Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

238 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. ingeniero técnico agrícola/ingeniera técnica agrícola- STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. AGRONOM, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE PRIDELAVE V RASTLINSKI PROIZVODNJI TER SODELOVANJE PRI PRIDELOVANJU EKOLOŠKIH SADIK ZELIŠČ, PRIPRAVA MATERIALA ZA TRG IN PROMOCIJA EKOLOŠKIH ZELIŠČ IN ZELENJAVE,  SODELOVANJE PRI POVEZAVI LOGISTIKE V CENTRU, MENTORSTVO ...

. responsable de apoyo académico- VZGOJITELJ V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE VZGOJNE SKUPINE (SPREMLJANJE, USMERJANJE, MENTORSTVO), - UREJANJE PODATKOV O DELU VZGOJNE SKUPINE, - SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI DELAVCI, ...., Vlogi priložiti izpis iz kazenske evidence,

UČITELJ VII/2, UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI, DOLOČEN ČAS, POLNI DELOVNI ČAS - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2021 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI IN PODALJŠANEGA BIVANJA, kandidat k vlogi predloži dokazilo o izpolnjevanju pogojev (magistrsko delo +strokovni izpit), elektronski naslov ...

- ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, - VSAKODNEVNO ČIŠČENJE IN UREJANJE DODELJENIH PROSTOROV, -OPREMLJANJE SOB V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU, ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE,...

UČITELJ ANGLEŠČINE VII/2 - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V PRVEM, DRUGEM IN TRETJEM TRILETJU - 13 PEDAGOŠKIH UR NA TEDEN, Kandidati naj k prijavi priložijo pisno potrdilo o končani izobrazbi in strokovnem izpitu v vzgoji in izobraže...

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2, ŠIFRA DM E018020 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE  DELAVKE  IZ PORODNIŠKEGA  DOPUSTA, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA  VARSTVA  V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE., specializacija iz družinske medicine, vpis v register zdravnikov, lice...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST- PSIHIATER,ŠIFRA DM E018021 - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, DIAGNOSTICIRANJE,  ZBIRANJE VREDNOTENJE PODATKOV O OSEBNOSTNEM STANJU  POSAMEZNIKOV IN SKUPIN  Z RAZLIČNIMI  PSIHODIAGNOSTIČNIMI SREDSTVI V CENTRU ZA  ZDRAVLJENJE  ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH  DROG., LICENCA, MOŽNOST NA...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - PSIHIATER, ŠIFRA DM E018021 - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PSIHOTERAPIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH IN V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH., LICENCA, dvoizmensko

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST-DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, ŠIFRA DM E048002 - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIKE  IN  PSIHOTERAPIJE  V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI V OKVIRU CENTROV  ZA DUŠEVNO ZDRAVJE  ODRASLIH., , dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE V DRUGEM TRILETJU IN ZA DELO V OPB - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE SLOVENŠČINE V DRUGEM TRILETJU, DELO V OPB, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE S POUČEVANJEM V DRUGEM TRILETJU, IZKUŠNJE S POUČEVANJEM SLOVENŠČINE IN Z DELOM V OP...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II J032001 - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKE OZ. PORODNIŠKE., polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA IN NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA, DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA IN DELA V SKLADU Z OPISOM DEL IZ SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST., Dokazilo o končani ...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesROMSKI POMOČNIK M/Ž - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2021 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM PRI PREMAGOVANJU ČUSTVENIH IN JEZIKOVNIH OVIR, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STIKOV S STARŠI TER POMOČ PRI NJIHOVI KOMUNIKA...

. operador de máquina afiladora/operadora de máquina afiladoraROČNI BRUSILEC - POLIREC (M/Ž) - M/Ž. BRUSILEC KOVIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BRUŠENJE KOVINSKIH IZDELKOV NA DOLOČENE DIMENZIJE, SPROTNA KONTROLA IN MERJENJE OBDELOVANCEV PO OBDELAVI, ZNANJE UPORABE ROČNIH BRUSILNIKOV IN POZNAVANJE MERILNEGA ORODJA,  SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST DELOVNEGA MESTA., ...

. asesor fiscal/asesora fiscalRAČUNOVODJA - M/Ž. DAVČNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG OZIROMA EVIDENC, -EVIDENTIRANJE IN KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH FAKTUR, -VODENJE VSEH OSTALIH PREDPISANIH EVIDENC, -IZVAJANJE KONTROLE PREJETIH RAČUNOV Z VIDIKA VELJAV...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 30, PRIPRAVA MALIC IN KUHANJE KOSIL ZA UČENCE IN ZAPOSLENE, RAZDELJEVANJE MALIC IN KOSIL, POMIVANJE POSODE, POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE, POSPRAVLJANJE SKLADIŠČNIH PROSTOROV, Kandidati mo...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OKOLICE ŠOLE IN DELA PO NALOGAH RAVNATELJA, Priložiti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence,

SLAŠČIČAR/KA - M/Ž. PEKI, SLAŠČIČARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SLAŠČIČARSKA DELA -  PEKA SLAŠČIČ IN DRUGIH IZDELKOV IZ MOKE., določen čas, nedelje in prazniki prosti, priporočena izobrazba te smeri a ni pogoj, zaželjene izkušnje in želje po tovrstnem delu, ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaOPERATER IN PROGRAMER CNC - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI OPERATER IN PROGRAMER CNC LASERSKEM REZALNIKU, NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN PROGRAMIRANJE STROJA, POZNAVANJE CAM CAD, AUOTCAD, BRANJE IN RAZUMEVANJE TEH.DOK., , dopoldan

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1. 9. 2021 - 13. 2. 2022, polni delovni čas, 40, SPREJEM OTROK, VARSTVO, SODELOVANJE PRI VZGOJNIH DEJAVNOSTIH, SODELOVANJE S STARŠI, ODDAJA OTROK., Kandidati morajo k prošnji obvezno priložiti potrdilo ...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA. - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE DO 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, SPREJEM OTROK, VARSTVO, SODELOVANJE PRI VZGOJNIH DEJAVNOSTIH, SODELOVANJE S STARŠI, ODDAJA OTROK., Kandidati morajo k prošnji obvezno priložiti potrdilo o ...

MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV V INDUSTRIJSKIH OBRATIH IN HOTELIH, Zaželeno osnovno znanje nemškega jezika, ni pa pogoj...

UČITELJ RAZREDNEGA ALI PREDMETNEGA POUKA - DELO V PODALJŠANEM BIVANJU IN DODATNA POMOČ ZA UČENCE ROME - OŠ RIBNICA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA ALI PREDMETNEGA POUKA - DELO V PODALJŠANEM BIVANJU IN DODATNA POMOČ ZA UČENCE ROME - OŠ RIBNICA, Učitelj razrednega ali predmetnega pouka - delo v podaljšanem bivanju in dodatna po...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIČAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, SKRB ZA PROGRAMSKO IN STROJNO OPREMO, PODPORA PRI DELU UČITELJEV NA PODROČJU IKT, POUČEVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV IZ RAČUNALNIŠTVA., Smer izobr...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA. - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.9.2021-13.10.2021, polni delovni čas, 40, SPREJEM OTROK, VARSTVO, SODELOVANJE PRI VZGOJNIH DEJAVNOSTIH, SODELOVANJE S STARŠI, ODDAJA OTROK., Kandidati morajo obvezno k prošnji priložiti potrdilo ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELUJE PRI RAZVOJU DEJAVNOSTI, NEPOSREDENM DELU Z OTROKI, STARŠI, VZGOJITELJEM PRI IZVAJNAJU VARSTVEN...

PRODAJALEC (POSLOVODJA) - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRBI ZA NAROČANJE IN KONTROLO DOBAVE BLAGA, PREGLED DOBAVNIC IN KALKULACIJ, PRINTANJE POLIČNIH ETIKET, SPREMLJANJE AKCIJ, PREDLAGA NOVE PROSTORSKE UREDITVE V TRGOVINI, ORGANIZIRA OZ. VODI DELO V MA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO, SPREJEMANJE IN IZDAJA BLAGA, DELO Z VILIČARJEM NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČNIH PROSTOROV , Zaželene izkušnje z delom v skladišču,

DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA CERO-DBK D.O.O. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, SO OPREDELJENE V POGODBI O USTANOVITVI J.P. CERO-DBK D.O.O., celotni razpis in pogoji za prijavo na del.mesto direktorja so objavljeni na spletni strani www.novomesto.si    - uradne objave z dn...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK STROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC TEŽKEGA TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM, SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM /ODDAJO MATERIALA, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PRIPRAVO IN PREDELAVO MATERIALA, UPRAVLJANJE VILI...

. barrendero/barrenderaTEHTALEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHTANJE MATERIALOV NA MOSTNI TEHTNICI, DELO S STRANKAMI, VZDRŽEVANJE TEHTNICE, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM, VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC IN DOKUMENTOV, OPRAVLJANJE DROBNEGA ODKUPA, ITD., ...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · >>