Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TER UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME TER POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo... OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE.
 • UČITELJ PROF. DEFEKTOLOGIJE DPO-FIBO/PROF.SPEC. REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/MAG.PROF.SPEC.IN REH.PED., POS. RAZV. IN UČ.TEŽ.-M/Ž - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, SPREMSTVA UČENCEV, DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119.ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • UČITELJ PROF.DEFEKTOLOGIJE DPO-FIBO/PROF.SPEC. REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/MAG.PROF.SPEC. IN REH.PED., POS.RAZV. IN UČ.TEŽ.-M/Ž - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, SPREMSTVA UČENCEV, DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119.ČLENU... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN UČITELJ MATEMATIKE / FIZIKE - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO UČITELJA V OŠ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC.
 • UČITELJ (RAZREDNI)SMER: SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI NA VIZ DELO S POUDARKOM NA VERBOTONALNI METODI OZ. DRUGI NAJPRIMERNEJŠI METODI ZA... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • UČITELJ (RAZREDNI)SMER: SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI NA VIZ DELO S POUDARKOM NA VERBOTONALNI METODI OZ. DRUGI... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • UČITELJ (DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OŠ) SMER: SPECIALNA REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN PRIPRAVI NA VIZ DELO S POUDARKOM NA VERBOTONALNI METODI OZ. DRUGI... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • KNJIŽNIČAR V ŠOLSKI KNJIŽNICI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO KNJIŽNIČARJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, bibliotekar... OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ.
 • SPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA NA PODLAGI KURIKULUMA ZA VRTCE V PRILAGOJENEM PROGRAMU ZA PREDŠOLSKE OTROKE, DELO V ODDELKU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (V DOPOLDANSKEM ČASU),... VRTEC SLOV. KONJICE.
 • VODJA REFERATA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU OZ. ENOTI, - NADZIRA IN KOORDINIRA DELA SODELAVCA CENTRALNEGA REFERATA TER REFERATOV... UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SITEMIZACIJO DELOVNIH... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas največ 4 leta, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, OPRAVLJANJE ASISTENTSKEGA DELA (DEL DELOVNEGA ČASA),... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU (VZGOJITELJ ZA DSP) - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2019 (od 1.9.2018 dalje), polni delovni čas, 40 ur, SPECIALNI PEDAGOG-DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.
 • ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH – M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 4. 2019, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA PROCESOV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, PRIPRAVA IN IZVEDBA VPISOV, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE IN OSTALIH EVIDENC,... Zasavska ljudska univerza.
 • UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III, ŠIFRA DM: J017104 V CENTRALNI EKONOMSKI KNJIŽNICI - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA , SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI... UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA.
 • RAZISKOVALEC VII/2 - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. 31.12.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH IN EU PROJEKTIH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVLJANJE PISNIH... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT.
 • RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, UČITELJ IZBIRNIH PREDMETOV - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG RAČUNALNIKARJA ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, POUČEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV V OŠ., urejevalniki besedil -... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • ROMSKI POMOČNIK – ORGANIZATOR DELA V - LOKACIJA DELA JE ROMSKO NASELJE KERINOV GRM - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Romski pomočnik/romska pomočnica, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z ROMSKIMI OTROKI V PRIPRAVLJALNEM VRTCU V OKOLJU, KJER ŽIVIJO,... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 53 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA.
 • STROKOVNI DELAVEC Z MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA - M/Ž. DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas oz. 31. 12. 2018, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO DELO Z MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA DO 18 LET V SKLADU Z NAVODILI MINISTRSTEV - PILOTNI PROJEKT VLADE RS (MIZŠ, MNZ, MDDS)., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA.
 • SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, SODELUJE Z UČITELJI,VZGOJITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE,VRTCA IN ZAVODA, SODELUJE NA DELOVNIH, PEDAGOŠKIH, REDOVALNIH, PROBLEMSKIH IN ODDELČNIH... OSNOVNA ŠOLA MUTA.
 • VZGOJITELJ SOCIALNI PEDAGOG V STANOVANJSKI ENOTI SEMEDELA - M/Ž. SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z VEDENJSKO MOTENO MLADINO IN MLADINO S PSIHIATRIČNIMI MOTNJAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... VZGOJNI ZAVOD PLANINA.