Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 14 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH., Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega... OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE NA DELOVNO MESTO, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN POUČEVANJE OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU. POUČEVANJE UČENCEV V POSEBNEM PROGRAMU VIZ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, -STROKOVNO VODENJE PO RAZSTAVAH IN MUZEJSKIH ZBIRKAH; -PRIPRAVA MUZEJSKIH NAČRTOV; -NAVEZOVANJE STIKOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI; - SODELOVANJE... LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA, POZNAVANJE E-MARKETINGA,SPLETNIH ORODIJ ZA TRŽENJE, POZNAVANJE DELA Z INTERNETOM IN E-POŠTO... EDUKA ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. DO 30.06.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z VEDENJSKO MOTENO MLADINO IN MLADINO S PSIHIATRIČNIMI MOTNJAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... VZGOJNI ZAVOD PLANINA.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 6 mesecev oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 10 ur, ORGANIZATOR IN VZDRŽEVALEC INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - V VRTCU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : INŠTRUKTOR ZA FIZIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE FIZKE NA GIMNAZIJSKI IN FAKULTETNI RAVNI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... HORIZONT intelektualne in svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana, Bezenškova 35.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas, 4 mesece oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VKO DELAVNIC (C1,C2,D), INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI, DELO Z DELODAJALCI, IZVAJANJE KONTROLE TRGA DELA, UREJANJE... PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA,VZDRŽEVANJE WINDOWS SERVERJA, VODENJE IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA PROGRAMSKE OPREME, POMOČ UPORABNIKOM... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, MOBILNO DELO LOGOPEDA V VRTCIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. do spremembe odločb o usmeritvi, ki določajo dodatno strokovno pomoč specialnega, skrajšan delovni čas, 13 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBAMI O USMERITVI., urejevalniki... VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 30.06.2018, skrajšan delovni čas, 9 ur, UČITELJ ZA DSP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, - ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI ( V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE),... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 3 mesece, 15 dni, skrajšan delovni čas, 24 ur, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE NA RAZLIČNIH RAVNEH ODRASLIM ZA VKLJUČEVANJE V VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SVETOVANJA NA PODLAGI NACIONALNE... OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. vrnitve delavke na bolniški odsotnosti., polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ DELOVNEGA USPOSABLJANJA V POSEBNEM PROGRAMU VIZ, DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : INŠTRUKTOR ZA IZOBRAŽEVALNE PREDMETE (ZASEBNI) , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 10 ur, VODENJE PROGRAMOV, PRIPRAVA UČNIH NAČRTOV ZA IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI NA OSNOVNIH ŠOLAH IN DRUGIH INSTITUCIJAH, urejevalniki besedil - osnovno, delo... Zavod VseUk, zavod za vzgojo in izobraževanje ter aktivno preživljanje prostega časa, Kobarid.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. DO 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTU;DELA PO ODREDBI NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENEGA IN DRUGE DELOVNE NALOGE, KI SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z VEDENJSKO MOTENO MLADINO IN MLADINO S PSIHIATRIČNIMI MOTNJAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... VZGOJNI ZAVOD PLANINA.
 • : KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN DELA KNJIŽNIČARJA V OSNOVNI ŠOLI, V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo... PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 8 mesecev oz. od 1.4.2018 do 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA DIJAKOV, SVETOVANJE PRI USMERJANJU, POMOČ PRI UČNI VZGOJNI PROBLEMATIKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI... GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. 31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTIH Z INDUSTRIJO, - ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI NA VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH IN VRTCIH, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE S STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC BO OPRAVLJAL DELA IN NALOGE SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG SISTEMIZIRANEGA DELAVNEGA MESTA... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 6 mesecev oz. 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE, VODENJE ANDRAGOŠKEGA PODROČJA, SODELOVANJE NA PROJEKTIH, POUČEVANJE V ODDELKIH ZA TUJCE, urejevalniki besedil... MOCIS CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 6 mesecev oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE ODSOTNOSTI OD 3.1.2018 DO 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA:SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG-POUČEVANJE OTROK... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, SVETOVANJE IN DIAGNOSTIKA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.