Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Eslovenia.

 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, PODROBNEJŠI OPIS DEL IN NALOG: POMOČ PRI ZNANSTVENORAZISKOVALNEM DELU NA PODROČJU LABORATORIJSKE BIOMEDICINE IN FARMAKOGENOMIKE, POMOČ PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH NA KATEDRI ZA MASIVNE IN LESENE KONSTRUKCIJE, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM FVV.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV, NABAVA IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PRAVNE PODLAGE, DOKUMENTACIJE IN DELOVNIH AKTOV ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE, PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA... UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas oz. 30.9.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, A) VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, B) SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA... UM; UM, FL.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA NALOGE, VEZANE NA VSEBINSKO, FINANČNO, ORGANIZACIJSKO IN DRUGO IZVAJANJE AKTIVNOSTI PRIDOBLJENIH PROJEKTOV. PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, -SODELOVANJE PRI... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.09.2018, skrajšan delovni čas, 32 ur, DELO NA PROJEKTU ESS, NAČRTOVANJE IZVEDBE SVOJEGA DELA RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAČRTOM/PRIJAVO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA/PROGRAMA,... UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO NA ERASMUS+PROJEKTIH (AKRONIM: B-WISER, AKRONIM: ELIT-IN, AKRONIM: EMPATIA), STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 46 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO. ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI. POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, -SODELOVANJE PRI... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas oz. 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, V OKVIRU PROJEKTA BO ASISTENT LAHKO VKLJUČEN V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, VENDAR NE KOT STROKOVNI DELAVEC, TEMVEČ KOT NEKDO, KI BO PRISOTEN V RAZREDU OZIROMA SKUPINI, IN BO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas oz. od 5.2.2018 do 31.12.2018, skrajšan delovni čas, 1 ur, KONTINUIRANO IZVAJA RAZISKOVALNO DEJAVNOST NA FAKULTETI. AKTIVNO DELO PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE RAZISKOVALNEGA DELA. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH. ORGANIZIRA... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 1. 2019, skrajšan delovni čas, 32 ur, DELO NA PROJEKTU EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA, SODELOVANJE PRI NADZORU NAD USTREZNO IZPELJAVO PROJEKTOV, KOORDINIRANJE PRIPRAV PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODB V OKVIRU PROJEKTA,... UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas oz. za čas nadomeščanja odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S STROKOVNEGA PODROČJA; SVETUJE ČLANICAM PRI PRIPRAVI NOVIH IN PREOBLIKOVANJU OBSTOJEČIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV;... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. 29.2.2020, skrajšan delovni čas, 10 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), POVEZOVANJE RAZISKOVALNE... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO-ADMINISTRATIVNA DELA NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA IN SODELOVANJA FAKULTETE NA RAZISKOVALNEM PODROČJU Z DRUGIMI SUBJEKTI, VODENJE POSTOPKOV IN DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z RAZISKOVALNIMI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PROJEKTU UNIVERZA V DRUŽBI ZNANJA-PRIHODNOST UNIVERZE, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, AKTIVNO DELO PRI IZVAJANJU PROGRAMA, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, PRIPRAVLJANJE... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG,SODELOVANJE PRI IZVEDBI LABORATORIJSKIH VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV, NABAVA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ANALIZA, NAČRTOVANJE IN RAZVOJ REŠITEV, KI NASLAVLJAJO POSLOVNE POTREBE IN MOŽNOSTI. ANALIZA, NAČRTOVANJE, KOORDINACIJA IN IZVAJANJE NAMEŠČANJA,... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke od (1.2.2018), skrajšan delovni čas, 20 ur, ADMINISTRIRA IN UREJA SPLETNI PORTAL. SKRBI ZA RAZVOJ NOVIH FUNKCIONALNOSTI SPLETNEGA PORTALA. PRIPRAVLJA IN IZVAJA... UM; UM EPF.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSEBINSKO IN FINANČNO SPREMLJANJE PROJEKTOV, PRIPRAVA IZROČKOV IN OSTALE DOKUMENTACIJE ZA POROČANJE, PRIPRAVA GRADIV ZA PROJEKTNE SESTANKE, ANALIZA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE USTAVNEGA PRAVA, - POLNI DELOVNI ČAS ZA NEDOLOČEN ČAS, - PRIČETEK PREDVIDOMA 1. 2. 2018, - POSKUSNO DELO 4 MESECE, -... UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.