Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

257 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POZNAVANJE VELJAVNIH PRAVILNIKOV IN STANDARDOV TER ZAKONSKIH PREDPISOV. VODENJE FINANC IN OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH OPRAVIL ( SESTAVLJA BILANCE, RAČUNOVODSKA POROČILA, ZAKLJUČNE RAČUNE TER POSLOVNA ...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA RAZLIČNIH OBROKOV HRANE PO DNEVNEM RAZPOREDU IN V SKLADU Z NORMATIVI IN SODOBNIMI TRENDI, RAZDELITEV OBROKOV NOTRANJIM IN ZUNANJIM STRANKAM, POMIVANJE JEDILNE POSODE, PRIBORA IN OPREME V KUHINJI, MERITVE TEMPERATURE HRA...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO KOMERCIALISTA NA TERENU ZA PRODAJO PROFESIONALNE OPREME ZA ČIŠČENJE IN DOM. KANDIDATOM, KI IMAJO SMISEL ZA PRODAJO, POZNAJO PRODAJNE POTI, IMAJO VEČ LET IZKUŠENJ NA TEM ALI...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KI BO SKRBEL ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA NA NAPRAVAH IN STROJIH DRUŽBE, PREDVSEM CNC NAPRAV, SKRBEL ZA ZANESLJIVOST STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, NAPAK...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2023, skrajšan delovni čas, 16, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM S SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, Izobrazbeni pogoji po ZOFVI, ...

. orientador educativo/orientadora educativa2. STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 18, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., Izobrazbeni pogoji po ZOF...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK 2 - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOS...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE M/Ž - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 24, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., Izobrazbeni pogoji po ZOFVI, potrdilo iz kaz...

. cuidador infantil/cuidadora infantilVARUH NEGOVALEC - M/Ž. VARUH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI IZVAJANJU DELA V ODDELKU PO NAVODILIH UČITELJA, IZVAJA DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU S PREDPISI IN LDN (SKRBI ZA UREJENOST OTROK, SKRBI ZA ZAPOSLITEV OTROK IPD.), VARUJE OTR...

. ingeniero técnico de automoción/ingeniera técnica de automociónVODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - KONTROLOR - M/Ž. VODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL , poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEHNIČNIH PREGLEDOV NA LOKACIJI – ODGOVORNA OSEBA, RAZPOREJANJE DELA ZAPOSLENIH IN STROKOVNO VODENJE IN NADZOR KONTROLORJEV,   IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

DELAVEC ZA LAŽJA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE LAŽJIH DEL V PROIZVODNJI, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, VODENJE EVIDENC OZ. VNOS PODATKOV, IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z NAVODILI DELODAJALCA, Zažel...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z UČITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE NA DELOVNIH, PEDAGOŠKIH, REDOVALNIH, PROBLEMSKIH IN ODDELČNIH KONFERENCAH, OBLIKUJE IN PREDSTAVLJA ANALIZE...

. operador de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocemento/operadora de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocementoŽELEZOKRIVEC-KRIVILEC ARMATURE - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRENESE PODATKE O DIMENZIJAH ARMATURE IZ NAČRTA V DEJANSKO STANJE, PRIPRAVI PRAVILNE PRESEKE IN DIMENZIJE ARMATURE, UPORABLJA MERILNO ORODJE IN KONTROLNE PRIPOMOČKE, PREVERI PRAVILNOST IN NATANČNOST OZNAK IN LEG...

OPZHR - ORGANIZATOR PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA - M/Ž. INŽENIRJI KEMIJE, ŽIVILSTVA IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, -IZVEDBA POROČIL IN ANALIZ JAVNIH NAROČIL, VODENJE PORABE ENERGENTOV, -ADMINISTRATIVNA DELA S PODROČJA OPZHR, -CELOTEN PREGLED ZDRAVSTVENIH IN HIGIENSKIH POGOJEV -CELOTEN NADZOR IN ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, VODENJE FINANČNIH SHEM (GARANCIJSKA SHEMA, SUBVENCIJA OBRESTNE MERE),SPREMLJANJE DOMAČIH IN TUJIH RAZPISOV, SAMOSTOJNO VODENJE IN PRIDOBIVANJE PROJEKTOV, KOORDIN...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR-BRUSILEC - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN ORODJA, BRUŠENJE RAZLIČNIH KOVINSKIH IZDELKOV SKLADNO Z DELOVNIMI NAVODILI, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, VODENJE SPREMNE DOKUMENTACIJE, UREJANJE DELOVNEGA MESTA, Za našega naročnika, ki je  v...

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalTRAKTORIST V VINOGRADNIŠTVU - M/Ž. VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJATI DELO S TRAKTORJEM V ZADRUŽNIH VINOGRADIH, TER OSTALA DELA PO NAVODILU DELOVODJE V VINOGRADIH IN POLNILNICI PO POTREBI OPRAVLJA DELO S TRAKTORJEM TUDI V DRUGIH ENOTAH KZ METLIKA SODELUJE PRI PREVZEMU GRO...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI...

STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, VODENJE FINANČNIH SHEM (GARANCIJSKA SHEMA, SUBVENCIJA OBRESTNE MERE),SPREMLJANJE DOMAČIH IN TUJIH RAZPISOV, SODELOVANJE PRI VODE...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI SERVISER MONTAŽER - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVISIRANJE AGREGATOV IN UPS NAPRAV, AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE(SHEME, NAVODILA), UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKOV IN MATERIALA, NAZDOR NAD KAKOVOSTJO PROIZVODNJE, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, ,...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU, NORMATIVNI DOGOVORJENI RECEPTURI IN DIETNIH NAVODILIH, ORGANIZIRANJE PORCIONIRANJA IN RAZDELJEVANJA NAVADNE IN DIETNE HRANE TER HRANE S SPREMENJENO KONSISTENCO, SODELOVANJE PRI PR...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR V KOČEVJU - ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, - ORGANIZIRANJE DELA, - DOPOLDANSKO DELO., PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH,  - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE,  - DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMUNIKATIV...

. médico generalista/médica generalista0,5 NOSILCA ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2, ŠIFRA DM E018020 IN 0,25 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK, SPECIALIZANT SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SPLOŠNI AMBULANTI IN NMP Z DEŽURNO SLUŽBO, - vpis v register zdravnikov - licenca - znanje iz urgentne medicine  Več o zaposlitvi si lahko preberete ...

DELAVEC ZA LAŽJA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE LAŽJIH DEL V PROIZVODNJI, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, VODENJE EVIDENC OZ. VNOS PODATKOV, IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z NAVODILI DELODAJALCA, Zažel...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELO V MALOPRODAJNI ŽIVILSKI TRGOVINI. PO POTREBI NADOMEŠČANJE V DRUGI ENOTI - MALOPRODAJNI TRGOVINI. PREVZEM IN ZLAGANJE BLAGA, SKRB, DA JE BLAGAJNA UREJENA IN ZALOŽENA Z BLAGOM (POZICIONIRANJE), DELO N...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene dejavnosti.,

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDNI OSEBI PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH (POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI, OBLAČENJU, HRANJENJU, PREMEŠČANJU, RAZGIBAVANJU, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH), , večizmensko

. conserje de edificioHIŠNIK, VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, dela hišnika in vzdrževalca v nakupovalnem središču, zaželeno je, da ima oseba šolska predznanja iz elektro, gradbene ali strojne šole (ni pa obvezno), osnovna računalniška znanja za uporabo e poš...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRAVILNOST PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA GOTOVIH IZDELKOV IN VHODNIH SUROVIN, IZDAJA MATERIALA IZ SKLADIŠČA, SODELOVANJE S STRANKAMI, VODENJE EVIDENC, RAZLAGANJE IN NALAGANJE TOVORNIH VOZIL,..., Izpit za motorni ...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · 6 · 7 · 8 · >>