Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 27

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina): Aicinam darba LABORANTU– MIKROBIOLOGU Galvenie darba pienakumi:• Veikt testešanas paraugu atlasi un sagatavošanu mikrobiologiskai testešanai.• Veikt testešanu pusfabrikatiem un gatavam produktam, ieverojot standartu untehnologisko instrukciju.• Veikt neatbilstošas izejvielas,... RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): Aicinam darba LABORANTU Galvenie darba pienakumi:• Veikt testejamo paraugu atlasi.• Veikt testešanu izejvielam un gataviem produktiem.• Veikt testešanas rezultatu dokumentaciju.• Veikt savlaicigu un precizu laboratorijas žurnalu un protokolu aizpildišanu. Mes sagaidam:• Velmi... RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Electricistas de obras y afines: SIA ARConstruction, reg. Nr. 40203017463aicina darba Elektriki  nozare - Buvnieciba Darba pienakumi: Elektroinstalacijas montaža privatmajas un komercobjektos lidz 3 fazem 380 VDarba vieta Latvijas teritorija, ka ari ar iespeju doties komandejumos lidz 3 menešiem objektos Eiropas Savieniba... ARConstruction, SIA.
 • . Revocadores: SIA pecka steidzami aicina darba APDARES DARBU STRADNIEKUS. Nepieciešama iepriekšeja darba pieredze. Darba vieta - Kiegelu iela 8/Malu iela 1, Valmiera (preti veikalam - noliktavai DEPO) Atalgojums atkarigs no padarita darba, sakot no 430 EUR (Bruto) Pieteikšanas: sutit CV uz e-pastu... pecka, SIA.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: Rigas satiksme, SIA aicina darba  GAISVADU LINIJU ELEKTROMONTIERI Darba pienakumi: •    Veikt kontaktvadu, uzkarsistemas, specdalu un balstu remontu, montažu un regulešanu;•    avarijas atjaunošanas darbus atbilstoši buvnormativiem un tehniskas ekspluatacijas noteikumiem;•    ieverot... Rigas satiksme, SIA.
 • . Abogados: VESELIBAS UN SOCIALAS APRUPES CENTRS-SLOKA SIA aicina darba Juristu- ar zinašanam Publisko iepirkumu joma. Izglitiba - augstaka juridiska, velams magistra grads. Darba vieta - Jurmala, Dzirnavu iela, 36/38 Kontakttelefons: Valdes priekšsedetajs 28675427; personaldala 27886696; info#slokasslimnica.lv VESELIBAS UN SOCIALAS APRUPES CENTRS-SLOKA SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Galvenie pienakumi: veikt Sporta centra telpu ikdienas uzkopšanu (tai skaita sporta zales uzkopšanu ar gridu mazgašanas iekartu pec apmacibas veikšanas) atbilstoši sanitarajam prasibam un darba grafikam. Prasibas: pamatizglitiba speja veikt fizisku darbu obligatas valsts... Ogres novada sporta centrs.
 • . Vendedores por teléfono: SIA EASTCON AG LV aicinam darba klientu konsultantus - zvanu operatorus/-es Ja Jums ir: •    Vismaz videja izglitiba; •    Labas latviešu un krievu valodas zinašanas; •    Prieks un interese komunicet ar cilvekiem, parliecinat; •    Orientacija uz... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Médicos especialistas: VESELIBAS UN SOCIALAS APRUPES CENTRS-SLOKA SIA aicina darba Arstus internistus. Darba pieredze: 2 - 3 gadi. Registrets arstniecibas personu registra. Nepieciešams sertifikats. Darba vieta: Jurmala, Dzirnavu iela 36/38 Darba deveja kontaktinformacija 28675427; 27886696 Nepieciešama... VESELIBAS UN SOCIALAS APRUPES CENTRS-SLOKA SIA.
 • . Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros: I-Work Group klients tekstila pakalpojumu uznemums Lindström palidz nostiprinat klientu korporativo telu. Musu pakalpojumi atvieglo klientu ikdienu un nodrošina labako tirgu pieejamo vertibu. Musu uznemums ir atbildigs un cienijams darba devejs. Lindstrom Latvija darbojas kopš 1995. gada... I-Work Group, SIA.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes: BJC Junda aicina darba MAKSLAS TERAPEITU daudzfunkcionalajaatbalsta centra Ledinos – darbam ar berniem ar specialam vajadzibam. Darba apraksts: Makslas terapeits, darbs uz nepilnu slodzi - pecpusdienas 3 reizes nedela, kopuma 12 stundas nedela. Darba pienakumi: individualas vai grupu nodarbibas... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana. Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uznemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: BJC Junda aicina darba INTEREŠU IZGLITIBAS SKOLOTAJUTehniskas jaunrades joma - darbam anglu valodas pulcina. Darba apraksts: Interešu izglitibas skolotajs sekojošam vecuma grupam: 5-7 gadi / 1.-2. klase / 3.klase /4.klase / 5.klase / 6.klase, Darbs pecpusdienas 4 reizes nedela, kopuma... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: BJC Junda aicina darba INTEREŠU IZGLITIBAS SKOLOTAJU Kulturizglitibas programma - Tautu dejas . Darba apraksts: Interešu izglitibas skolotajs tautu deju pulcina Darbs pecpusdienas 3-4 reizes nedela, kopuma 11 stundasnedela. Darba pienakumi: vadit un asistet tautu dejas nodarbibas... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Especialistas en políticas de administración: Jaunatnes lietu specialista amatu(uz laiku lidz diviem gadiem, amatalga 706 EUR/menesi) Galvenie pienakumi:•    Planot un realizet jaunatnes politiku novada;•    Vadit jauniešu centra administrativo darbu;•    Veicinat jauniešu pilsonisko lidzdalibu;•    Organizet... 'LUBANAS NOVADA PAŠVALDIBA'.
 • . Médicos especialistas: aicina sava komandaNEIROLOGUDarba apraksts:•    Veikt neirologijas profila slimnieku izmeklešanu un arstešanu Neirologijas nodala un Insulta vieniba, veikt dežurneirologa pienakumus, veikt ambulatoras pienemšanas Poliklinika uz nenoteiktu laiku;•    sniegt pacientiem un to tuviniekiem... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: SIA EASTCON AG LV aicina darba klientu konsultantus/-es - zvanu operatorus/-es Ja Jums ir: Vismaz videja izglitiba; Labas latviešu un krievu valodas zinašanas; Prieks un interese komunicet ar cilvekiem, parliecinat; Orientacija uz merka sasniegšanu; Velme pieradit sevi... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Médicos especialistas: aicina sava komanda ANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGU Darba apraksts:   Veikt anesteziologa reanimatologa amata pienakumusreanimacijas un anesteziologijas nodala.      Nodrošinat anesteziologa pakalpojumus gandiennakts, gan dienas stacionara pacientiem.       Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana.Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uznemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
 • . Inspectores de policía y detectives: Pienakumi: - sabiedriskas kartibas nodrošinašana;- administrativo parkapumu profilakse, atklašana un noveršana. Pieteikties personigi Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija, Muzeja iela 6, Daugavpili (8:00-17:00), vai sutit CV uz e-pastu: police#daugavpils.lv Talrunis uzzinam:... Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija.
 • . Directores financieros: Apes novada dome izsludina pretendentu pieteikšanos uz Apes novada domes Finanšu un gramatvedibas nodalas vaditaja (galvena gramatveža) vietnieka amatu (uz noteiktu laiku) . Darba devejs – Apes novada dome, nodokla maksataja registracijas Nr.90000035872, juridiska adrese Stacijas... APES NOVADA DOME.
 • . Empleados de centros de llamadas: SIA EASTCON AG LV aicinam darba Klientu konsultantus - telemarketinga darbinieks (darbs no majam) Ja Jums ir: Labas latviešu un krievu valodas zinašanas;? Prieks un interese komunicet ar cilvekiem, parliecinat; Orientacija uz merka sasniegšanu; Velme pieradit sevi jebkura vecuma;... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Apes novada dome aicina pieteikties aktivu, aizrautigu un radošu pretendentu jaunatnes lietu specialista amatam . Darba ligums tiks slegts uz nenoteiktu laiku, nepilns darba laiks (iespeja apvienot ar citu darbu vai macibam).  Darba devejs – Apes novada dome, nodokla maksataja registracijas... APES NOVADA DOME.
 • . Herramentistas y afines: Aicina darba atsledznieku. Pienakumi: -ceptuves iekartu  remonts, -tehnikas uzturešana kartiba. Prasibas: -velama traktora vaditaja aplieciba, -velamas iemanas metinašana, -bez kaitigiem ieradumiem, -godpratiga attieksme pret darbu No Limbažiem kurse uznemuma transports. Pieteikties... N.BOMJA MAIZNICA "LIELEZERS", SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu konditoram (-ei) maiznica „top!” Brivibas iela 8, Rujiena, Rujienas novada. Galvenie darba pienakumi: konditorejas izstradajumu ražošana,... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: Ozolnieku novada dome aicina darba autobusa vaditaju pasažieru parvadajumiem (profesijas kods 8331 01): Prasibas: • D kategorijas autovaditaja aplieciba un 95.kods; • derigs autovaditaja mediciniskas komisijas sledziens; • darba pieredze (pasažieru parvadajumos) ne mazak ka... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Empleados de centros de llamadas: SIA EASTCON AG LV aicinam darbaKlientu konsultantus - telemarketinga darbinieks (darbs no majam)Ja Jums ir:•    Labas latviešu un krievu valodas zinašanas;•    Prieks un interese komunicet ar cilvekiem, parliecinat;•    Orientacija uz merka sasniegšanu;•    Velme... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Agentes de compras: Jurmalas slimnica SIA aicina darba iepirkuma specialista  asistentu. 1. Piedalities iepirkumu veikšanai iesniegtas finanšu informacijas apkopošana , analizešana; 2. Nodrošinat dokumentu sistematizaciju savas kompetences ietvaros u.c. uzticetos administrativos pienakumus;3.  Veikt... Jurmalas slimnica, SIA.
 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvalde aicina darba IESLODZIJUMA VIETAS VECAKO INSPEKTORU - PSIHOLOGU Prasibas kandidatiem: Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:?    ir... 'VALMIERAS CIETUMS'.
 • . Contables: Gramatvedibas dokumentu apstrade, uzskaite un kontrole; Gramatvedibas dokumentu kartošana un gramatošanagramatvedibas programma ; Parskatu un deklaraciju sagatavošana un iesniegšana VID, Statistikai; Bilances sagatavošana; Lietiška sarakste ar klientiem. CV ar noradi G_GRAMATVEDIS... MINERVA D, SIA.