Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

271 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia):

STROKOVNJAK ZA DIGITALIZACIJO TEHNOLOŠKIH PROCESOV - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, V PODJETJU ZA POLNI DELOVNI ČAS ZAPOSLIMO OSEBO, KI BO SKRBELA ZA DIGITALIZACIJO IN PROCESNE IZBOLJŠAVE NA PODROČJIH OD PRIPRAVE PROIZVODNJE DOKUMEN...

OPERATER NA 5-OSNEM CNC - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZKUŠNJE NA PODROČJU DELA S CNC STROJI, - USPOSOBLJENOST ZA DELO NA 5-OSNEM CNC STROJU, - ZNANJE DELO NA 5-OSNEM CNC BIESSE, - ZNANJE MEGATISCHLER, AUTO CAD, - PROGRAMIRANJE, NAST...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVONEGA VOZILA S PRIKOLICO - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, voznik tovornega vozila s prikolico po Sloveniji in Italiji, Želimo zaposliti osebo, ki bo odgovorno skrbela za zaupano vozilo. Zagotavljamo stimulativno plačilo., dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE NA DELO, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V 5. RAZREDU TER POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 6. RAZREDU, KANDIDATI NAJ VLOGO S PRILOGAMNI O KONČANI IZOBRAZBI, OPRAVLJENEM STROKOVNERM IZPITU POŠLJEJO PO KLASIČNI...

ZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, vsa gradbena dela, zidanje z opeko in drugimi gradbenimi materiali, izdelava temeljnih plošč, vezanje armature, betoniranje, opravljanje zidarskih in drugih del na nizkih in visokih gradnjah, , dopoldan

FARMACEVT - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE ZDRAVIL NA RECEPT IN BREZ RECEPTA TER SVETOVANJE, IZDELAVA IN IZDAJANJE MAGISTRALNIH ZDRAVIL, IZDAJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, HOMEOPATSKIH ZDRAVIL IN OSTALEGA BLAGA, IZVAJANJE FARMACEVTSKE SKRBI, OSTALE NALOGE PO ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBNO NEGO...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJANJE BLAGA, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTOV, SPREJEM IN NADZOR NAD GIBANJEM STRANK, PO POTREBI OSTALA DELA (DROBNI ODKUP, TEHTANJE, SORTIRANJE, ITD.), UPRAVLJANJE Z VI...

. operario de limpieza de vehículos/operaria de limpieza de vehículosPRALEC VOZIL (NM) - M/Ž. PRALEC VOZIL V ROČNI AVTOPRALNICI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, PRANJE VOZIL V AVTOMATSKI IN ROČNI AVTOPRALNICI, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA RED IN ČISTOČO., DELOVNOST,PRIJAZNOST DO STRANK,POŠTENOST. OBVEZNO IZPIT B KATEGORIJE., dvoizmensko

STROKOVNI DELAVEC NA CSD - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL ,– IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, – SKRBI ZA CELOSTNO STROKOVNO OBRAVNAVO...

STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV , VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV , VODI...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA KONFEKCIJI-STROJNIK 3 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONFEKCIONAR FOLIJ IN IZDELOVALEC NOSILNIH VREČK, PREVIJALEC FOLIJE, DELO NA LINIJAH ZA KONFEKCIONIRANJE FOLIJE,..., ,...

VIŠJI SVETOVALEC ZA INFORMATIKO IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, OSNUTKOV PREDPISOV, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA,  ZBIRANJE, UREJANJ...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE, KI MU JIH DOLOČI VODJA TISKA, IZVAJA PRIPRAVE ZA TISK IN TISKA NA STROJU NA PODLAGI TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, KI JE OPISANA NA DN IN TEHNOLOŠKEM KARTONU, ODGOVOREN JE ZA KAKOVOST IZDELKOV, KI JI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA - NOVO MESTO - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE PROSTOROV, POMETANJE IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI IN MOREBITNIH PEPELNIKOV, ČIŠČENJE NOTRANJIH OKENSKIH POLIC, OMAR IN STEKLENIH P...

. operador de traílla/operadora de traíllaSTROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA, UPRAVLJANJE DEMPERJA, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJEV, VODENJE EVIDENC S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, UREJANJE BREŽIN IN STRU...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK-2 - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL S PRIKLOPNIKOM, DNEVNI PREGLED IN PRIPRAVA VOZILA, ČIŠČENJE VOZILA, SKRB IN ODGOVORNOST ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST VOZILA, SELITEV STROJEV IN OPREME, UPRAVLJANJE STROJEV ZA ZEM...

FIZIČNI DELAVEC NA TERENU-1 - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA GOZDARSKA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE DELOVIŠČ IN IZVAJANJE GOZDNEGA REDA, UREJANJE BREŽIN IN STRUG VODOTOKOV, KOŠNJA NA TERENU, POMOČ PRI LAŽJIH GRADBENIH DELIH , , dopoldan

. arquitecto/arquitectaARHITEKT, PROJEKTANT - M/Ž. ARHITEKT PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, VODENJE PROJEKTOV, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI, IZDELAVA PROJEKTOV OD IDEJNE ZASNOVE (IZP), PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD) IN ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

. ingeniero técnico de automoción/ingeniera técnica de automociónVODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - KONTROLOR - M/Ž. VODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL , poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEHNIČNIH PREGLEDOV NA LOKACIJI – ODGOVORNA OSEBA, RAZPOREJANJE DELA ZAPOSLENIH IN STROKOVNO VODENJE IN NADZOR KONTROLORJEV, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONT...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK 2 - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOS...

KUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas  oz. določen čas, zaposlitev 1. 10. 2023 za nadomeščanje odsotne delavke na bolniški do njene vrn, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DELITEV HRANE, POMIVANJE IN POSPRAVLJANJE POSODE, ČIŠČENJE., Kandidati naj poleg prošn...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA (F024004) - M/Ž. DELOVODJE V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV V DNEVNEM CENTRU, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL V ZAVODU, UVAJANJE IN VK...

. vendedor especializado en materiales de construcción/vendedora especializada en materiales de construcciónPRODAJALEC TEHNIČNE IN GRADBENE STROKE V TRGOVINI V KOČEVJU - M/Ž. PRODAJALEC GRADBENEGA MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA V TRGOVINI Z GRADBENIM IN TEHNIČNIM BLAGOM, NAROČANJE BLAGA, PREJEMNICE TRG. BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM., 6-DNEVNI DELOVNI TEDEN, DVOIZMENSKO DELO,

. operario de limpieza de vehículos/operaria de limpieza de vehículosPRALEC VOZIL (NM) - M/Ž. PRALEC VOZIL V ROČNI AVTOPRALNICI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, PRANJE VOZIL V AVTOMATSKI IN ROČNI AVTOPRALNICI, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA RED IN ČISTOČO., DELOVNOST,PRIJAZNOST DO STRANK,POŠTENOST. OBVEZNO IZPIT B KATEGORIJE., dvoizmensko

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesVRTNAR, ORGANIATOR DEL - DELOVNI INŠTRUKTOR, - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ČRNOMLJU. ZAJEMA VODENJE OSEB, ZAPOSLENIH NA ZAŠČITENEM DELOVNEM MESTU, ORGANIZACIJO DELA NA TERENU, UREJANJE OKOLICE, DELO Z VRTNIM ORODJEM (ŠKARJ...

. asistente en educación especialROMSKI POMOČNIK - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke., skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM UČENCEV ROMOV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, POMOČ PRI PREMAGOVANJU ČUSTVENIH IN JEZIKOVNIH OVIR, VZPOS...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBNO NEGO...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPOMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA IV (ŠIFRA DM 2298) V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, SEKTORJU ZA TRETMA, ODDELKU ZA VARNOST, REFERATU ZA OPERATIVO -M/Ž. - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM HIŠNEGA REDA V ZAVODU, -OPRAVLJANJE OPRAVIL, KI NE ZAHTEVAJO UPORABE POSEBNIH POOBLASTIL PO ZAKONU O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ, -VODENJE EVIDENC S PODROČJA IZVRŠEVANJA KAZNI, ...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · >>