Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Croacia.

 • VIŠI/A STRUČNI/A REFERENT/ICA. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za studije pri Geološkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom...
 • 3.1.1.-3. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • 4.1.2.-3. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • 4.2.3.-3. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • 8.-3 UNUTARNJI/A REVIZOR/ICA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj...
 • RAVNATELJ/ICA. Na temelju članaka 39. 40. 41. i 42. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 31. i 32. Statuta Sanatorija, Upravno vijeće raspisuje dana 10.09.2018.godine NATJEČAJ za izbor i imenovanje...
 • VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE U SLUŽBI UNUTARNJE REVIZIJE. Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnica Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, raspisala je   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu...
 • STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA. Veleučilište u Rijeci raspisuje   Natječaj   - za jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u Odjeljku studentska referada, na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja odnosno rodiljnog /roditeljskog dopusta, uz probni rad od 6...
 • RAVNATELJ/RAVNATELJICA. Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) te članka  37. Statuta Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac, Upravno vijeće Centra...
 • TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE. Opis poslova: poslovi tajnika škole Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, 51000 Rijeka, Zvonimirova 12, raspisuje   Natječaj za slobodna radna mjesta Tajnik-ca Škole-1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa,...
 • NADZORNIK/CA ZA UNUTARNJE POSLOVE. Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade...
 • NADZORNIK/CA ZA UNUTARNJE POSLOVE. Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade...
 • NADZORNIK/CA ZA UNUTARNJE POSLOVE. Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade...
 • NADZORNIK/CA ZA UNUTARNJE POSLOVE. Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade...
 • TAJNIK - TAJNICA ŠKOLE. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA  MEĐIMURSKA GRAD  ČAKOVEC II.  OSNOVNA  ŠKOLA  ČAKOVEC Trg pape Ivana Pavla II.1 , 40000 Čakovec OIB76803230943 Klasa: 112-01/18-01/4 Urbroj: 2109-22-01-18-01 Čakovec, 11. rujan 2018.godine   Na temelju čl. 105., 106., i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju...
 • VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA EUROPSKIH FONDOVA (M/Ž). viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata europskih fondova  (VII stupanj stručne spreme  (VSS -magistar struke/stručni specijalist) društvenog usmjerenja. uvjet: 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika, položen državni stručni...
 • AGENT/ICA ZA NEKRETNINE. Opis poslova: prodaja nekretnina. U obzir dolazi magistar/ra - ekonomija, pravo ili jezici Mogućnost korištenja vlastitog vozila zaposlenika. Od kandidata se traži: • odlične komunikacijske,  pregovaračke i prodajne vještine  • kreativan i poduzetan duh, proaktivno razmišljanje...
 • AGENT/ICA ZA NEKRETNINE. Opis poslova: prodaja nekretnina. U obzir dolazi magistar/ra - ekonomija, pravo ili jezici Mogućnost korištenja vlastitog vozila zaposlenika. Od kandidata se traži: • odlične komunikacijske,  pregovaračke i prodajne vještine • kreativan i poduzetan duh, proaktivno razmišljanje •...
 • TAJNIK/CA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Poletarac” raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: TAJNIK/CA • 1 izvršitelj/ica u radni odnos na određeno vrijeme UVJETI: prema članku...
 • ADMINISTRATOR PROJEKTA/ADMINISTRATORICA PROJEKTA. JAVNI POZIV za prijem na radno mjesto - administrator projekta „Zaželi“   Opis posla: -administrativno vođenje projekta (praćenje utroška sredstava, evidencija rada i sl.) -priprema izvješća -obračun plaća -prikupljanje dokumentacije od sudionika projekta   Uvjeti: Pored općih...
 • STRUČNI/A SURADNIK/ICA RED.BR.110.A. Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske  i 61/17), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje OGLAS za prijam u državnu...