Europeos.es : Inicio > Empleo en Suecia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Doktorand Inom Nya Katalysatorer Till Alkaliska Membranbränsleceller

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Doktorand inom nya katalysatorer till alkaliska membranbränsleceller

Empleo en Suecia de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Traducción de la profesión: Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens › Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik › Universitets- och högskollärare › Universitets- och högskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

Den alkaliska membranbränslecellen AEMFC är ett potentiellt lågkostnadsalternativ till den idag dominerande protonledande membranbränslecellen PEMFC.

Syftet med projektet är att utveckla nya PGM-fria eller ultralåga mängder av PGM-elektroder för AEMFC, genom syntes och karakterisering av katalysatorer vid Aalto Universitet och implementering och elektrokemisk utvärdering i en AEMFC på KTH. Du kommer att vara anställd på KTH, men tillbringa 2 år vid Aalto Universitet, Helsingfors, och 2 år i Sverige, varav 4 månader på bränslecellsföretaget Powercell i Göteborg. Efter genomförd utbildning får du en dubbel doktorsexamen från Aalto och KTH. Projektet Unite!Energy, finansieras av DN-Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) från EU och erbjuder 12 doktorandtjänster. För information om varje position vänligen skriv till: unite.energyupc.edu .

Prof. Rakel Wreland Lindström, KTH och Prof. Tanja Kallio, Aalto Universitet är handledare.

Hemsidor för deltagande avdelning vid KTH: https://www.kth.se/ket/electrochem/division-of-applied-electrochemistry-1.30912och Aalto: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science/electrochemical-energy-conversion-and-storage

Vi erbjuder

- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017.

- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915

- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor om t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen (kap 7 39 § HF) krävs att du har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå masterexamen eller civilingenjörsexamen i kemiteknik, kemi, materialvetenskap, fysikalisk kemi eller ett relaterat område, eller

- fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- förvärvat, på annat sätt inom eller utom landet, väsentligen likvärdiga kunskaper

- förvärvat sin examen inom de senaste 5 åren.

- Rörlighetsregeln: Vid rekryteringstillfället får kandidaten inte ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 3 åren närmast före rekryteringsdagen. Korta vistelser såsom semester beaktas inte.

- Ingen doktorsexamen: Sökande är inte behöriga om de redan har doktorerat.

- Du måste vara villig att tillbringa en längre tid i ett annat institut/land i nätverket under doktorsavhandlingsperioden.

- För att uppfylla kraven från båda universiteten måste du ha minst ett genomsnittsbetyg på 3,5 av 5, (dvs högre än C i en skala A-F).

- Alla sökande som uppfyller behörighetskraven, oavsett ålder, kön, ras, funktionshinder, religion eller etnisk bakgrund uppmuntras att ansöka.

Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt

- kunna samarbeta med andra

- ha ett professionellt förhållningssätt

- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Goda muntliga och skriftliga kommunikationsegenskaper i engelska krävs.

Erfarenhet av och goda kunskaper elektrokemi är en fördel men inte ett krav.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter: https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (KTH:s studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen: https://www.dr.kth.se/.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper

- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor)

- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190

- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en ev. säkerhetsprövning.

Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Kungliga Tekniska Högskolan.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:28764376.

Ver las 46 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: