en Español in English auf Deutsch en Français ...

58 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

Página: 2

 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. OD 1. 9. 2017 DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 6 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMIZACIJI... OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pričetek dela je... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI V DVOJEZIČNEM VRTCU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA PARTOSFALVA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 22 ur, DELO Z OTROKI V DVOJEZIČNEM VRTCU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij -... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA PARTOSFALVA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO... VRTEC TRNOVO.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2017 DO 31.8.218, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SKUPINE PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 27.04.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV SANITARNO HIGIENSKIH PREDPISOV PRI... OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 26 ur, DELO Z OTROKI V VRTCU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA PARTOSFALVA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. nadomeščanje delavke - do vrnitve iz bolniškega, starševskega in materinskega do, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM... OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, PRI DELU S STARŠI, PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ENOTI VRTCA, PRI ANALIZI STANJA... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 22 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, PRI DELU S STARŠI, PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ENOTI VRTCA, PRI ANALIZI STANJA... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NACRTOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOCENIH Z LETNIM DELOVNIM... VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 13.10.2017, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, PRI DELU S STARŠI, PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ENOTI VRTCA, PRI ANALIZI STANJA... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV SANITARNO HIGIENSKIH PREDPISOV PRI DELU., dopoldan VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV SANITARNO HIGIENSKIH PREDPISOV PRI DELU., dopoldan VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK/-CA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI... OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VSAKODNEVNIH NALOG IN DEL V VRTCU. ANIMIRANJE OTROK, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM IN S STARŠI., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Glasbeno... Zasebni vrtec Malček.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN DELO Z OTROKI V VRTCU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJICI PRI DELU Z OTROKI V VRTCU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z DOPUSTA ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA (PREDVIDOMA DO 23.02.2018), polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL.MESTA IN... OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL.MESTA IN LDN VRTCA, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 08. 2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VIZ DELA, POMOČ PRI IZVAJANJU VIZ PROCESA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO VRTCA,... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje... VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 19.3.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DOKAZILO... VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 4.3.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DOKAZILO... VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI DELU S PREDŠOLSKIMI OTROKI, slovenski jezik razumevaje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... OSNOVNA ŠOLA NAZARJE.