Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

451 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 13):

Página: 13

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA POTEK OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ STANOVALCEV, POSKRBET ZA USTREZNO GIBANJE ALI LEGO STANOVALCEV, NJIHOV POČITEK, POMOČ PRI OBLAČILIH , POMOČ PRI IZVEDBI ALI SAMA IZVEDBA OSEBNE ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV V NEGI I, II, III IN IV,   TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,   HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA,  ...

POSLUŽEVALEC-NASTAVLJALEC STROJEV ZA POLNJENJE ČRNILNIH VLOŽKOV - M/Ž. POSLUŽEVALEC STROJA SMD, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVITEV STROJA ZA POLNJENJE ČRNILNIH VLOŽKOV,  PRIPRAVA MATERIALOV, ODPRAVA MANJŠIH NAPAK NA STROJIH, ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KONTROLNIH POSTOPKOV , DELA, KI NISO OPI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaDRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz. TAKOJ (od predvidoma 1.12.2022-31.08.2023), skrajšan delovni čas, 20, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK KIPER TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZI S KIPER TOVORNIM VOZILOM V GRADBENIŠTVU, DNEVNI PREGLEDI IN PRIPRAVA VOZILA ZA VOŽNJO, SODELOVANJE PRI TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA VOZILU, VODENJE SPREMNE DOKUMENTACIJE, koda 95, voznikova kartica, obvezn...

OPERATER TOPLOTNE OBDELAVE - M/Ž. KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽARILNIH PEČI, POVIJANJE VALJEV S TERMOIZOLACIJSKIM MATERIALOM PRI PROCESU TOPLOTNE OBDELAVE, PRIPRAVA VZORCEV, NALAGANJE/RAZLAGANJE VALJEV, IZVAJANJE TRANSPORTA (UPRAVLJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - MONTAŽER I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA OBDELAVO IN PREDELAVO KOVIN NA STANDARDNIH STROJIH (VIJAČENJE, SESTAVLJANJE, UPOGIBANJE) TER SESTAVLJANJE. DELO POTEKA V DVOIZMENSKEM ČASU (OD 06:00-14:00 / 07...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM,SORTIRANJE,KOMISIONIRANJE IN ODDAJA BLAGA,MANIPULACIJA BLAGA Z VILIČARJEM,SKRB ZA EVIDENCO ZALOG,DELO Z RAČUNALNIKOM, SKRB ZA ČISTOČO IN RED V SKLADIŠČU, zaželeno poznavanje dela v skladišču,izkušnje pri delu z vil...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTOVITEV PREVENTIVNEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA PROIZVODNIH STROJEV IN NAPRAV, POSREDOVANJE PRI ODPRAVI OKVAR NA STROJNI OPREMI. SODELOVANJE PRI ZAGONU, PRIDOBIVANJU IN OBNOVI OBRATOVALNIH DOVOLJENJ ZA NOV...

PREDDELAVEC -KOVAČNICA VITANJE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE OPERATIVNIH DEL V S...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNLOG KAKOVOSTI V SLUŽBI KAKOVOSTI KOVAČNICE V PROGRAMU ODKOVKI - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE SPOSOBNOSTI IN STABILNOSTI PROCESA TER IZDELKA, IZDELOVANJE KONTROLNE DOKUMENTACIJE, IZDELOVANJE PROGRAMOV ZA IZVAJANJE KONTROLE TER IZVAJANJE MERITEV, poznavanje standardov kakovosti ISO...

KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. TEHNIKI ZA NADZOR PROCESOV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, NADZOR KAKOVOSTI KONČNEGA PRODUKTA, KONTROLA VHODNEGA MATERIALA, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ O KAKOVOSTI, POROČANJE IN UKREPANJE V PRI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO. VZDRŽEVANJE IN ROKOVANJE S STANOVALČEVIM IN DOMSKIM  PERILOM. PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE. DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREV...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA KOMISIONOV, - DELO S SCANERJEM, - UPRAVLJANJE KOMISIONIRNEGA VILIČARJA, - FIZIČNO DELO, - KOMISIONIRANJE., NUDIMO: - Zaposlitev za nedoločen čas, - stimulativno plačilo, - proste vikende i...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM, KOMISIONIRANJE, IZDAJA BLAGA IN MATERIALA, SODELOVANJE Z VOZNIKI PRI NATOVORU IN RAZTOVORU BLAGA, RAZUMEVANJE VSEBINE NALOGOV ZA ODDAJO BLAGA, LOČEVANJE ODPADNEGA BLAGA IN ODVOZ NA USTREZNE PROSTORE ZA UNIČE...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC ZA STROJE IN NAPRAVE - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, ORODIJ, VILIČARJEV IN OSTALIH PREDMETOV DELA, SAMOSTOJNO ODPRAVLJANJE NAPAK NA STROJIH IN NAPRAVAH, VODENJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENCE OPRAV...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE PRODUKTA IN CELOTNEGA SISTEMA S TEHNIČNIMI DETAJLI, KI SO ZAHTEVANI ZA USPEŠNO PRODAJO IN PREDSTAVITEV PRI STRANKAH. TEHNIČNA PODPORA V PRODAJI, SODELOVANJE NA SESTANKIH, KJER JE POTREBNO DODATNO TEHNI...

. montador de productos metálicos/montadora de productos metálicosNASTAVLJALEC STROJEV - M/Ž. SESTAVLJALEC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MONTAŽE, DEMONTAŽE IN NASTAVITEV ORODIJ NA STROJE IN NAPRAVE, ZAGON PROCESA PO PREDPISANIH PARAMETRIH TER SPROSTITEV KOSOV, NADZOR NAD DELOVANJEM STROJEV IN NAPRAV, SKRB ZA PREVENTIVNO VZDR...

BLAGAJNIK-PRODAJALEC: KUHARICA DELO V KUHINJI , PRIPRAVA HRANE, STREŽBA, DELO V DVEH IZMENAH, UPOŠTEVANJE HACCP NAČEL, SKRBA ZA ČISTOČO DELOVNEGA MESTA IN CELOTNE TRGOVINE, ... - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, BLAGAJNIK-PRODAJALEC: KUHARICA DELO V KUHINJI, PRIPRAVA HRANE, STREŽBA, DELO V DVEH IZMENAH, UPOŠTEVANJE HACCP NAČEL, SKRBA ZA ČISTOČO DELOVNEGA MESTA IN CELOTNE TRGOVINE, ..., ,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Delo se opravlja od pon. - pet. od 6.00 do 14.00 ure. Zaželjen izpit B-kategorije. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN NADZOROVANJE NABAVNE SLUŽBE SKLADNO S POTREBAMI PODJETJA, OPTIMIZACIJA NABAVE, NABAVNIH POTI IN PROCESOV, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE TEDENSKIH, MESEČNIH IN LETNIH NABAVNIH NAČRTOV S PROIZVODNJO, KOMUN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJANJE MATERIALA IN PROIZVODOV, TRANSPORT, ROČNO IN MEHANIZIRANO NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA, VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC, PRIPRAVA IN IZDAJA SKLADIŠČNIH DOKUMENTOV, UREJANJE SK...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELUJE PRI IZD...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI IN VOZNIK- ŠKOFJA VAS- ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: - PREPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - DELITEV IN RAZVOZ HRANE - SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO - SKRB ZA VOZILO - ENOIZMENSKO DELO, VIKENDI PROSTI.,   PRIČAKUJEMO - OBVEZEN VOZNIŠKI IZPIT B KA...

. representante comercialPRODAJNI PREDSTAVNIK ZA SOSKIN FRANCOSKO DERMOKOZMETIKO ZA OBMOČJE SLOVENIJE M/Ž - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS NALOG: - OBISKOVANJE OBSTOJEČIH IN NOVIH STRANK (LEKARNE IN SPECIALIZIRANE TRGOVINE), MOTIVACIJA, IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNA PODPORA STRANKAM - PROMOCIJA IZDELKOV TER POSPEŠEVANJE PRODAJE - PRE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA.  IZVAJANJE VSEH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV. REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH V OKVIRU PRISTOJNOSTI. SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke odsotne zaradi bolezni, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE, LOŠČENJE, UMIVANJE IN RAZKUŽEVANJE  TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V VSEH PROSTORIH DOMA. PREZRAČEVANJE PROSTOROV, ZAPIRANJE VRAT IN OKEN. NE...

. impresor digital/impresora digitalOPERATER NA DIGITALNEM TISKARSKEM STROJU - M/Ž. TISKAR ZA DIGITALNI TISK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVI DIGITALNI TISKARSKI STROJ ZA DELO, PRIPRAVA DODELAVNIH STROJEV, TISKOVNEGA MATERIALA, NASTAVITEV STROJA, NADZOR POTEKA TISKA, PRI DELU SE PO POTREBI POSVETUJE Z NADREJENIM, IZDELAVA KONČNEGA PRO...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER – INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE STROJNIH DELOV NAPRAV, STROJEGRADNJA, NAČRTOVANJE IN RAZVOJ OPREME, POMOČ PRI PROJEKTIH, PRIPRAVA STROJNIH NAČRTOV, MONTAŽA, DELO LAHKO POTEKA V PROIZVODNJI ALI NA TERENU, , poznav...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · < · 13 · > · 15 · >>