Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Polonia > Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Polonia.

 • Mentor/Trener Zatrudnienia Wspieranego. Zakres obowiązków: - Prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych, - Stosowanie metod coachingu, wspieranie Uczestników Projektu w powrocie na otwarty rynek pracy, - Praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej Uczestników Projektu, - Motywowanie, analizowanie i wspieranie działań...
 • Wychowawca. Zakres obowiązków: Praca opiekuńczo wychowawcza nad dziećmi i młodzieżą. Praca trzy zmianowa ( w tym nocki ) Wymagania : wykształcenie wyższe pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację...
 • Nauczyciel logopeda. Zakres obowiązków: zajęcia logopedyczneWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel logopeda - konieczne- pozostałe: Miejsce pracy: SP Rumienicy Cv ze zdjęciem prześlij na adres:biuro#fundacjawm.pl W treści maila dopisek nazwy stanowiska,...
 • Nauczyciel - Wychowawca w bursie szkolnej. Zakres obowiązków: Wychowawca podejmuje i wykonuje całokształt czynności dotyczących opieki i wychowania młodzieży na terenie bursy szkolnejWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- pozostałe: Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym...
 • Wychowawca. Zakres obowiązków: -Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokładna znajomość ujętej w nim problematyki. -Prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych z dotyczących planowania i dokumentowania przeprowadzonych zajęć. -Realizacja zajęć wychowawczych...
 • Pedagog specjalny. Zakres obowiązków: Edukacja i rewalidacja dzieci z autyzmem. Prowadzenie terapii indywidualnej.Wykształcenie: pedagogika specjalna oligofrenopedagogika lub terapia pedagogiczna, doświadczenie mile widziane Kontakt z pracodawcą: tel: 783 199 112 e-mail: profilowaneprzedszkole#wp.pl Wymagania:-...
 • Pedagog szkolny 11/22 etatu. Zakres obowiązków: Obowiązki pedagoga szkolnego, prowadzenie dokumentacji szkolnej pedagoga.Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezpośrednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wykształcenie wyższe pedagogiczne, 3 lata doświadczenia-...
 • Pedagog szkolny. Zakres obowiązków: Prowadzenie czynności pedagoga w liceum ogólnokształcącym. Praca od pon.- pt. od 8.00-13.00. Warunek konieczny: kierunek studiów "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza"Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: uprawnienia...
 • Wychowawca świetlicy. Zakres obowiązków: wg. stanowiskaWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostałe: oferta pracy w ramach robót publicznychSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd Pracy w CiechanowieSygietyńskiego 11Ciechanów...
 • Wychowawca. Zakres obowiązków: Organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych, opieka nad grupą, pomoc w nauce, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego, współpraca z rodzicami, opiekunami i instytucjami. Praca w godzinach 13-19, od poniedziałku do piątku, łącznie 40 godzin dydaktycznych...
 • Wychowawca - opiekun. Zakres obowiązków: Zadania wychowawczo - opiekuńczeWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy WielkiejPartyzantów 29Kazimierza Wielka 28500- wymagane dokumenty: Skierowanie...
 • opiekun nocny w internacie. Zakres obowiązków: - spieranie w dzialaniach wychowawcę internatu w każdym zakresie, - rzetelnie i zgodnie z posiadana wiedzą i umiejętnościami wywiazuje sie z przyjetych obowiazków słuzbowych, -wykonuje wszelkie czynnosci wynikające z potrzeb wychowanków, zlecone przez Dyrektora...
 • Nauczyciel wspomagający ( do 30r.ż.). Zakres obowiązków: Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne -...
 • Psycholog szkolny. Zakres obowiązków: wykonywanie obowiązków związanych z pracą psychologa szkolnego w pełnym wymiarze (etat 22/22)Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd...