, traži odgovornog/u djelatnika/cu s ili bez iskustva uz mogućnost izobrazbe.   Prednost: vozačka dozvola B kategorije. Rad u Zagrebu i povremeno van Zagreba. Sve tro...

. Oficinistas generalesSTRUČNI/A REFERENT/ICA I. PODRUČNI URED VINKOVCI mjesto rada: Vinkovci, Glagoljaška 31e 136. Stručni referent I. - (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica Uvjeti: srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, te gimnazije 1 godina radnog iskustva s propisanom kvalifik...

Más ofertas: << · 61 · 91 · 106 · 113 · 117 · 119 · < · 121 · > · 123 · 126 · >>