Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

277 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIJALNIMI ZNANJI, (E037013), DELO V REFERENČNI AMBULANTI. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo sklenitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PREVENTIVE POPULACIJE NAD 30 LET STAROSTI, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE OSKRBE, IZVAJANJE KRAJŠIH EDUKACIJ, NAPOTITVE K ZDRAVNIKU, SODELOVANJE PRI KURETI...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM PROMETU C+E - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA C+E, DELO S HLADILNIKOM, SKRB ZA DOKUMENTACIJO PREVOZA, MENJAVO PALET. DELO SE ZAČNE V ZGODNJIH JUTRANJIH URAH NA OBMOČJU CELJA., , gibljiv/nestalen urnik

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II (I) (F024009) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, DOSTAVA HRANE, PRIPRAVA HRANE, VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV, ČIŠČENJE, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, NAKUPOVANJE, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORA...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2025, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJA VIZ PROGRAMA, OSTALE NALOGE V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, K prijavi je potrebno priložiti dokazila o izobrazbenih pogojih, dokazilo o opravljenem strokovnem izpit...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA), k vlogi je...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 01.09.2024 do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VE...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC INFRASTRUKTURE IN OKOLICE - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO MANJŠIH OKVAR V STAVBI (ELEKTRIČNI, VODOVODNI, POHIŠTVENI POPRAVKI), REDNO PREGLEDOVANJE IN VZDRŽEVANJE NAPRAV TER OPREME, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST OKOLICE STAVBE, KO...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 01.09.2024 do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, SVETOVALNI DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE PREJETE IN IZD. DOKUMENTACIJE, SPROTNO PREGLEDOVANJE DOKUMENTOV, PODPORA IN USMERJANJE SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELAVA ANALIZ,  PRIPRAVA POROČI...

UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE ALI MATEMATIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2025, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ PROGRAMA, OSTALE NALOGE V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, K prijavi je potrebno priložiti dokazila o izobrazbenih pogojih, dokazilo o opravljenem stroko...

Más empleos: << · 3 · < · 5 · > · 7 · 10 · 16 · >>