Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,918 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 113

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. psicólogo pedagógico/psicóloga pedagógicaSTRUČNI SURADNIK (PEDAGOG, PSIHOLOG) (M/Ž). Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13, 98/19 57/22 i 101/23), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Komiža“ i Odluke Upravnog vijeća od 04. rujna 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Komiža“, raspisuje se ...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadSTRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZAŠTITE NA RADU. Opis poslova: - propisivanje pravilnika, uputa i postupaka, sigurnosnih i zaštitnih mjera, praćenje te nadziranje njihovog provođenja i učinkovitosti - ostali poslovi iz područja zaštite na radu i zaštite okoliša Uvjeti: - završen studij zaštite na radu - poznavanje zakonskih propisa i...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - VODITELJ/ICA PROGRAMA PREDŠKOLE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mj...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18,98/19.,64/20) i članka 6.,7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te p...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije - pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 1...

. Electricistas de obras y afinesELEKTROINSTALATER / ELEKTROINSTALATERKA. Opis poslova: - montiranje solarnih fotonaponskih sustava na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije, - provođenje mjerenja površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji, - elektroinstalacijski radovi, - puštanje u pogon i nadziranje rada fotonaponske elektrane spojene na ene...

. economistaREFERENT / REFERENTICA PRODAJE. Opis poslova: - koordinacija hotelske prodajne aktivnosti s ciljem povećanja zauzetosti kapaciteta, prodaje hotelskih usluga i ostvarivanja drugih prihoda - razvijanje i priprema ponuda za individualne goste, putničke agencije i grupne dolaske - priprema ugovora za prodaju smještajnih ka...

. Oficinistas generalesPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakona o osobnoj asistenciji (NN br. 71/23) i odredbi Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar o...

. encargado de la separación de residuos/encargada de la separación de residuosRADNIK/CA NA UTOVARU OTPADA. Opis poslova: obavlja utovar svih vrsta komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada u dodijeljeno vozilo, kako onoga odloženog u vreće i posude, tako i prilikom čišćenja divljih odlagališta pri pražnjenju posuda, sakuplja otpad prosut tijekom pražnjenja i vraća posude na njihovo mjesto ta...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioPOSLOVOĐA/TKINJA U SKLADIŠTU. NAZIV RADNOG MJESTA Poslovođa u skladištu O POSLODAVCU ENNA Fruit d.o.o.    ENNA FRUIT je vodeća tvrtka za organizaciju proizvodnje, otkup, distribuciju i preradu voća i povrća na području Hrvatske i regije. Naša osnovna djelatnost je organizacija proizvodnje voća i povrća kroz kooperants...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDOMAR/KA - LOŽAČ/ICA - ŠKOLSKI/A MAJSTOR/ICA. Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/12., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/19., 64/20., 151/22. ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Prva katolička osnovna ...

. profesor de biología en educación secundaria/profesora de biología en educación secundariaDOCENT / DOCENTICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE BIOLOGIJA. SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biol...

. director de centro educativo/directora de centro educativoRAVNATELJ/ICA OSNOVNE ŠKOLE. KLASA: 112-02/23-01/3 URBROJ: 2171-1-17-04-23-1 Rovinj - Rovigno, 29. kolovoza 2023. Na temelju članka 126. stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/1...

. Músicos, cantantes y compositoresNASTAVNIK / NASTAVNICA KLAVIRA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 8. i 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj škol...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaNASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA INSTRUMENTIRANJE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto 1. NAST...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto ...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto ...

. camarero/camareraKONOBAR / KONOBARICA. Opis posla: - Priprema i usluživanje pića,- rad na blagajni,-  priprema stolova i stolica za posluživanje,- uzimanje narudžbe od gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane, posluživanje pića; pospremanje stola, priprema računa.Posao se obavlja u Infinity caffe bar, Županijska 2, Požega.

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTAČ/ČISTAČICA. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos čistačice, jedan izvršite...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: • VSS, završen medicinski fakultet, doktor medicine; • položen stručni ispit; • specijalizacija iz dermatologije i venerologije; • odobrenje za samostalan rad (licenca); • poznavanje rada na računalu; • jedna godina radnog iskustva. Kandidati su na...

. maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especialesSTRUČNI SURADNIK/CA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Side Košutić Radoboj, i članka 2. i 3. P...

. Técnicos en ingeniería mecánicaOPERATER/KA NA BETONARI. NEXE Grupa sastoji se od 15 tvrtki koje djeluju na području tri države: Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, čija je osnovna djelatnost proizvodnja građevinskih materijala. Misija NEXE Grupe je biti vodeći proizvođač građevinskih materijala, prepoznat po društveno odgovornome poslovan...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZAČ/VOZAČICA MOTORNOG VOZILA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU. Opis poslova: prijevoz robe u domaćem i međunarodnom prometu (zemljama EU). Uvjeti: - potrebna je C+E kategorija, kod 95 te digitalna kartica vozača - poželjno je radno iskustvo na domaćem i međunarodnom prijevozu (minimalno 1 godina radnog iskustva).

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U VRTIĆU ZA DIJETES TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ Trg braće Radić 4 47280 Ozalj Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vij...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosRADNIK / RADNICA NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA. Opis poslova: poslovi čišćenja i održavanja poslovnih i privatnih prostora prostora. Traži se jedna osoba za čišćenje i održavanje poslovnog prostora u Trnovcu Bartolovečkom (ponedjeljak, utorak i četvrtak po 1 sat poslijepodne te srijedom 5 sati poslijepodne). Traži se jedna osoba za ra...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

. Empleados de archivosMUZEJSKI TEHNIČAR/MUZEJSKA TEHNIČARKA. Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 112-01/23-01/037, Urbroj: 532-02-01/1-23-04 od 22...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članaka 72. i 89. stavka 2. Statuta Osnovne škole "Podolice“ Koprivnic...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22), odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje II...

Más ofertas: << · 57 · 85 · 99 · 106 · 109 · 111 · < · 113 · > · 115 · 117 · 122 · >>