Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Croacia.

Página: 2

SUDSKI SAVJETNIK - RADNO MJESTO I. VRSTE (M/Ž). Republika Hrvatska Općinski sud u Zadru Borelli 9, 23000 Zadar Ured predsjednika suda Broj: 7 Su-376/2022 Zadar, 16. rujna 2022. Sukladno članku 61. stavka 2. i stavka 6. alineje 3. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/...

VIŠI/A UPRAVNI/A SAVJETNIK/ICA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOBIT U MINISTARSTVU FINANCIJA, POREZNOJ UPRAVI, PODRUČNOM UREDU PAZIN, ISPOSTAVI. Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje O G L ...

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PRAVNE POSLOVE. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članku 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda, a temeljem Odluke ravnateljice o potrebi zasnivanja radnih odnosa KLASA: 1...

SUDSKI SAVJETNIK/ICA. R E P U B L I K A H R V A T S K A OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU Stjepana Radića 81, OIB: 29399232217 URED PREDSJEDNIKA Broj: 7-Su-1928/2022-3 Šibenik, 14. rujna 2022. Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107...

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK/CA. Poslovi odvjetničkog vježbenika - izrada podnesaka i dopisa, komunikacija i korespondencija sa strankama i sudovima, zastupanje stranaka na raspravama, proučavanje pravne literature, prakse i zakona. Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

PRAVNIK /ICA VODITELJ/ICA SLUŽBE ZA PRAVNA, OPĆA I KADROVSKA PITANJA. Na lokaciji u Valpovu zapošljavamo pravnika ili pravnicu za pomoć u rješavanju općih pitanja. Nudimo: Stalno zaposlenje s probnim razdobljem od šest mjeseci; Rad u uspješnoj i rastućoj tvrtki; Rad u mladom i rastućem kolektivu; Dinamičan rad; Nadprosječnu plaću. ...

46. SAMOSTALNI/A UPRAVNI REFERENT/ICA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOHODAK. Sukladno odredbi članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05., 142/06., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. Od, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog...

3. PRAVNIK/CA NA ZASTUPANJU – U SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE. Uvjeti: •završen diplomski pravni studij, •položen pravosudni ispit, •2 godine radnog iskustva. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: •preslike: diplome, položenog pravosudnog ispita, dokaza o radnom iskustvu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajan...

TAJNIK/CA. Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna š...

VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA I UREDSKO POSLOVANJE (RED. BR. 66.). Uvjeti: •završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prava ili informacijskih znanosti, •položen državni ispit II. razine, •najmanje 4 godine radnog iskustva na odg...

PROČELNIK/PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SEMELJCI. temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci („Slu...

Más resultados: << · 2