Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

256 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 12):

Página: 12

TEHNIK VZDRŽEVANJA V ŽELEZNIŠKI OPERATIVI II. - ZA PODROČJE SV NAPRAV - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVANJA SV NAPRAV, ODPRAVLJANJE OKVAR IN NAPAK NA SV NAPRAVAH, OBJEKTIH IN OPREMI TER SODELOVANJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH., Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so: - u...

. agrimensor/agrimensoraODGOVORNI GEODET - M/Ž. GEODET, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE DELA NA PODROČJU GEODEZIJE, GEODETSKA SNEMANJA KOMUNALNIH NAPRAV IN OBJEKTOV ZA POTREBE DIGITALNEGA KATASTRA IN EKSTERNIH POSLOVNIH PARTNERJEV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE GEO...

. agrimensor/agrimensoraGEODET - M/Ž. GEODET, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GEODETSKA SNEMANJA KOMUNALNIH NAPRAV IN OBJEKTOV ZA POTREBE, KATASTRA GJI IN EKSTERNIH POSLOVNIH PARTNERJEV, SODELOVANJE V CELOTNEM PROCESU AŽURIRANJA KATASTRA GJI (TERENSKO DELO, OBDELAVA POSNETKOV V PISARNI, KONTROLA S S...

. camarero/camareraNATAKAR M/Ž - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.1.2025 , polni delovni čas, 40, PREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA IN DESERVIRANJE, OBRAČUNAVANJE, IZDAJANJE RAČUNOV IN SPREJEMANJE PLAČIL, PRIPRAVLJANJE, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH POVRŠIN IN PRIPOMOČKOV, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - ZDRAVNIK SPECIALIST PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE IN ESTETSKE KIRURGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE IN ESTETSKE KIRURGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SMO TRETJA NAJVEČJA BOLNIŠNICA V SLOVENIJI IN EDINA ZDRAVSTVENA USTANOVA V SAVINJSKI REGIJI, KI ZAGOTAVLJA NEPRETRGANO ZDRAVSTVENO VARSTVO. S SVOJO DEJAVNOSTJO BISTV...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasPREHRANSKI SVETOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. PREHRANSKI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIETETIK V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI, OBZIDAVANJE ELEMENTOV. IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV. IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK. IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RAZNIMI IZOLACIJSKIMI PL...

. auxiliar de trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUŽINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosJ032001 - ČISTILEC/KA II, ŠDM: 1001304, ENOTA ZA ČIŠČENJE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas nadomeščanja odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE ČISTOČO IN UREJA DELOVNE PROSTORE. VODI PRIROČNO SKLADIŠČE POTROŠNIŠKEGA MATERIALA. VODI EVIDENCE IZDANEGA MATERIALA IN ČISTILNIH SREDSTEV. VZDRŽUJE ČISTOČO NA DOSTOPI...

VIŠJI SVETOVALEC, ŠIFRA DM: 1602, V ODDELKU ZA UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRAD...

Más empleos: << · 6 · 9 · 10 · < · 12 · > · 15 · 19 · >>