Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI, POUČEVANJE V ODD. PB, IZBIRNIH PREDMETOV, KI USTREZAJO IZOBRAZBI, POUČEVANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA... OSNOVNA ŠOLA PRESKA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, nadlje do 31.8.2018., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI GONTERHAZI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA NA DELO, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V 3. RAZREDU (RAZREDNIŠTVO), VZGOJA UČENCEV TER OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN DRUGE NALOGE, KI JIH BO DOLOČIL DELODAJALEC IN SO VEZANE... OSNOVNA ŠOLA VODMAT.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z LDN ŠOLE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, poučevanje otrok v oddelku PB na POŠ Holmec, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 9 mesecev oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU IN POUČEVANJE ANGLEŠČINE V PRVEM VIO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.,... VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO UČITELJA NA RAZREDNI STOPNJI. VODENJE PEVSKIH ZBOROV V OŠ. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 18 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro, pisanje... OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, TEKOČE ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, dopoldan OSNOVNA ŠOLA DUPLEK.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. IN 2. TRILETJU TER OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DRUGE STROKOVNE DELAVKE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIM DELOM., urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA STOPIČE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 47 mesecev oz. 30. 9. 2021, polni delovni čas, 40 ur, IZVEDBA PROGRAMA POŠ 2016-2021 IN SICER ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI Z UČENCI, USPOSABLJANJE STROKOVNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV VIZ V RS., urejevalniki besedil -... OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, NADOMEŠČANJE UČITELJICE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, POUČEVANJE TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s... OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 8. 1. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO V ODDELKU OPB, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA IG.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 20 ur, NADOMEŠČANJE DO VRNITVE DELAVCA IZ BOLNIŠKEGA DOPUSTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje -... OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. IN 2. IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. vrnitve delavke oz. najkasneje do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V OPB, TJA V 2. RAZREDU IN VODENJE PEVSKEGA ZBORA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OŠ 8 talcev; PODRUŽNIČNA OSN.ŠOLA LAZE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VIZ DELA V ODDELKU IN DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA FRAM.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 10 mesecev oz. do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PROGRAMU PODALJŠANEGA BIVANJA IN DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen strokovni izpit. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA V-I DELO ZA PREDMETNO PODROČJE RAZREDNEGA POUKA (REDNI, DOPOLNILNI, DODATNI POUK, PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI,..), NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA PRI PREDMETIH RAZREDNEGA POUKA (IZVAJANJE... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU OZ. V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA TER POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE, KI JE NA BOLNIŠKI/PORODNIŠKI, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO PRIHODA DELAVKE IZ BOLNISKEGA IN PORODNISKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN V JUTRANJEM VARSTVU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO OTROK V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU.