Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

423 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT STROJEV IN OPREME V STROJEGRADNJI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE ZELO ZAHTEVNIH STROJEV IN OPREME, IZDELOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA RAVNI PROGRAMA/PODJETJA, SODELOVANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI GLEDE NA ZAHTEVE PROC...

PROGRAMER NAMENSKIH STROJEV IN OPREME V STROJEGRADNJI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA ROBOTSKO AVTOMATIZACIJO V PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE NAMENSKIH STROJEV (PLC/NC/HMI) IN /ALI ROBOTOV, IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN PODPORA UPORABNIKOM TER VZDRŽEVALCEM, ,

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaVODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž. INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA IN POPRAVIL DELOVNIH SREDSTEV, STROJEV,OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE MED ODDELKI IN KONTROLIRANJE POTEKA DEL. SODELOVANJE PRI REMONTIH IN INSTA...

. odontólogo/odontólogaDOKTOR DENTALNE MEDICINE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO ZOBOZDRAVNIKA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STRKOVNEM IZPITU IN POTRDILO O CEPLJENJU PROTI HEPATITISU B IN OŠPICAM,

. cocinero/cocineraALA CARTE KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ALA CARTE JEDI -DEKORIRANJE KROŽNIKOV -SESTAVLJANJE MENIJEV, SAMOSTOJNO PRIPRAVA IN DEKORACIJA ALA CARTE JEDI, PRIPRAVA MENIJEV, AKCIJSKIH PONUDB, SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA OKOLJA, SMISEL ZA VODENJE SODEL...

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA POD...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialSESTAVLJANJE CNC STROJEV V TUJINI - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, sestava kovinskih delov, sestava CNC strojev in njihovih sestavnih delov, zaželjene delovne izkušnje, zaželjen vozniški izpit B kategorije, zaželjeno pogovorno znanje nemškega ali angleškega jezika, dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IN ZLAGANJE IZDELKOV NA PALETE TER NOTRANJI TRANSPORT MATERIALA, POLIZDELKOV IN IZDELKOV TER NOTRANJI TRANSPORT ODPADKOV . KONTROLA OZ. POMOČ PRI KONTROLI KVA...

KONSTRUKTER: DOKONČAN UNIVERZITETNI ALI MAGISTRSKI PROGRAM STROJNIŠTVA, Z USMERITVIJO V PROGRAM KONSTRUKCIJ. - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1) KONSTRUIRANJE CELOTNEGA OHIŠJA INDUSTRIJSKIH PEČI, SUŠILNIKOV, KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IN TRANSPORTERJEV. 2) USKLAJEVANJE MODELA S TEHNOLOGIJO. 3) OBVLADOVANJE DELOV PROJEKTA OD IDEJE IN KONCEPTA DO KONČ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdil...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI NA ODDELKU ZA BOLEZNI PREBAVIL - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZA ČAS NADOMEŠČANJA DOLGOTRAJNE ODSOTNOSTI ZAPOSLENEGA ZAPOSLIMO SREDNJO MEDICINSKO SESTRO, Z MOŽNOSTJO KASNEJŠE ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS. VAŠE NALOGE BODO, IZVAJANJE OSNOVNE ZD...

. electricistaELEKTROINŠTALATER / MONTER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA  KRMILNIKOV IN NAPRAV, RAZVOD KABLOV, PRIPRAVA IN VEZAVA ELEKTRO OMARIC TER POLAGANJE KABELSKIH TRAS, KI LAHKO VKLJUČUJE TUDI DELO NA VIŠINI. SKRB ZA IZDELAVO MONTAŽNIH NAČRTOV IN ELEKTROTEHNIŠKIH VEZALNIH SH...

FARMACEVT II - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA, IZDAJA IN SHRANJUJE ZDRAVILA ZA HUMANO IN VETERINARSKO UPORABO NA RECEPT IN BREZ RECEPTA, MEDICINSKE PRIPOMOČKE IN DRUGO BLAGO; IZDELUJE IN IZDAJA MAGISTRALNA ZDRAVILA; SVET...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK ALI KLEPAR - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA ZRAČNIH BLAZIN, MONTAŽA DODATNE OPREME NA VOZILA, VIJAČENJE , IZOLIRANJE VOZILA, IPD., Natančnost, vestnost in odgovornost do dela. Delovno mesto je na naslovu Arclin 33,Celje., dopoldan

. representante comercialPOSPEŠEVALEC PRODAJE - M/Ž. POSPEŠEVALEC PRODAJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MARKETINŠKE AKTIVNOSTI, PRODAJA IN KONTAKTIRANJE POTENCIALNIH STRANK, ODGOVARJANJE NA MAILE, SODELOVANJE NA MEDNARODNIH SEJMIH ZNOTRAJ EU., Osnovna tehnična znanja, poznavanje vozil, računalniška pismenost,  komunikativnost, prijaznos...

. electricistaELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VEZAVA IN IZDELAVA ELEKTRIČNEGA SNOPA PO NAČRTIH, VEZAVA KONČNIH PORABNIKOV, Ročne spretnostni, natančnost, odgovornost do dela, poznavanje elektrike in tokokroga. Delovno mesto je na naslovu Arclin 33, Celje., dopoldan

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK SKLADIŠČNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAKLADA IN RAZKLADA TOVOR,DOSTAVLJA BLAGO STRANKAM IN VRAČA BLAGO TER EMBALAŽO V SKLADIŠČE SESTAVLJA KOMISIONE,PREVZEMA DOBAVLJENO BLAGO, VRŠI PRIMOPREDAJO EMBALAŽE. , , dopoldan

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-1 - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje za čas odsotnosti zaradi bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, - PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ, - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, O...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI ( METOD IN TEHNIK ), OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA, VZDRŽEVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGL...

OSEBNI ASISTENT INVALIDNI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NEGI, V GOSPODINJSTVU, SPREMSTVU INVALIDNE OSEBE, Osebni asistent mora biti sposoben empatije, imeti čut za sočloveka, prijazen, nekonflikten, pošten., dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 37, ROČNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV. DELO SE OPRAVLJA OD PON. DO SOBOTE V DOPOLDANSKEM ČASU., Zaželen izpit B kategorije. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do zaključka specializacije javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RADIOLOGIJE (ZAPOSLITEV ZA ČAS OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE JAVNEGA USLUŽBENCA), k vlogi je potrebno...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE, SAMOSTOJNI NABAVNI REFERENT - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V SLUŽBI ZA NABAVO -POGAJANJE, KOMUNICIRANJE Z DOBAVITELJI IN KUPCI -VODENJE OPTIMALNIH ZALOG MATERIALOV -VODENJE IN USKLAJEVANJE NABAVNE SLUŽBE IN U...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER II - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA: ODGOVORNOSTI: KAKOVOSTNO IZVAJA MANJ ZAHTEVNA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV TER ODPRAVLJANJE OKVAR.DELA IN NALOGE: IZVAJA DELA NA INVESTICIJSKIH IN VZDRŽEVALNIH PROJ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GRE ZA NUDENJE POMOČI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH  GOSPE SREDNJIH LET, KATERA UPORABLJA ZA MOBILNOST POČIVALNIK ALI INVALIDSKI VOZIČEK, PRI OSEBNI NEGI,  SPREMSTVO, POMOČ PRI KOMUNI...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do pričetka opravljanja specializacije oz. najdlje 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM POD NADZOROM IN VODSTVOM MENTORJA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življe...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV. ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA STANOVALCEV. UREJANJE POSTELJNE ENOTE. OPAZOVANJE STANOVALČEVEGA STANJA IN POČUTJA TER POROČANJE ZDRAVSTVENIM DELAVCEM. PRIPRAVA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI KLJUČAVNIČAR - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV, PRIPRAVLJALNA DELA NA LINIJI ZA PRAŠNO BARVANJE, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, DRUGA POMOŽNA DELA., Praktična tehnična znanja,...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPRIPRAVA DELA V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV,PRIPRAVA ZA RAZREZ IN SESTAVA, POSKUSNA SESTAVA,.., PRIDNOST, MARLJIVOST, PRIPADNOST, STIMULATIVNI ZASLUŽEK, dvoi...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA.  IZVAJANJE VSEH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV. REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH V OKVIRU PRISTOJNOSTI. SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE ...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 13 · 14 · >>