Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

49 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI,
 • DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, DELO V RAZLIČNIH ENOTAH VRTCA, POKRIVANJE SOČASNOSTI, strokovni izpit, varstvo pri delu, zdravniški pregled, potrdilo o nekaznovanosti...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM, SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI (107.A ČLEN ZOFVI) ALI IZJAVA, DA SI...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM ZA VRTCE. NEPOSREDNO DELO Z OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI V VRTCU IN...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 17, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Kandidati morajo aktivno obvladati slovenski jezik, obvladati madžarski jezik v skladu s 15. členom ZPIMVI in imeti opravljen...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti uslužbenke., skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, DRUGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje porodniške predvidoma do februarja 2019., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PLANINA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK IN ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, Primerni kandidati za razpisano PDM so profesorji angleškega jezika...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 25, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI BLAGOVNA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI KALOBJE TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PREVORJE TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI LOKA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN DELOVNI ČAS...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PONIKVA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 10, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI SLIVNICA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK. DELO POMOČNIKA VZGOJITELJA V SKLADU S PREDPISI., Strokovni izpit je pogoj za zaposlitev.Kandidati naj v prijavi navedejo svoj e-naslov,...
 • VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI NA PODLAGI DOLOČIL ODLOČBE O USMERITVI (S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO)- INTEGRIRANIMI V REDNE ODDELKE VRTCA.,...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK IN IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO DELO Z VIDIKA VSEBINSKEGA IN METODIČNEGA DELA V SKLADU S PRAVILI STROKE., Vloga za zaposlitev naj vsebuje dokumente o izobrazbi, o opravljenem...
 • SPREMLJEVALEC ZA UČENCA 1. RAZREDA S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, SKRBEN NADZOR ZA OTROKA S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1 (REDNE MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, TEHTANJE HRANE, PRETVARJANJE LE TE V OGLJIKOVE HIDRATE, APLICIRATI...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, strokovni izpit, dopoldan
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit, dopoldan
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK. DELO V SKLADU S PREDPISI., Strokovni izpit je pogoj za zaposlitev.Kandidati naj v prijavi navedejo...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR., Kandidati naj v prijavi navedejo svoj e- naslov, saj bomo izbrane oz....
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI IZVAJANJU IN NAČRTOVANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA PIVKA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DEJAVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA FIZIČNIH IN PSIHOSOCIALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK. RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI S PRIPOVEDOVANJEM ZGODBIC, PESMI,... OSNOVNA ŠOLA MUTA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, ORGANIZIRANJE SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DEJAVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA FIZIČNIH IN PSIHOSOCIALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK. RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI S PRIPOVEDOVANJEM... OSNOVNA ŠOLA MUTA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 1 mesec oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, urejevalniki besedil -... VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC.
 • VZGOJITELJ V PRIPRAVLJALNEM VRTCU – VZGOJITELJ VII/1 - LOKACIJA DELA JE KERINOV GRM - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z ROMSKIMI OTROKI V PRIPRAVLJALNEM VRTCU V OKOLJU, KJER ŽIVIJO, SODELOVANJE Z REDNIMI ODDELKI LOKALNIH VRTCEV, SODELOVANJE S STARŠI IN SKRBNIKI ROMSKIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
Más resultados: 1 · >>