Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

62 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

Página: 2

 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, IZVAJANJU IN EVALVIRANJU KURIKULA ODDELKA, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNOST IN DOBRO POČUTJE... VRTEC TONČKE ČEČEVE.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE IN VZGOJA OTROK, NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI, SODELOVANJE S STARŠI, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA PROSTORA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro,... ZASEBNI VRTEC RIBNIČEK IVANČNA GORICA.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER ANALIZIRA STANJE V ODDELKU, VODI DOKUMENTACIJO... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 5.3.2018 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLICO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 5.3.2018 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLICO, ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, ODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV SANITARNO HIGIENSKIH PREDPISOV PRI DELU., dopoldan VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca oz. do 12. 4. 2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... VRTEC IG.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VZGOJI, IZOBRAŽEVANJU IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK., Vloga za zaposlitev naj vsebuje dokazila o izobrazbi, Potrdilo iz kazenske evidence, Izjavo zoper spolno nedotakljivost.... VRTEC DRAVOGRAD.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 11 mesecev oz. od 5.2.2018 do 3.1.2019, polni delovni čas, 40 ur, DELO POMOČNIKA/POMOČNICE VZGOJITELJICE V SKUPINI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Priložiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti,... OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 7 mesecev oz. 01.02.2018 do 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESAV ODDELKU, IZBIRI SRESTEV ZA ZAGOTAVLJANE BOGATEGA UČNEGA OKOLJA... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE IN PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN PRISTOP K OPRAVLJANJU STROKOVNEGA IZPITA S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.,... OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA POMOČNIKA VZGOJITELJA V. STOP., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Oseba je ob vključitvi... Zasebni vrtec Bambi, predšolska vzgoja in izobraževanje, d.o.o.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DRUGE UČITELJICE/UČITELJA V 1. RAZREDU OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitev delavca na delovno mesto, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI V KOMBINIRANEM ODDELKU VRTCA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20 ur, NAČRTUJE, IZVAJA IN EVALVIRA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE DELA Z OTROKI V SKLADU S KURIKULOM IN PROGRAMOM VRTCA, slovenski jezik razumevanje tekoče,... VRTEC MLADI ROD.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 8 mesecev oz. (od 1.4.2018 do 30.11.2018), polni delovni čas, 40 ur, VKLJUČITEV V NEPOSREDNO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE V PROJEKTIH, SODELOVANJE PRI OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V VRTCU, ...,... OSNOVNA ŠOLA RAČE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. od 1.6.2018 do 31.10.2018, z možnostjo podaljšanja do 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE,... OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNOSTI, KI SO OPREDELJENE V NAČRTU DELA PROJEKTA. IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM... OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNOSTI, KI SO OPREDELJENE V NAČRTU DELA PROJEKTA. IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM... OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do spremembe ravni vzg. in izob. za čas vključenosti otroka v JZ Vrtcu Občine Ža, polni delovni čas, 40 ur, SE SEZNANI S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA OTROKA, SPREJME OTROKA OD STARŠEV... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESAV ODDELKU, IZBIRI SRESTEV ZA ZAGOTAVLJANE BOGATEGA UČNEGA OKOLJA ZA VODENJE DEJAVNOSTI IN ČAS... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, PRIPRAVA IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI IN STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE...., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... VRTEC MEDVODE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN EVALVIRANJU VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V ODDELKU Z VZGOJITELJICO. PRIPRAVLJA IN SKRBI ZA VZGOJNA SREDSTVA, UREJA IGRALNICO, UMIVALNICO …, urejevalniki... VRTEC MAVRICA BREŽICE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.1.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE POMOČNIKA VZGOJITELJA., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Predvideni pričetek dela je 1.1.2018. Priložiti obe dokazili o nekaznovanosti... OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VARSTVO IN NEGA OTROK, urejevalniki besedil... VRTEC MEDVODE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 8 mesecev, skrajšan delovni čas, 26 ur, DELO Z OTROKI V VRTCU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA PARTOSFALVA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-VARSTVENO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V Z VEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM,... JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE.