Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 41

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administración: Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Bernu un gimenes politikas departamenta vecakais eksperts(uz nenoteiktu laiku) Mes piedavajam: -    radošu, daudzveidigu darbu un atsaucigus kolegus; -    darbu valsts iestade ar iespeju iegut daudzpusigu... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • . Telefonistas: Uznemums SIA Taxi Kurir Latvia aicina darba telefona operatorus Kurzemes zvanu centra.Uznemums SIA Taxi Kurir Latvia aicina darba TELEFONA OPERATORUS ar zviedru vai norvegu valodas zinašanam darbam Kurzemes zvanu centra Darba pienakumi:    atbildet uz telefona zvaniem    pienemt taksometru... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Buvniecibas uznemums SIA “KORO BUVE” aicina sava komanda PERSONALA SPECIALISTU No Tevis gaidam: ?    Augstaka juridiska izglitiba vai augstaka izglitiba personala vadiba; ?    Vismaz divu gadu pieredze personala specialista amata; ?    Velme paaugstinat un... KORO BUVE, SIA.
 • . Directores de políticas y planificación: Olaines novada pašvaldiba izsludina pieteikšanosATTISTIBAS NODALAS VADITAJA amatam Prasibas kandidatiem: 1.    Augstaka izglitiba inženierzinatnes, arhitektura, ekonomika, vadiba vai tiesibu zinatne, kas papildinata ar amatam nepieciešamajam specialam zinašanam.2.    Amata... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e Maxima veikala Jurmala, Kauguros, Nometnu iela 11/13. Mes Tev uzticesim: - laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Directores de políticas y planificación: DIREKTORA/ES VIETNIEKS/CE Informacijas departamenta (ieredna amata vieta uz nenoteiktu laiku)Derigs lidz 24.11.2017. Iepirkumu uzraudzibas biroja komanda nepieciešams energisks, jauniem izaicinajumiem gatavs kolegis, aicinam pieteikties uz direktora vietnieka amatu Informacijas departamenta... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • . Operadores de máquinas de coser: Steidzami vajadzigi darbinieki uz kabatu šušanas aparata. Apmacibas darba vieta. Prasibas: precizitate un augsta atbildibas sajuta; velme macities un stradat; iepriekšeja pieredze šušana velama, bet nav obligata. Pieteikties sutot CV uz e-pastu: svetlana.senkova#nemosewing.lv... NEMO, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e  Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4. Mes Tev uzticesim: - laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Pilnsabiedriba “Rigas mikroautobusu satiksme” , 50103599811, Viskalu iela 13, RigaPilnsabiedriba, kas nodrošina maršrutu mikroautobusu satiksmi Riga, aicina savai komandai pievienoties darbiniekus - Uzskaitvedi (datu ievades operators) Darba pienakumi: -    Veikt kases ceku... Rigas mikroautobusu satiksme, PS.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Pienakumi: Aprupet klientu (modinašana; edinašana; vannošana, rita, vakara tualetes). Palidzet klientiem ikdienas darbibas. Dokumentet/fikset veiktas darbibas. Darba devejs nodrošina: darba formu un apavus, naktsmitni, mainu darbs: strada 12 stundas, grafiks pec vienošanas... Senior Baltic, SIA.
 • . Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado: Ja Tev ir velme veidot savu karjeru starptautiska kokapstrades uznemuma; Ja Tu velies dalities pieredze un iegut jaunu; Ja Tu esi ieinteresets sava turpmakaja attistiba.Aicinam pievienoties savai komandai IEKARTU OPERATORU Pamatpienakumi: •    Nodrošinat linijas nepartrauktu darbibu... KRONOSPAN Riga, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris Maxima Jurmala, Kauguri, Engures iela 3.Mes Tev uzticesim:- laipni un precizi apkalpot klientus.Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velama pieredze lidziga darba, - velmi un spejas aktivi stradat. Ko Tu iegusi:-... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cobradores y afines: Plavinu novada pašvaldiba aicina pieteikties uz SIA “Plavinu Komunalie pakalpojumi” parada piedzineja amatu. Galvenie amata pienakumi: 1. Sagatavot uz izsutit bridinajumu, veikt parrunas ar paradniekiem 2. Sagatavot un izsniegt prasibas tiesa, piedalities tiesas s Plavinu Komunalie pakalpojumi, SIA.
 • . Impresores: AS „TEHNOINFORM” aicina sava komanda Ofseta IESPIEDEJU/IESPIEDMAŠINAS OPERATORU Pienakumi: - vadit un uzraudzit iespiedmašinu - nodrošinat iespiežamas produkcijas kvalitati - iespiedmašinas iekartas parzinašana - stradat ar nepieciešamo tehnisko dokumentaciju Prasibas... TEHNOINFORM, AS.
 • . Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros: ? Jaunu tirgu attistibas Projekta vaditajs/-a Pienakumi: - Piesaistit un attistit Bankas un tas meitas uznemumu investiciju projektus arpus Latvijas; - Apkopot un apstradat informaciju par tirgus apstakliem un attistibas perspektivam iespejamiem investiciju projektiem; - Sagatavot projektu... Rietumu Banka, AS.
 • . Ensambladores de maquinaria mecánica: Buvniecibas uznemumam, kurš galvenokart nodarbojas ar siltumapgades sistemas, gazesapgades sistemas, udensapgades sistemas un  kanalizacijas sistemas montažu ir nepieciešami montaža darbu atsledznieki.  Darba pienakumi: 1. Iepazišanas ar darba uzdevumu un ta tehnisko dokumentaciju;1.1.... YGNIS, SIA.
 • . Tenedores de libros: Socialas integracijas valsts agentura   aicina darba  finanšu specialistu (uz nepilnu darba laiku) Socialas integracijas valsts agentura isteno Eiropas Sociala fonda projektu “Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiem integracija nodarbinatiba un sab SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: SIA „Tongyu Communication”, Latvijas filiale uznemumam “Tongyu Communication, Inc.”, kuram ir vairak neka 20 gadu pieredze, ka vadošajam antenu un telekomunikaciju iericu ražotajam Kina, patreizejo biznesu Latvija paplašinas ar jaunu ražotni. Papildus informacija: http://tongyucom.comTapec... Tongyu Communication, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Darba vieta Jurmala, Nometnu iela 11/13 Apkopejs Mes Tev uzticesim:- telpu uzkopšanu,  Ko mes gaidam:- pamatizglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Uznemums aicina savai komandai pievienoties                        Šušanas Tehnologu darbam Rezekne. Galvenie pienakumi: - Saskana ar sanemto ražošanas planu, paraugiem un paraugu dokumentaciju detalizeti izskatit paraugu modeli, kas ir paredzets ražošanas... Spectre Latvia, SIA.
 • . Administradores de sistemas: Vadošais informacijas sistemu ADMINISTRATORS Darba pienakumi:    -    uzturet un administret datoru tiklus un to skaitlošanas vidi, tai skaita datortehniku, sistemas programmaturu, lietojumprogrammas un visu veidu konfiguracijas;-    veikt izmainas, lai uzlabotu sistemu, tiklu... Risk Focus LV, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Piedava darbu C/E kategorijas autovaditajam, Prasibas: Vismaz videja izglitiba;Vacu, (velams ari krievu, anglu) valodas zinašanas;Bez atkaribas problemam;Augsta atbildibas sajuta, pacietiba, merktieciba;Darbs - uz tenta (štorka), maršruta Vacija-Francija. CV sutit uz e-pastu: siakurlandjp#inbox.lv... KURLAND JP, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4. Mes Tev uzticesim:- izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - laipni apkalpot pircejus. Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Valsts probacijas dienests, registracijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • . Peones de carga: Kravejs/-a Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10. Mes Tev uzticesim:- izkraut un parvietot preces. Ko mes gaidam:- pamatizglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velmi un speju aktivi stradat.  Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vi MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Neoieciešamas prasmes: prasmes darbam ar zagi, krumzagi, trimmeri. Pienakumi:   zagešana, gravju tirišana, ziema -sniega tirišana u.c.paligdarbi saimniecibaDarba devejs var nodrošinat dzivošanu uz vietas.DARBA LAIKS: 8:00-17:00, ATALGOJUMS: 4 EUR/stunda. Pieteikšanas: sutit CV... KLAVINAS, ZEM.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Pamatpienakumi: nestandarta iekartu projektešana. Prasibas: ne mazak ka 3 gadu pieredze nestandarta iekartu projektešana;augstaka profesionala izglitiba nozare;inovativa domašana;augsta atbildibas sajuta. Piedavajam:patstavigu, atbildigu un dinamisku darbu viena no vadošajiem nozares uznemumiem;atsaucigus... GB Koks, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima X veikala Jelgava, Dobelesšoseja 47a. Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - laipni apkalpot pircejus. Ko mes gaidam: - videjo... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce  Maxima XX veikala  Valmiera, G.Apina iela 10a Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - konsultet pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cocineros: SIA BORDO mekle pavaru-konditoru veikala (PK 5120 02) Gaujas iela 19A, Vangaži:1. Galvenie darbinieka pienakumi:- karstas/aukstas produkcijas sagatavošana/konditorejas izstradajumu.2. Prasibas:- darba pieredze pavara/konditora specialitate;- precizitate un augsta atbildibas sajuta;- sanitara... BORDO, SIA.