Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

491 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, POMOČ V KUHINJI, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v  kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM, - PRIPRAVA IN IZDELAVA BLAGA ZA ODPREMO, - PREVZEM BLAGA IN RAZPOREJANJE BLAGA, - SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA IN STROJNEGA PARKA, - SKRB ZA USTREZNO DOKUMENTACIJO., ,

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH POSEGOV NAROČENIH S STRANI ZDRAVNIKA, GLEDE NA STROKOVNE KOMPETENCE, AKTIVNO SODELOVANJE PRI NEGOVALNIH POSTOPKIH, ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH TER PRIPRAVI DOKUMENTACIJE IN ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V DE RAZVOJNA AMBULANTA (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA), k vlogi je...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ŠOLSKIH PROSTOROV. ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE ŠOLE. , Veselje do čiščenja in urejanja prostorov in okolice šole.Kandidati morajo predložiti potrdilo o...

RAZKLADALEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA TERENU; AVSTRIJA IN SLOVENIJA. RAZKLAD KUHINJ IZ TOVORNEGA VOZILA V SKLADIŠČA TRGOVIN/TRGOVSKI CENTRI. DELAVEC SE S KOMBIJEM ODPELJE NA DOGOVORJENO LOKACIJO (GRAZ, LJUBLJANA, DUNA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, SK...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA H...

. asesor económico/asesora económicaPODSEKRETAR, ŠIFRA DM: 1501, V ODDELKU ZA INFORMATIKO, GIS IN ARHIV, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE, PRAVNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE. LOKACIJA OPRAVLJANJA DELA: CELJE IN LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ ZDRAVNIKU PRI PREGLEDU IN OPRAVLJANJU DELA - DELO V AMBULANTAH, NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN NA DIAGNOSTIKI - USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROČJU ZDRAV...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 (II) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA, SKRB ZA PRAVILNO UPORABO PREDPISOV IN STANDARDOV, PRAVILNA IN PRAVOČASNA SESTAVA LETNIH IN MESEČNIH POROČIL, IZDELAVA PREDLOGA...

POSTAVLJALEC ODRA - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODRA , DELO NA STREHI , GRADNJA LESENIH OBJEKTOV, VGRAJEVANJE IZOLACIJ, sposobnost dela na višini težko fizično delo, gibljiv/nestalen urnik

. asistente de direcciónPOSLOVNI KOORDINATOR ODVETNIŠKE PISARNE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELA ODVETNIŠKE PISARNE, VODENJE EVIDENCE O SODNIH, UPRAVNIH IN DRUGIH ROKIH, VODENJE POŠTNEGA POSLOVANJA ODVETNIŠKE PISARNE, VODENJE KORESPONDENCE S SODIŠČI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI, VODENJE...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER II - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI: KAKOVOSTNO IZVAJA MANJ ZAHTEVNA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV TER ODPRAVLJANJE OKVAR. DELA IN NALOGE: IZVAJA DELA NA INVESTICIJSKIH IN VZDRŽEVALNIH PROJEKTIH. OPRAVLJA OPER...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaVODJA PROIZVODNJE-TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOLOČANJE, IZVAJANJE IN NAČRTOVANJE PROIZVODJNE NADZIRANJE DELOVANJA PROIZVODNEGA PROCESA NADZIRANJE IN PRIPRAVLJANJE EVIDENC O PROIZVODNJI SPOSOBNOST VODENJA IN DELA Z LJUDMI, POZNAVANJE PROGRAMOV CAD DOBRO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaBELILEC IN PRIPRAVLJALEC BOMBAŽA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZAME NAPOLNJEN KOŠ BOMBAŽA OD PRIPRAVLJALCA BOMBAŽA IN SLEDI INTERVALOM POLNJENJA BOMBAŽA...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaJEDRAR V CELJU - M/Ž. JEDRAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ORODIJ, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA ZA DELO, ROČNA ALI STROJNA IZDELAVA JEDER NA VSEH JEDRARSKIH STROJIH, NADZOR KAKOVOSTI IZDELANIH JEDER, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , večizmensko

STROKOVNI SODELAVEC ("PODROČJE CNC") - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN POSTAVITVI USTREZNE STROJNE OPREME ZA POSAMEZEN PRODUKT , ZAGOTAVLJANJE IN POTRDITEV USTREZNOSTI STROJNE OPREME ZA POSAMEZEN PRODUKT , S...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PO NAVODILIH DELOVODJE OZIROMA VARILNEGA INŽENIRJA IZVEDE VARJENJE IN VAR USTREZNE KAKOVOSTI KOT JO DOLOČAJO STANDARDI. VARJENJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN CEVOVODOV USTREZNE KAKOVOSTI KOT JO DOLOČAJO STANDARDI. VARJENJE STROJ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE IN POPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE ,PREVENTIVNO NADZIRA IN SPREMLJA DELOVANJE STROJEV IN DRUGIH EL. NAPRAV IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠA ELEKTRO VZDRŽEVALNA MONTAŽNA IN SERVISNA OPRAVILA NA ELEKTRIČNI OPREMI, ...

. fontanero/fontaneraMONTER STROJNIH INŠTALACIJ IN HLADILNE OPREME - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: MONTAŽA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME NA OBJEKTIH V SLOVENIJI IN V TUJINI, MONTAŽA TOPLOTNIH IZOLACIJ, STROJNA VEZAVA RAZLIČ...

. cerrajero/cerrajeraSTROJNI KLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: -IZDELUJE KLJUČAVNIČARSKE IZDELKE PO NAČRTIH, -IZDELUJE KOVINSKA OHIŠJA ELEKTRO OMAR PO NAČRTIH, IZDELUJE KOVINSKA OGRODJA AGREGATOV IN OSTALIH KOVINSKIH IZDELKOV PO NAČRTIH, -IZVAJA AN...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/2 - PRIPRAVNIK - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi - VII/2 (univerzitetna prejšnja oz. 2. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,

. gestor procesal/gestora procesalVIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti in nato porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL REDA ...

. representante comercialPRODAJNI REFERENT - KALKULANT ZA INDUSTRIJSKE HLADILNE SISTEME (M/Ž) - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRIPRAVLJA KOMERCIALNE PONUDBE (V VEČ JEZIKIH) S PODROČJA INVESTICIJSKE GRADNJE NA PODLAGI PROJEKTANTSKIH POPISOV, PREDLOŽENIH PROJEKTOV IN OPRAVLJENIH IZMER TER OGLEDOV PRI STRAN...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPOMOČNIK VODJE SERVISA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, VODJA DEL, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: SKUPAJ Z VODJO SERVISA ORGANIZIRA, PLANIRA, VODI IN NADZIRA DELO V ODDELKU SERVISA IN KOORDINIRA DELA Z OSTALIMI ODDELKI, IZDELUJE SERVISNE NALOGE IN PRIPRAVO SER...

. personal directivo de la administración públicaINŠPEKTOR ZA OKOLJE (DM: 393) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI PORTALA GOV.SI (PROSTA DELOVNA MESTA V DRŽAVNI UPRAVI): HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/. PRIJA...

. electricistaMONTER ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN HLADILNE OPREME - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: -MONTAŽA ELEKTROINŠTALACIJ IN OPREME NA OBJEKTIH V SLOVENIJI IN V TUJINI, -IZVAJANJE POVEZAV V STIKALNIH BLOKIH IN NA ELEKTRIČNI OPREMI V DELAVNICI, -SODELOVANJE PRI POSKUSNIH ZAGONI...

DIREKTOR PODJETJA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DELOVNEGA MESTA: –ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELOVNEGA PROCESA IN POSLOVANJE PODJETJA, –PREDLAGANJE TEMELJEV POSLOVNE POLITIKE, DELOVNEGA PROGRAMA IN PLANA RAZVOJA, –ZASTOP...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 10 · >>