Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,407 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 27

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Precu pienemšana, markešana,izvietošana tirdzniecibas zale. Darbs ar kases aparatu- precu pardošana. Klientu apkalpošana un konsultešana. Darbs ar precu pavadzimju dokumentu parakstišanu, registrešanu . EKA žurnala aizpildišana. Talr.29495859, Lugums zvanit no pl. 10:00-19:00. E-pasts:helans#helans.lv HELANS, SIA.
 • . Peones de cargaTEHNISKAIS STRADNIEKS. VSIA “Kulturas un sporta centrs “Daugavas stadions””aicina darbatehnisko stradnieku (1 vakance) Darba pienakumi: Dažada rakstura tehnisko darbu izpilde: •    sporta laukumu, vieglatletikas skrejcelu un sektoru uzkopšana; •    sporta laukumu sagatavošana sporta pasakumiem;... Kulturas un sporta centrs "Daugavas stadions", SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. ?Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzFinanšu departamenta vecaka eksperta ieredna amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) ?Amata merkis: Veikt gramatvedibas uzskaiti un kontroli par finanšu lidzeklu izlietojumu Izglitibas un zinatnes ministrijas (turpmak... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Aicinam darba paligstradnieces un paligstradniekus ? darbam VACIJA! Darba vieta - ražošanas uznemums Pienakumi - paligdarbi Darba stundu skaits - pec grafika! Darba stundu likme - 8 EUR/h (neto) Dzivesvieta - apmaksata. Oficials darbs! Latvijas nodoklu nomaksa un stažs!... MIATEKS, SIA.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba operatorus-pardevejus Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakal VIADA Baltija, AS.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. MIESNIEKS, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - apstradat un sadalit galu, - izvietot galas produkciju vitrina.                     Ko Mes gaidam - videjo vai videjo specialo izglitibu,- latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni,- velams darba pieredzi lidziga... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosKONDITORS. KONDITORS/-E, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - gatavot konditorejas izstradajumus. Ko Mes gaidam - videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velams darba pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutasMASIERIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. BIEDRIBA “Labaka Ritdiena” Socialas aprupes centrs pansionats “Sermukši” aicina darba: APRUPETAJUS Prasibas:1.    valsts valodas prasmes A2 pakape (ja izglitiba nav ieguta latviešu valoda), krievu valodas prasmes sarunvalodas limeni;2.    pieredze sociala aprupetaja amata... Labaka Ritdiena, BDR.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosMAIZNIEKS. MAIZNIEKS/-CE, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - sagatavot maizes izstradajumus, Ko Mes gaidam - videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velams darba pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Lavadores de ventanasLOGU /VITRINU STIKLU MAZGATAJS. Saules Stikli – vietejais uznemums, kurš nodarbojas ar stiklu aplimešanas un tonešanas pakalpojumiem, aicina darba:PALIGSTRADNIEKU, ar iespeju izmacities par STIKLA VIRSMU APLIMETAJU pamatdarbam Riga.Mes sagaidam, ka esi apkerigs, merktiecigs un uz rezultatu orientets. Lai veiksmigi pilditu... SAULES STIKLI, SIA.
 • . Controladores de procesos de producción de metalesMETALA APSTRADES IEKARTAS OPERATORS. Marupes Metalmeistars, AS aicina darba metala apstrades iekartu operatoru. Prasibas: - nodrošinat ražošanas pasutijumu izpildi; - speja patstavigi veikt darbu; - fiziska noturiba. Uznemums piedava: - nepieciešamo apmacibu; - socialas garantijas; - darbu stabila uznemuma. Atalgojums:... Marupes Metalmeistars, AS.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. I-Work klients  Lindström  ir Somijas lielakais tekstilizstradajumu nomas servisa uznemums, kas Latvija darbojas kopš 1995. gada divas nozares – darba apgerbu un mainamo paklaju nomas serviss. Pieaugot ražošanas apjomam, darba apgerbu servisa centra Pinkos, aicin I-Work Group, SIA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosARHIVA PARZINIS. Ja Tev ir: augstaka (bakalaura grads) vai II limena profesionala izglitiba; darba pieredze valsts parvaldes iestade joma, kas saistita ar arhiva darba organizaciju, dokumentu uzkrašanu, uzskaiti, saglabašanu un arhiva dokumentu izmantošanu; prasme stradat ar datorprogrammam... Valsts robežsardze.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). Ugunsdzesibas aparatu korpusu un metala kannu ražošanas uznemums SIA „VALPRO” aicina darba: METINATAJU Prasibas: ?    profesionala videja / arodizglitiba metinataja specialitate ?    pieredze metinataja (MAG) darba ?    speja intensivi stradat, velme macities ?    atbildibas... VALPRO, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Ja Jus esat  ambiciozs ar augstam prasibam attieciba uz savu materialo stavokli, dzives kvalitati un statusu, tad  Tie esam mes - https://www.youtube.com/watch?v=o_yCtiyw_GA. Tas nekas, ja Jums nav pieredze lidziga darba, jo mes esam gatavi ieguldit savu laiku, lai Jus apmacitu. Piesakieties... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Secretarios (general)LIETVEDIBAS SEKRETARS. Transasia LV SIA, Reg. Nr. 40103709818Vakance: Lietvedibas sekretara amata (Profesiju klasifikatora kods Nr. 4120 03).Darba pienakumi: -noformet apdrošinašanas dokumentus; -nodrošinat importa un eksporta licencu noformešanu; -parakstit un izsniegt dokumentus, kuros fikseti kravu parvadašanas... Transasia LV, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). Bucher Municipal SIA , starptautisks mašinbuves uznemums Ventspili, kas nodarbojas ar komunalas tehnikas ražošanu, aicina pastaviga darba nerusejoša terauda un melna metala metinatajus ar MIG / MAG metinašanas procesiem. Prasibas: atbilstoša tehniska izglitiba un pieredze;... Bucher Municipal, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. AS Marupes Metalmeistars aicina darba CEHA STRADNIEKU. Darba uzdevums:   metala griešana. Uznemums piedava: - nepieciešamo apmacibu; - socialas garantijas; - darbu stabila uznemuma. Atalgojums: Bruto no 500 Eur Talr.: 26305631 E-pasta adrese: daiga#metalmaster.lv Marupes Metalmeistars, AS.
 • . Conductores de autobuses y tranvíasAUTOBUSA VADITAJS. Aicina pieteikties Autobusa vaditaju - konduktoru Riga, Dzirciema iela, 121 Pienakumi : •    Pasažieru parvadajumu pakalpojumu sniegšana. Prasibas : •    Labas zinašanas un pieredze. •    Labas komunikacijas iemanas. •    D kategorijas autovaditaja... Nordeka, AS.
 • . Maestros de enseñanza primariaVISPAREJAS PAMATIZGLITIBAS SKOLOTAJS. Ogres 1. vidusskola mekle matematikas skolotaju pamatskola darbam ar nelielam skolenu grupam Par Ogres 1. vidusskolu Ogres 1. vidusskola ir Ogres lielaka skola ar specigam izglitibas tradicijam un drošu skatu mainigaja nakotne. Skola macas berni no pirmas lidz divpadsmitajai klasei... OGRES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Directores de ventas y comercializaciónTIRGVEDIBAS DIREKTORS. Digital marketinga direktors  FinTech sfera: Jus busit atbildigs par: Izmaksu meklešana visu digitalas marketinga kampanu izveide, izpilde un optimizacija Atbalstit visus citus apmaksatos plašsazinas lidzeklus, piemeram, programmu, mediju displeju un maksas socialo pakalpojumu... Hire Profi, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosKASIERIS. Aicinam darba pardeveju – kasieri JYSK veikala Riga - T/C Alfa. Tava atbildiba bus darbs ar kasi, klientu konsultešana, precu pardošana un izvietošana zale. Tu iegusi:- elastigu darba grafiku, - darba samaksu no 610 EUR pirms nodoklu nomaksas par pilnu slodzi, - ikmeneša premijas... Jysk Linnen'n Furniture, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioPRODUKCIJAS (PRECES) PIENEMEJS. Aicinam darba pozitivu un energisku pardeveju – precu pienemeju JYSK veikala Riga - T/C Spice. Tu iegusi:- pieredzi klientu apkalpošanas sfera viena no plašakajiem majas precu tirgotajiem, - darba samaksu no 724 EUR pirms nodoklu nomaksas par pilnu slodzi, - ikmeneša premijas par sasniegtajiem... Jysk Linnen'n Furniture, SIA.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosSAIMNIECIBAS PARZINIS. Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uz5.novada nodalas (Riga)saimniecibas parzina/darba aizsardzibas specialista amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: -    veikt materiali tehnisko lidzeklu uzskaiti (izmantojot resursu vadibas sistemu HORIZON),... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Diseñadores gráficos y multimediaDATORDIZAINERS. DATORDIZAINERS Pienakumi:•    Reklamas suveniru, poligrafijas dizains un maketešana•    Tehnisko projektu un skicu izstrade•    Sadarbiba ar piegadatajiem Prasibas:•    Augstaka izglitiba vai nepabeigta augstaka izglitiba dizaina joma•    Profesionalas zinašanas... ZEIZE, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Veikals “Cita Santehnika” piedava darbu PARDEVEJAM - KONSULTANTAM mebelu nodala Pienakumi: - uz klientu orienteta, pozitiva atsauciga personiba- velama iepriekšeja pieredze pardošana, klientu apkalpošana, mebelu montaža- precu pienemšana, izkartošana tirdzniecibas zale- uzturet... CITA SANTEHNIKA, SIA.
 • . Conductores de camiones pesadosVILCEJAUTOMOBILA VADITAJS. VILCEJAUTOMOBILA VADITAJUS(darbs saistits ar braucieniem pa Eiropu, Krieviju, Kazahstanu un darbs Latvija)•    Uznemums: SIA AT logistik, •    Darba vietas adrese: Riga, Ganibu dambis 26A;•    Darbibas joma: Transports / Logistika;•    Darba laika veids: mainu darbs;•    Darba... AT logistik, SIA.
 • . Empacadores manualesIESAINOTAJS (ROKU DARBA). Z/S Kalnaviteri nepieciešami: zalumu (loki, dilles, u.c.) iesainotaji. Iepriekšeja darba pieredze nav nepieciešama-apmaciba uz vietas. Darba laiks no 8.00-17.00 Apmaksa pec padarita darba. Uz darbu tiek nodrošinats transports no Valmieras. Pieteikšanas: zvanit pa talruni 29445489 vai... KALNAVITERI, ZEM.
 • . Constructores de casasBUVNIEKS. MV Buve aicina darba BUVNIEKUS. Darbs pa visu Latvijas Republikas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu. Velama iepriekšeja darba pieredze. Pieteikšanas: zvanit uz talruni 26591724 (darbu vaditajs Normunds) vai sutit CV uz e-pastu info#mvbuve.lv MV BUVE, SIA.
Más ofertas: << · 14 · 20 · 23 · 25 · < · 27 · > · 29 · 32 · 37 · >>