Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

451 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDODELAVNA DELA V GRAFIČNI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA GRAFIČNIH DODELAVNIH STROJIH, PREMEŠČANJE IZDELKOV, PAKIRANJE, , dvoizmensko

. técnico de reparación de equipos de hardware de ordenadores/técnica de reparación de equipos de hardware de ordenadoresMONTER / TEHNIK NA TERENU - M/Ž. RAČUNALNIŠKI SERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO: - PRIPRAVA MATERIALA, - NALOGE POVEZANE Z MONTAŽO TER DEMONTAŽO PROIZVODOV NPR. MONTAŽA ZASLONOV, INFOTOČK... - SERVISIRANJE LASTNIH IZDELKOV, ENOSTAVNA POPRAVILA IN VZDRŽEVALNA DELA, DELO Z VIL...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaUPRAVLJALEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO S TRAKTORJEM: MULČENJE TRAVE, NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKE ZAŠČITE, PREVOZI BOKSOV IZ IN V SADOVNJAK, VOŽNJA TRAKTORJA PO PLANTAŽAH OB OBIRANJU, POMOČ PRI OBIRANJU,  STROJNO IZKOPAVANJE ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC ENOT IN REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO PRODAJA ADRENALINSKIH VOZIL, REZERVNIH DELOV, DODATKOV IN OBLAČIL POSLOVANJE S KONČNIMI KUPCI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU SVETOVANJE IN POSTREŽBA STRANK PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK SPREMLJANJE TRGA I...

. vendedor especializado en ordenadores y periféricos/vendedora especializada en ordenadores y periféricosPRODAJALEC RAČUNALNIŠKE OPREME IN IT REŠITEV - M/Ž. PRODAJALEC RAČUNALNIŠKE OPREME V TRGOVINI NA DROBNO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS:PRIPRAVA PONUDB IN PROJEKTOV TER SAMOSTOJNO VODENJE LE-TEH. PRODAJA IZDELKOV IZ AKTUALNEGA PRODAJNEGA PROGRAMA PODJETJA, ANALIZIRANJE IN SPREMLJANJE PRODAJNIH PROGRAMOV IN T...

. operador de traílla/operadora de traíllaSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA Z BAGROM, -ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE DELA Z GRADBENIM STROJEM PRI RAZLIČNIH DELIH NA GRADBIŠČU. -SPLOŠNA MONTAŽNA DELA PRI VZDRŽEVANJU IN OBNOVI OBJEKTOV, -DRUGA DE...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC – SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV IZ PRODAJNEGA PROGRAMA DELODAJALCA, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA PRAVILEN ASORTIMAN IN KOLIČINO ZALOG, SPREMLJANJE INVESTICIJ V BLIŽNJI IN DALJNI OKOLICI, TER SODELOVANJE Z IZVAJALCI IN INVESTITORJI V SM...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE IN UREJANJE BAZ PODATKOV V PROGRAMU PANTHEON, VODENJE BLAGAJNE, IZDAJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, KNJIŽENJE TRANSAKCIJSKIH IZPISKOV, USKLAJEVANJE IN VSEBINSKI PREGLED KONTOV, USKLAJEVANJE SALDOKO...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioKOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO ORGANIZACIJA SKLADIŠČA, SPREJEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA NAROČIL, PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA RAZNOVRSTNEGA BLAGA, EVIDENTIRANJE PRISPELEGA BLAGA IN SKRB ZA PRIMERNO SKLADIŠČENJE, PREVERJANJE...

. abogado/abogadaODVETNIŠKI PRIPRAVNIK - M/Ž. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE EVIDENCE O SODNIH, UPRAVNIH IN DRUGIH ROKIH, VODENJE POŠTNEGA POSLOVANJA ODVETNIŠKE PISARNE, KORESPONDENCA S SODIŠČI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI, VODENJE CRM SISTEMA, PRIPRAVA KRAJŠIH VLOG ZA ...

. abogado/abogadaODVETNIŠKI KANDIDAT/ODVETNIK - M/Ž. ODVETNIŠKI KANDIDAT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, VODENJE SODNIH IN DRUGIH POSTOPKOV, ZASTOPANJE STRANK NA SODIŠČU IN PRED DRUGIMI INSTITUCIJAMI, PRIPRAVA VLOG, SODELOVANJE S STRANKAMI, PRAVNO SVETOVANJ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeINDIVIDUALNI HABILITATOR - LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI V TER   PRIPRAVA IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV DELA, - PRIPRAVLJANJE IN SP...

VODJA IZMENE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN RAZPOREJA DELO IN DELAVCE V SKUPINI, NASTAVLJA STROJE, IZVAJA DNEVNI IN TEDENSKI PLAN DELA, IZVAJA DELA V PROIZVODNJI V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO,...

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER/NASTAVLJALEC STROJEV V PROIZVODNJI EMBALAŽE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE, NASTAVLJANJE STROJEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA, zaželena izobrazb...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC (EMBALAŽA) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA NAPRAVAH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE IN EPP IZDELKOV: POBIRANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN PAKIRANJE STIROPOR IN EPP IZDELKOV, TRAN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM GOTOVIH IZDELKOV IZ PROIZVODNJE IN TRANSPORT, RAZPOREJANJE IZDELKOV PO SKLADIŠČU, MEHANSKO NAKLADANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA,  VNOS PODATKOV V RAČUNALNIŠKI PROGRAM KOMISIONIRANJE IN DELA V ZVEZI Z ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V DE MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENC...

. letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativaVIŠJI REFERENT - M/Ž. REFERENT ZA PRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA: ODGOVORNOSTI: KAKOVOSTNO IN UČINKOVITO IZVAJA STROKOVNE IN ORGANIZACIJSKE NALOGE, POTREBNE ZA TEKOČE DELOVANJE PROCESA PODROČJA. ZAGOTAVLJA POPOLNOST IN TOČNOST EVIDENC NA SVOJEM...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadINŽENIR ZA INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE II - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA: ODGOVORNOSTI: VODI, ORGANIZIRA IN SPREMLJA DELO PRI (MANJ) ZAHTEVNIH INVESTICIJSKIH IN/ALI VZDRŽEVALNIH PROJEKTIH. KAKOVOSTNO IN PO STANDARDIH OPRAVLJA PROCESE, STORITVE IN NALOGE NA PODROČJU INVE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE S SPECIALNIMI ZNANJI V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in vpisu v re...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE:  PREVZEMANJE, HRANJENJE IN IZDAJANJE RAZLIČNEGA BLAGA V SKLADIŠČE ALI IZ NJEGA,  SKRB ZA USTREZNO SKLADIŠČENJE, VODENJE ZALOGE,  DNEVNA ODPREMA BLAGA IN UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE,  T...

. representante comercialSAMOSTOJNI KOMERCIALIST ZA PRODAJO - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE:  AKTIVNO SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PRODAJNIH STRATEGIJ IN TAKTIK TER UČINKOVITO IZVAJANJE LE-TEH.  SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERATIVNIH PRODAJNIH POSTOPKOV.  POSREDOVANJE IN PREJEMANJ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO:  EVIDENCA PREJETE POŠTE,  KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV,  PRIPRAVA PLAČILNIH NALOGOV IN KNJIŽENJE,  USKLAJEVANJE SALDAKONTOV,  USKLAJEVANJE IN VSEBINSKI PREGLED KONTOV,  PREGLED IN ZAKLJUČEBANJE DE...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

VRATAR PRALEC - M/Ž. PRALCI VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZIRANJE IN SPREMLJANJE PRIHODOV IN IZHODOV OSEBJA IN VOZIL NA OBMOČJU DELAVNIC IN V VAROVANE PROSTORE DELAVNIC, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE DELOVANJA PRALNICE, PRANJE IN ČIŠČENJE VOZIL, IZDAJANJE KLJUČE...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (PRIPRAVNIK) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi - dipl. inženir...

. ingeniero químico/ingeniera químicaTEHNOLOG - NORMIREC (M/Ž) - M/Ž. TEHNOLOG ZA STEKLARSTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO IZKUŠENEGA SODELAVCA, KI BI SE PRIDRUŽILI NAŠI EKIPI V STEKLARNI ROGAŠKA D.O.O., V ROGAŠKI SLATINI NA DELOVNEM MESTU: TEHNOLOG - NORMIREC. KOT TEHNOLOG - NORMIREC BOSTE DOLOČALI ČASOVNE NORMATIVE, ...

. agrimensor/agrimensoraSVETOVALEC V OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI VELENJE - M/Ž. GEODET, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODL...

. agrimensor/agrimensoraSVETOVALEC V GEODETSKI PISARNI ŽALEC (OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA VELENJE) - M/Ž. GEODET, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODL...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · >>