Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Suecia.

 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet.
 • : Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar... Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
 • : vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2017-11-05. Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi.... Stockholms universitet.
 • : Vi söker två universitetslektorer i sociologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum... Örebro Universitet.
 • : På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens... Mälardalens högskola.
 • : Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt... Uppsala universitet, Filosofiska institutionen.
 • : Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt... Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi.
 • : The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology,... Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen.
 • : Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, medicinsk teknik, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling... Högskolan i Borås.
 • : Konstfack söker nu Professor i konst med inriktning konsthistoria och konstteori För att ta del av annonsen i sin helhet samt skicka in ansökan, gå in på Konstfacks hemsida: www.konstfack.se/ledigajobb  Anställningen Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år... Konstfack.
 • : Anställningen är en tillsvidareanställning, 100 %, med tillträde snarast eller efter överens­kommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Kunskapsområdet allmänt Ämnet Informatik vid Högskolan Dalarna tillhör akademin Industri och samhälle och har tre utbildningsprogram:... Högskolan Dalarna.
 • : KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap... Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning oh forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi,... Blekinge Tekniska Högskola, BTH.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper.
 • : Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora. Institutionen erbjuder ett stort antal utbildningar, både på programnivå... Linnéuniversitetet.
 • : Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora. Institutionen erbjuder ett stort antal utbildningar, både på programnivå... Linnéuniversitetet.
 • : vid Institutionen för Naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2017-10-31. Projektbeskrivning Vi söker en doktorand för att analysera hur betesdjur förflyttats historiskt och idag mellan artrika gräsmarker utmed skärgård och kustlandskap. Syftet är att kvantifiera effekterna av tid... Stockholms universitet.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet.
 • : vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-08-25. Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1 000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå.... Stockholms universitet.
 • : Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som timanställd assistent vid Institutionen för datavetenskap Arbetsuppgifter Vi söker dig som är pedagogiskt intresserad och har undervisat på avancerad nivå. Undervisningsområden är inom Datastrukturer och algoritmer men... Linköpings Universitet.
 • : Institution Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera... Karolinska Institutet.
 • : Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning i ekonomi, statistik och informatik. Ett flertal forskningsmiljöer finns etablerade med externt finansierade forskningsprojekt. Utbildningen i nationalekonomi bedrivs inom fleråriga professionsinriktade... Örebro Universitet.
 • : Användning av insektsspecifika virus för att förstå spridningen av patogena arbovirus: värd-restrektioner samt interaktion mellan virus och värd/vektor Sektionen för virologi på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala... Sveriges lantbruksuniversitet.
 • : På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är kring 750 anställda, 16 000 studenter och en... Högskolan Dalarna.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi,... Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Blekinge Tekniska Högskola.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik.