Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,407 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 37

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Ingenieros industriales y de producciónKONSTRUKTORS. SIA LVCT dibinats 2006.gada aprili un isas pastavešanas laika ir kluvis par vienu no vadošajiem Latvijas buvprojektešanas un buvniecibas uznemumiem, kura galvenas vertibas ir efektivitate un individuala pieeja katram klientam, tadel SIA LVCT palielinoties pieprasijumam, aicina pievienoties... LVCT, SIA.
 • . Reponedores de estanteríasTIRDZNIECIBAS ZALES DARBINIEKS. Zales darbinieks Maxima veikala Agenskalna Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:- sutot CV uz... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . TelefonistasTELEFONISTS. SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: ZVANU APKALPOŠANAS... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: LOGISTIKAS KLIENTU... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: LOGISTIKAS KLIENTU... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . TelefonistasTELEFONISTS. SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: ZVANU APKALPOŠANAS... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Guardianes de prisiónIESLODZIJUMA VIETAS APSARGS. Prasibas: - Latvijas pilsonis (18-40g.) - laba fiziska sagatavotiba un veselibas stavoklis - nav sodamibas- nav ricibnespejas- latviešu valodas atestacija - 2.pakapeDarbs mainas.Pieteikties, CV sutit uz e-pastu: liepajas.cietums#ievp.gov.lv Talrunis: 63422305 'LIEPAJAS CIETUMS'.
 • . Médicos generalesARSTS. Aicina darba Arstu (zobarstniecibas specializacija uz nepilnu darba laiku) Medicinas dala Prasibas: - Augstaka izglitiba- Latviešu valodas atestacija - 2.pakape- Sertifikats zobarstnieciba ar tiesibam praktizet Darbs uz nepilnu darba laiku Slodze : pilna vai nepilna slodze At 'LIEPAJAS CIETUMS'.
 • . Supervisores de secretaríaLIETVEDIBAS INSPEKTORS. Rigas Austrumu izpilddirekcija (Rigas pilsetas pašvaldiba, nodoklu maksataja registracijas Nr.LV90011524360) adrese - Daugavpils iela 31, Riga, LV -1003)izsludina atklatu konkursuRigas Austrumu izpilddirekcijas Sekretariata galvena specialista amatam (profesijas kods 3341 06)Prasibas pretendentiem:•    videja... Rigas Austrumu izpilddirekcija.
 • . Profesores de enseñanza secundariaVISPAREJAS VIDEJAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola(registracijas Nr. 90001259598)Tomsona iela 3/5, Riga, LV-1013aicina darba geografijas un ekonomikas skolotaju (visparejas videjas izglitibas skolotaju)no 2018. gada 1. septembra(profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2330 01) ... Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistasTULKS. no/uz VACU valodu ? Darbs parsvara komandejumos Vacija, palidziba celtnieku brigadem vacu valodas zina buvlaukuma, saskarsme ar Vacijas iedzivotajiem. Darba alga orientejoši 1400 EUR , nosacijumus un algas apmeru var atseviški atrunat ar vadibu tikšanas laika. Iepriekš velams... RIO, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería civilUGUNSDROŠIBAS UN CIVILAS AIZSARDZIBAS TEHNIKIS. VAS “Latvijas dzelzcelš” Celu distance aicina darba Civilas aizsardzibas un ugunsdrošibas tehniki Amata pienakumi – kontrolet VAS “Latvijas dzelzcelš” koncerna uznemumu, ritoša sastava atbilstibu ugunsdrošibas prasibam un nodrošinat apkalpojama iecirkna ugunsdzesibas lidzeklu... Latvijas dzelzcelš, AS.
 • . PeriodistasŽURNALISTS. Vajadzigs žurnalists!Ja vari norunat zirgu, jebkura situacija zini pareizo jautajumu, ka ari latgaliešu valoda ir TAVA valoda, tad meklejam tieši tevi. Piedavajam kopa attistit lielako audiovizualo mediju Latgale, stastit musu novada stastus un aktualitates visai parejai valstij, lai zin,... LATGALES REGIONALA TELEVIZIJA, SIA.
 • . Directores financierosFINANŠU DIREKTORS. Darba pienakumiizstradat finansialas darbibas strategiju, piesaistit un izvietot finanšu resursus, optimizet kapitala strukturu, sagatavot investiciju projektus, sagatavot un kontrolet budžetu, planot naudas plusmu un apkopot finanšu rezultatus, nodrošinat uznemuma vadibu ar pilnigu informaciju... Imanta Retail Park SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. SIA WURTH   (reg. nr.   40003280809) ir WÜRTH International AG meitas uznemums, kas jau 22 gadus Latvija veiksmigi strada instrumentu, stiprinajumu materialu, auto un celtniecibas kimiju tirgu. Apmeram 100 darbinieku komanda vairak neka 20 parstavniecibas visos regionos apkalpo gan juridiskos,... WURTH, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasMETALAPSTRADATAJS. Three L Technologies – vairak neka 15 gadus specializejas ventilejamo fasažu un konstrukciju projektešana, ražošana un montaža Ziemelvalstis. Turpmakaja attistiba velamies savu komandu papildinat ar jauniem darba kolegiem. Aicinam musu komandai pievienoties: METALAPSTRADES STRADNIEKS... THREE L TECHNOLOGIES SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Klientu/pardošanas konsultants/-te – anglu valodas zinatajs/-ja Darba apraksts:Ka Klientu/pardošanas konsultants, jus pievienosieties lielakajam un visstraujak augošajam birojam Eiropa; jus apvienosiet savas izcilas zinašanas finanšu joma ar iegutajam zinašanam par FactSet lietojumprogrammas.... FactSet Latvia, SIA.
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. Starptautisko parvadajumu maršruti: Eiropa, Krievija. Prasibas: - CE kategorijas autovaditaja aplieciba. -pieredze vismaz 2 gadi - darbam nepieciešams cips Alga: 926 eur Adrese: Viestura prospekts 2 , Riga. Talr. 29710071 (Vjaceslavs)Sutit pieteikumu uz e-pastu: slava.vbtransports#gmail.com VB TRANSPORTS, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Darba pienakumi: Sadarbibas veicinašana ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste Industrialo ''AGA'' gazu, metinašanas iekartu un metalapstrades materialu tirdznieciba  Aktiva uznemuma parstaveto produktu tirdznieciba Darbs pie veiksmigas partneribas attistišanas Tehniskas... AGAMIKS, SIA.
 • . Declarantes o gestores de aduanaEKSPEDITORS. Aicinam darba ŠOFERI-EKSPEDITORU darbam laika no 11.junija lidz 31.decembrim. Galvenie pienakumi: piegadat preces uznemuma klientiem Riga; organizet un veikt precu iekraušanu / izkraušanu pec pavaddokumentiem; uzturet automašinu darba kartiba; veidot pozitivu komunikaciju ar k JELGAVAS TIPOGRAFIJA SIA.
 • . Agentes de comprasIEPIRKUMU SPECIALISTS. Pienakumi: Nodrošinat pietiekošu un kvalitativu informacijas apmainu ar noliktavam, klientu agentiem, ražošanas vaditaju u.c. Panakt materialu (audumu, furnituras un paligmaterialu): -        Iepirkumu izdevigakos noteikumus; -        Savlaicigu piegadi; ... NEMO, SIA.
 • . Profesores de formación profesionalPROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola(registracijas Nr. 90001259598) aicina darba profesionalas izglitibas skolotaju (profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2320 01)profesionalaja macibu priekšmeta“Klientu pienemšanas un apkalpošanas organizacija”no 2018. gada... Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda: APKOPEJU rehabilitacijas centra telpu uzkopšanai ( uz atvalinajuma laiku ) - Darba vieta atrodas Jurmala, Asaru prospekta 61 (Vaivari).... Cleanhouse, SIA.
 • . Practicantes paramédicosARSTA PALIGS (FELDŠERIS). 1.Veikt klientu slimibu profilaksi un diagnosticešanu; 2.Veikt klientu konsultešanu un sadarboties ar citiem medicinas specialistiem; 3. Noformet un aizpildit medicinisko dokumentaciju; 4. Medikamentu un medicinas precu aprites nodrošinašana un uzraudziba; 5. Higieniska... Skrundas novada pašvaldiba.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. SIA ROTONS ir ražošanas uznemums, kas specializejas lielgabarita plastmasas izstradajumu ražošana. Produkcija parsvara ir paredzetakanalizacijas un udens apgades sistemam. Aktivi un atbildigi stradajot no 2009. gada, uznemums ir kluvis atpazistams sava nozare ne tikai Latvija, bet ari... ROTONS SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosGRAMATVEDIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). Dzivoklu kooperativs aicina darba gramatvedi Pienakumi: Komunalo rekinu sagatvošana un apstradašana, kontešana, un citi pienakumi. Prasmibas: Labas datorprasmes, pieredze gramatvediba. Pieteikšanas: Sutit CV uz e-pastu: golberga#inbox.lv Sikaka informacija pa talruni 26356120 DZIVOKLU IPAŠN.KOOPER. BIRZITES 6.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS INSPEKTORS. Ligatnes novada dome  aicina darba Pašvaldibas policijas inspektoru Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba likuma “Par policiju” 21.panta pirmas dalas prasibam; •    pašvaldibas policijas darbu reglamentejošo normativo aktu parzinašana; •    pieredze lidziga darba... Ligatnes novada dome.
 • . Controladores de procesos de producción de metalesKAUSEŠANAS OPERATORS. Nepieciešams kausešanas operators. Profesijas klasifikatora kods: 313501Specialitate: inženieris-kausetajs.Izglitiba: augstaka tehniska vai vismaz 3 gadu pieredze silicija kristalu audzešanas operatora darba.Darba grafiks: dienas maina un mainu darbs saskana ar grafiku.Zinašanas par elektrodrošibu.Zinašanas... KEPP EU, AS.
 • . TechadoresJUMIKIS. Aicinam darba JUMIKUS. Nepieciešama iepriekšeja darba pieredze, darba ar miksto segumu, ruberoida klajumu utt. Priekšrociba pretendentiem, kuriem ieguta izglitiba Jumika profesija. Piedavajam komandejumu darbu uz Vaciju. Ar dzives vietu nodrošina. Samaksa no 8.00 euro/neto/stunda(pec... European Roof Expert, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Paligstradnieks Piena produktu ražotne Darba vieta Riga, Bauskas iela 180Darba laiks – darbs mainas 8.00-18.00 un 18.00-2.00. Nakti pec mainas vedam majas Rigas robežas. Pienakumi: Transportet un izvietot pamatmaterialus un paligmaterialus uz darba vietam ražotne. Pakot safaseto produkciju... RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
Más ofertas: << · 19 · 28 · 32 · 34 · 35 · < · 37 · > · 39 · 42 · >>