Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

309 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia):

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, IZVAJANJE PODALJŠANEGA BIVANJA, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, OBVEZNI DOKAZILI OB PRIJAVI NA RAZPIS: DOKAZILO O IZOBRAZBI IN DOKAZILO O STROKOVNEM...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SKRBI  ZA CELOSTNO OBRAVNAVO UPORABNIKOV (TIMSKO D...

. vendedor especializado en frutas y verduras/vendedora especializada en frutas y verdurasPRODAJALEC(M/Ž)- NOVA GORICA, TOLMIN, BOVEC, IDRIJA, AJDOVŠČINA - M/Ž. PRODAJALEC ŽIVIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA BLAGAJNI. ZLAGANJE ARTIKLOV NA PRODAJNE POLICE. PRIPRAVLJANJE IN OPREMLJANJE BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI. SPREMLJANJE ROKOV ARTIKLOV IN VODENJE EVIDENCE. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI., Dosežena vsaj...

. operador de horno de cal/operadora de horno de calDELAVEC V PROIZVODNJI CEMENTA (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC NAPRAV ZA PROIZVODNJO CEMENTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. želja po dolgoročnem sodelovanju, polni delovni čas, 40, NADZIRANJE IN UPRAVLJANJE NAPRAV V PROIZVODNJI CEMENTA. SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Motiviranost za d...

. consultor empresarial/consultora empresarialVIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO IN RAZVOJNE ZADEVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH  NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DELA ODDELKA IN POMOČ VODJI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH...

. ingeniero técnico de control de calidad/ingeniera técnica de control de calidadMERILEC (M/Ž) - M/Ž. TEHNIK ZA KONTROLO KAKOVOSTI (MEHANSKE PREISKAVE), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MERITEV V MERILNICI NA 3D STROJU IN NA OSTALIH MERILNIH NAPRAVAH, RAZREZ VZORCEV, IZDELAVA PROGRAMOV ZA MERITVE, ZAPISI MERITEV NA USTREZNA POROČILA, STROKOVNA POD...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (E037006) - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED IN PO PORODU TER IZVAJANJE BABIŠKE NEGE NOVOROJENCA, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVS...

. tornero/ torneraMONTAŽER – NOVA GORICA - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG SESTAVLJANJA PROIZVODOV V DELAVNICI IN SESTAVLJANJE PROIZVODOV PRI KUPCU, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV ZA DELO, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, NADZIRANJE DELOVANJA DELOVNE OPREME IN JA...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.3.2024 , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA NA TRANSPORT, PREVOZ MATERIALA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA, SORTIRANJE ODPADNEGA MATERIALA, DELO S STRANKAMI , Možnost zaposlitve za nedoločen čas., dopoldan

. ingeniero químico/ingeniera químicaSTROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. INŽENIR KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA TER IZVEDBA DELA IN NALOG PO PRINCIPU DOBREGA GOSPODARJA, IZVEDBA IN NADZOR KVALIFIKACIJ NAČRTOVANJA, MONTAŽE, OBRATOVANJA IN DELOVANJA OPREME IN INŠTRUMENTOV, UVAJANJE TEHNOLO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - INTERNISTIČNA SLUŽBA (E037018) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI S...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II (J032001) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA PROSTOROV IN OPREME PROSTOROV, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA BOLNIŠKIH POSTELJ IN NOČNIH OMARIC, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN TERAPEVTSKIH PRIPOMOČKOV, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA LAB...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBDELOVALEC KOVIN - NOVA GORICA - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG STROJNE OBDELAVE KOVIN TER NALOG VRTANJA, BRUŠENJA IN PRIPRAVE ORODIJ, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV ZA DELO, DNEVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV (ČIŠČENJE MAZALNIH MEST, MAZANJE,…), NADZIRANJE DELOVANJA...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaVODJA VODARN - M/Ž. VODJA DISTRIBUCIJE ZA OSKRBO Z VODO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE  IN ORGANIZIRANJE CELOTNEGA  DELA VODARN IN ČRPALIŠČ, ORGANIZIRANJE  IN RAZPOREJANJE  DELA OZ. DELAVCEV  V VODARNAH IN ČRPALIŠČIH TER SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE VODARN IN ČRPALIŠČ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosPROJEKTNI VODJA – NOVA GORICA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV, OBLIKOVANJE IN VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN TER KOORDINIRANJE POTEKA PROJEKTNIH DEL, KONTAKTIRANJE S KONČNIMI NAROČNIKI / KUPCI PROJEKTOV TER USKLAJEVANJE MOREBITNIH ODSTOPANJ ALI ZAHT...

. soldador/soldadoraKLJUČAVNIČAR / VARILEC – NOVA GORICA - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KLJUČAVNIČARSKIH NALOG TER NALOG VARJENJA, SPENJANJA, ZARISOVANJA, EMBALIRANJA, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV ZA DELO, SESTAVLJANJE IN NASTAVLJANJE ORODJA, LEPLJENJE KOVINSKIH PREDMETOV, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNE...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE VEZANE NA INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN V SLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA., Ustrezna izobrazba: mag. prof. logop. in surdop. Vlogi je potrebno priložiti: cv ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC ZA NUDENJE POMOČI OTROKU V VRTCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. OBSTOJA OKOLIŠČIN, KI OTROKU PREDVIDEVAJO TAKO POMOČ., skrajšan delovni čas, 20, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, OBVEZNA DOKAZILA OB PRIJAVI: Dokazilo o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev, OBVEZNA DOKAZILA ...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJALEC HITRE POŠTE - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Razporejanje paketov v skladišču v Postojni nato dostava s kombijem po terenu na območju Nove Gorice in Šempetra. , Pričakovana prijaznost do strank, komunikativnost. , gibljiv/nestalen urnik

. cocinero/cocineraKUHAR – AJDOVŠČINA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KUHANJE, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., PRIČAKUJEMO:  Ustrezna izobrazba: Kuhar ali gostinski/živilski tehnik. Vozniški izpit B kategorije. Izkušnje ...

. representante comercialSODELAVEC V MARKETINGU - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VSAKODNEVNO RAZVIJANJE IDEJ O KAKOVOSTNI VSEBINI TER USTVARJANJE/PISANJE AKTUALNIH VSEBIN ZA EKSTERNO KOMUNICIRANJE SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN UREJANJU SODOBNIH DIGITALNIH TRENDOV Z NAMENOM POS...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA NAROČIL, PREVZEM BLAGA, DELO S KOVINSKIMI IZDELKI - PRIROBNICAMI, PREGLEDOVANJE ZALOGE BLAGA, SKRB ZA DELOVNO OKOLJE, OSTALE DELOVNE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Zaželene izkušnje oz. izpit z...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV PETROVO BRDO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ŽIVIL ZA KUHANJE, POMIVANJE POSODE IN PRIBORA, ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV IN JEDILNIC, POMOČ PRI KUHANJU IN DELITVI HRANE, Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA NEDOLOČEN ČAS ZAPOSLIMO VOZNIKA SILOSA, C IN E KAT.. VOŽNJE NA RELACIJAH PO SLOVENIJI IN IT-AJDOVŠČINA. ENODNEVNE VOŽNJE PONEDELJEK - PETEK., , gibljiv/nestalen urnik

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. predvidoma december 2024, polni delovni čas, 40, - PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, VLOG ALI DRUGIH PISANJ, - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB, - SAMOSTOJNA OPRAV...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaLOGISTIČNI DELAVEC - AJDOVŠČINA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN SKLADIŠČENJE GOTOVIH IZDELKOV, UPRAVLJANJE VILIČARJA, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, ODPREMA IN PREGLED NAD ZALOGAMI, SPREMLJANJE IN OHRANJANJE KVALITETE IZDELKOV NA VSEH TOČKAH DODELJ...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónUPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE – AJDOVŠČINA - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU, UPRAVLJANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, NASTAVLJANJE PROIZVODNIH STROJEV, OD...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónPOMOČNIK VODJE PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE:POMOČ PRI ORGANIZIRANJU PROIZVODNEGA PROCESA, PRIPRAVA , SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PROIZVODNIH PLANOV SKRB ZA OPTIMIZACIJO PROIZVODNEGA PROCESA, ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE KOLIČINE MATER...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE NAROČIL IN IZVAJANJE STREŽBE, IZDAJANJE RAČUNOV IN GOTOVINSKO POSLOVANJE, IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV S PODROČJA STREŽBE, SKRB ZA ČIŠCENJE DELOVNIH POVRŠIN, OPREME IN PRIBORA, SKLADNO S PREDPISI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA IN GIBALNO ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TELESNO VZGOJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO PREDPISANEM PREDMETNIKU IN LETNI PRIPRAVI. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., Ustrezna izobrazba: univerzitetni študi...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · >>