Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

42 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJ ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ, RAZREDNI POUK, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.8.2018., skrajšan delovni čas, 8 ur, DELA IN NALOGE UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pričetek... OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. predvidoma 23. 3. 2018, oziroma do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, DELO RAZREDNEGA UČITELJA IN POUČEVANJE TRETJE UČNE SKUPINE PRI SLOVENŠČINI V 8.R., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA HORJUL.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. vrnitve bolniško - porodniško odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V OPB IN PEDAGOŠKO DELO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, potrdilo o nekaznovanosti OSNOVNA ŠOLA KOSEZE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 30. 6. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNI-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN PO NAVODILIH... OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJA ŠOLE, PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH RAVNATELJA.,... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniške, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA PRESERJE.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. do vrnitve delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ODDELKA V PODALJŠANEM BIVANJU IN POUČEVANJE ŠPORTA V DRUGEM RAZREDU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas, 5 mesecev oz. DO 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 31 ur, DELA UČITELJA-PROFESORJA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL IN NALOG V OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. OD 9.2.2018 DO VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJA ŠOLE, PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V RAZREDU, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO PROGRAMU DELA, - IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ, POMOČ... OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev oz. 30.11.2018 , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V OSNOVNI ŠOLI S S PRILAGOJENIM PROGRAMOM. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI , OPRAVLJANJE DELA IN NALOGE, DOLOČENE... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKEGA STALEŽA, skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ/ICA V JUTRANJEM VARSTVU IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, dopoldan VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ MARJAN BANTAN STOJAN JARENINA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, pridobitev vzgojno-izobraževalnih izkušenj, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije za pristop k strokovnemu izpitu, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev oz. od 1. 4. 2018 do zaključka projekta, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ ZAČETNIK SE PREKO NAČRTOVANEGA, ORGANIZIRANEGA IN STROKOVNO VODENEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA UVAJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNOSTI, KI SO OPREDELJENE V NAČRTU DELA PROJEKTA. IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM... OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. vrnitve delavke iz bolniškega in nato porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V 1. RAZREDU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo... OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. do 30. 6. 2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI SE IZVAJA PO KONČANEM POUKU, UČITELJ UČENCEM ZAGOTOVI POGOJE ZA SPROSTITEV IN JE NATO OPAZOVALEC DOGAJANJA, UČENCE USMERJA K AKTIVNOSTIM, KI IMAJO DOLOČEN... OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI SE IZVAJA PO KONČANEM POUKU, UČITELJ UČENCEM ZAGOTOVI POGOJE ZA SPROSTITEV IN JE NATO OPAZOVALEC DOGAJANJA, UČENCE USMERJA K AKTIVNOSTIM, KI IMAJO DOLOČEN... OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 8 mesecev oz. OD 1.4.2018 DO 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZAPOSLITEV NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU, JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018«. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z UČENCI. DRUGA... OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE NA DELO OZ. NAJDLJE DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 28.02.2019, skrajšan delovni čas, 30 ur, POUČEVANJE NA RP IN V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 30.6.2018., polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN UČITELJA ZA NUDENJE UČNE POMOČI UČENCEM IN ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG KNJIŽNIČARJA V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 25 ur, IZVAJANJE PRIPRAV IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA KAPELA.
 • : UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV IN VAROVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 5 mesecev, 10 dni oz. od 22.1. do 30.6.2018 oz. do vrnitve delavca, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM... OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA.
 • : UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 21 ur, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DRSKA.
 • : UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVE, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V BOLNIŠNIČNI ŠOLI IN V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA., DOKAZILO O IZOBRAZBI, DOKAZILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU,... OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR.
 • : DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, Določen čas, 7 mesecev oz. oz. do vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE KOT DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.