Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

168 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia):

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 15, OPRAVLJANJE DELA Z OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE Z VODSTVOM ZAVODA, VZGOJITELJI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, OSTALA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODIL...

. representante comercialZASTOPNIK - M/Ž. ZASTOPNIK ZA TRGOVINO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 10, DELO JE TERENSKO NA OBMOČJU OBJAVE PROSTEGA MESTA.  PRI POSLOVNIH SUBJEKTIH SE PREVERJA PODATKE IN TRŽI OGLASNI PROSTOR ZA POSLOVNI INFORMATOR RS - PIRS., LASTNO OSEBNO VOZILO, OSNOVNO DELO Z RAČUN...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 ZA DELO V AMBULANTI NMP ZD IDRIJA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ -PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI -UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE  IN PRAVIL ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške, in ne dlje kot do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV ZA VZGOJNO-VARSTVENO DELO,NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD 2 M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD -OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ -PREDPISOVANJE IN IZVAJ...

. mayordomo de hostelería/gobernanta de hosteleríaGOSPODINJEC IV - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE SOČA, TOLMIN - M/Ž. GOSTINSKI GOSPODINJEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA. NAROČANJE ŽIVIL ZA POTREBE KUHINJE IN VODENJE EVIDENC. SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST PROSTORA IN OKOLICE...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (VRTCI, ZAVODI, ŠOLE), IZVAJANJE PSIHODIAGNOSTIČNIH INTERVJUJEV IN OBRAVNAV S STARŠI,  PREGLEDI OTROK IN MLADOSTNIKOV Z OCENO STANJA IN DOLOČITVIJO TERAPIJE...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE SOČA, TOLMIN - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE DIETNIH JEDI, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA, NAROČANJE ŽIVIL ZA POTREBE KUHINJE IN VODENJE EVIDENC., IZOBRAZB...

. médico generalista/médica generalistaE018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE IN V NMP, K vlogi potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco Zdravniške zbornice...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJANJE IN SPREJEMANJE POVPRAŠEVANJ, SKRB ZA PRAVOČASNO NABAVO POTREBNEGA MATERIALA, OBDELAVA IN ODDAJA NAROČIL, POGAJANJA Z DOBAVITELJI, ORGANIZACIJA PREVOZOV, UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI, PREJEM BLAGA… DELO PO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaENOSTAVNA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA DELA V PROIZVODNJI : MAZANJE, SKLADANJE, SESTAVLJANJE ELEMENTOV, POSLUŽEVANJE LESN...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, NUDENJE POMOČI PRI OPRAVLJANJU DELA V DRUGIH ODDELKIH, NADZOROVANJE PROCESA PRIPRAVLJANJA JEDI, PRIPRAVLJANJE JEDI ZA STREŽBO IN STREŽBA, SODELOVANJE PRI PR...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽENJE JEDI IN PIJAČ, SVETOVANJE GOSTOM, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, NUDENJE POMOČI PRI OPRAVLJANJU DELA V DRUGIH ODDELKIH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG  PO NAVODILU NADREJENEGA , znanje vsaj enega svetovnega jezika,...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3,E017021 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SMISLU PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA OBRAVNAVANJA IN ZDRAVLJENJA SODELOVANJE V DEŽURNI ZOBOZDRAVSTVENI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA ZOBOZ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V AMBULANTI ZA ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE OTROKE., OBVEZNO PRILOŽITI FOTOKOPIJO DIPLOME IN FOTOKOPIJO VELJAVNE LICENCE.IZBRANEMU KANDIDATU DELODAJALEC POMAGA PRI ZAGOTOVITVI ZAČAS...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V AMBULANTI ZA ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE OTROKE., OBVEZNO PRILOŽITI FOTOKOPIJO DIPLOME IN FOTOKOPIJO VELJAVNE LICENCE. IZBRANEMU KANDIDATU DELODAJALEC POMAGA PRI ZAGOTOVITVI ZAČAS...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE ENOSTAVNIH JEDI, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA PRIPRAVLJANJE JEDI ZA STREŽBO IN STREŽBA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG  PO NAVODILU NADREJENEGA , , gibljiv/nestalen urnik...

STROKOVNI SODELAVEC ZA TEHNIČNE ZADEVE IN INFORMATIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA PODPORO UPORABNIKOM NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA NA PODROČJU INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE; POMOČ PRI VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME; ADMINISTRIRANJE UČNEGA OKOLJA ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA ANGLEŠČINE V 1. TRIADI IN V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE ODSOTNOSTI DELAVKE., skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V PRVI TRIADI, POUČEVANJU V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN OSTALA DELA PO NAVODILU RAVNATELJICE., ,

. agente de centro de atención al clienteSVETOVALEC V KLICNEM CENTRU ZA ITALIJANSKI TRG - M/Ž. INFORMATOR V KLICNEM CENTRU , poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KAJ PRIČAKUJEMO: DOBRO PISNO IN USTNO ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA, RAČUNALNIŠKA PISMENOST IN SPRETNOST, VISOKO RAZVITE KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, SPOSOBNOST AKTIVNEGA POSLUŠANJA IN SLIŠANJA STRANKE, PRODAJNO...

. cajero/cajeraPOBIRALEC PARKIRNINE - VZDRŽEVALEC - M/Ž. POBIRALEC PARKIRNINE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN PREVERJANJE GOTOVINE OD STRANK, DNEVNO VODENJE IN PREDAJA INKASA V GLAVNO BLAGAJNO, NADZOR NAD PLAČEVANJEM PARKIRNIN, VZDRŽEVANJE PLAKATNIH MEST IN DRUGIH OBJEKTOV, KI SO PREDMET UPRAVLJANJA DRUŽ...

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, KI SO PREDMET UPRAVLJANJA DRUŽBE(PARKIRNI AVTOMATI, PLAKATNA MESTA, POSLOVNE STAVBE, TALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA, TRŽNICA, KOŠNJA ZELENIH POVRŠIN, ...) LEPLJENJE PLAKATOV IN IZOBE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE: TRGOVINE, PISARNE,  HODNIKI, STOPNIŠČA DVIGALA, TOALETNI PROSTORI (MOŠKI/ŽENSKI), ČIŠČENJE ZUNANJE OKOLICE ,HLADILNICE, PRIPRAVLJALNICE ,PROIZVODNJE, GARDEROBE, UPORABA ČISTIL, ČIŠČENJE ZUNANJE...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC – PSIHOLOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PSIHODIAGNOSTIKA OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, SVETOVANJE DRUŽINAM, TERAPEVTSKE OBRAVNAVE, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOV...

. montador de equipos eléctricos/montadora de equipos eléctricosMONTER - M/Ž. SESTAVLJALEC ELEKTRIČNIH DELOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE IZDELKOV KONTROLA IZDELKOV VIJAČENJE IN KOVIČENJE KOMPONENT EMBALIRANJE IN ETIKETIRANJE ROČNI NOTRANJI TRANSPORT IZVAJANJE KONTROLE IZPOLNJEVANJE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE OSTALA...

. ingeniero técnico de control de calidad/ingeniera técnica de control de calidadTEHNIK ZA KAKOVOST - M/Ž. TEHNIK ZA KONTROLO KAKOVOSTI (MEHANSKE PREISKAVE), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI MATERIALA OZIROMA POLIZDELKOV ISKANJE NAPAK NA PROIZVODIH IZLOČANJE NEUSTREZNIH KOSOV VNOS PODATKOV O OPRAVLJENEM PREGLEDU ALI POPRAVILU VODENJE DOK...

. operador de proyección de abrasivos/operadora de proyección de abrasivosUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. m, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN NASTAVLJANJE STROJA MAZANJE IN ČIŠČENJE STROJEV IN NAPRAV PO NAVODILIH VNAŠANJE CNC PROGRAMOV IN POPRAVKOV RAZREŠEVANJE PROBLEMOV (POMANJKLJIVOSTI DOKUMENTA...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSVETOVALEC ZA INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PRE...

. lector de contadores/lectora de contadoresODČITOVALEC - M/Ž. ODČITOVALEC S ŠTEVCEV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODČITOVANJE VODOMEROV, KONTAKTIRANJE S STRANKAMI IN REŠEVANJE ENOSTAVNEJŠIH PROBLEMOV, JAVLJANJE NAPAK NA VODOMERIH, ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE VODOMEROV, EVIDENTIRANJE NOVOZGRAJENIH VODOMEROV, REŠEVANJE REKLAMACI...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI PLASTIČNIH FOLIJ, DELA PRI VZDRŽEVANJU IN ČIŠČENJU PROIZVODNIH PROSTOROV, STROJEV IN DRUGIH PROSTOROV DELODAJALCA IN DRUGA ...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>