Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV IN NEPOSREDNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanju, dopoldan
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN PRIPRAVA NEPOSREDNEGA VARSTVENEGA DELA, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanju, dopoldan
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE, KI JIH ZAKONODAJA OPREDELJUJE V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN V SKLADU Z DOLOČBAMI VODSTVA, SODELOVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU UČENJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJA,...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. takoj po izteku razpisnega roka do vrnitve začasno odsotne delavke na delovno me, polni delovni čas, 40, PEDAGOŠKO VARSTVENA DEJAVNOST V ODDELKU VRTCA, Trajanje zaposlitve takoj po izteku razpisnega roka do vrnitve...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, ,
 • POMOČNIK/CA VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZGOJI IN NEGI OTROK, IZVAJANJE KURIKULA, potrdilo o nekaznovanosti, strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, ,
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI, OPRAVLJA DELA IN DRUGE NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI. OPRAVLJA DELA IN DRUGE NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. VRNITVE ODSOTNE STROKOVNE DELAVKE OZ. NAJKASNEJE DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 17, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Kandidati morajo izpolnjevati pogoje aktivnega znanja slovenskega...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. PREDVIDOMA 2 MESECA, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VARSTVO IN NEGA OTROK, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI,...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA V ODDELKU PREDŠOLSKIH OTROK, Zahtevano dokazilo o nekaznovanosti.,
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU, POTRDILA O USTREZNI IZOBRAZBI IN OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI S STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN OKRAJNEGA SODIŠČA,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 10, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGADELA; SODELUJE S STARŠI, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK; VZDRŽUJE IN...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGADELA; SODELUJE S STARŠI- PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK;...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. DO 12.02.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce...
 • VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO (SPROTNA VSEBINSKA IN METODIČNA PRIPRAVA),...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, Opravljen strokovni izpit za strokovne...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. DO 03.12.2018, polni delovni čas, 40, ANALIZIRA STANJE V ODDELKU, VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU, SPREMLJA RAZVOJ IN NAPREDEK OTROK IN OPAŽANJA ZAPISUJE..., Opravljen strokovni izpit...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU, Vzgojitelj v RO je lahko, kdor je končal: univerzitetni študijski program defektologije ali SRP, magistrski študijski program druge stopnje...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU, Vzgojitelj v RO je lahko, kdor je končal: univerzitetni študijski program defektologije ali SRP, magistrski študijski program druge stopnje...
 • OŠ VZGOJITELJ V ZAVODU (VII/2) M/Ž. - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA Z MLADOSTNIKI, MLADOSTNICAMI IN Z OTROCI Z MOTNJAMI VEDENJA, ČUSTVOVANJA V SKALDU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, VODI MLADOSTNIKE, MLADOSTNICE...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN IN RN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA:, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI...