Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Polonia > Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Polonia.

 • : Zakres obowiązków: Opracowywanie indywidualnego planu rozwoju kulturalnego, dostosowanego do potrzeb i zainteresowań danej społeczności, prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizacja imprez, np. konkursów, przeglądów kółek twórczości amatorskiej, seminariów, koncertów, wystaw,...
 • : Zakres obowiązków: - prowadzenie grupy wychowawczej oraz opieka nad młodzieżą zawaterowaną w jednostce, - sprawowanie opieki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, - organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomocy w nauce, - organizowanie zajęć wychowawczych... Lubuska Wojewódzka Komenda OHP.
 • : Zakres obowiązków: Planowanie indywidualnego programu terapii. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - języki aplikowania: polski ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY SZYMONÓWKA.
 • : Zakres obowiązków: Wychowawca- wymagania: wykształcenie wyższe, ( pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja ). Min.3 lata doświadczenia w pracy z młodzieżą, komunikatywność. Praca z młodziężą, prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych, dyżury w internacie.... Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie.
 • : Zakres obowiązków: Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się , z trudnościami z przystosowaniem społecznym , z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne Sposób aplikowania:... NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 3 "WESOŁY SMYK".
 • : Zakres obowiązków: pomoc wychowawcy Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Szosa Rypińska 26 Golub-Dobrzyń 87400 - wymagane dokumenty: skierowanie - języki...
 • : Zakres obowiązków: Sprawowanie opieki i wychowanie dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji pracowniczej Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - inne zawody: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych...
 • : Zakres obowiązków: Praca z młodzieżą, prowadzenie zajęć wychowawczych i wyrównawczych, kontakty z rodzicami i pedagogami. Dyżury w internacie. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - umiejętności: Doświadczenie w pracy z młodzieżą,...
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć logopedycznych wśród uczniów Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne - konieczne - pozostałe: Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy... Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.
 • : Zakres obowiązków: Sprawowanie opieki nad podopiecznymi. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne. Preferowane kierunki: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, psychologia...
 • : Zakres obowiązków: Praca z dziećmi w kl. 0-VIII Wymagane wykształcenie wyższe - logopedia. Wymiar etatu 5/300 - 5 godzin w tygodniu, Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty:... Szkoła Podstawowa im. P. Wysockiego w Dropiu.
 • : Zakres obowiązków: Praca z dziećmi niepełnosprawnymi z udziałem zwierząt i przyrody Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: Wymania konieczne: Minimum rok pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, miłośnik zwierząt i przyrody.... POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SKARSZEWACH.
 • : Zakres obowiązków: nabór w drodze konkursu, oznaczenie konkursu:K-1100-1/18, informacje na temat konkursu po adresem: www.olsztyn.so.gov.pl Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: nabór w drodze konkursu, oznaczenie konkursu:K-1100-1/18,... SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE.
 • : Zakres obowiązków: Wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym; mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku; kwalifikacje uprawniające do prowadzenia świetlicy szkolnej; mile widziane umiejętności manualne, plastyczne; zakres obowiązków: realizacja zajęć świetlicowych... SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE.
 • : Zakres obowiązków: jw. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - inne zawody: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, staż: 3 miesięcy - konieczne - pozostałe: Wymagania: wykształcenie... Dom Dziecka Nr 11 CHATA.
 • : Zakres obowiązków: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd...
 • : Zakres obowiązków: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych Sposób aplikowania: -...
 • : Zakres obowiązków: indywidualna opieka nad młodzieżą niedostosowaną społecznie; ścisła współpraca z kadrą wychowawczą; prowadzenie indywidualnych i specjalistycznych zajęć zespołowych; prowadzenie mediacji z rodzicami; organizacja zajęć wychowawczych o charakterze edukacyjnym,... Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
 • : Zakres obowiązków: Dokonywanie diagnozy potrzeb oraz realizowanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno- zawodowego i przedmiotów zawodowych. Umowa do 31.08.2018 r. Godziny pracy: 7.30- 13.00 Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)... Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne - uprawnienia: **Uprawnienia pedagogiczne - konieczne - pozostałe: wykształcenie... Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej.
 • : Zakres obowiązków: Zadania nauczyciela bibliotekarza: 1. Gromadzenia i udostępniania podręczników, metriałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych. 2. Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.... Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach.
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie indywidualnych terapii z dziećmi niepełnosprawnymi Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne...
 • : Zakres obowiązków: Klasyfikacja dzieci do przysposobienia, sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy pedagogicznej,prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka, gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach,... POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W GDAŃSKU.
 • : Zakres obowiązków: nauczyciel bibliotekarz Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe kierunkowe Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: Osoby bezrobotne, posiadające... Szkoła Podstawowa w Zabrniu.
 • : Zakres obowiązków: Praca opiekuńczo wychowawcza nad dziećmi i młodzieżą. Praca trzy zmianowa ( w tym nocki ) Wymagania : wykształcenie wyższe pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację... Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze ,,NADZIEJA".
 • : Zakres obowiązków: Realizacja zadań edukacyjnych związanych ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego pracą na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych. Realizacja zadań integrujących związanych z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli oraz zadania... Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.
 • : Zakres obowiązków: praca terapeutyczna z dziećmi autystycznymi Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku Jagiellońska 10 Przeworsk 37200 - wymagane...
 • : Zakres obowiązków: jw. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - inne zawody: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, staż: 1 lat - konieczne - pozostałe: Wymagania: wykształcenie... Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina.
 • : Zakres obowiązków: pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, udzielanie wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej uczniom, Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - inne zawody: Pedagog specjalny, staż: 1 lat... SZKOŁA-NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • : Zakres obowiązków: Opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - rewalidacja i terapia. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - pożądane - pozostałe: Osoby z wykształceniem wyższym o kierunku pedagogika - terapia... POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CZĘSTOCHOWIE.
 • : Zakres obowiązków: sprawowanie opieki nad dziećmi, organizowanie czasu wolnego dla dzieci, praca w godz. 11.00-19.00 Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: staż pracy mile widziany, umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi... "CARITAS" ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU.