Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

454 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

VARUH/INJA, INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, KI ZAJEMA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN HOJI, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/-ICA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke. Pričetek dela 16.1.2023., polni delovni čas, 40, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Priložiti potrdilo o nekaznovanosti, pisno vlogo z življenjepisom in dokazilo o izobrazbi...

PRODAJALEC, POMOČNIK POSLOVODJA - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V MEŠANI TRGOVINI, NABAVA ,POMOČ PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE, organiziranost, poštenost ,odgovornost, učinkovitost, dvoizmensko

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaVODJA ENERGETIKE IN VZDRŽEVANJA - M/Ž. VODJA ENERGETIKE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR VZDRŽEVANJE VSEH STROJEV, SKRB ZA RAZPOLOŽLJIVOST IN ZMOGLJIVOST STROJEV, SKRB ZA TEHNIČNO TEHNOLOŠKO USPOSOBLJENOST ENERGETSKIH POSTROJEV , , dopoldan

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. GRADBINCI ZAKLJUČNIH DEL IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRADBENI DELAVEC NA DELOVIŠČIH PO VELENJU IN OKOLICI., Interes ter volja do dela na deloviščih. Volja do poučitve osnovnih gradbenih del. Možnost poučitve pri zaposlitvi ter poučitev dela z mini...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V URGENTNI DEJAVNOSTI, DELO NA TERENU SPODNJE SAVINJSKE DOLINE IN V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI, vlogi je potrebno priložiti krat...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ/ICA VIOLONČELA - M/Ž. UČITELJ VIOLONČELA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke na delovno mesto., skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE VIOLONČELA, KOMORNE IGRE IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG SKLADNO Z ZAKONSKIMI DOLOČILI IN INTERNIMI AKTI ŠOLE. PREDVIDOMA OD 22.5.2023., Kandidat mora izpolnjevati splošne zak...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC, V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB SLOVENSKE KONJICE - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL, SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVANJA ITS NAPRAV IN SISTEMOV, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: i...

VZDRŽEVALEC PERILA III - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRANJE, LIKANJE, SUŠENJE, ZLAGANJE BOLNIŠKEGA PERILA, LOČEVANJE UMAZANEGA IN ČISTEGA PERILA, IZVAJANJE DELA NA VSEH STROJIH ZA PRANJE IN LIKANJE, IZLOČANJE NEUPORABNEGA PERILA, SKRB ZA Č...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke z materinskega dopusta., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, SPREMSTVO, VARSTVO UČENCEV, SODELOVANJE S STARŠI, UČITELJI IN OSTALIMI DELAVCI ŠOLE. DELA IN NALOGE PO LDN., Komunikacijske sposobnosti, delo z uče...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioKOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO ORGANIZACIJA SKLADIŠČA, SPREJEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA NAROČIL, PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA RAZNOVRSTNEGA BLAGA, EVIDENTIRANJE PRISPELEGA BLAGA IN SKRB ZA PRIMERNO SKLADIŠČENJE, PREVERJANJE...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC-PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA CELOTNO PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, DOSLEDNO UPOŠTEVANJE LE TE PRI DELU, UGOTAVLJANJE POTREB IN SOCIALNEGA STANJA S POMOČJO OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE, RAZGOVORI Z BODOČIMI STANOVA...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE V LOKALU ŠPELCA NA BENCINSKEM SERVISU MOL V DRAMLJAH, PO IZTEKU POGODBE O ZAPOSLITVI  ZA DOLOČEN ČAS SE LAHKO SKLENE NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS., dvoizmensko

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE IN UREJANJE BAZ PODATKOV V PROGRAMU PANTHEON, VODENJE BLAGAJNE, IZDAJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, KNJIŽENJE TRANSAKCIJSKIH IZPISKOV, USKLAJEVANJE IN VSEBINSKI PREGLED KONTOV, USKLAJEVANJE SALDOKO...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC ENOT IN REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO PRODAJA ADRENALINSKIH VOZIL, REZERVNIH DELOV, DODATKOV IN OBLAČIL POSLOVANJE S KONČNIMI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU SVETOVANJE IN POSTREŽBA STRANK PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK SPREMLJANJE TRGA I...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC – SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV IZ PRODAJNEGA PROGRAMA DELODAJALCA, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA PRAVILEN ASORTIMAN IN KOLIČINO ZALOG, SPREMLJANJE INVESTICIJ V BLIŽNJI IN DALJNI OKOLICI, TER SODELOVANJE Z IZVAJALCI IN INVESTITORJI V SM...

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaUPRAVLJALEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO S TRAKTORJEM: MULČENJE TRAVE, NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKE ZAŠČITE, PREVOZI BOKSOV IZ IN V SADOVNJAK, VOŽNJA TRAKTORJA PO PLANTAŽAH OB OBIRANJU, POMOČ PRI OBIRANJU,  STROJNO IZKOPAVANJE ...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE V LOKALU ŠPELCA NA BENCINSKEM SERVISU MOL V DRAMLJAH, PO IZTEKU POGODBE O ZAPOSLITVI  ZA DOLOČEN ČAS SE LAHKO SKLENE NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS., dvoizmensko

VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILO ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH, DOGRADNJA EL.INŠTALACIJ NA OBJEKTIH, VLEČENJE KABLOV, CEVI, MONTAŽA SVETILK, MONTAŽA STIKAL, PISANJE POROČIL, komunikativnost, točnost, poštenost, dopoldan

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC-PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA CELOTNO PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, DOSLEDNO UPOŠTEVANJE LE TE PRI DELU, UGOTAVLJANJE POTREB IN SOCIALNEGA STANJA S POMOČJO OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE, RAZGOVORI Z BODOČIMI STANOVA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioKOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO ORGANIZACIJA SKLADIŠČA, SPREJEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA NAROČIL, PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA RAZNOVRSTNEGA BLAGA, EVIDENTIRANJE PRISPELEGA BLAGA IN SKRB ZA PRIMERNO SKLADIŠČENJE, PREVERJANJE...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC – SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV IZ PRODAJNEGA PROGRAMA DELODAJALCA, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA PRAVILEN ASORTIMAN IN KOLIČINO ZALOG, SPREMLJANJE INVESTICIJ V BLIŽNJI IN DALJNI OKOLICI, TER SODELOVANJE Z IZVAJALCI IN INVESTITORJI V SM...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC ENOT IN REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO PRODAJA ADRENALINSKIH VOZIL, REZERVNIH DELOV, DODATKOV IN OBLAČIL POSLOVANJE S KONČNIMI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU SVETOVANJE IN POSTREŽBA STRANK PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK SPREMLJANJE TRGA I...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE IN UREJANJE BAZ PODATKOV V PROGRAMU PANTHEON, VODENJE BLAGAJNE, IZDAJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, KNJIŽENJE TRANSAKCIJSKIH IZPISKOV, USKLAJEVANJE IN VSEBINSKI PREGLED KONTOV, USKLAJEVANJE SALDOKO...

. técnico reparador de electrónica de consumo/técnica reparadora de electrónica de consumoMONTER/SERVISER - M/Ž. SERVISER ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVISIRANJE AVTOMATIZIRANIH VRAT, ZAPORNIC, VRTILJAKOV, OSEBNIH PREHODOV, VARNOSTNIH IN NADZORNIH SISTEMOV, KRMILJENJE DALJINSKIH UPRAVLJALCEV... DELO VEČINOMA TEREN/SAVINJSKA REGI...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL IZVAJANJE ENOSTAVNIH NASTAVITEV STROJEV IN NJIHOVO POSLUŽEVANJE IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRA...

. cerrajero/cerrajeraSTROJNNIK - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.06.2023 Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE STROJEV MENJAVANJE MODELOV IN ORODIJ OPERATIVNO VZDRŽEVANJE STROJEV, MODELOV IN ORODIJ PREVERJANJE SKLADNOSTI IZDELKOV Z DOKUMENTACIJO SODELOVA...

. biselador de vidrio/biseladora de vidrioSTEKLOBRUSILEC - M/Ž. STEKLAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV, PRIPOMOČKOV IN BRUSNIH SREDSTEV BRUŠENJE IN OBDELOVANJE STEKLA PREVERJANJE SKLADNOSTI IZDELKOV Z DOKUMENTACIJO IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA VODENJE EVIDENC UREJANJE IN V...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · >>