Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

212 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZOBOZDRAVSTVENEGA TEAMA, PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE, ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE, IZVAJANJE FIKSNE IN SNEMNE PROTETIKE IPD., Opravljen strokovni izp...

. médico especialista/médica especialistaSPECIALIST OFTALMOLOG - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, delo oftalmologa v poslovalnici Novo mesto in v poslovalnici v Ljubljani, delovni čas je lahko polni ali krajši- po dogovoru, dela se tako v poslovalnici v Novem mestu kot v poslovalnici v Ljubljani - po dogovoru, dvoizmensko

. técnico de planta de tratamiento de aguas residuales/técnica de planta de tratamiento de aguas residualesPREGLEDNIK ODPADNIH VODA - M/Ž. UPRAVLJAVEC VODOČISTILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLEDOVANJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE SODELOVANJE PRI ČIŠČENJU ODPADNIH VODA (ZGOŠČANJE, DEHIDRACIJA, PREVZEM GREZNIČNIH ODPLAK, LOGISTIKA ODPADKOV, KI NASTAJAJO PRI PROCESU ČIŠČENJA) SODELOVANJE ...

. pizzero/pizzeraKUHAR-PICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZAŽELJENA ZNANJA IN IZKUŠNJE S PRIPRAVO PIC; - PRIPRAVLJENOST NA TIMSKO DELO; - MOTIVIRANOST IN USTVARJALNOST; - ODGOVORNOST IN PRILAGODLJIVOST; - UREJENOST IN ZANESLJIVOST; - IV. GOSTINSKE ALI GASTRONOMSKE SMER...

VODJA KLJUČNIH KUPCEV - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA VZPOSTAVITEV, VZDRŽEVANJE IN KREPITEV PROFESIONALNEGA POSLOVNEGA RAZMERJA IN STRATEŠKIH TRAJNOSTNO NARAVNANIH ODNOSOV S KUPCI,  VODENJE IN RAZVOJ PROJEKTOV S PODROČJA PRODAJE, POSPEŠEVANJA PRODAJE TER TRŽENJSK...

. coordinador logístico de transporte ferroviario/coordinadora logística de transporte ferroviarioREFERENT V LOGISTIKI - M/Ž. REFERENT ZA PROMET, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH LOGISTIČNIH PROCESOV TER PROCESOV PLANIRANJA LOGISTIKE PODJETJA IZDAJANJE IN PREGLEDOVANJE SPREMLJAJOČE DOKUMENTACIJE BLAGA TER USKLAJEVANJE CARINSKIH POSTOPKOV KONTAKTIRANJE S KUP...

. soldador/soldadoraVARILEC-SESTAVLJALEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE Z VARILNIMI APARATI, POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV, BRUŠENJE, ŽAGANJE, VARJENJE IN SESTAVLJANJE IZPUŠNIH SISTEMOV, IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU, ISKANJ...

. bibliotecario/bibliotecariaBIBLIOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽNIČNA DELA S POUDARKOM NA PR, USTVARJANJU VSEBIN ZA SPLETNO STRAN IN DRUŽBENA OMREŽJA: - PROMOCIJA DEJAVNOSTI KNJIŽNICE, UREDNIŠTVO IN ADMINISTRACIJA SPLETNE STRANI, VODENJE IN ADMINISTRACIJA PROJEKTOV...

DELAVEC NA DUŠILCIH - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S STROJI,NAPRAVAMI IN ORODJI, POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV, IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU, VSESTRANSKO VAR...

SOBARICA - ČISTILKA /M-Ž - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE HOTELSKIH SOB, DRUGIH GOSTINSKIH PROSTOROV IN POVRŠIN., , večizmensko

DELAVEC V VARILNICI - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, BRUŠENJE, ŽAGANJE, OSNOVNO SESTAVLJANJE TER VARJENJE IZPUŠNIH SISTEMOV, -VRTANJE, KALIBRIRANJE, PUNKTIRANJE TER TLAČENJE DUŠILNE VOLNE, -DELO S HIDRAVLIČNIMI STISKALNICAMI, -UPRAVLJANJE Z VARILNIMI APARATI, -POTRJEV...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE DOMAČEGA ALI MEDNARODNEGA TRANSPORTA, - OPTIMALEN RAZPORED KAMIONOV, - OBVEŠČANJE VOZNIKOV O RAZKLADU IN NAKLADU, - ZAGOTAVLJANJE TOČNOSTI TRANSPORTA, - ISKANJE ZBIRNIH PREVOZOV V IZVO...

PRODAJALEC TEHNIČNE IN GRADBENE STROKE V TRGOVINI V KOČEVJU - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA V TRGOVINI Z GRADBENIM IN TEHNIČNIM BLAGOM, NAROČANJE BLAGA, PREJEMNICE TRG. BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM., KOMUNIKATIVNOST, ODZIVNOST, ODGOVORNOST, SAMOSTOJNO IN TIMSKO DELO, 6-DNEVNI DELOVNI TEDE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZLAGANJE REZANEGA LESA, SORTIRANJE IN PAKIRANJE, , dvoizmensko

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER/STROJNIK NA TRAČNI ŽAGI ZA RAZREZ HLODOVINE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TRAČNE ŽAGE, RAZREZ HLODOVINE, , dvoizmensko

POSLOVODJA - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLOVODJA V ODDELKU ZELENI PROGRAM: VODENJE DNEVNIH DEJAVNOSTI, DOGOVARJANJE Z DOBAVITELJI, KUPCI IN DRUGIMI DRUŽBAMI, SPREMLJANJE ZALOG, PREVZEMANJE BLAGA, PRIPRAVLJANJE BLAGA ZA PRODAJO, PRODAJA BLAGA, OBL...

SESTAVLJALKA/SESTAVLJALEC - M/Ž. DELAVCI ZA ROČNO PAKIRANJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNO LAŽJE SESTAVLJANJE IN MONTAŽA IZDELKOV IZ KOVINE, PLASTIKE IN GUME, PREIZKUŠANJE SESTAVLJENIH IZDELKOV, PRIPRAVA ZA BARVANJE IN BARVANJE IZDELKOV, BRUŠENJE ZARADI POTREB NA SVOJEM ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA IN UPRAVLJALEC AVTODVIGALA M/Ž - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. naknadna možna sklenitev pogodbe za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, VOZNIK - PREVOZ TOVORA, UPRAVLJANJE TEŽKIH TOVORNIH VOZIL, UPRAVLJANJE DVIGALA, OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZOV IN AVTODVIGAL, POMOČ PRI MONTAŽI MATERIAL...

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, Organiziranje, spremljanje in izvajanje strokovnega dela v skupini uporabnikov ter izvajanje individualnih programov. Pripravljanje ter spremljanje planov, poročil in strokovne dokumentacije, Delo v ve...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, Izvajanje varstva, socialne oskrbe in prostočasovnih aktivnosti uporabnikov, vodenje izvajanja in zadovoljevanja življenskih potreb uporabnikov, delo je v več izmenah, Poznavanje specifike oseb z...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraDELAVEC VILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA PODROČJU PROIZVODNJE: OSNOVNO UPRAVLJANJE S PROIZVODNIMI STROJI IN NAPRAVAMI, VSESTRANSKA UPORABA VILIČARJA PRI NAKLADANJU, RAZKLADANJU IN PREVOZU TOVORA V NOTRANJIH IN ZUNANJIH PROSTORIH PODJETJA, REDNO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaMONTER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V KAROSERNICI IN MONTAŽI, RAZREZ PALIČASTEGA MATERIALA, BRUŠENJE ROBOV, BRUŠENJE ZVAROV,VRTANJE IZVRTIN, VREZOVANJE NAVOJEV, ČIŠČENJE IN PAKIRANJE ...

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH UPORABNIKOV (KATEGORIJE III IN IV), -POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH UPORABNIKOV, -TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV, -URE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE UPORABNIKA, -ČIŠČENJE SOBNEGA INVENTARJA, BALKONOV IN SANITARIJ UPORABNIKOV TER STEKLENIH POVRŠIN, -PO POTREBI POMOČ PRI STREŽBI HRANE IN TRANSPORTU U...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA KLASIČNIH OBDELOVALNIH STROJIH / RAZREZ, KRIVLJENJE, VRTANJE, ŠTANCANJE, BRUŠENJE, UPRAVLJANJE STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE, , dopoldan

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MIZAR ZA IZDELAVO FURNIRANEGA POHIŠTVA. DELO V MIZARSKI DELAVNICI: RAZREZ, FURNIRANJE, ROBLJENJE, BRUŠENJE, LAKIRANJE IN SESTAVLJANJE POHIŠTVA. , ZAHTEVANA MARLJIVOST, UČLJIVOST, ZANESLJIVOST, LJUBEZEN DO DELA Z LESOM ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ/ICA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 13.1.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z PREDŠOLSKIMI OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI SLUŽBAMI IN OSTALA DELA PO LDN VRTCA., Pričetek dela 1.9.2022. Zaposlitev za določen čas do 13.1.2023...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJICI PRI NEGI IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA IN LDN VRTCA., Pričetek dela 1.9.2022. Prijavi priložiti življenjep...

. chapistaSTAVBNI KLEPAR - M/Ž. STAVBNI KLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠEM KOLEKTIVU POTREBUJEMO STAVBNEGA KLEPARJA, Z IZKUŠNJAMI ALI PA GA PRIUČIMO, ZA IZVAJANJE KROVSKIH DEL NA STREHI. , ZAPOSLIMO STAVBNEGA KLEPARJA ALI POMOČNIKA STAVBNEGA KLEPARJA. ZAŽELENE IZKUŠNJE. DELA SE ...

. albañil de tejados y cubiertasKROVEC - TESAR - M/Ž. KROVEC KLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠEM KOLEKTIVU POTREBUJEMO KROVCA ALI POMOČNIKA KROVCA, Z IZKUŠNJAMI ALI PA GA PRIUČIMO, ZA IZVAJANJE TESARSKO-KROVSKIH DEL. , ZAPOSLIMO KROVCA ALI POMOČNIKA Z IKUŠNJAMI ALI GA PRIUČIMO. DELA SE IZVAJAJO PRETEŽNO ...

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · >>