Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Savinjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

278 ofertas de trabajo encontradas en Savinjska (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. jefe de compras/jefa de comprasKOMERCIALIST ZA NABAVO IN PRODAJO - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO IN NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.11.2025, polni delovni čas, 40, izstavljanje faktur, priprava ponudb, kalkulacije cenikov, vodenje nabave - vnašanje prejemov, sprejemanje klicev in strank, urejanje družbenih omrežij in spletne strani, , dopoldan

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2025., polni delovni čas, 40, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, Vlogi priložite potrdilo o zaključeni izobrazbi ustrezne stopnje in smeri, potrdilo o nekaznovanosti (ne starejši od dveh mes...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. Do vrnitve odsotne delavke oz. najdlje do 31. 8. 2025., polni delovni čas, 40, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, Vlogi priložite potrdilo o zaključeni izobrazbi ustrezne stopnje in smeri, pot...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC (M/Ž), V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB SLOVENSKE KONJICE - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVANJA ITS NAPRAV IN SISTEMOV VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Zahtevana izobrazba in znanja: najmanj 5. stopnja izobrazbe – teh...

VOZNIK STROJNIK (M/Ž), V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB SLOVENSKE KONJICE - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPR...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK II, CELJE (M/Ž) - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - USMERJANJE POŠILJK V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM PROMETU (PRETEŽNO PAKETOV) - USMERJANJE POŠTNIH POŠILJK PO CELOTNEM NASLOVU (PRETEŽNO PAKETOV) - USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO NASLOVNIH DRŽAVAH -...

. profesor de educación permanente para adultos/profesora de educación permanente para adultosSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH (PUMO+), Življenjepisu priložiti dokazilo o izobrazbi,  dokazilo o  zahtevan...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIO...

. profesor de educación permanente para adultos/profesora de educación permanente para adultosORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz.  30.06.2025, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA IN DRUGIH AKTIVNOSTI  V PROGRAMU - PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH (PUMO+),, Življenjepisu priložiti dokazilo o izob...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA VI - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELUJE OBRAČUNE ZA OSKRBNINE OTROK V ZAVODU TER IZDAJA POLOŽNIC, SKRBI ZA EVIDENTIRANJE PLAČIL, JIH NADZORUJE, POŠILJA OPOMINE IN VODI IZTERJAVO, VODI KNJIGOVODSKO DOKUMENTACIJO, IZPOLNJUJE IN OBLIKUJE RAZNA POROČI...

Más empleos: << · 2 · > · 5 · 8 · 15 · >>