Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Servicio Público de Empleo Estatal > 669 ofertas de trabajo de Educación y servicios sociales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

669 Ofertas de empleo de Educación y servicios sociales en España. Página 14. [22/02/2019]

Página: 14

Ver las ofertas de trabajo de Educación y servicios sociales agrupadas por provincia:

 

PROFESSOR/A D'ANGLèS A OLOT I RODALIES.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / OTRAS ACTIVIDADES. Provincia: GIRONA. Ciudad: Olot. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: FP II, Ciclo de Grado Superior. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: CERQUEM CADIDAT/A AMB CONEIXEMENTS ACREDITATS AMPLIS I PROFUNDS DE L¿ANGLèS. MILLOR AMB EXPERIèNCIA DOCENT AMB ALUMNES D¿EDUCACIÓ PRIMàRIA I/O ESO, CASALS O CLASSES PARTICULARS DE LA MATèRIA. QUE TINGUI DOTS PER LA DOCèNCIA, DE TRACTE AFABLE, SIMPàTIC I COMUNICATIU, AMB RESPONSABILITAT DEL TREBALL AMB GRUPS DE NENS I NENES.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005401 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4616373) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

AUX. EDUCACIÓ INFANTIL (SOM-BANYOLES).

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN INFANTIL. Provincia: GIRONA. Ciudad: Serinyà. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL INDEFINIDO. Formación: FP II, Ciclo de Grado Superior. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: ESCOLA BRESSOL DEL PLA DE L'ESTANY NECESSITA UN/A AUXILIAR D'EDUCACIÓ INFANTIL A TEMPS PARCIAL (TARDES).
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005369 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4629143) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

SE PRECISA FORMADOR NATIVO CHINO.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / OTRAS ACTIVIDADES. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Badalona. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: MERCANTIL (SÓLO PARA OFERTAS). Formación: Sin estudios. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: SE PRECISA FORMADOR NATIVO CHINO PARA IMPARTIR CLASES DE ESPAÑOL
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005352 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4629140) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

MESTRA EXTRAESCOLAR MITGDIES A L¿ESCOLA LA SAGRERA.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN INFANTIL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Santa Eulàlia de Ronçana. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: FP II, Ciclo de Grado Superior. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: MESTRA PER A EXTRAESCOLAR ALOHA MENTAL ARITHMETIC , FORMACIÓ A CÀRREC DE L¿EMPRESA, ÉS UN PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT MENTAL PER A NENS DE 5 A 13 ANYS .
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005350 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4629196) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

PROFESSOR A BATXILLERAT.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Sabadell. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Sin estudios. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: PROFESSOR DE MATEMàTIQUES A 1R DE BATXILLERAT I DE DIBUIX TèCNIC A 1R I 2N DE BATXILLERAT.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005334 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4629200) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

EDUCADOR/A ESPECIALITZAT/DA UEC AL RAVAL.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Barcelona. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL INDEFINIDO. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: FEINA: -RESPONSABLE DEL PROJECTE. -DIRECCIÓ, REALITZACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I DE LES ACCIONS EDUCATIVES. -INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN GRUP I INDIVIDUALMENT. -ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU: ANàLISI DE NECESSITATS, ELABORACIÓ, APLICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PLANS DE MILLORA (TUTORIES, ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES I COORDINACIÓ AMB LA XARXA DELS AGENTS SOCIALS CORRESPONENTS). -REALITZAR PLANS DE TREBALL I ADAPTACIONS CURRICULARS MITJANçANT ITINERARIS INDIVIDUALITZATS PER COMPETèNCIES PER A ADOLESCENTS. -PROMOURE UN TREBALL EN XARXA AMB PROJECTES, SERVEIS I RECURSOS TANT DE L¿ENTITAT COM AMB LES XARXES LOCALS DEL TERRITORI. -COORDINACIÓ DE L¿EQUIP EDUCATIU (CONTRACTAT, VOLUNTARI I PRàCTIQUES). -COORDINACIÓ I TREBALL CONJUNT AMB EL CENTRE EDUCATIU. -DISSENY I EXECUCIÓ DE PROGRAMACIONS CURRICULARS BASADES EN EL CURRÍCULUM DE SECUNDàRIA. EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS: EXPERIèNCIA EN DINAMITZACIÓ I COORDINACIÓ D¿ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES AMB ADOLESCèNCIA EN DESAVANTATGE SO (...)
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005312 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4633744) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

ORIENTADOR/A I FORMADOR/A PEL COL·LECTIU DE JOVES.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN ESPECIAL/PEDAGOGÍA. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Sabadell. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Diplomado o Ingeniero Técnico. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: BUSQUEM UNA PERSONA QUE PUGUI FER LES TASQUES D'ORIENTACIÓ VOCACIONAL I FORMACIÓ EN HABILITATS SOCIALS I OCUPABILITAT EN EL MARC D'UN PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL. TAMBÉ REALITZARà, DE FORMA PUNTUAL, FORMACIÓ EN TèCNIQUES DE RECERCA DE FEINA I COMPETèNCIES COMUNICATIVES PER AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092019005302 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:4624693) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

FORMADOR PORTUGUÉS PROGRAMA A LO LARGO DE LA VIDA.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN ESPECIAL/PEDAGOGÍA. Provincia: BADAJOZ. Ciudad: Oliva de la Frontera. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Jornada: PARCIAL.

Descripción: FUNCIONES Y TAREAS: LAS PROPIAS DEL PUESTO. ESTAR EN SITUACIÓN DE DEMANDANTE DE EMPLEO O MEJORA DE EMPLEO. PERFIL DEL CANDIDATO: A) MAESTRO U OTRO TÍTULO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON CURSO DE ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA O MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, O TÍTULO ADMINISTRATIVO QUE LO SUSTITUYA, A EXCEPCIÓN DE AQUELLAS ESPECIALIDADES QUE LEGALMENTE TENGAN DISPENSADO ESTE REQUISITO. B) ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA: MAESTRO, ESPECIALIDAD PORTUGUÉS, LICENCIADOS EN LA FILOLOGÍA PORTUGUESA, OTROS MAESTROS O LICENCIADOS CON EL CORRESPONDIENTE TÍTULO DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B2 DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (MER). DE NO EXISTIR SE ADMITIRÁN CANDIDATOS CON NIVEL B1 Y EXCEPCIONALMENTE CON NIVEL A2. TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL (SUSTITUCIÓN) JORNADA LABORAL: PARCIAL. HORARIO: A CONVENIR. DURACIÓN: RESTO PROGRAMA PALV. SALARIO: SEGÚN CONVENIO.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 112019002253 INTERESADOS MANDAR CURRICULUM VITAE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE E-MAIL: aedl@olivafrontera.com
.

MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales. Provincia: JAÉN. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 75   Días. Jornada: PARCIAL.

Descripción: Tipo de Oferta: EMPLEO PÚBLICO. 1 puesto de MONITOR/A DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. Empresa: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Duración del contrato: 2 meses y medio aproximadamente. Jornada parcial de cinco horas a la semana.Salario mensual 196,32 euros brutos. Incorporación el 01-03-2019. Formación requerida: Licenciatura o Grado en Bellas Artes. Formación en Arteterapia..

EDUCADORES SOCIALES.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: SEVILLA. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 60   Días. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Tipo de Oferta: EMPLEO Puesto de trabajo: Educador/a Social para el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, para la implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias locales en zonas desfavorecidas del Plan Local de Intervención ..

PILOTOS DE HELICÓPTERO.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / PROFESORES DE ENSEÑANZA SUPERIOR. Provincia: CÓRDOBA. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 180   Días. Jornada: COMPLETA.

Descripción: PUESTO OFERTADO CENTRO DE EMPLEO DE PALMA DEL RIO(CORDOBA) PILOTO DE HELICOPTERO CON EXPERIENCIA 24 MESES, LICENCIA DE HELICOPTERO Y HABILITACION 412 EN VIGOR, INGLES SUPERIOR,DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR, CARNE DE CONDUCIR B Y CURSO LUCHA CONTRA INCENDIOS, CONTRATO DE 6 MESES SALARIO 3150.98.

Contable (Barcelona).

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Barcelona. Código postal: 08005. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: Best Hotels SL. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Se precisa incorporar un/una profesional para el Departamento de Contabilidad de Barcelona.En dependencia de la Dirección de Administración se responsabilizará de: * Contabilizar facturas de proveedores. * Conciliaciones bancarias. * Cuadre cajas diarias y volcadas del programa de gestión. * Remesas de cobro y pago. * Archivo de toda la documentación relacionada con la explotación..

ADMINISTRATIVO/A FORMACIÓN.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Barcelona. Código postal: 08036. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: SCreen Hispania, S.L.. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: FP II, Ciclo de Grado Superior. Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior). Idiomas: Español. Jornada: PARCIAL.

Descripción: Si eres una persona organizada y metódica, con buena capacidad para la planificación de tu día a día profesional y tienes un dominio alto del Paquete Office, especialmente Excel y Access...¡¡ TE ESTAMOS BUSCANDO !! En Screen Hispania precisamos incorporar un/a ADMINISTRATIVO/A DE FORMACIÓN para el área de Ventas de una importante Marca Premium del sector de Automoción.· Gestión y Organización de los recursos necesarios para la correcta impartición de los cursos presenciales, blended y online. · Coordinación de la Formación online en la plataforma virtual. · Asistir y apoyar al equipo de formadores/consultores. · Seguimiento de las formaciones. · Gestión de BBDD. · Contacto con proveedores. · Soporte Proyectos departamento. · Obtención y Control KPI's..

PLANXISTES PINTORS DE VEHICLES.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Sant Andreu de la Barca. Código postal: 08740. Número de vacantes: 6. Empresa ofertante: Oficina de Treball del SOC. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: FP II, Ciclo de Grado Superior. Carnet de conducir: B-AUTOMÒBIL <= 3.500 KG, SEIENTS <=9, AMB REMOLC <= 750 KG, I TRICICLES I QUATRICICLES DE MOTOR. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Lloc de feina ofert: PLANXISTES PINTORS DE VEHICLES Horari: No indicat Requisits imprescindibles: Experiencia com a desabonyegador de vehicles amb la tècnica de vareta Nombre de pagues: No indicat Nivell professional: Nivell professional:OFICIALS DE 1ARepararà carrosseries amb la tècnica de varetes, per reparar els danys produïts a la carrosseria a causa de la calamarsa.

Técnico/a en Proyectos Sociales (Madrid_con discapacidad).

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: MADRID. Ciudad: Madrid. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: SILA. Tipo de contrato: Obra y servicio. Formación: Diplomado o Ingeniero Técnico. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Según objetivos de la entidad y en coordinación con el Plan Estratégico, identificar, diseñar y formular proyectos para presentar a instituciones públicas y privadasSeguimiento de propuestas; Gestión documental de los Proyectos; Elaboración de informes justificativos;.

INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: MÁLAGA. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 270   Días. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Tipo de Oferta: EMPLEO - SE REQUIERE CUBRIR PUESTO DE INSTRUCTOR EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO (DINAMIZADOR DEL CENTRO GUADALINFO). OFERTA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD..

ELECTROMECÁNICO/A , ALCALÁ DE GUADAIRA(SEVILLA)..

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: SEVILLA. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: ACUASERVI 2013, S.L.. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 3   Meses. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Se necesita cubrir un puesto de electromecánico/a para reparación de motores eléctricos y bombas de agua(grupos de presión), en la localidad de Alcalá de Guadaíra(Sevilla).Imprescindible conocimientos en electricidad y fontanería industrial. Mínimo 6 meses de experiencia, demostrable. Formación de Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas y/o técnico en mantenimiento electromecánico, valorable. Se ofrece puesto de trabajo a jornada parcial, 4 horas diarias (de 9:00 a 13:00 horas) de lunes a viernes. Contrato laboral temporal de 3 meses, renovable y remuneración según convenio.

ESTETICIEN PARA CAMPO DE GIBRALTAR.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: CÁDIZ. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: CLÍNICA ESTÉTICA. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: Obra y servicio.

Descripción: Empresa de servicios precisa esteticista para Campo de Gibraltar, residencia en cercanías, Manilva o Sabinillas. Deberá tener formación de FPGM en Estética o curso de formación de estética. Preferentemente menor de 30 años, aunque no indispensable. Si es menor de 30 años estar inscrita como demandante de empleo y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se valorará conocimientos de inglés a nivel conversación, y debería disponer de medio de transporte propio para llegar al puesto de trabajo. Se ofrece contrato temporal a tiempo completo o parcial, de 6 a 12 meses..

ELECTROMECÁNICO/A.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Provincia: VIZCAYA. Ciudad: Amorebieta-Etxano. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Idiomas: Inglés.

Descripción: SE PRECISA UN ELECTROMECÁNICO/A ELECTRICISTA CON NOCIONES DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. IMPRESCINDIBLE: CARNET DE CONDUCIR Y COCHE PROPIO. SE VALORARÁ IDIOMA INGLES..

Tecnico/a formación.

Fecha de la oferta: 19 de Febrero de 2019. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: VIZCAYA. Ciudad: Muskiz. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: FP II, Ciclo de Grado Superior. Idiomas: Euskera.

Descripción: Técnico/a formación con experiencia. Responsable de la gestión de formación: agenda de formadores, relación con empresas, apertura y cierres de cursos, etc. Gestión cursos subvencionados por Lanbide, Hobetuz, Tripartita, etc. y gestión cursos privados a empresa..

Más empleos: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · 19 · 24 · >>
Ofertas de empleo consultadas el día 22/02/2019 a las 11:03 en el portal de empleo empléate.