Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Jugovzhodna Slovenija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

257 ofertas de trabajo encontradas en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST (ŠIFRA DM 2249), ZA NEDOLOČEN ČAS V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, SEKTORJU ZA TRETMA, ODDELKU ZA VARNOST - M. - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DRUGE NALOGE ENAKE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI S ŠIRŠEGA PODROČJA DELA - VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV -PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU - PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODK...

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalTRAKTORIST-VZDRŽEVALEC CEST - M/Ž. VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOŠNJA TRAVE, POMETANJE, POLIVANJE CEST, ODVOZ MATERIALA S TRAKTORSKO PRIKOLICO, PLUŽENJE, VZDRŽEVANJE (ČIŠČENJE IN SERVISIRANJE) TRAKTORJA IN PRIKLJUČKOV: MENJAVA FILTROV, OLJA, NOŽEV, MANJŠA POPRAVILA NA TRAKTORJ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDRUŽI SE PRIJETNEMU MANA KOLEKTIVU NA DELOVNEM MESTU PRODAJALEC. PRODAJALEC SKRBI ZA PRODAJO ARTIKLOV, SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, USTREZNO ZLAGANJE, PAKIRANJE, OZNAČEVANJE S CENO,..., Smisel za d...

MIZAR/TESAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GRE PRETEŽNO ZA DELO NA LESNO OBDELOVALNIH STROJIH, (MASIVA, IVERAL), IZDELUJE SE VSE VRSTE POHIŠTVA IN ZA POTREBE OPREMLJANJA GRADBENIH KONTEJNERJEV ZA PROJEKTE (MIZE, RAZNE OMARICE, STELAŽE, ITD...).POLEG TEGA ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA C KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ BLAGA, RAZKLADANJE BLAGA, PREVZEM BLAGA IN EMBALAŽE, SKRB ZA BREZHIBNOST TOVORNEGA VOZILA, PO POTREBI POMOČ V SKLADIŠČU, DRUGE NALOGE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI DELODAJALCA., , dopoldan

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ODPREMNIH DOKUMENTOV, VNAŠANJE PODATKOV V RAZNE EVIDENCE, EVIDENTIRANJE PREJETIH DOKUMENTOV, IZDELAVA OBRAZCEV ZA PROIZVODNJO, KOMUNIKACIJA Z RAČUNOVODSTVOM..., , dopoldan

ČISTILEC II - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. od 15.12.2022 do 14.6.2023, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA UČILNICE IN OSTALE POSLOVNE PROSTORE; ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ŠOLE ( DOHODNE POTI, ZELENICE, GRMOVNICE); VZDRŽUJE IN ČISTI STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE, POHIŠTVO IN ...

ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV, NAPRAV, OPREME IN DRUGIH DELOVNIH PROSTOROV., Prenašanje težjih bremen, delo s čistili, delo na višini, potrdilo o ne...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaFINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR (ŠIFRA 3112) V ODDELKU ZA CARINJENJE OBREŽJE - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG S CARINSKEGA, TROŠARINSKEGA, DAVČNEGA IN OSTALIH DELOVNIH PODROČIJ FINANČNE UPRAVE, OPRAVLJANJE KONTROL S CARINSKEGA, TROŠARINSKEGA, DAVČNEGA IN OSTALIH DELOVNIH PODROČIJ FINANČNE UPRAVE, OD...

PERICA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. ZAPOSLITEV S 1. 1. 2023 za nadomeščanje bolniške odsotnosti najdlje do 21.3.2023., skrajšan delovni čas, 20, SKRB ZA PRALNICO, PRANJE IN LIKANJE VRTČEVSKEGA PERILA, NARO...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. ZAPOSLITEV s 12. 12. 2022 za nadomeščanje odsotne delavke do njene vrnitve oz. do 31. 8. 202, polni delovni čas, 40, SPREJEM OTROK, VARSTVO, SODELOVANJE PRI VZGOJNIH DEJAVNOSTIH, SODELOVANJE S STARŠI, ...

KUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. ZAPOSLITEV S 1. 1. 2023 DO 21. 3. 2023 (20 ur na teden za nadomeščanje bolniške odsotnosti i, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DELITEV HRANE, POMI...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 01.01.2023-31.08.2023, polni delovni čas, 40, RAČUNOVODJA OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI S PRAVILNIKOM O RAČUNOVODSTVU TER SKLADU Z NAVODILI VODSTVA. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO NALOGE, POVEZANE Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM RAČUNO...

SAMOSTOJNI CARINSKI DEKLARANT - M/Ž. ŠPEDITERJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO BLAGA NA CARINSKO UPRAVO, KOMUNIKACIJA S PRISTOJNIMI ORGANI IZVOZ / UVOZ SVETOVANJE O CARINSKIH POSTOPKIH IN CARINSKI TARIFI, NAJMANJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA ISTEM DELO...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, UREJENOST, ZANESLJIVOT, KOMUNIKATIVNOST, OPRAVLJEN NPK ZA VARNOSTNIKA, NEKAZNOVANOST. Po izteku pogodbe za določen čas, možnost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas., d...

IZMENOVODJA - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, NADZOR IN VODENJE IZMENE V SKLADU S PLANI, - NADZOR DNEVNEGA NORMATIVA, KAKOVOSTI IN NASTAVITVE STROJEV, - OCENJEVANJE, MOTIVI...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD2, ŠIFRA DM E018020 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE., -specializacija iz družinske medicine -vpis v register zdravnikov -licenca -možnost najema službenega stanovanja -razpis je obja...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPR...

. asistente de actuarioSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA I V ODDELKU ZA ADMINISTRATIVNO PODPORO, V SLUŽBI ZA IZVEDENSTVO I. STOPNJE CELJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2023, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM. ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA. VODENJE NAJZAHT...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesORGANIZATOR AKTIVNOSTI - DELOVNI INŠTRUKTOR - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO SE NAHAJA V TREBNJEM. ZAJEMA DELO NA LINIJI ZA PRANJE IZDELKOV: ZLAGANJE KOŠAR  NA LINIJO ZA PRANJE, POSLUŽEVANJE STROJA, ZLAGANJE IZDELKOV V TRANSPORTNE ZABOJE,...

VIŠJI REFERENT I V SLUŽBI ZA IZVEDENSTVO I. STOPNJE CELJE (DELO NA LOKACIJI IK NOVO MESTO) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2023, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM. ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA. INŠTRUIRANJE IN SVETOVANJE SODELAVCEM. VODENJE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaDRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU IN UČITELJ PB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 8 dni oz. do vrnitve s porodn. dop. oz. najdlje do 31.8.2023, polni delovni čas, 40, DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, K vlogi priložiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo o strok...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH UPORABNIKOV (KATEGORIJE III IN IV). POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH UPORABNIKOV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV, UREJ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, , POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB UPORABNIKA IN POROČANJE, VODEN...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, DELO V KUHINJI VRTCA IN ŠOLE, PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE IN POSPRAVLJANJE POSODE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KUHINJSKE OPREME, DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE, Kandidati ...

UČITELJ SLOVENŠČINE IN KNJIŽNIČAR M-Ž - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. tskoj in do vrnitve delavke z bolniške, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V TRETJEM TRILEJU IN KNJIŽNIČAR, Kandidati naj k prijavi priložijo pisno potrdilo o končani izobrazbi in strokovnem izpitu v vzgoji in iz...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, UPORABNICA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH TER SPREMSTVO. DRUGE KOMPETENCE: ZAŽELENA JE EMPATIJA, VESELJE DO DELA Z LJUDMI IN ZANESLJIVOST., , veči...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - MIRNA - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA ORODIJ IN PRIPRAV PO PLANIH PREVENTIVE IN TEHNIČNI DOKUMENTACIJI - IZVAJANJE POPRAVIL ORODIJ - IZDELAVA PRIPRAV, KALIBROV - SKLADIŠČENJE ORODIJ - IZVAJANJE INTERVENCIJSKIH POPRAVI...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · > · >>