Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, VODI IN SPREMLJA PROCES DELA V VSEH FAZAH ANDRAGOŠKEGA CIKLUSA, STROKOVNO DELO NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, urejevalniki besedil... ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 6 mesecev oz. 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE,ORGANIZIRA, VODI IN SPREMLJA PROCES DELA V VSEH FAZAH ANDRAGOŠKEGA CIKLUSA, SVETUJE ODRASLIM UDELEŽENCEM, OPRAVLJA STROKOVNO DELO NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA... ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V... MLADINSKI DOM JARŠE.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE IN RAZISKOVANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB, PRIPRAVA NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, PRILAGODITEV OBSTOJEČIH PROGRAMOV SPECIFIČNIM CILJNIM... ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ VODENJA ZA ROBOTSKO 3D TISKANJE KOMPOZITNIH MATERIALOV,ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH,STROKOVNO... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VKO DELAVNIC, PRIPRAVA DELAVNIC, UREJANJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, PROMOCIJA PROGRAMA V LOKALNEM OKOLJU, urejevalniki besedil... PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.1.2018 do 31.12.2018, skrajšan delovni čas, 9 ur, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE INTERNETNIH STRANI ŠOLE, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZOGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 6 ur, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJA... UM; UM, FL.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ, SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24 ur, DELA IN NALOGE SVETOVALNEGA DELAVCA V ZAVODU., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pričetek dela je 19.12.2017. Priložiti obe dokazili o nekaznovanosti v skladu... OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN VODENJE DELA OE MCJ V SKLADU S SPREJETIM LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZŠJ, -POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN PRI IZVEDBI PROGRAMOV... ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1. 2. 2018 DO VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE IN POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI PRI PREMAGOVANJU PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ NA PODLAGI ODLOČB O USMERITVI,... OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20 ur, SKRB ZA IKT OPREMO IN POUČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DODATNE STROKOVNJE POMOČI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31/8-2018 , polni delovni čas, 40 ur, PSIHODIAGNOSTIČNO DELO: AVTONOMEN IZBOR, APLIKACIJA, VREDNOTENJE IN INTERPRETACIJA PSIHODIAGNOSTIČNIH SREDSTEV GLEDE NA SPECIFIČNE INDIKACIJE (DIAGNOSTIKA OB... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij... Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE, IZVAJANJE DEFEKTOLOŠKO – SURDOPEDAGOŠKIH... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 8 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, NA PODLAGI IZDANE ODLOČBE UČENCA, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA ZA UČENCA, POPRAVLJA IZDELKE (NALOGE) UČENCEV, PREPOZNAVA IN RAZVIJA MOČNA UČENČEVA... OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 10 ur, SPLOŠNI OPIS: -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, -ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA IN DSP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA IG.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DSP V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI UČENCA,... IZVAJANJE POUKA ISP UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI,, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN UČENCEV ZA DELO Z RAČUNALNIKI, PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA, RAZVOJNO-RAZISKOVALNI PROJEKTI, OSTALA DELA., urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 2 meseca oz. 30.11.2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA PROJEKTNEGA SODELAVCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V PB NA OŠPP IN POUČEVANJE NA OŠPP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽNIČAR V ŠOLSKI KNJIŽNICI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.