Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA V ODDELKU PREDŠOLSKIH OTROK, Zahtevano dokazilo o nekaznovanosti.,
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU, POTRDILA O USTREZNI IZOBRAZBI IN OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI S STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN OKRAJNEGA SODIŠČA,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 10, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGADELA; SODELUJE S STARŠI, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK; VZDRŽUJE IN...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGADELA; SODELUJE S STARŠI- PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK;...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. DO 12.02.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce...
 • VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO (SPROTNA VSEBINSKA IN METODIČNA PRIPRAVA),...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. DO 03.12.2018, polni delovni čas, 40, ANALIZIRA STANJE V ODDELKU, VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU, SPREMLJA RAZVOJ IN NAPREDEK OTROK IN OPAŽANJA ZAPISUJE..., Opravljen strokovni izpit...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, Opravljen strokovni izpit za strokovne...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU, Vzgojitelj v RO je lahko, kdor je končal: univerzitetni študijski program defektologije ali SRP, magistrski študijski program druge stopnje...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU, Vzgojitelj v RO je lahko, kdor je končal: univerzitetni študijski program defektologije ali SRP, magistrski študijski program druge stopnje...
 • OŠ VZGOJITELJ V ZAVODU (VII/2) M/Ž. - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA Z MLADOSTNIKI, MLADOSTNICAMI IN Z OTROCI Z MOTNJAMI VEDENJA, ČUSTVOVANJA V SKALDU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, VODI MLADOSTNIKE, MLADOSTNICE...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN IN RN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA:, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK-PRIPRAVNIK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU., DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI. VLOGO Z DOKAZILI IN ŽIVLJENJEPISOM POSLATI PO POŠTI.,
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ODDELKA/VRTCA., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN IN RN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA: OPRAVLJA VZGOJNO DELO, ANALIZIRA IN VREDNOTI DELA, IZVAJA PRIPRAVE...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN IN RN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN IN RN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU...
 • DIPLOMIRAN-A VZGOJITELJ-ICA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO V SKUPINI OTROK, SPDELOVANJES STARŠI, Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI, Opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja. Vlogi...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU,...
 • VZG. PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. vračila delavke iz porodniške, polni delovni čas, 40, VZG. PREDŠ. OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, VZGAJA OTROKE PRED VSTOPOM V ŠOLO., Potrdilo...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKI OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo, da oseba...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31.08.2019 (oz. do zaprtja oddelka vrtca, če je to prej), polni delovni čas, 40, OBVEZNA PRILOGA PRIJAVITELJA: ŽIVLJENJEPIS, PRIDOBLJENI NAZIV IZOBRAZBE S FOTOKOPIJO DOKAZILA, POTRDILO...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA; SODELUJE S STARŠI - PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK; VZDRŽUJE IN...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019., skrajšan delovni čas, 20, DELO VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja ter organizacijske sposobnosti. K vlogi je potrebno priložiti obe...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, skrajšan delovni čas, 20, VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, PROGRAM PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA RAZVOJ...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, KOPIJO POTRDILA O ZNANJU MADŽARSKEGA JEZIKA. DELO V DVEH ENOTAH.,
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI VZGOJNEGA DELA, POMOČ VZGOJITELJU PRI ORGANIZIRANJU AKTIVNOSTI V ODDELKU, SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SODELOVANJE...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, VISOKOŠOLSKA IZOBRAZBA S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE, STROKOVNI IZPIT, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA V POPOLDANSKEM ČASU, POSEBNA ZNANJA...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI. OPRAVLJA DELA IN DRUGE NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V...
Más resultados: 1 · >>