Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

245 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

PROIZVODNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OBDELAVA IN PREDELAVA KOŽ IN PODKOŽJA - SOLJENJE IN SORTIRANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV, - PREBIRANJE, SORTIRANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, - POMOČ V SKLADIŠČU, ,

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaKONSTRUKTOR - M/Ž. INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZDELAVA KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV ZA IZVENSTANDARDNE IZVEDBE VSEH PROGRAMOV, - IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE PROIZVODNJE IN PRODAJNE SLUŽBE, - IZDELAVA KALKULACIJ IN ANALIZ ZA POSAMEZNE PROIZVODNE SKLOPE...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, ...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesROMSKI POMOČNIK M/Ž - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2021 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM PRI PREMAGOVANJU ČUSTVENIH IN JEZIKOVNIH OVIR, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STIKOV S STARŠI TER POMOČ PRI NJIHOVI KOMUNIKA...

. carnicero/carniceraPRODAJALEC V MESNICI - M/Ž. MESAR, PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO BI OPRAVLJAL V MESNICI, KI JE SAMOSTOJNA PRODAJALNA. PRIPRAVA MESA ZA PRODAJO, SKRB ZA USTREZEN IZGLED IN KVALITETO RAZSTAVLJENEGA BLAGA, PRAVILNO OZNAČEVANJE BLAGA S CENAMI IN DEKLARACIJAMI, OBD...

MESAR - M/Ž. MESARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA TRUPOV, RAZSEK IN RAZREZ MESA, MIKROKONFEKCIJA MESA, TEHTANJE, EMBALIRANJE TER OZNAČEVANJE MESA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILI DELODAJALCA., Zaželene so d...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 24.6.2022, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Kandidat k vlogi predloži potrdilo o pridobljeni izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti. Na vlogo naj napiše številko razpisa.,

PROIZVODNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OBDELAVA IN PREDELAVA KOŽ IN PODKOŽJA - SOLJENJE IN SORTIRANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV, - PREBIRANJE, SORTIRANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, - POMOČ V SKLADIŠČU, ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA DELO V ŽIVILSKI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZDELOVANJE VSEH VRST PEKOVSKIH IZDELKOV, - PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, - UPRAVLJANJE KOMORE, PEČI, STROJNE LINIJE IN PA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER NA BARVANJU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PREJE ZA BARVANJE, TEHTANJE IN RAZTAPLJANJE BARVIL IN  KEMIKALIJ, VLAGANJE PREJE V BARVALNE APARATE IN SUŠILNIK, NADZOR...

OSEBNI ASISTENT OSEBI Z GLUHOSLEPOTO - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE POTREBNE POMOČI OSEBI Z GLUHOSLEPOTO, POMOČ PRI  DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO PRI AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, POMOČ PRI SPORAZUMEVANJU., Empatija in želja po delu z ljudmi,...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. auxiliar de trabajo socialSTROKOVNI VODJA OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROGRAMA OSEBNE ASISTENCE, VODENJE IN IZVAJANJE SPREJEMNIH POSTOPKOV UPORABNIKOV, SVETOVALNI RAZGOVORI Z UPORABNIKI, POMOČ PRI UREJANJU OSEBNIH ZADEV UPORABNIKOV, POMOČ UPORABNIKU, ORGA...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAŽA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH, MONTAŽA NOVE OP...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. kasneje možna zaposlitev za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM PROMETU, PREVZEM IN RAZVOZ BLAGA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA, prednost so dodatni izpiti oz. usposobljenosti: TGM, av...

VARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 35, NADZOR PRIHAJANJA IN ODHAJANJA ZUNANJIH OBISKOVALCEV ZAVODA, PREVERJANJE IN NADZIRANJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA, SKRB ZA VAROVANJE DELAVCEV IN UČENCEV NA ŠOLI, SKRB ZA SPLOŠNO VARNOST STAVBE IN OPREME, POTRDILO O NAKA...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ROČNIH IN STROJNIH DEL SKLADNO VELJAVNIMI PREDPISI, - IZVAJANJE TERMIČNIH OPERACIJ, - IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE, - SKRB ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH NORMATIVOV, - V...

. técnico consultor forestal y en silvicultura/técnica consultora forestal y en silviculturaREVIRNI GOZDAR IV - PRIPRAVNIK - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA PRED VLOMOM, TATVINAMI IN POŽAROM, IZVAJANJE VARNOSTNO RECEPTORSKEGA DELA, VAROVANJE PRODAJNIH MEST, VAROVANJE OSEB, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ, DELOVANJE V SKLADU S STANDARDI NAROČNIKOV IN NA...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraUPRAVLJAVEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE S STROJI, OPREMO IN NAPRAVAMI NA ODLAGALIŠČU, -OSNOVNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE STROJEV, OPREME IN NAPRAV Z ODPRAVLJANJEM MANJŠIH OKVAR, -VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE ( ŠTEVILO...

SODELAVEC ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE I - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPERATIVNIH DEL PRI VZDRŽEVANJU KOMUNALNIH OBJEKTOV, SKRB IN IZVAJANJE DEL NA PODROČJU UREJENOSTI OBJEKTOV IN OKOLICE, IZVAJANJE TEKOČIH SERVISNIH DEL IN...

. auxiliar de trabajo socialSTROKOVNI VODJA OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROGRAMA OSEBNE ASISTENCE, VODENJE IN IZVAJANJE SPREJEMNIH POSTOPKOV UPORABNIKOV, SVETOVALNI RAZGOVORI Z UPORABNIKI, POMOČ PRI UREJANJU OSEBNIH ZADEV UPORABNIKOV, POMOČ UPORABNIKU, ORGA...

. electricistaSERVISER ZA TISKARSKE STOJE S PODROČJA ELEKTRIKE- M/Ž - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo da, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, servisiranje strojev, odpravljanje elektro težav na stroju, Pričakujemo: zaželeno dobro znanje  ali nemškega ali angleškega jezika, eno do treh let delovnih izkušenj, odgovornost, resen pristop, samostojnost, organiziranost in natančno...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV IN NAČRTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, DOLOČITEV TEHNOLOGIJE IN ZAHTEV ZA KAKOVOST, IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV, NAROČILO MATERIALOV, IZDELAVA ZAČETNIH VZORCEV, IZDELAVA MERILNIH POROČIL, ...

. vendedor especializado en frutas y verduras/vendedora especializada en frutas y verdurasPRODAJALEC/KA V ŽIVILSKI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC ŽIVIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje delavke v bolniškem in kasneje v porodniškem staležu, z možnost, polni delovni čas, 40, SKRBI ZA PREVZEMANJE, OZNAČEVANJE, SKLADIŠČENJE, RAZTAPLJANJE IN PRODAJO PRODAJNIH ARTIKLOV. OPRAVLJA TRANSPORT ARTIKLOV Z T...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA IN PREGLEDOV STANJA, POPRAVILA OKVAR TEHNOLOŠKE OPREME NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANOV DELA IN POTREB PROIZVODNJE,MONTAŽA NOVE OPREME IN IZVAJANJE REKONSTRUKCIJ NA OBST...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraPREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - M/Ž. PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 6, IZVAJANJE PREDAVANJ V VIŠJEŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU MEDIJSKA PRODUKCIJA, Pridobljen - veljaven naziv predavatelja VSŠ za predmet Medijska umetnost in vizualna komunikacija za izobraževalni program Me...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraPREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - M/Ž. PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 19, IZVAJANJE PREDAVANJ V VIŠJEŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU MEDIJSKA PRODUKCIJA, Pridobljen - veljaven naziv predavatelja VSŠ za predmet Projektno delo v grafičnem oblikovanju za izobraževalni program Med...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraPREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - M/Ž. PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, IZVAJANJE PREDAVANJ V VIŠJEŠOLSKEM STROKOVNEM PROGRAMU MEDIJSKA PRODUKCIJA, Pridobljen - veljaven naziv predavatelja VSŠ za predmet Strokovna komunikacija v tujem jeziku in kulturi za izobr...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke oz. najdlje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POSPEŠUJE SOCIALNI, FIZIČNI IN INTELEKTUALNI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK SKOZI IZOBRAŽEVANJE IN IGRALNE DEJAVNOSTI. DELO VKLJUČUJE: NAČRTOVANJE...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · 6 · 7 · 8 · >>