Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

415 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 12):

Página: 12

GRADBENI DELOVODJA - M/Ž. GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREBIRANJE SPECIFIKACIJ ZA DOLOČITEV GRADBENIH ZAHTEV IN POSTOPKOV NAČRTOVANJA - ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIROV, KI SO POTREBNI ZA IZVEDBO DEL - PREUČITEV IN NADZOR ...

. auxiliar de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV, EVIDENTIRANJE, POROČANJE, IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGO...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaVZDRŽEVALEC - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTOVITEV PREVENTIVNEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA PROIZVODNIH STROJEV IN NAPRAV, POSREDOVANJE PRI ODPRAVI OKVAR NA STROJNI OPREMI.  SODELOVANJE V POSTOPKIH IZBIRE IN NABAVE OPREME. SODELOVANJE PRI ZAGONU, PRIDOBIV...

KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. TEHNIKI ZA NADZOR PROCESOV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, NADZOR KAKOVOSTI KONČNEGA PRODUKTA, KONTROLA VHODNEGA MATERIALA, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ O KAKOVOSTI, POROČANJE IN UKREPANJE V PRI...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, UREJANJE LEŽIŠČA STANOVALCA - POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, POMOČ PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNIM STANOVALCEM...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - MONTAŽER I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA OBDELAVO IN PREDELAVO KOVIN NA STANDARDNIH STROJIH (VIJAČENJE, SESTAVLJANJE, UPOGIBANJE) TER SESTAVLJANJE. DELO POTEKA V DVOIZMENSKEM ČASU (OD 06:00-14:00 / 07...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTNI VODJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV IZGRADNJE SONČNIH ELEKTRARN V SKLADU S SMERNICAMI PODJETJA, USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI MED NAROČNIKOM, POSAMEZNIMI ODDELKI V PODJETJU IN ZUNANJIMI IZVAJALCI V DEFINIRANIH ROKIH...

SOCIALNI DELAVEC-PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE -PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV -INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STAN...

PROIZVODNI DELAVEC 1 - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, KRZNENIH, USNJENIH IZDELKOV, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE,REGULACIJA IN NADZIRANJE TEH.NANOSA VEZIVA IN VODEODVIJANJE, SUŠENJE IN NAVIJANJE REGENERIRANEGA USNJA, CELULOZNIH IN DRUGIH MAT...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM,SORTIRANJE,KOMISIONIRANJE IN ODDAJA BLAGA,MANIPULACIJA BLAGA Z VILIČARJEM,SKRB ZA EVIDENCO ZALOG,DELO Z RAČUNALNIKOM, SKRB ZA ČISTOČO IN RED V SKLADIŠČU, zaželeno poznavanje dela v skladišču,izkušnje pri delu z vil...

PREDDELAVEC -KOVAČNICA VITANJE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE OPERATIVNIH DEL V S...

. auxiliar de enfermeríaPRIPRAVNIK SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI TER PRI IZVAJANJU OSNOVNH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, POLEG VLOGE JE POTREBNO PRILOŽITI ŽIVLJENJEPIS IN SPRIČEVALO, ZAŽELENO DRŽAVLJ...

PRIPRAVNIK BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH , VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, K VLOGI JE POTEBNO PRILOŽITI ŽIVLJENJEPIS IN SPRIČEVALO, ZAŽELENO DRŽAVLJANSTVO DRŽAV EVRO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, K VLOGI JE POTEBNO PRILOŽITI POTRDILO O IZOBRAZBI, ŽIVLJENJEPIS, POTRD...

. ingeniero técnico en electrónica/ingeniera técnica en electrónicaVODJA SKUPINE POSLUŽEVALCEV STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTRONIKO, VODJA DEL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM DELOVNIH ZADOLŽITEV OD VODJE PROIZVODNJE, PREVZEM DELOVNIH PROSTOROV IN OPREME OD PREDHODNE IZMENE, RAZPOREJANJE IN USKLAJEVANJE DELA MED DELAVCI, VODENJE IZVAJANJA DEL SKLADNO S P...

SAMOSTOJNI KONTROLOR - M/Ž. PRESOJEVALEC KAKOVOSTI DOBAVITELJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLNIH POSTOPKOV PO NAVODILIH IN DOKUMENTACIJI, UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI POŠILJK MATERIALA NA VHODU IN PROIZVODNIH SERIJ GOTOVIH IZDELKOV,VZDRŽEVANJE ZAPISOV KONTROLE KAKOVOSTI VHOD...

SOCIALNA OSKRBOVALKA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN  SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA UPORABNIKOV, SKRB ZA UREJENOST UPORABNIKOV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSP...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA., Prijavljeni kandidati naj imajo zaključeno izobrazbo ustrezne smeri in opravlj...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST  POŠILJK, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMA BLAGO V SKLADIŠČE, GA ODPREMLJA PO NAVODILIH VODIJ PROGRAMOV, SKLADIŠČI SUROVINE, MATERIAL, IZDELKE IN POLIZDELKE, IZDAJA SKLADIŠČNI MATERIAL, KONTROLIRA ODPREMO IN DOKUMENTE, VZDRŽUJE TRANSPORTNA...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN DAJATEV, POROČANJE ZUNANJIM INŠTITUCIJAM, SODELOVANJE Z REVIZORJI SKUPINE, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, PRIPRAVA PODATKOV ZA POTREBE KONSOLIDACIJE. , Osnovno znanje anglešk...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, ŠIFRA DM 36 - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPR...

RAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME - M/Ž. RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠEM PODJETJU USTVARJAMO, VZDRŽUJEMO IN OPTIMIZIRAMO REŠITVE ZA PROIZVODNE INFORMACIJSKE SISTEME (MES). ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA, KI GA NAVDIHUJE IZVAJANJE INOVATIV...

SVETOVALEC (DM 63) V ODDELKU ZA GRADNJO IN KMETIJSTVO M/Ž - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI POMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S...

FARMACEVT III - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA, IZDAJA IN SHRANJUJE ZDRAVILA ZA HUMANO IN VETERINARSKO UPORABO NA RECEPT IN BREZ RECEPTA, MEDICINSKE PRIPOMOČKE IN DRUGO BLAGO; IZDELUJE IN IZDAJA MAGISTRALNA ZDRAVILA; SVETUJE O PRAVILNI IN VARNI UPORABI ZDR...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA HOMOLOGACIJO VOZIL - M/Ž. REFERENT ZA HOMOLOGACIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN OBDELAVA VLOG, DELO S STRANKANI. POZNAVANJE PREDPISOV IZ PODROČJA HOMOLOGACIJE VOZIL. NATANČNO VNAŠANJE PODATKOV V EVIDENCE, KONTROLA PODATKOV IN ODLOČANJE V POSTOPKIH HOMOLOGACIJE. VODENJ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEM BLAGA - VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV - ŠTETJE BLAGA - PAKIRANJE BLAGA - NABIRANJE LAHKEGA MATERIALA. NUDIMO: - DELO V DVEH IZMENAH - IZPLAČILO MALICE (6,12€) - POVRAČILO POTNIH STROŠKOV - MOŽNOST STIMULACIJ....

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IŠČEMO UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG. , DODATNA POMOČ OTROKOM V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI ZRSŠ. PRIČETEK DEL JE TAK...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČIŠČENJE ŽIVIL, SPREJEM IN IZDAJA HRANE, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN DRUGA DELA V SKLADU Z OPISOM DELOVNEGA MESTA IN NAVODILI NADREJENEGA....

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · < · 12 · > · >>