Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

70 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

Página: 2

 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, IZOBRAŽEVANJE, VARSTVO, VZGOJA, SPREMSTVO OTROK, potrdilo, da kandidat ni zabeležen v kazenskih evidencah, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, strokovni izpit, dopoldan
 • VZGOJITELJ - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, 23 dni oz. do zaključka porodniškega dopusta str. delavke, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. OD 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019., skrajšan delovni čas, 17, SODELOVANJE Z VZGOJITELJICO, VARSTVO OTROK IN UREJANJE IGRALNICE, DRUGE NALOGE PO OPISU IZ SISTEMIZACIJE., DOKAZILA O IZOBRAZBI, STROKOVNEM IZPITU IN NEKAZNOVANOSTI....
 • POMOČNICA VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE, SPREMSTVO, IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, komunikativnost, delo v timu, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o tem, da kandidat ni zabeležen v kazensko evidenco,...
 • WALDORFSKI POMOČNIK VZGOJITELJA - PRIPRAVNIK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IN VREDNOTENJU VZGOJNEGA PROCESA, UPORABA VZGOJNIH PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, IPD., Nekaznovanost. Zelo zaželeno je zaključeno...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PRI VARSTVU IN VZGOJE OTROK V VRTCU Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Potrdilo o izobrazbi, o znanju italijanskega jezika, o nekaznovanosti in o strokovnem izpitu.,
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PRI VARSTVU IN VZGOJI OTROK V VRTCU Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Potrdilo o izobrazbi, o znanju italijanskega jezika, o nekaznovanosti in o strokovnem...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, VZGOJITELJ OTROK V VRTCU Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Potrdilo o izobrazbi, o znanju italijanskega jezika, o nekaznovanosti in o strokovnem izpitu.,
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OTROK V VRTCU Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Potrdilo o izobrazbi, o znanju italijanskega jezika, o nekaznovanosti in o strokovnem izpitu.,
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec oz. do 28.9.2018, skrajšan delovni čas, 10, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEJAVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ, FIZIČNE IN PSIHOSOCIALNE SPOSOBNOSTI OTROK., Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, OPRAVLJEN STROKOVNI...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI,
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE...
 • DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM, SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI (107.A ČLEN ZOFVI) ALI IZJAVA, DA SI...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, DELO V RAZLIČNIH ENOTAH VRTCA, POKRIVANJE SOČASNOSTI, strokovni izpit, varstvo pri delu, zdravniški pregled, potrdilo o nekaznovanosti...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM ZA VRTCE. NEPOSREDNO DELO Z OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI V VRTCU IN...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 17, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Kandidati morajo aktivno obvladati slovenski jezik, obvladati madžarski jezik v skladu s 15. členom ZPIMVI in imeti opravljen...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PREVORJE TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PLANINA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI PONIKVA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI LOKA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR. PREDVIDEN DELJEN DELOVNI ČAS...
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 10, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI SLIVNICA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 15, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI KALOBJE TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 25, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ENOTI BLAGOVNA TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR....
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK IN ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, Primerni kandidati za razpisano PDM so profesorji angleškega jezika...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje porodniške predvidoma do februarja 2019., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti uslužbenke., skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, DRUGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, strokovni izpit,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK. DELO V SKLADU S PREDPISI., Strokovni izpit je pogoj za zaposlitev.Kandidati naj v prijavi navedejo...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK. DELO POMOČNIKA VZGOJITELJA V SKLADU S PREDPISI., Strokovni izpit je pogoj za zaposlitev.Kandidati naj v prijavi navedejo svoj e-naslov,...
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, strokovni izpit, dopoldan
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK IN IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO DELO Z VIDIKA VSEBINSKEGA IN METODIČNEGA DELA V SKLADU S PRAVILI STROKE., Vloga za zaposlitev naj vsebuje dokumente o izobrazbi, o opravljenem...
Más resultados: << · 2 · >>