Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

69 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 20 ur, NADOMEŠČANJE DO VRNITVE DELAVCA IZ BOLNIŠKEGA DOPUSTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje -... OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. IN 2. IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. vrnitve delavke oz. najkasneje do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V OPB, TJA V 2. RAZREDU IN VODENJE PEVSKEGA ZBORA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OŠ 8 talcev; PODRUŽNIČNA OSN.ŠOLA LAZE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VIZ DELA V ODDELKU IN DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA FRAM.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 10 mesecev oz. do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PROGRAMU PODALJŠANEGA BIVANJA IN DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen strokovni izpit. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA V-I DELO ZA PREDMETNO PODROČJE RAZREDNEGA POUKA (REDNI, DOPOLNILNI, DODATNI POUK, PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI,..), NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA PRI PREDMETIH RAZREDNEGA POUKA (IZVAJANJE... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU OZ. V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA TER POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE, KI JE NA BOLNIŠKI/PORODNIŠKI, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO PRIHODA DELAVKE IZ BOLNISKEGA IN PORODNISKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN V JUTRANJEM VARSTVU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO OTROK V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 33 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 21 ur, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEM VARSTVU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA BO OPRAVLJAL DELO V ODDELKU 2. RAZREDA PREDVIDENA DELA V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI TER DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev oz. do vrnitve delavke iz bolniškega in porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, skrajšan delovni čas, 18 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BOVEC.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 2.10.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 34 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO OTROK, DRUGA DELA V SKLADU Z LDN IN SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN VSA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. Do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 21 ur, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEM VARSTVU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. od 2. 10. 2017 do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO Z OTROKI V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, NADZIRANJE IN POMOČ UČENCEV PRI IZDELAVI DOMAČIH NALOG IN SAMOSTOJNEM UČENJU, NAVAJANJE UČENCEV NA SAMOSTOJNO DELO DOMAČIH NALOG IN UČENJE, RAZVIJANJE OSEBNOSTI... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 11 mesecev, 15 dni oz. oz. do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI, skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ/ICA V PB, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA KANAL.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 27 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - POŠ PESJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. nadom. delavke na bolniškem, porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA VIZ DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA VOJNIK.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 11 mesecev, 15 dni oz. od 11.9.2017 do 31.8.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, POUK GLASBE NA RAZREDNI STOPNJI, SPREMSTVA UČENCEV NA IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -... OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI IN POUČEVANJE ANGL. JEZIKA V PRVEM IN DRUGEM OBDOBJU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI... OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2017, skrajšan delovni čas, 32 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM, DRUGA DELA... OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 31.12.2017 z možnostjo podaljšanja do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA.