Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

415 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 14):

Página: 14

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilVODJA REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST IN ASFALTERJEV - M/Ž. TEHNIK GRADBENIŠTVA ZA NIZKE GRADNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  ORGANIZACIJA DELA SEKTORJA VZDRŽEVANJA CEST IN ASFALTIRANJ ,  SKRB ZA NABAVO REPRO MATERIALOV POTREBNIH ZA VZDRŽEVANJE CEST, NADZOR NAD STROŠKI V SEKTORJU VZDRŽEVANJA CEST,  SKRB ZA SPROTNO OD...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG LOGOPEDA V DE RAZVOJNA AMBULANTA,  k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, dokazilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu s področja zdravstvene dejavno...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasVIŠJI REFERENT - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA: ODGOVORNOSTI: KAKOVOSTNO IN UČINKOVITO IZVAJA STROKOVNE IN ORGANIZACIJSKE NALOGE, POTREBNE ZA TEKOČE DELOVANJE PROCESA PODROČJA. ZAGOTAVLJA POPOLNOST IN TOČNOST EVIDENC NA SVO...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoMONTER ZA MERILA MESTA II - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI: ZAGOTAVLJA KVALITETNO IZVEDBO RAZLIČNIH DEL NA MERILNIH MESTIH. DELA IN NALOGE: IZVAJA PRIKLOP, ODKLOP, POPIS, REDNO IN IZREDNO MENJAVO ALI KONTROLO UPORABNIKA OMREŽJA SKLADNO Z INTERNIMI IN E...

IZMENOVODJA - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN RAZPOREJA DELO IN DELAVCE V SKUPINI, NASTAVLJA STROJE, IZVAJA DNEVNI IN TEDENSKI PLAN DELA, IZVAJA DELA V PROIZVODNJI V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, SODEL...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL V USTANOVI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE MED. TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE PRI O...

. vendedor especializado/vendedora especializadaPRODAJALEC KMETIJSKE MEHANIZACIJE - M/Ž. PRODAJALEC KMETIJSKE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SVETOVANJE IN PRODAJA REZERVNIH DELOV ZA KMETIJSKE STROJE,- POZNAVANJE KMETIJSKIH STROJEV, MEHANIKE, STROJNIŠTVA,- ISKANJE PRAVIH NADOMESTNIH DELOV PO FIZIČNIH IN ELEKTRONSKIH KATALOGIH,- SKRB ZA UREJ...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA MEDNARODNIH PREVOZOV, SPREMLJANJE BORZE PREVOZOV, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, KOMUNICIRANJE Z VOZNIKI, PRIPRAVA PONUDB, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV IN DRUGA DELA PO NALOGU DELODAJALCA, ,

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ NEPOKRETNI GOSPE Z MULTIPLO SKLEROZO, RAZGIBAVANJE, POMOČ PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA OPRAVILA, DRUŽENJE, SPREMSTVO, , dvoizmensko

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI IN NA TERENU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA CEVOVODOV, SILOSOV IN FILTROV IZ POCINKANE ALI ČRNE PLOČEVINE. MONTAŽA IZDELKOV SE OPRAVLJA NA TERENU . PLAČA 1300 NETO , , dopoldan

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaPOMOČNIK VODJE IZVOZNE LOGISTIKE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU, PLANIRANJU, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN KONTROLI LOGISTIČNIH PROCESOV, POMOČ PRI IZDELAVI POSLOVNEGA NAČRTA (OPREDELITEV STROŠKOV IN POTREB) ZA PODROČJE LOGISTIKE, KOMUNICI...

. camarero/camareraSERVIRKA II - M/Ž. SERVIREC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE MIZ ZA POSAMEZNE DNEVNE OBROKE ZA STANOVALCE, DELAVCE DOMA IN ABONENTE (ZAJTRK, MALICA IN KOSILO), STREŽBA OBROKOV, DESERVIRANJE ZAJTRKA, MALICE, KOSILA IN OSTALIH OBROKOV, POMIVANJE VSE VRTE POSODE, SKR...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPROTNO IN TOČNO OZNAČEVANJE BLAGA, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, SKRB ZA RED IN PREGLEDNOST . SKRB ZA STANJE ZALOG IN ČISTOČO. ODSTRANJEVANJE ODPADNE EMBALAŽE. KONTROLA VHODNIH LISTIN ZA BLAGO. VODENJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACI...

ELEKTROMONTER, ELEKTROINŠTALATER, DELO V NEMČIJI - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA,   VEZAVA OMARIC, POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA KABELSKIH TRAS,   INDUSTRIJSKE INŠTALACIJE,, navajen dela na terenu, natančen, spoštljiv, p...

STROJNIK M/Ž - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KRATKA VSEBINA DELA: - NADZOROVANJE, OBRATOVANJE IN POSLUŽEVANJE VSEH POSTROJEV V OBRATU TERMIČNE OBDELAVE, SKLADNO Z OBRATOVALNIMI NAVODILI, TEHNIČNIMI PREDP...

. operador de grúa de instalaciones de producción/operadora de grúa de instalaciones de producciónUPRAVLJALEC MOSTNEGA DVIGALA - M/Ž. UPRAVLJAVEC MOSTNEGA ŽERJAVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPERATIVNO DISPONIRANJE POLIZDELKOV NA PREDVIDENE PROIZVODNE LOKACIJE TER OSKRBOVANJE DELOVNIH MEST S POTREBNIM MATERIALOM; - ODLAGANJE IZDELKOV NA DOLOČENA MESTA ZA ZAČASNO SKLADIŠČENJE; - PREH...

. operario forestal/operaria forestalGOZDAR-SEKAČ - M/Ž. GOZDAR SEKAČ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SEČNJE IN IZDELAVE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGIH, KROJENJE IN OBDELOVANJE GOZDNIH LESNIH  SORTIMENTOV, SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA, IZVAJANJE POTREBNIH GOZDNO GOJITVENIH, VARSTVENIH  IN OSTALIH ...

DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 14.11.2022-31.08.2023, skrajšan delovni čas, 20, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaOPRAVLJANJE PREVOZOV IN VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PREVOZOV S SPRIČEVALOM O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE PREVOZA V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM PROMETU IN VOZNIK TOVORNEGA VOZILA PO SLO, IT IN AVST, , dopoldan

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNA POMOČ PRI PRIPRAVI ŽIVIL IN SKRB ZA PRAVOČASNO RAZDELITEV OBROKOV, dvoizmensko delo,

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLENA OSEBA NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU BO ODGOVORNA ZA: POMOČ PRI PRIPRAVI PROGRAMA IN STORITEV ZAVODA , POMOČ PRI OBLIKOVANJU IN IZ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEMA MATERIAL IZ PRODAJNEGA PROGRAMA TER GA RAZPOREDI NA ZA TO DOLOČENA MESTA, IZPIŠE DOBAVNICE, IZDAJNICE IN PREVZEMNICE, OPRAVI TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM ALI OSTALIMI TRANSPORTNIMI PRIPOMOČKI, PRAVILNO NALAGA A...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR V SKLADIŠČU TEHNIČNEGA BLAGA - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA IN NALOGE: PREVZEMANJE IN ODPREMLJANJE BLAGA, PREVERJANJE ISTOVETNOSTI BLAGA S SPREMNO DOKUMENTACIJO, ČASOVNO IN ORGANIZACIJSKO OPTIMIZIRANJE ODPREME BLAGA, RAZPO...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z UČITELJI IN VODSTVOM ZAVODA, SVETOVANJE OTROKOM IN STARŠEM, NUDENJE POMOČI PRI REŠEVANJU UČNIH IN VEDENJSKIH TEŽAV.., Predpisana s...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · < · 14