Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

47 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, V VLOGI... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTEC POD GRADOM.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZOBRAŽEVANJU, VZGOJI IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK, NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA; OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA STARŠE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA (PODROBNEJŠI OPIS JE V KATALOGU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST/OPIS DEL IN NALOG)., urejevalniki... VRTEC MORNARČEK PIRAN - SCUOLA DELL' INFANZIA MORNARČEK PIRANO.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 1.1.2018 do vrnitve delavke oz. najdlje do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO... VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. nadomeščanje delavke na bolniški odsotnosti, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJA IN VAROVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, strokovni izpit VRTEC ŠENTVID.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do 12. 1. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VARSTVO IN NEGA OTROK..., urejevalniki... VRTEC MEDVODE.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA POMOČNICE VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK M/Ž, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Obvezna priloga k prošnji Potrdilo... OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 1. 2018 oz. do vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... Osnovna šola Toneta Pavčka.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMA JUTRANJEGA OZIROMA POPOLDANSKEGA VARSTVA IN REDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO BLU KOPER.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO IN VZGOJA OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OPRAVLJEN... VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 10 ur, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEJAVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ, FIZIČNE IN PSIHOSOCIALNE SPOSOBNOSTI OTROK SPOSOBNOSTI., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTEC POD GRADOM.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESAV ODDELKU, IZBIRI SRESTEV ZA ZAGOTAVLJANE BOGATEGA UČNEGA OKOLJA ZA VODENJE DEJAVNOSTI IN... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI IN LDN VRTCA., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 9 mesecev oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, STROKOVNI IZPIT, DOKAZILO... VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje -... VRTEC LENDAVA LENDVAI OVODA.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJA VZGOJNO DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI. POMOČ PRI UČENJU, SKRBI ZASE. GRE ZA POPOLDANSKO DELO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 2 meseca oz. od 18.11.2017 do 31.01.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENE DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO PRIHODA ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VZGOJI, IZOBRAŽEVANJU IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, V PRIJAVI... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEJAVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ, FIZIČNE IN PSIHOSOCIALNE SPOSOBNOSTI OTROK., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTEC LEDINA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA NA PODLAGI PREDPISOV, LDN, PRAVILNIKI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, opravljen strokovni... OSNOVNA ŠOLA PREBOLD.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. za nadomeščanje bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI V ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, - potrdilo o končani... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM IN POMOČ PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VARSTVO IN NEGA OTROK, SAMOSTOJNO... VRTEC CICIBAN.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO IZVAJANJE IN URESNIČEVANJE VZG. IZOBR. DEJAVNOSTI IN VARNOSTI OTROK,PRAVOČASNOST IZVEDBE NALOG,ORGANIZACIJSKA ODGOVORNOST, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -... Cvetličarna Lipica Boštjan Jarkovič s.p.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 1 ur, DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM Z ODLOČBO O USMERITVI OTROKA, KI POTREBUJE POMOČ., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. oz. do vrnitve delavke, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI. OPRAVLJA DELA IN DRUGE NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev oz. 27. 10. do 31. 8. 2017, skrajšan delovni čas, 22 ur, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, opravljen strokovni izpit za delavce v VIZ, dostava dokazil o izobrazbi, dostava potrdila o nekaznovanju,... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.