Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

63 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Eslovenia.

 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. predvidoma 31. 12. 2018, polni delovni čas, 40 ur, ZAPOSLITEV S POLNIM DELOVNIM ČASOM ZA DOLOČEN ČAS ZA NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, ZA OPRAVLJANJE VAJ PRI PREDMETIH CIVILNO PROCESNO PRAVO, MEDNARODNO ZASEBNO... UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA NA RAZISKOVALNEM PODROČJU, POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI, STROKOVNO... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10 ur, SAMOSTOJNO OBJAVLJANJE IN DOKUMENTIRANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH DEL, SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE RAZISKOVALNE TEMATIKE, MENTORSKA DEJAVNOST ALI SODELOVANJE PRI VISOKOŠOLSKEM... INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
 • : VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, 1. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE VAJ, VODENJE KONZULTACIJ, OPRAVLJANJE NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP 2. MENTORIRANJE PRI SEMINARSKIH NALOGAH IN PRI IZVEDBI DELOVNE PRAKSE, 3. PRIPRAVLJANJA IN IZVAJANJE... UP; UP FVZ.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas oz. do 30.9.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, FF.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 19 mesecev oz. 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO VEZANO NA RAZISKOVALNI PROJEKT “MATERIALI IN TEHNOLOGIJE ZA NOVE APLIKACIJE (MARTINA), -STROKOVNO SODELOVANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN POSODABLJANJU STRATEGIJE KOMUNICIRANJA ALUO, KOORDINIRANJE KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI V SKLADU S STRATEGIJO KOMUNICIRANJA... UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SAMOSTOJNO PISANJE DOPISOV IN SPREJEMANJE STRANK, -KOORDINACIJA IN PRIPRAVA SESTANKOV, -ZBIRANJE IN PRIPRAVA GRADIVA ZA SEJE UPRAVNEGA ODBORA, ZNANSTVENEGA SVETA IN DRUGIH KOMISIJ TER PISANJE ZAPISNIKOV,... INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG. IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, ZBIRANJE IN UREJANJE LITERATURE TER PERIODIKE. GRAFIČNO OBLIKOVANJE,... UM; UM FERI.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. od 01.01.2018 do 30.06.2018, skrajšan delovni čas, 12 ur, OPIS DELOVNEGA MESTA: VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZ STROKOVNEGA PODROČJA. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. AKTIVNO SODELUJE PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA (SO)FINANCIRANJE... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM EPF.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV... UM; UM FZV.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV... UM; UM FZV.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 4 mesece oz. od 01.02.2018 do 30.09.2019., skrajšan delovni čas, 20 ur, OPIS DELOVNEGA MESTA: -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 34 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, FL.
 • : PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA IN IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ ZA ŠTUDENTE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... Tehniški šolski center Maribor.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 6. 2020 oz. za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SVETUJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKUJE POROČILA,... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VSA ORGANIZACIJSKA DELA V ZVEZI Z IZVAJANJEM NACIONALNIH, MEDNARODNIH, EVROPSKIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU NACIONALNIH, MEDNARODNIH, EVROPSKIH IN RAZVOJNIH... UM; UM FGPA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH... UM; UM FVV.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ STORITEV ZA PODPORO UČENJA IN POUČEVANJA TER E-IZOBRAŽEVANJA. IZVAJA ANALIZO, NAČRTOVANJE, RAZVOJ IN PRILAGODITVE APLIKACIJ TER NJIHOVO VPELJAVO IN VZDRŽEVANJE. SODELUJE PRI VKLJUČEVANJU SODOBNE... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU; SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH; SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA OPERATIVNOST IN DELOVANJE RAČUNALNIŠKO-KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA, SVETOVANJE PRI NABAVI IN NABAVA RAČUNALNIŠKE OPREME ZA PEDAGOŠKO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SKRB ZA... UP; UP FAMNIT.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ NOVIH FUNKCIONALNOSTI OBSTOJEČIH APLIKACIJ, KOORDINACIJA RAZVOJA APLIKACIJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI ČLANIC, KOORDINACIJA Z IKT SLUŽBAMI ČLANIC GLEDE UREJANJA DOSTOPA NA... UP; UP IAM.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE S PROREKTORJEM UNIVERZE IN PREDSTOJNIKOM ODDELKA PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA DELA ODDELKA, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO NA PODROČJU PRENOSA ZNANJA... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, TEHNIČNA PODPORA RAZISKOVALNEMU IN PEDAGOŠKEMU DELU - DELO S PODATKI (ATRIBUTIVNIMI IN GRAFIČNIMI) - TERENSKO SNEMANJE, PRIDOBIVANJE PODATKOV, VNOS IN OBDELAVA - MERITVE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo... UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PODROČJU EKSTRAKCIJE, IDENTIFIKACIJE IN KAPSULACIJE BIOLOŠKO AKTIVNIH MOLEKUL. - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH - STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI... UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.