Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

88 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 10.7.2019, skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE, Pedagoška izobrazba, Nekaznovanost zaradi naklepnega KD, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev zapora nekaznovanost...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ZGODNJIM POUČEVANJEM ANGLEŠKEGA JEZIKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. (nad. porodniške), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI, POUČEVANJE V ODD. POD. BIVANJA, IZBIRNIH PREDMETOV, KI USTREZAJO IZOBRAZBI,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU , Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku. Zaželena izobrazba učitelj razrednega pouka.,
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI, NASTOP DELA TAKOJ. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. ZAŽELJENO ZNANJE ZBOROVSTVA IN GLASBE. VADITELJ PLAVANJA IN SMUČANJA....
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. OD 24. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI OZ. V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019 oziroma do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA V-I DELO ZA PREDMETNO PODROČJE RAZREDNEGA POUKA (REDNI, DOPOLNILNI, DODATNI POUK, PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI,..), NEPOSREDNO...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 24, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA., Izobrazbeni pogoji: univerzitetna izobrazba, smer razredni pouk oz. magistrski študijski program druge stopnje, smer...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 12, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna izobrazba oz. magistrski študijski program druge stopnje izobraževalne vede in izobraževanje...
 • UČITELJ V OPB IN UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ŠPORT - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE ŠPORTA., Profesor športa. Opravljen strokovni izpit. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 24, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, ZAPOSLITEV BO 37 UR/T. STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.ZAPOSLITEV DO 31.8.2019.,
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.10.2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO IN NALOGE V PODALJŠANEM BIVANJU, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.ZAPOSLITEV DO 31.8.2019.,
 • DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU NA PŠ SAVA Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZNOSTI V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA MATIČNI OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, TIMSKO DELO Z UČITELJEM 1. RAZREDA PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM...
 • DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Vloga za prijavo na razpisano delovno mesto ter kratek življenjepis morata biti v italijanskem...
 • UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem...
 • UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 21, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKI EVIDENCI. PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI IN DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, Prijavi na delovno mesto priložite življenjepis, potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti.,
 • DRUGI UČITELJ NA PODRUŽNIČNI ŠOLI - PROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ter...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, ,
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, IZVAJANJE DNEVOV DEJAVNOSTI, VODENJE ODDELČNE SKUPNOSTI, OBLIKOVANJE IN VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 29. 11. 2018, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI, OPRAVLJANJE NALOG RAZREDNIKA TER OSTALIH NALOG V SKLADU Z LDN, POGOJ ZA PRIJAVO JE ZAKLJUČENA IZOBRAZBA ZA RAZREDNI POUK IN OPRAVLJEN STROKOVNI...
 • PROJEKTNO DELOVNO MESTO STROKOVNEGA DELAVCA MULTIPLIKATORJA POŠ - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. od 01.09.2018 do konec projekta, oz. najdlje do 30.09.2021, polni delovni čas, 40, MULTIPLIKATOR ZA PROJEKT "POPESTRIMO ŠOLO", Dokazila o ustreznosti izobrazbe, opravljen strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo,...
 • UČITELJ V PROGRAMU ZDRAVJE-GIBANJE (OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE, IZVEDBA PROGRAMA GIBANJE V OPB, potrdilo o nekaznovanosti, poznavanje IBO programa, opravljen zdravnisški pregled, nastop dela 01.09.2018,
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 22, POUČEVANJE UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU, KANDIDATI MORAJO PREDLOŽITI: POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, FOTOKOPIJO...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 22, POUČEVANJE UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU, KANDIDATI MORAJO PREDLOŽITI: POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, FOTOKOPIJO...
 • UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEGA VARSTVA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO, POUČEVANJE-UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Opravljen strokovni izpit. Nastop dela 1. 9. 2018. ,
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU VII/2 - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 30. 11. 2018, skrajšan delovni čas, 20, PODALJŠANO BIVANJE DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA IN DRUGA DELA V SKLADU Z ZAKONOM., K prošnji priložiti dokazilo...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA. - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške oziroma starševske odsotnosti., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V 1. R. OŠ., Opravljen strokovni izpit. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki...
Más resultados: 1 · > · >>