Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Eslovenia.

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ZDRAVSTVENO NEGO M/Ž - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREDAVANJ IN VAJ IZ PREDMETOV S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE.
 • J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE DELO NA PRAVNEM IN KADROVSKEM PODROČJU, SPREMLJA ZAKONSKE PREDPISE, PROUČUJE STROKOVNO LITERATURO NA TEMO KADROVSKIH IN PRAVNIH ZADEV. PRIPRAVLJA POGODBE O ZAPOSLITVI... UM; UM FVV.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2(J017101) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO DELO POVEZANO Z ORGANIZIRANJEM IN IZVAJANJEM ŠTUDIJA NA I. IN II. STOPNJI, IZVEDBA VPISA ŠTUDENTOV NA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ, PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO.
 • PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IZ PODROČJA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA IN VODENJA - M/Ž. PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.10.2018 DO 30.9.2019, polni delovni čas, 40 ur, VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC NA RAZISKOVALNEM PROGRAMU "TEKSTILNA KEMIJA" V OKVIRU INŠTITUTA ZA INŽENIRSKE MATERIALE IN OBLIKOVANJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. od 1.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA DELA. DELA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA IN... UM; UM FS.
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC NA RAZISKOVALNEM PROGRAMU "NUMERIČNA IN EKSPERIMENTALNA ANALIZA NELINEARNIH MEHANSKI SISTEMOV" V OKVIRU INŠTITUTA ZA MEHANIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. od 1.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA DELA. DELA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA IN... UM; UM FS.
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. do največ štirih let oz. do zaključka doktorskega študija, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA... UNIVERZA V MARIBORU.
 • H017002 MLADI RAZISKOVALEC V LABORATORIJU ZA PROCESNO SISTEMSKO TEHNIKO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas od 1.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG.... UM; UM FKKT.
 • MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas oz. za čas financiranja v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjev, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVALNO IN RAZISKOVALNO DELO, za čas financiranja v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC NA RAZISKOVALNEM PROGRAMU "NAPREDNI KONCEPTI MENEDŽMENTA PROIZVODNJE IN DIMENZIONALNEGA MEROSLOVJA" V OKVIRU INŠTITUTA ZA PROIZVODNO STROJNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. od 1.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA DELA. DELA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA IN... UM; UM FS.
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC NA RAZISKOVALNEM PROGRAMU "DINAMIČNI INTELIGENTNI IN POVEZANI TEHNOLOŠKI SISTEMI IN NAPRAVE DIP-TSN" V OKVIRU INŠTITUTA ZA PROIZVODNO STROJNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. od 1.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA DELA. DELA PO PROGRAMU USPOSABLJANJA IN... UM; UM FS.
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA RAZVOJNO PSIHOLOGIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • H017002 - MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. do največ štirih let oz. do zaključka doktorskega študija, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA... UNIVERZA V MARIBORU.
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • H017002 MLADI RAZISKOVALEC PO PROGRAMU SEPARACIJSKI PROCESI IN PRODUKTNA TEHNIKA V LABORATORIJU ZA SEPARACIJSKE PROCESE IN PRODUKTNO TEHNIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas od 1.10. 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG.... UM; UM FKKT.
 • MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, RAZISKOVALNO DELO PRI PROJEKTIH POD VODSTVOM MENTORJA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZISKOVALNE SKUPINE,... Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJA ADMINISTRATIVNE POSTOPKE ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME 1., 2. IN 3. STOPNJE (REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ), V REFERATU UL PEF, OPRAVLJA INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO, SAMOSTOJNO NAČRTUJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA.
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FILOZOFIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Določen čas oz. za študijsko leto 2018/2019 do 30.09.2019, polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • ASISTENT/-KA ( V VSEH TREH NAZIVIH ) NA KATEDRI ZA PEDIATRIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, -SODELOVANJE PRI... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU NA DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV; OBLIKOVANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO.
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU NA DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH; VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV; USMERJANJE RAZISKOVALNEGA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC / ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZISKOVALNO DELO V ANALIZNEM LABORATORIJU S KROMATOGRAFSKIMI TEHNIKAMI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. Kemijski inštitut.
 • (ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FIZIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III ZA DELO NA PROJEKTU NOČ RAZISKOVALCEV -ŠIFRA DM: J017104 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. 30.11.2019, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO VODENJE PROJEKTA NOČ RAZISKOVALCEV ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA (SKRB ZA KOORDINACIJO AKTIVNOSTI, KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • DOCENT ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO - M/Ž. DOCENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V PEDAGOŠKEM IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM PROCESU VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje... UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA PRIPRAVA PROGRAMA DELA NA POSAMEZNEM PODROČJU IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA PRIPRAVA... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • ASISTENT Z DOKTORATOM NA PODROČJU INFORMATIKE IN RAZVOJA PROGRAMSKIH ORODIJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA, PODATKOVNIH ZBIRK TER RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE.
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE KLASIČNE ARHEOLOGIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -SKRB ZA OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -SKRB ZA ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • ASISTENT Z DOKTORATOM NA PROJEKTIH R-304 IN R-535 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • ASISTENT Z DOKTORATOM NA PROJEKTU S-781E - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 32 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • RAZISKOVALEC NA PROJEKTU S-1780T - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
Más resultados: 1 · >>