Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

66 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI VZGOJNEGA DELA, POMOČ VZGOJITELJU PRI ORGANIZIRANJU AKTIVNOSTI V ODDELKU, SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI... KRANJSKI VRTCI.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. določen čas 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI TER SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA DELA IN VRTCA,PROJEKTNO DELOVNO MESTO V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA PVS 2017-2018... Osnovna šola Kidričevo.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN VARSTVENO DELO Z OTROKI, SKRB ZA IZVEDBO DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, slovenski jezik razumevanje... VRTEC CICIBAN.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNEGA PROGRAMA V SKUPINI, SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA IN NAPREDKA, SODELOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI, STARŠI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V ZVEZI LDN... OŠ VAVTA VAS; VRTEC KRKINE LUČKE PRI OŠ VAVTA VAS.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do 31. 08. 2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESAV ODDELKU, IZBIRI SRESTEV ZA ZAGOTAVLJANE BOGATEGA UČNEGA OKOLJA ZA VODENJE DEJAVNOSTI IN ČAS SAMOSTOJNEGA DELA... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 dni, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO-NAČRTOVANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE IN ANALIZA VZGOJNEGA PROCESA, ZAGOTAVLJA VARNOST, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJNIH POTREB , SODELOVANJE... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN, S SKLEPI VODSTVA , SODELUJE Z VZGOJITELJEM..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. od 1.6.2018 do 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z ZAKONOM IN DRUGIMI... Vrtec Mehurčki.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU... OSNOVNA ŠOLA VIDEM.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI, VODENJE PREDPISANE DOKUIMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJU V ODDELKU PRI NEGI IN VZGOJI OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma od 1.6.2018 do 1.12.2018 oz. za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40 ur, DELO POMOČNIKA/POMOČNICE VZGOJITELJA V SKUPINI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Priložiti... OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. od 1.6.2018 do 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA, ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE, IN OPRAVIL VSE Z... VRTEC BLED.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. od 1.6.2018 do 31-10.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z ZAKONOM IN DRUGIMI... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI... OSNOVNA ŠOLA RAČE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. 31. 10. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNE IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE, IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI... OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. od 1.6.2018 do 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VAROVANJE PREDŠOLSKIH OTROK., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Pogoji: - starost do vključno 29 let na dan 1. 6. 2018 - nima... VRTEC ŠENTVID.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 2 meseca oz. Nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, NAČRTOVANJE DELA V SKUPINI, VODENJE EVIDEN IN DOKUMENTACIJ ZA SKUPINO. SODELOVANJE Z ZAPOSLENIMI IN STARŠI., urejevalniki besedil -... SMRKOLIN storitve d.o.o.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V SKLADU Z NAČRTOM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV DELOVNIH IZKUŠENJ V VIZ ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA DOBJE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 1.6.2018 do 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJU, PRI ORGANIZIRANJU SKUPINE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... VRTEC VODMAT.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG POMOČNIKA VZGOJITELJA V VSEH STAROSTNIH SKUPINAH., urejevalniki besedil - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN EVALVIRANJU VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V ODDELKU Z VZGOJITELJICO. PRIPRAVLJA IN SKRBI ZA VZGOJNA SREDSTVA, UREJA IGRALNICO, UMIVALNICO …, urejevalniki... VRTEC MAVRICA BREŽICE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje... VRTEC LEDINA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG POMOČNIKA VZGOJITELJA., urejevalniki besedil - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 30.06.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, LETNE PRIPRAVE NA VZGJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO PO VZGOJNEM PROGRAMU, DNEVNE OZIROMA TEDENSKE PRIPRAVE, IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER DRUGE OBLIKE... VRTEC KOČEVJE CESTA NA STADION 3, KOČEVJE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljen... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI, OPRAVLJA DELA IN DRUGE NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. do 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, IZVAJA IN EVALVIRA KURIKUL ODDELKA, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ ODDELKA, STROKOVNEGA TIMA TER V VZG. ZBORU VRTCA, SE AKTIVNO UDELEŽUJE... VRTEC MAVRICA VOJNIK.