Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

238 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA GRANULATOV IN NASUTJE V MEŠALEC, - SPREMLJANJE PARAMETROV PIHANJA IN OPOZARJANJE PILOTA NA ODSTOPANJE, - ROČNA DODELAVA IZDELKOV, POLIRANJE OSTR...

. encargado de la separación de residuos/encargada de la separación de residuosZBIRALEC ODPADKOV - M/Ž. ZBIRALEC ODPADNIH SUROVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PODIRANJE, SORTIRANJE ODPADKOV, STISKANJE ODPADNEGA KARTONA, ODPADNE FOLIJE, PLASTIČNIH TRAKOV, PLASTENK IN  OSTALE PLASTIČNE EMBALAŽE, ODVOZ LESENIH PALET, NALAGANJE ZABOJNIKOV, NALAGANJE ODPADKOV OB SKUP...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA SOBARICA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNO VZDRŽEVANJE (ČIŠČENJE IN UREJANJE) HOTELSKIH SOB, ČIŠČENJE BAZENOV, POSLOVNIH PROSTOROV IN SKUPNIH POVRŠIN, POSTILJANJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA, BRISAČ IN DRUGEGA TEKSTILA, POBIRANJE UMAZANEGA PE...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaLOGISTIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, - MANIPULACIJA V SKLADIŠČIH, - ORGANIZIRANJE ODPREM, - DELO Z VILIČARJEM, - MANIPULACIJA Z MATERIALI, - RAZLAGANJE, NALAGANJE KAMIONOV IN MANIPULACIJA S PRAZNO EMBALAŽO, - SKRB ZA UREJENOST SKLADI...

. especialista en financiación públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA IN INVESTICIJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN JAVNA NAROČILA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH; PREVERJANJE SKLADNOSTI OBČINSKIH PREDPISOV IN DRUGIH DOKUMENTOV Z ZAKONSKIMI DOLOČILI S PODROČJA DELA;SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEM...

. operador de máquinas de coser/operadora de máquinas de coserŠIVILJA - M/Ž. ŠIVILJEC, INDUSTRIJSKI NAČIN DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVANJE TEŽKE KONFEKCIJE, USNJARSTVO.  USPOSOBLJENOST NA RAZLIČNIH ŠIVALNIH STROJIH. SERIJSKA PROIZVODNJA. NATANČNOST IN HITROST PRI DELU., Natančnost in hitrost pri delu., dvoizmensko

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoPOSLUŽEVALEC NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE CNC STROJEV. OPRAVLJANJE MERITEV. KONTROLA POLIZDELKOV IN IZDELKOV MED PROCESOM IZDELAVE. PREPOZNAVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK OB ZASTOJIH TER SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE CNC STROJA. IZPOLNJEVANJE ZAH...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II IN HIŠNIK IV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8. 2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV ŠOLE IN OKOLICE V DELEŽU ČIŠTILKE 0,80 IN DELEŽU HIŠNIKA 0, 20 DELOVNEGA ČASA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE S ČIŠČNJEM PROSOTO...

. director del departamento de desarrollo de productos/directora del departamento de desarrollo de productosVODJA SAP RAZVOJA IN DIGITALIZACIJE - M/Ž. VODJA RAZVOJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA SAP EKIPE V SLUŽBI INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, VODENJE RAZVOJA IN INTEGRACIJE POSLOVNO-INFORMACIJSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH REŠITEV, RAZVOJ IN DIGITALIZACIJA POSLOVNIH TER PROIZVODNIH PROC...

. director de producción industrial/directora de producción industrialVODJA LINIJE - M/Ž. MENEDŽER V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN SISTEMSKO ORGANIZIRANJE LINIJ ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO, ODGOVOREN ZA DELOVNE PROCESE, TEHNOLOŠKI RED IN VARNOST NA LINIJAH ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANA NADZ...

VETERINAR - M/Ž. VETERINARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI IN NARAVE NENAVADNIH STANJ S TELESNIM PREGLEDOM, LABORATORIJSKIMI PREISKAVAMI IN TEHNIKAMI DIAGNOSTIČNEGA SLIKANJA, VKLJUČNO Z RADIOGRAFIJO IN ULTRAZVOKOM, (B) ZDRAVLJENJE ŽIVALI MEDIC...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIO...

UPRAVLJAVEC PROCESOV POVRŠINSKE ZAŠČITE - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV, NAPRAV,  LINIJ IN PRIPADAJOČE OPREME  NAMENJENE POVRŠINSKI ZAŠČITI, IZVAJANJE ENOSTAVNIH  FIZIKALNO KEMIJSKIH ANALIZ PROCESOV IN IZVAJANJE UKREPOV PO PL...

. tornero de madera/tornera de maderaCNC OPERATER (M/Ž) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: -PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA CNC STROJA ZA DELO, -NASTAVLJANJE PROGRAMOV IN UPRAVLJANJE CNC STROJEV, -BRANJE TEHNIČNIH NAČRTOV, -IZDELAVA POROČIL, -SKRB ZA SPLOŠNO UREJEN...

TEHNIK/MONTER VARNOSTNIH ELEMENTOV - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA VARNOSTNIH ELEMENTOV. TERENSKO DELO, MONTAŽA KLJUČAVNIC, CILINDRIČNIH VLOŽKOV, KLJUK, DOMOFONSKIH SISTEMOV, ELEKTRONSKIH PRISTOPOV, NADZORNIH SISTEMOV. DELOVNE IZKUŠNJE NISO OBVEZNE. IZBRANEMU KANDIDAT...

LABORANT III IN UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA VII/2 - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, 15 dni, polni delovni čas, 40, LABORANTSKO DELO PRI POUKU NARAVOSLOVNIH PREDMETOV TER UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Laborant je lahko, kdor je opravil splošno maturo z izbir¬nim predmetom biologija, kemija a...

STROJNI OPERATER (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: -PRIPRAVA MATERIALA, -DELO NA RAZNIH LESNOOBDELOVALNIH STROJIH, -DELO Z ROČNIMI ORODJI ZA OBDELAVO LESA, -PODOBNA DELA PO NAVODILIH VODJE. , ,

E037028 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve JU z daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN KLICANJE KRVODAJALCEV; ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO S KRVODAJALCI IN BOLNIKI; ODVZEM KRVI ZA PREISKAVE; ODVZEM KRVI KRVODAJALCEM; IZVAJANJE MEDICI...

. reparador de lunas de automóvil/reparadora de lunas de automóvilSERVISER AVTOSTEKEL V NOVEM MESTU - M/Ž. ZASTEKLJEVALEC VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEMONTAŽE IN MONTAŽE VSEH STEKEL NA MOTORNIH VOZILIH V DELAVNICI IN NA TERENU, POPRAVILA POŠKODB NA VSEH STEKLIH MOTORNIH VOZIL, VODENJE DOKUMENTACIJE, Lahko tudi drug ustrezen poklic, smise...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II(I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE, NEPOSREDNEGA OSKRBOVANČEVEGA OKOLJA (POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, KI JIH UPORABLJA), IZVAJANJE  OSTALIH  NALOG , Komunikativnost, tolerantnos...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

VARUHINJA II 60% - GOSPODINJA OSKRBOVALKA 40% - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE TER SOCIALNE OSKRBE; POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB; SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV; IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV; VZDRŽ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSTRUGAR LESENIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA STRUŽNICAH,KROŽNI ŽAGI, VRTALKAH, PAKIRNIH STROJIH..., , dopoldan

VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE - PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJANJE REZERVNIH DELOV IN VODENJE EVIDENC - PROUČITEV STANJA KMETIJSKE MEHANIZACIJE - PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN DOLOČI...

SODELAVEC ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE I - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPERATIVNIH DEL PRI VZDRŽEVANJU KOMUNALNIH OBJEKTOV, SKRB IN IZVAJANJE DEL NA PODROČJU UREJENOSTI OBJEKTOV IN OKOLICE, IZVAJANJE TEKOČIH SERVISNIH DEL IN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV,NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEG...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNI ASISTENT BO PRI UPORABNIKU OPRAVLJAL STORITVE: OSEBNA POMOČ, POMOČ V GOSPODINJSTVU, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI IN SPREMSTVO., Delo bo potekalo na domu uporabnika v Črnomlju. Iščemo kandidat...

IZMENOVODJA V KOVINSKI PROIZVODNJI - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: NASTAVITVE TER ZAGON STROJEV, MENJAVA ORODIJ NA STROJIH, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA V IZMENI, ODPRAVLJANJE NAPAK IN ZASTOJEV MED PROIZVODNIM PROCESOM, ZAGO...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR-TESARSKA DELAVNICA - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MIZARSKA DELA V TESARSKI DELAVNICI, DELO V SKUPINI, DOPOLDANSKO DELO, DELO V DELAVNICI, MOŽNOST NAPREDOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA, urejeno delovno okloje, stimulativno plačilo, redna zaposlitev, dopoldansko delo, delo ...

Más empleos: << · 2 · 3 · < · 5 · > · 7 · >>