Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

502 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 13):

Página: 13

UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ NA OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE DODATNO STROKOVNO POMOČ UČENCEM NA OSNOVNI ŠOLI, Profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike z opravljenim strokovnim izpitom.  K vlogi pri...

. ayudante de cocinaKUHINJSKA POMOČNICA/ POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, KUHINJSKI POMOČNICA/POMOČNIK  ČISTIJO KUHINJSKO PODROČJE IN UMIVAJO POSODO PRIPRAVLJAJO SESTAVINE TER OPRAVLJAJO DRUGA DELA V POMOČ DELAVCEM, KI PRIPRAVLJAJO IN SERVIRAJO...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SOCIALNO DELO S POSAMEZNIKI IN SOCIALNO DELO S SKUPINAMI (DELO S PACIENTI, S POMEMBNIMI DRUGIMI, Z DRUŽINAMI, IDR.) -AKTIVNO SODELOVANJE V TERAPEVTSKIH TIMIH PRI DOLOČANJU CILJEV TER NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN VR...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ TOLKAL - M/Ž. UČITELJ V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve nadomeščanega delavca na delovno mesto., polni delovni čas, 40, NADOMEŠČANJE ODSOTNEGA UČITELJA. POUČEVANJE TOLKAL IN OPRAVLJANJE VSEH S TEM POVEZANIH NALOG PO NAVODILIH RAVNATELJA OD 1.9. DALJE DO VRNITVE UČITELJA NA DELOVNO ME...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 20) V SEKTORJU ZA FIZIKALNA MERJENJA - M/Ž. DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ IN IZVAJANJE NALOG UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI IN OVERITEV ZAKONSKIH MERIL TER NALOG KALIBRIRANJA IN PRESKUŠANJA MERIL, VKLJUČUJOČ PRESKUŠANJE IN VALIDIRANJE PROGRAMSKE OPREME V MERILIH...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoUPRAVLJALEC NC STROJEV - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGON,VODENJE IN NADZIRANJE STROJEV, PREVENTIVNI PREGLED STROJA, SORTIRANJE, SPREMLJANJE ŠT.IZDELKOV TER PERIODIČNO UGOTAVLJANJE MER IN OBLIKE IZDELKOV, BRANJE NAČRTOV, , večizmensko

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. POVRATKA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE 2021/2022 TER PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE, Vlogi je potrebno priložiti dokazila o ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. POVRATKA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV ŠOLE IN TELOVADNICE TER UREJANJE OKOLICE ŠOLE, K prijavi je potrebno predložiti potrdilo o nekaznovanosti,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE ZA UČENCE TUJCE, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI IN OPB, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE 2021/2022 TER PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE, Vlogi je potrebno prilo...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE NEMŠČINE TER DELA V SKLADU Z LDN-JEM ŠOLE., Kandidat naj priloži potrdilo o nekaznovanosti.,

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE PPD3 - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE PPD3, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU PSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. CEPLJENJE: HEPA...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA. ZNANJE ...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - SPECIALNO REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA, ZLASTI NALOGE DSP - SPECIALNO REHABILITACIJSKI PEDAGOG, potrdilo o izobrazbi, opravljen strokovni izpit VIZ, potrdilo o neka...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK ZA ZEMELJSKA DELA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJAVCI/UPRAVLJAVKE STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD. VODIJO STROJE ZA IZKOPAVANJE, PREMIKANJE, PORAVNAVANJE, GLAJENJE IN STISKANJE ZEMLJE ALI PODOBNIH MATERIALOV., , dopoldan

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE OZIROMA PEDOPSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA N...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE V ENOTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju urgentne ali družinske medicin...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI (4 URE) IN VKLJUČEVANJE V DEŽURNO SLUŽBO (4 URE)., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoMONTER / TEHNIK NA TERENU - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA  KRMILNIKOV IN NAPRAV, RAZVOD KABLOV, PRIPRAVA IN VEZAVA ELEKTRO OMARIC TER POLAGANJE KABELSKIH TRAS, KI LAHKO VKLJUČUJE TUDI DELO NA VIŠINI. SKRB ZA IZDELAVO MONTAŽNIH NAČRTOV IN ELEKTROTEHNIŠKIH VEZALNIH S...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosVODJA KADROVSKE SLUŽBE - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE KADROVSKE POLITIKE V SKLADU S POSLOVNIMI IN STRATEŠKIMI CILJI PODJETJA, - SPREMLJANJE IN PREUČEVANJE PREDPISOV S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA, - VODENJE POSTOPKOV KADROVA...

. jefe de almacén/jefa de almacénVODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž. VODJA VZDRŽEVANJA, PREKLADANJE IN SKLADIŠČENJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODENJE IN PLANIRANJE VZDRŽEVANJA, VKLJUČNO Z ORGANIZIRANJEM DELA V EKIPI VZDRŽEVALCEV, - MOTIVIRANJE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV, - NADZOR NAD PORABO IN STROŠKI TEHNIČNEG...

. asistente en educación especialZAČASNI SPREMLJEVALEC OTROKU Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA ZA IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI 7 UR DNEVNO - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 35, FIZIČNA POMOČ SE IZVAJA KOT POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OTROKA V POSAMEZNE DEJAVNOSTI VI PROGRAMA V ČASU IZVAJANJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA, Začetek dela bo s 1.9.202...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. VODJA ČISTILCEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNI VODJA ČIŠČENJA, Organiziranje del pri naročniku koordinacija in kontrola dela na objektih upoštevanje navodil v skladu z ISO standardi, usklajevanje komunikacije med sodelavci na terenu, iskanje ...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJALEC - SERVISER - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVA IN MENJAVA DELOVNIH OBLAČIL, PREDPRAŽNIKOV IN POTROŠNEGA MATERIALA PO CELOTNI SLOVENIJI. SAMOSTOJNO IN KAKOVOSTNO IZVAJANJE MONTAŽ, POPRAVIL PODAJALNIKOV IN VZDRŽEVANJE OPREME NA TERENU PO CELOTNI SLOVENIJI., prijazn...

. inspector forestal/inspectora forestalGOZDARSKI INŠPEKTOR (ŠIFRA DM 396) V OBMOČNI ENOTI CELJE - M/Ž. GOZDARSKI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE - NALOGE: OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROČJU GOZDARSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGI...

VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) VOŽNJO IN SKRB ZA TEŽKA MOTORNA VOZILA, KOT SO TOVORNJAKI Z ALI BREZ PRIKOLICE ALI TOVORNJAKI ZA SMETI, ZA PREVOZ BLAGA, TEKOČIN ALI TEŽKIH MATERIALOV NA KRATKE ALI DOLGE RA...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - KOMISIONIRANJE IZDELKOV, - DVIGOVANJE DO 10KG, - NABIRANJE ARTIKLOV IN PRIPRAVLJANJE LE TEH ZA POTREBE TRGOVINE, - DELO V TREH IZMENAH, - PROSTI VIKENDI, - DOLGOROČNA POTREBA, - DELO Z ROČNIM SKENER...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA. NALOGA ROID JE USMERJENA V DELO Z UČENCI PRI IZVAJANJU VIZ DELA Z UPORABO...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR II - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO MIZARJE Z DELOVNIMI IZKUŠNJAMI V MIZARSTVU ALI V LESNI INDUSTRIJI. ODM LAHKO ZAJEMA DELO NA STROJU ALI NA RAZNIH STROJIH KOT SO: (KROŽNA ŽAGA, RAZREZOVALKA, REZKAR, MOZNIČARKA, STISKALNICA, ČELILNIK, ...) PRIPRAVA ...

. tornero de madera/tornera de maderaCNC OPERATER II (NDČ) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO OSEBE Z DELOVNIMI IZKUŠNJAMI NA CNC STROJIH. GLAVNE NALOGE NA DELOVNEM MESTU SO: ( BRANJE NAČRTOV. NASTAVITVE STROJA. PO POTREBI PISANJE ALI KOREKCIJA PROGRAMA. SODELOVANJE S TEHNOLOGIJO DELA, ...

Más empleos: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 15 · >>