Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > ayudante de apoyo al personal investigador universitario

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo encontradas para ayudante de apoyo al personal investigador universitario:

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – KARIERNI SVETOVALEC ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102, 2.8.70. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30. 11. 2024 (delo na projektu RSF), skrajšan delovni čas, 20, PODROBNEJŠI OPIS: SAMOST.STRATEŠKO NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROK.DELAVNIC IN DR. DOGODKOV: SAMOST.PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE PREDLOGOV VSEBIN DE...

en Eslovenia: KOORDINATOR V AMBULANTI SFU LJUBLJANA - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI ŠTUDIJSKE PRAKSE, VODENJE DOKUMENTACIJE O PRAKSI, POVEZOVANJE Z UČNIMI BAZAMI, INFORMIRANJE KLIENTOV O TERAPIJAH (TELEFON IN E POŠTA), VODENJE URNIKOV TERAPIJ IN URE...

en Eslovenia: ASISTENT Z DOKTORATOM, ŠIFRA DM: H019001; M/Ž - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD. DELO NA PROJEKTIH. SODEL...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V GLAVNI PISARNI; ŠIFRA DM: J017102, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA TAJNIŠKA DELA ZA DEKANA, PRODEKANE IN TAJNIKA FAKULTETE, VODI KORESPONDENCE FAKULTETE, SPREJEMA ZAHTEVE OZ. PROŠNJE ZA SESTANKE Z VODSTVOM TER RAZPOREJANJE IN ORGANIZIRANJE LE-TEH, VODI...

en Irlanda: Senior Research Assistant A (SPARK Project & Sustainable Transport) (Fixed-Term Specified Purpose, up to 3 years) (Reference: 99/2023). Knowledge and Experience •    An Undergraduate Honours Degree (NQF L8) or equivalent award by an approved degree-awarding Authority in a related area plus 5 years relevant professional experience in the public or private sector or a Master’s Degree (NQF L9) or equivalent award by an approve...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V TAJNIŠTVU (FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI) (ŠIFRA DM: J017104) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, VODI RAZNE ...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, ŠIFRA DM: J017100, V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA -INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO -PRIPRAVA IN ZBIRANJE PODATKOV -SPREMLJA INFORMACIJE, ZAKONODAJO IN NOVOSTI S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA -USKLAJEVANJE KNJIŽNEGA STANJ...

en Eslovenia: J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) ZA PROJEKT NOO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.11.2025, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA NA PROJEKTIH. FINANČNO VODENJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV. SODELOVANJE PRI IZDELAVI FINANČNIH OBRAČUNOV, POROČIL PO DEJAVNOSTIH, STROŠKOVNIH MESTIH IN NOSILCIH. SPREMLJAN...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA PODPORO PROCESOM PRENOSA ZNANJA ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za dobo 1 leta (iz naslova povečanega obsega dela zaradi večjega števila prijav na projekte), polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU ,- OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN ...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I), ŠIFRA DM: J017102, V/NA KATEDRA ZA ENERGETSKO STROJNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2024, polni delovni čas, 40, I.I. SPLOŠNI OPIS:- SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA,- KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA P...

en Finlandia: Senior Researcher (BOMOCULT), Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. We are seeking a Senior Researcher (Transnational Crises and New Mobilities) to the Borders, Mobilities and Cultural Encounters research community (BOMOCULT) https://www.uef.fi/en/research-community/borders-mobilities-and-cultural-encounters-bomocult . The post will be based on the Joensuu...

en Noruega: Feltarbeider - Utekontakten. Utekontakten har ledig 100 % årsvikariat som feltarbeider. Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen gjennom oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper, samt SLT funksjon (S...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I), ŠIFRA DM: J017102, NA KATEDRI ZA TOPLOTNO IN OKOLJSKO TEHNIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 01.10.2024, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS:  SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJ...

en Finlandia: Postdoctoral/Doctoral Researcher (UEF WATER), Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher or Doctoral Researcher position in water recreation, well-being and tourism. The position will be filled from 1 June 2023 (or starting date as agreed) for two years. Please find more information below and...

en Finlandia: Postdoctoral/Doctoral Researcher (UEF Water), Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher or Doctoral Researcher position in environmental social science, especially responsive and collaborative governance in restoration. The position will be filled from 1 June 2023 (or starting date as agreed)...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA DELO NA RAZVOJNIH PROJEKTIH ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OB NASTOPU DELO NA PROJEKTU "UL ZA TRAJNOSTNO DRUŽBO - ULTRA". PROJEKT SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE TER EVROPSKA UNIJA – NEXTGENERATIONEU. SAMOS...

en Eslovenia: RAZISKOVALEC NA ODDELKU ZA ZOOTEHNIKO, KATEDRA ZA ZNANOSTI O REJAH ŽIVALI, ŠIFRA DM: H017004 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO IN ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG , PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ , SODELOVANJE PRI DODIP...

en Eslovenia: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 NA ODDELKU ZA ZOOTEHNIKO, INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE, ŠIFRA DM: J017101 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 6, SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA, INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO, P...

en Eslovenia: J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2014929 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S STROKOVNEGA PODROČJA IN PRIPRAVLJA KONKRETNA NAVODILA ZA DELO. VODI GLAVNO KNJIGO IN POMOŽNE KNJIGE FAKULTETE V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI. VODI...

en Eslovenia: STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC - U7 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, - RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST,- PRIDOBIVANJE IN VODENJE RAZVOJNIH PROJEKTOV, - STROKOVNO VODENJE MLAJŠIH SODELAVCEV., - izvolitev v naziv »strokovno raziskovalni sodelavec«,- organizacijske sposob...

en Eslovenia: ŠIFRA DM: J017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (M/Ž) V SLUŽBI ZA RAZISKOVALNO DELO IN PROJEKTNI PISARNI - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJAVLJANJE STROKOVNO ORGANIZACIJSKIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- IZVAJAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA,- SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOV...

en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, SPREJEM MATERIALA V SKLADIŠČE IN KONTROLA PRAVILNEGA IN PRAVOČASNEGA KNJIŽENJA, IZDELAVA NAROČIL NA OSNOVI ZAHTEV IZ ODDELKOV, SODELOVANJE Z NABAVNO SLUŽBO, OD...

en Eslovenia: J017103 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II), ŠDM: 1001558, V KARIERNEM CENTRU ZA DOLOČEN ČAS ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S POSKUSNIM DELOM TREH MESECEV, 1 DELAVEC, (M/Ž) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZ STROKOVNEGA PODROČJA. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. NAČRTUJE, OR...