Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,918 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 123

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Educadores para necesidades especialesEDUKACIJSKI REHABILITATOR - STRUČNI SURADNIK M / Ž. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 29. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ (u daljnjem tekstu: Ustanova), na 33. sjednici održanoj 29. kolovoza 2023. donijelo je odluku o raspisivanju ...

. arquitecto/arquitectaNASTAVNIK/NASTAVNICA STRUČNIH PREDMETA U GRADITELJSTVU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaNASTAVNIK/NASTAVNICA ELEKTRONIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članaka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim pos...

. profesor universitario de ingeniería/profesora universitaria de ingenieríaNASTAVNIK/CA STROJARSKE GRUPE PREDMETA. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA OIB:86195376444 Santoriova 3, Pula KLASA:112-02/23-01/17 URBROJ: 2168-18-23-3 Pula, 01.09.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIZANT/ICA NEFROLOGIJE. N A T J E Č A J Raspisuje se javni natječaj za izbor kandidata i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme za specijalističko usavršavanje iz: - nefrologije – jednog izvršitelja, Opći uvjeti koje pristupnici natječaja za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su: - r...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIZANT/ICA VASKULARNE KIRURGIJE. N A T J E Č A J Raspisuje se javni natječaj za izbor kandidata i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme za specijalističko usavršavanje iz: - vaskularne kirurgije – jednog izvršitelja, Opći uvjeti koje pristupnici natječaja za odobrenje specijalizacije moraju ispunjava...

. Ingenieros civilesNASTAVNIK/NASTAVNICA STRUČNIH PREDMETA U STROJARSTVU I GRADITELJSTVU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

. albañilSTRUKOVNI UČITELJ/UČITELJICA-ZIDAR/ZIDARICA-TESAR/TESARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osig...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE. NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijemeu Specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Krapina, uz probni rok Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplo...

. psicólogo pedagógico/psicóloga pedagógicaSTRUČNI SURADNIK/ICA PSIHOLOG/GINJA. Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan njega. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. U radni odnos ne može biti pr...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasDJELATNIK/DJELATNICA U RAČUNOVODSTVU. Tražimo vrijednu i odgovornu osobu za rad u odjelu računovodstva. UVJETI: - SSS – ekonomist/ica - minimalno 2 godine radnog iskustva u računovodstvenim poslovima Opis radnih obaveza i zadataka: - knjiženje ulaznih i izlaznih računa - knjiženje kunskih i deviznih izvoda - blagajn...

. economistaVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica Tis...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadSERVISER/SERVISERKA PARKIRALIŠNE OPREME 2. Opis posla: obavljanje poslova popravka pojedinih komponenti mehaničkih, električnih, elektroničkih i ostalih komponenti parkirnih automata i opreme, a prema uputstvima i planovima proizvođača te sukladno pravilima struke; održavanje i servisiranje pojedinih komponenti parkirnih automata i opr...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA U KARAULA PET CENTRU. Potrebna specifična znanja i vještine: poznavanje rada u pet centru, znanje o prehrani životinja, rad na blagajni, komunikacijske vještine, briga o urednosti radnog prostora te spremnost na nova znanja i vještine.   Nudimo ti ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i stimulacije te struč...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PB. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 8/18, 98/19, 64/20, 151/22), te članaka 5. i 6. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelića (KLAS...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA / SOBAR. Opis posla : Pospremanje smještajnih jedinica i prijemnih prostorija te održavanje čistoće i urednosti hotelskih prostora Spremanje i čišćenje smještajnih kapaciteta, soba, javnih prostorija hotela Održavanje urednosti, čistoće i higijene sobe, javnih prostorija unutar i izvan ho...

. cuidador infantil/cuidadora infantilPOMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Na temelju članka 99., stavak 9. do 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 – u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o pomoćnicima u na...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR U TIMU T1/TIMU T2 HMP. Klasa: 100-01/23-01/1 Urbroj: 2109-105-03-23-13 Datum: 01. rujna 2023. godine Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Zavoda za hitnu medici...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST/SPECIJALISTICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE U TIMU 1 HMP. Klasa: 100-01/23-01/1 Urbroj: 2109-105-03-23-13 Datum: 01. rujna 2023. godine Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Zavoda za hitnu medici...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. Opis poslova: - Priprema stolnog rublja, stolnog inventara i uređivanjem kolica za posluživanje - Raspoređivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje. - Doček gostiju, donošenje jelovnika, upićivanje u dnevnu ponudu - Uzimanje narudžbe od gosti...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicas15.TEHNIČAR/KA. Stručni uvjeti: -Završena srednja stručna sprema – kemijski tehničar, ekološki tehničar, geološki tehničar, prehrambeni tehničar, agronomski tehničar, -vozačka dozvola B kategorije, -6 mjeseci radnog iskustva Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme u Službi za zdravstvenu ekologiju uz p...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesRUKOVATELJ/ICA UTOVARIVAČA - SAMOHODNE DIZALICE. Za jačanje našeg tima potrebni su nam ljudi: - koji su lojalni i ambiciozni - koji su strastveni - koji su spremni učiti - koji žele donositi odluke - koji žele biti detaljno uključeni - koji mogu voditi i motivirati zaposlenike - koji traže jednostavna i efikasna rješenja - koji su...

. Biólogos, botánicos, zoólogos y afines5. ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA I U ODJELU ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU. Stručni uvjeti: -Visoka stručna sprema zdravstvenog smjera stečena prema prijašnjim važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva, - odobrenje za samostalan rad, - vozačka dozvola B kategorije...

. especialista en ciencias de la comunicaciónSTRUČNI/A SURADNIK/CA ZA RADNO MJESTO (215) SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA, SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM MJERENJA KVALITETE ZRAKA. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1.Sektor za kvalitetu zraka, Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka, Odjel za održavanje infrastrukture, za radno mjesto (215) •stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica; Stručni uvjeti: ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaVSŠ MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. TEMELJEM ČLANKA 36. STATUTA DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA I ČLANKA 4. PRAVILNIKA O RADU DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA, RAVNATELJICA RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ Za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/tehničar VŠS -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za dug...

. cocinero/cocineraGLAVNI KUHAR/KUHARICA U MENZI. Glavni kuhar/ica u menzi proizvodnog pogona Vrgorac Opis posla: - organizacija rada u kuhinji - osmišljavanje jelovnika - timski rad u užurbanoj atmosferi - kontrola i naručivanje zaliha Od Vas tražimo: - minimalno 2 godine radnog iskustva - samostalnost u donošenju odluka - v...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasPOMOĆNIK U NASTAVI (M/Ž). Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i sukladno uvjetima projekta „Prsten potpore VI“ koji se financira sredstvima Europskog...

. Especialistas en políticas de administraciónTAJNIK/CA USTANOVE. Obavlja sve poslove uredskog poslovanja, vodi elektroničku urudžbenu knjigu, vodi usmenu i pismenu korespondenciju za potrebe ravnateljstva i drugih odjela Zavoda, poslovi interne komunikacije, komunikacije s medijima i informiranja javnosti, objavljuje i ažurira potrebne sadržaje na mrežnim stra...

. técnico agrícola/técnica agrícolaKLASIFIKATOR/ICA. Opis posla: Označavanja životinjskih trupova u klaonici, vođenje radne dokumentacije, provođenje sustava kvalitete, sudjelovanje u uvođenju novih tehnologija. Potreban je najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog usmjerenja. Komunikativnost i sklonost timskom radu. Mjest...

Más ofertas: << · 62 · 92 · 107 · 115 · 119 · 121 · < · 123 · > · 125 · 127 · >>