Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

451 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadSTROKOVNI DELAVEC TEHNIČNA VARSTVA - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI DELAVEC BO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI OPRAVLJAL STROKOVNE NALOGE, SKLADNO Z ZVZD-1, MED KATERE SODIJO: 1.IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZJAVO O VARNOSTI Z OCE...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRADBENA DELA PRI HIDROGRADNJAH, ASFALTIRANJU, POLAGANJU ROBNIKOV IN DRUGIH BETONSKIH IZDELKOV, GRADBENA DELA PRI VRTANJU IN KOPANJU JAŠKOV, GRADNJI VODNJAKOV IN DRUGIH GRA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TEŽKIH TOVORNIH IN DRUGIH VOZIL ZA PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN OPREMLJENOST V SKLADU S PREDPISI, SPREMLJANJE PRAVILNEGA NAKLADANJA IN RAZKLADANJA, KOLIČ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraOPERATER VRTALNIH GARNITUR - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VRTALNIH GARNITUR, UPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNIH GRADBENIH STROJEV, DOLOČANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV, PRIPRAVA TER KALKULACIJA VRTIN, PLANIRANJE IN VODENJE VRTANJA,, Upra...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA, STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH, PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN  OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAŽANJE IN SPREMLJANJE MAN...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV IN POSLOVNIH DOGODKOV NA PODLAGI PREJETE DOKUMENTACIJE. KNJIŽENJE IN KONTROLA PREDPLAČIL IN ZAPIRANJE LE-TEH Z USTREZNIMI PREJETIMI RAČUNI. KNJIŽENJE ROČNO IZDANIH RAČUNOV. KNJIŽENJE BANK, BANČNI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK/VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE, ZLAGANJE, PRIPRAVA, DEKLARIRANJE IN SKLADIŠČENJE IZDELKOV - HRANE IN OPREME ZA MALE ŽIVALI -  V CENTRALNEM SKLADIŠČU PODJETJA. GRE ZA FIZIČNO DELO - PRIPRAVA IZDELKOV IN PAKIRANJE ZA KONČNE KUPCE, PREVER...

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, A)PRIPRAVA POGOJEV DELA, LOGIČNO ORGANIZIRANJE DELA, USMERJENOST IN SPREMLJANJE POTEK DELA V STREŽBI, B)SKRB ZA STROŠKE DELA, PREPERČEVANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, C)RACIONALNA PORABA MATERIALA, D)SPREMLJANJE REZULTAT...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE OBČINSKE UPRAVE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA JAVNIH USLUŽBENCEV OBČINSKE UPRAVE, STROKOVNA POMOČ, ZAGOTAVLJANJE OPRAVLJANJA STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG, KOORDINIRANJE DELA OBČINSKE UPRAVE I...

. tornero/ torneraSTRUGAR I - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STRUŽENJE NA RAZLIČNIH STRUŽNICAH V OKVIRU ZAHTEVANIH TOLERANC IN TEHNOLOŠKIH PREDPISOV. ROČNA DELA – IZVAJANJE ROČNIH POPRAVKOV ZA DOSEGANJE KAKOVOSTNIH ZAHTEV ODJEMALCEV. KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV – DOSLEDNO IZVAJANJE ME...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN DELITEV OBROKOV NAVADNE HRANE,  - USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA IZMENE V KUHINJI,   -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODJE SLUŽBE.  , NATANČNOST, ZANESLJIVOST, SPOSOBNOST VODENJA, DELO V DVE...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN RAZDELITEV OBROKOV OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH, -SAMOSTOJNO DELO V HLADNI KUHINJI -SAMOSTOJNO SERVIRANJE V JEDILNICI,-PRIPRAVA ZAJTRKA V ODSOTNOSTI DIETNEG...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (E018021) - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDR. SPEC. PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU PSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. CEPLJENJE: HEPATITIS B, O...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE., VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE OZIROMA PEDOPSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA N...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI (4 URE) IN VKLJUČEVANJE V DEŽURNO SLUŽBO (4 URE)., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske...

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaUPRAVLJALEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO S TRAKTORJEM: MULČENJE TRAVE, NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKE ZAŠČITE, PREVOZI BOKSOV IZ IN V SADOVNJAK, VOŽNJA TRAKTORJA PO PLANTAŽAH OB OBIRANJU, POMOČ PRI OBIRANJU,  STROJNO IZKOPAVANJE ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM BOLNIKA IN POMOČ PRI NAMESTITVI V SOBO, IZVAJANJE ZDR.NEGE, SKRB ZA HIGIENO BOLNIŠKE SOBE IN SKRB ZA DEZINFEKCIJO PRIPOMOČKOV, POMOČ IN SISTENCA PRI PREGLEDU BOLNIKA, SKRB Z...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VKLJUČEVANJE STANOVALCEV V SKUPINE, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE, SOBE, STANOVANJA IN SKUPNIH PROSTOROV, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, D...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE V ENOTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju urgentne ali družinske medicin...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH POSEGOV NAROČENIH S STRANI ZDRAVNIKA, GLEDE NA STROKOVNE KOMPETENCE, AKTIVNO SODELOVANJE PRI NEGOVALNIH POSTOPKIH, ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH TER PRIPRAVI DOKUMENTACIJE IN ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA. ZNANJE ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C...

PROIZVODNI DELAVEC 1 - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, KRZNENIH, USNJENIH IZDELKOV, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE, REGULACIJA IN NADZIRANJE TEH.NANOSA VEZIVA IN VODEODVIJANJE,SUŠENJE IN NAVIJANJE REG.USNJA,CELULOZNIH IN DRUGIH MATERIALOV NA KAN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKA, POMOČ PRI IZVAJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, SPREMSTVO UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTI...

. cocinero/cocineraKUHAR, ROGAŠKA SLATINA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNIK MED TEDNOM, BREZ VIKENDOV. NALOGE: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, - ORGANIZIRANJE DELA., PRIČAKUJEMO: VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMU...

SADJAR I. - M/Ž. SADJARJI, VINOGRADNIKI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSA SADJARSKA IN DREVESNIČARSKA DELA SKLADNO Z OPISOM DEL "SADOVNJAKI -ROČNA DELA" IN DREVESNICE-ROČNA DELA", VODENJE SKUPIN PRI SADJARSKIH IN DREVESNIČARSKIH DELIH, SORTIRANJE SADJA NA SORTIRNEM STROJU...

. operador de grúa de instalaciones de producción/operadora de grúa de instalaciones de producciónUPRAVLJALEC MOSTNEGA DVIGALA - M/Ž. UPRAVLJAVEC MOSTNEGA ŽERJAVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPERATIVNO DISPONIRANJE POLIZDELKOV NA PREDVIDENE PROIZVODNE LOKACIJE TER OSKRBOVANJE DELOVNIH MEST S POTREBNIM MATERIALOM; - ODLAGANJE IZDELKOV NA DOLOČENA MESTA ZA ZAČASNO SKLADIŠČENJE; - PREH...

MONTER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA: -SPLOŠNA MONTAŽNA DELA PRI VZDRŽEVANJU IN OBNOVI OBJEKTOV, -MONTAŽA KLIMATSKIH IN PREZRAČEVALNIH NAPRAV, -POLAGANJE NOTRANJIH INSTALACIJ KOT SO: ...

. ingeniero civil/ingeniera civilSTROKOVNI SODELAVEC ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI SODELAVEC VODJE OPERATIVE SPECIALNIH GRADENJ, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VRTALNIH TEKOČIN, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA VRTIN, GEOLOŠKO SPREMLJANJE HORIZONTALNIH VRTIN, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, Word, Ex...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · >>