Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

203 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia):

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA TER STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI -NADZOR USTREZNEGA IZPOLNJEVANJA DOKUMENTACIJE -REŠEVANJE PRITOŽB UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV -UVAJANJE NOVE...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 (ZDRAVNIK SPECIALIST PATOMORFOLOGIJE S POSEBNIMI POGOJI DELA 1 (PPD1)) (E018019) - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 36, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKO ZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELO...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (ODDELEK ZA LAB. DIAGNOSTIKO) (E047033) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODVZEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNIH PREDANALITSKIH VPLIVOV, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOR...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽ. LAB. BIOMEDICINE - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLANJE DEL IN NALOG V LABORATORIJU BIOMEDICINE V SKLADU S KOMETENCAMI ZA INŽ. LAB. BIOMEDICINE TER V SKLADU Z ANOVDILI VODJE SLUŽBE TER SISTEMIZACIJE ZAVODA, PRIDOBLJENA DIPLOMA IN OPRAVLJEN STROK...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (KIRURŠKA SLUŽBA) (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO V PRO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ KEMIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA KEMIJO, poskusno delo , Določen čas  oz. OD 1.9.2024 DO 31.8.2025, skrajšan delovni čas, 7, IZVAJANJE PRIPRAV IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Dokazilo o izobrazbi, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti.,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti. Možnost kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MED. SESTRA V DISPANZERJU ZA OTROKE IN ŠOLARJE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE ZA DELO V PEDIATRIČNEM DISPANZERJU V SKLADU S KOMPETENCAMI ZDRAVSTVENE NEGE TER V SKLADU Z NAOVDILI VODJE SLUŽBE, veljavna licenca za delo dipl. med....

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE S POSEBNIMI POGOJI DELA 3 (PPD3)) - SPECIALIST INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE (E018021) - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKO ZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELOVANJE PRI K...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (E037049) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V URGENTNI DEJAVNOSTI TUDI V PROSTORIH, OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE IN N...

Más empleos: 1 · > · 3 · 6 · 11 · >>