Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

183 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaKOORDINATOR ZA DELO, NABAVO - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZACIJA, NADZOR IN KOREKCIJA DELA PODREJENIH DELAVCEV,SAMOSTOJNOST PRI DELU, ORGANIZACIJA OPERATIVNEGA DELA PODREJENIH DELAVCEV, SODELOVANJE Z NADREJENIMI, SKRB ZA REALIZACIJO OZ. DOSEGANJE PLA...

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZNIK AVTOBUSA - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO VOZNIKA MINIBUSA ZA IZVAJANJE REDNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV. DELO VKLJUČUJE VOŽNJO PO RAZPOREDU SKLADNO S POTNIMI NALOGI IN DELOVNIMI NALOGAMI, UREJANJE PREVOZNE DOKUMENTACIJE IN SKRB ZA ČISTOČO VOZILA...

TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, IZDELAVA PROGRAMOV IN ŠABLON ZA P&P STROJ, OPTIMIZIRANJE PROIZVODNIH PROCESOV, PRENOS IZDELKA IZ RAZVOJA V PROIZVODNJO, POMOČ PRI REŠEVANJU REKLAMA...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE (V ZOBOZDRAVSTVENI SLUŽBI) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZOBOZDRAVSTVENIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALOV ZA STERILIZACIJO, SPREJEM DOKUMENTOV, PRIPRAVA IN UREJANJE ZOBOZDRAVSTVENIH KARTONOV, SPREJEM PACIENTOV TER NJIHOVA PRIPRAVA ZA ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG 2 - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE: -SAMOSTOJNO IZDELOVANJE TEHNIČNE, TEHNOLOŠKE IN RAZVOJNE DOKUMENTACIJE SKLADNO S PROCESOM, -IZVAJANJE DEL IN OPERACIJ V OKVIRU IS SKLADNO S PROCESOM,   -IZDELAVA IN REVIDIRANJE NAVODIL ZA DELO...

PROFESOR SLOVENŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 01. 09. 2024 do vrnitve delavke z bolniške  oz. porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, UČITELJ SLOVENŠČINE OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosTEHNIK KONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKA KONTROLE VOZILA V SKLADU Z ZAKONODAJO - SPREJEMANJE STRANK IN PRIDOBIVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE - PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSTOPKOV - P...

RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSA DELA V RAČUNOVODSKEM SERVISU KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH FAKTUR,OBRAČUN DDV, IZDELAVA DAVČNIH OBRAČUNOV,RAČUNOVODSKIH IZKAZOV,KOMUNIKACIJA S STRANKAMI TER OSTALIMI ZUNANJIMI INŠTITUCI...

VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO IN JAVNO NAROČANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZ. SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJ. ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN ...

. técnico en crianza acuícola/técnica en crianza acuícolaRIBOGOJEC - M/Ž. RIBOGOJEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, gojitev rib, čiščenje bazenov, vlaganje rib v ribolovne vode ter elektroodlove rib, opravljanje drugih nalog po odredbi vodje ribogojnice ali predsednika RD, Pričakujemo: pripravljenost za delo na prostem, prilagajanje delovn...

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 6 · 10 · >>