Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

41 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DSP V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI UČENCA,... IZVAJANJE POUKA ISP UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI,, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN UČENCEV ZA DELO Z RAČUNALNIKI, PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA, RAZVOJNO-RAZISKOVALNI PROJEKTI, OSTALA DELA., urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 2 meseca oz. 30.11.2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA PROJEKTNEGA SODELAVCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V PB NA OŠPP IN POUČEVANJE NA OŠPP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽNIČAR V ŠOLSKI KNJIŽNICI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 30.9.2018, skrajšan delovni čas, 28 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, SPECIALNI, INKLUZIVNI PEDAGOG, dopoldan OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU NA NIŽJI STOPNJI V NIS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 6 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME, UREJANJE IN AKTUALIZACIJA SPLETNE STRANI, SPODBUJANJE ZAPOSLENIH IN... OSNOVNA ŠOLA ODRANCI.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, ZLASTI PA: UGOTAVLJA... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : INŠTRUKTOR ZA NEMŠČINO, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 21 mesecev oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO VODENJE PROJEKTA AKTIVNO V SVET (PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE V TRŽIČU 2017-2019), POVEZOVANJE S STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI IN STROKOVNIMI... LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 14 ur, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ NA OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE IN POSODABLJANJE UČNIH PROGRAMOV TER PRIPRAVLJANJE PREDAVANJ IN DEJAVNOSTI V SKLADU Z ZAHTEVAMI, POUČEVANJE S POSEBNIMI TEHNIKAMI, PRIMERNIMI ZA RAVEN PRIZADETIH... OSNOVNA ŠOLA MUTA.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE UČITELJICE V BOLNIŠKEM STALEŽU, polni delovni čas, 40 ur, DEFEKTOLOG V BOLNIŠNIČNIH ODDELKIH, DOKAZILO O IZOBRAZBI, DOKAZILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ (DSP), IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, ZLASTI... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 31 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG RAČUNALNIKARJA IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, KI SO DOLOČENE V RAZPISU PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPECIALNI PEDAGOG, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1. 9. 2017 do 11. 3. 2018 (oz. do vrnitve odsotne delavke), polni delovni čas, 40 ur, DELO V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI - PEDAGOG, POUČEVANJE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI, DRUGA DELA V SKLADU Z LDN... Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE (MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.), PROFESOR DEFEKTOLOGIJE... OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA Z UČENCI (DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI, VODENJE EVIDENC, NPZ, POKLICNA ORIENTACIJA, SVETOVANJE... OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO, UREJANJE INTERNETNE STRANI ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJA.,... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V POSEBNEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V RAZVOJNEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... VRTEC MURSKA SOBOTA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MOBILNA SLUŽBA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.