Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

178 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. técnico en crianza acuícola/técnica en crianza acuícolaRIBOGOJEC - M/Ž. RIBOGOJEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, gojitev rib, čiščenje bazenov, vlaganje rib v ribolovne vode ter elektroodlove rib, opravljanje drugih nalog po odredbi vodje ribogojnice ali predsednika RD, Pričakujemo: pripravljenost za delo na prostem, prilagajanje delovn...

PROIZVODNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PLANIRANJE, RAZVIJANJE, UVAJANJE IN NADZIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV V PROIZVODNJI, - SPREMLJANJE  TEHNIČNIH PARAMETROV PROIZVODNE OPREME IN SREDSTEV TER ZBIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE REZULTAT...

ZOBNA ASISTENTKA/ZOBNI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo po dolgoročnem sodelovanju ( po izteku pogodbe za določen možna sklen, polni delovni čas, 40, Asistiranje zobozdravnikom in specialistom ter druga dela v zobni ambulanti., podrobnosti na https://zoboestetika.si/zaposlitev-2024-01-zobna-asistentka /, dvo...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTE...

STROKOVNI DELAVEC NA CSD - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas  oz. 6 ali 9 mesecev, polni delovni čas, 40, –IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL: –IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, –SKRBI ZA CELOSTNO ST...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaVZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK IN UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke s porodniške., polni delovni čas, 40, DELO VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK 40  IN 60  UČITELJ RP, V kolektiv vabimo osebo, ki je fleksibilna, željna učenja in timskega dela. Delo je primerno za diplomirano vzgojiteljico ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ KEMIJE IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2024, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KEMIJE IN V PODALJŠANEM BIVANJU V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: ...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasVIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (ŠIFRA 4055) V SEKTORJU ZA NADZOR - 2 PROSTI DELOVNI MESTI; V ODDELKU ZA FINANČNI NADZOR 1 - 1 PROSTO DELOVNO MESTO, V ODDELKU ZA FINANČNI NADZOR 3 - 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. FINANČNI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS NALOG IZ SISTEMIZACIJE: -VODENJE IN SAMOSTOJNO ODLOČANJE V POSTOPKU FINANČNEGA NADZORA IN V DRUGIH NADZORIH IZ PRISTOJNOSTI FINANČNE UPRAVE,  -NADZIRANJE ZAKONITOSTI, PRAVILNOSTI IN PRAVOČASNOSTI IZVAJANJA ...

. agente de viajesPRODAJALEC V OROŽARNI - M/Ž. PRODAJALEC TURISTIČNIH ARANŽMAJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROJAL ARMORY JE VODILNO PODJETJE NA PODROČJU PRODAJE OROŽJA, ZRAČNIH PUŠK, ALARMNEGA OROŽJA IN SAMOOBRAMBNIH IZDELKOV. NAŠA STRAST DO OROŽJA IN ZAVEZNIŠTVO Z VARNOSTJO STA TEMELJNI VRE...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.06.2024, skrajšan delovni čas, 30, ZAČASNI SPREMLJEVALEC OTROKA ZA IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI, Prijavi je potrebno priložiti: potrdilo o izobrazbi, potrdilo, da oseba ni v kazenskem p...

Más empleos: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 12 · >>