Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

452 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 9):

Página: 9

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoNASTAVLJALEC BRIZGALNEGA STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA STROJEV, ORODIJ IN MATERIALA ZA BRIZGANJE PLASTIKE,- ODPRAVA MANJŠIH NAPAK NA STROJIH IN ORODJIH,- SKRBI ZA DOKUMENTACIJO SVOJEGA PODROČJA,- DAJE PREDLOGE ZA IZ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz.  31.08.2023, skrajšan delovni čas, 27, IZVAJANJE PROGRAMA PODALJŠANEGA BIVANJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN IN NAVODILI VODSTVA ŠOLE, USTREZNA IZOBRAZBA V SKLADU S PRAVILNIKOM O IZOBRAZBI UČITELJEV IN DRUGIH ST...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM, SPREMSTVO, RAZVOZI MATERIALOV IN TISKOVIN, IZROČITEV TISKOVIN NASLOVNIKU V SKLADU S SPREMNIMI DOKUMENTI TER USTREZNIM POSTOPKOM  , IZDAJA IN ODPREMA MATERIALA IN IZDELKOV V SKLADU S PREJETO SKLADIŠČNO DOKUMENTA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, POMOČ PRI DVIGANJU, PREVOZ IN SPREMLJANJE MANJ PRIZADETIH...

KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. PRESOJEVALEC KAKOVOSTI PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN USKLAJEVANJE DEL ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, - IZVAJA VHODNO, MEDFAZNO IN KONČNO KONTROLO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, - IZVAJA MERITVE, - VODI POTREBNO DOKU...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaROČNI ORODJAR - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZDELAVA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIKE,- SKRBI ZA BREZHIBNO DELOVANJE DELOVNEGA PROCESA,- ZAGOTAVLJA KAKOVOST ORODIJ,- SKRBI ZA SPREMNO DOKUMENTACIJO TER TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA NO...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZDELAVA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIKE,- KOORDINIRANJE POSAMEZNIH POSTOPKOV DELA,- SKRB ZA PREPREČEVANJE IN ODPRAVO NAPAK,- PREVZEMANJE DOKUMENTACIJE IN MATERIALA,- GOSPODARNO RAVNANJE Z VSEM...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioNAMESTNIK VODJE SKLADIŠČA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU IN VODENJU DELA V SKLADIŠČU, PREVZEMANJE IN IZDAJANJE BLAGA, KONTROLIRANJE PRISPELEGA BLAGA, TEKOČE VODENJE BLAGA SKOZI SKLADIŠČNE PROSTORE V SKLADU Z VARNOSTNIMI PRAVILI, POMOČ PRI N...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNA DELA, POMOŽNI MIZAR - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH MIZARSKIH DEL V PROIZVODNJI POHIŠTVA. NALAGANJE IN RAZLAGANJE IZDE...

PREDMETNI UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNOŠOLSKEGA PROGRAMA, NAČRTOVANJE, SPREMSTVO UČENCEV NA DNEVIH DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE NALOG RAZREDNIKA, VARSTVO VOZAČEV IN DEŽURSTVO, SODELOVANJ...

SKLADIŠČNIK/ADMINISTRATOR - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN PREGLEDOVANJE ODPREME BLAGA, SEKVENCIONIRANJE, ADMINISTRATIVNA DELA V VEZI S SKLADIŠČNIM POSLOVANJEM, PREGLED ZALOG, PREVZEM IN IZDAJA MATERIALA S SPREMLJAJOČO DOKUMEN...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER SONČNIH CELIC - M/Ž. MONTER FOTOVOLTAIČNIH SKLOPOV IN NAPRAV (SONČNE CELICE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA SONČNIH ELEKTRARN NA STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTIH PO SLOVENIJI. DELO POTEKA OD PON - PET., Zaželjen izpit B-kategorije. Zaželjene izkušnje iz montaž (krovstvo,...

PLASTILEC IN OBDELOVALEC POLIMEROV - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA PRI POIZVODNJI STEKLOPOLISTERSKIH IZDELKOV, Motiviranost in resnost kandidatov, ročne spretnosti, dober vid. Neastmatiki, nealegiki. , večizmensko

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVODJA MONTERJEV FOTOVOLTAIKE - M/Ž. VODJA DEL NA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN NADZOR DELA MONTERJEV PRI POSTAVITVI SONČNIH ELEKTRARN. USKLAJEVANJE DEL IN TEHNIČNA POMOČ., Pričakujemo delovne izkušnje na podobnih področjih ali večletne izkušnje iz postavi...

. psicólogo/psicólogaSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUŽINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA IN DEJAVNOSTI KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE. IZVAJA SOCIA...

VODJA DELOVNE SKUPNOSTI - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, - DA JE DRŽAVLJAN RS, TER IZPOLNJUJE SPLOŠNE IN POSEBNE POGOJE DOLOČENE Z ZAKONI IN DRUGIMI AKTI, -IMA NAJMANJ VISOKO IZOBRAZBO ...

VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA: -VOŽNJA TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, OBČASNO PA TUDI DRUGA DELA KOT SO: -SPLOŠNA MONTAŽNA DELA PRI VZDRŽEVANJU IN OBNOVI OBJEKTOV IN DRUGA GRADBENA DELA. -DRUGA DELA PO NA...

MONTER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA: -SPLOŠNA MONTAŽNA DELA PRI VZDRŽEVANJU IN OBNOVI OBJEKTOV, -MONTAŽA KLIMATSKIH IN PREZRAČEVALNIH NAPRAV, -POLAGANJE NOTRANJIH INSTALACIJ KOT SO: ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUŽINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA IN DEJAVNOSTI KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE. – IZVA...

. representante comercialPRODAJNI PREDSTAVNIK - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE PONUDB TER SPREJEMANJE IN PRIPRAVLJANJE NAROČIL DO POTRDITVE,DELO NA TERENU,OBISKI KUPCEV IN NJIHOVA ANALIZA,ZBIRANJE IN PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA ANALIZE,AKTIVNO REŠEVANJE REKLAMACIJ,SODELOVANJE PRI ...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA (NADOMEŠČANJE PORODNIŠKEGA DOPUSTA), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA V ŠOLSKI ZOBNI AMBULANTI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJA,...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMONTAŽER - M/Ž. MONTER KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN MONTAŽA KONSTRUKCIJ TER PROFILOV, MONTAŽA IN DEMONTAŽA FOTONAPETOSTNIH MODULOV, DRUGA ELEKTRO DELA, DRUGA POMOŽNA DELA V DELAVNICI, DELO NA TERENU V DOPOLDANSKEM ČASU M...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT STROJEV IN OPREME V STROJEGRADNJI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE ZELO ZAHTEVNIH STROJEV IN OPREME, IZDELOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA RAVNI PROGRAMA/PODJETJA, SODELOVANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI GLEDE NA ZAHTEVE PROC...

. inspector de dispositivos de precisión/inspectora de dispositivos de precisiónPROCESNI KONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR ELEKTRIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, NADZOR KAKOVOSTI KONČNEGA PRODUKTA, KONTROLA VHODNEGA MATERIALA, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ O KAKOVOSTI, POROČANJE IN UKREPANJE V PRIMERU ZAZNAN...

. soldador/soldadoraKOVINAR / VARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA NALOGA VARILCA JE SPAJANJE KOVIN IN NEKOVIN, UPOSOBLJEN ZA RAZLIČNE NAČINE TEHNOLOGIJE SPAJANJA. POTREBUJEMO VARILCE, ZA VARJENJE PO  MIG/MAG TEHNIKI., zaželjen je izpit za viličarja., dopoldan

. cocinero/cocineraALA CARTE KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ALA CARTE JEDI -DEKORIRANJE KROŽNIKOV -SESTAVLJANJE MENIJEV, SAMOSTOJNO PRIPRAVA IN DEKORACIJA ALA CARTE JEDI, PRIPRAVA MENIJEV, AKCIJSKIH PONUDB, SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA OKOLJA, SMISEL ZA VODENJE SODEL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTORE, SKRB IN POMOČ PRI OSNOVNI NEGI STANOVALCEV, PRINAŠATI, SERVIRATI, HRANO IN NAPITKE, POMOČ PRI HRANJENJU, OPRAVLJAN...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH REMONTNIH DEL STROJEV IN OSTALIH NAPRAV, PREGLED IN VZDRŽEVANJE VSEH STROJEV, INSTALACIJ IN NAPRAV, KOMUNIKACIJA Z ZUNANJIMI SERVISERJI O DELOVANJU NOVI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRETOVARJANJE BLAGA, SKRB ZA KAKOVOSTEN IN NATANČEN PREVZEM BLAGA, SKLADIŠČENJE IN ODDAJA BLAGA, ODGOVORNOST ZA ZALOGE V SKLADIŠČU, POPIS ZALOG (INVENTURE), KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI IN KUPCI, VEČIZMENSKO DELO. , U...

. masajistaMASER - M/Ž. MASER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH VRST MASAŽ PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA DELO SPREJEM STRANK SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV..., Zaželeno znanje vsaj enega tujega jezika. Opravljen tečaj za maserja....

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · < · 9 · > · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · >>