Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

Página: 2

 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI IZVAJANJU IN NAČRTOVANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA PIVKA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DEJAVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA FIZIČNIH IN PSIHOSOCIALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK. RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI S PRIPOVEDOVANJEM ZGODBIC, PESMI,... OSNOVNA ŠOLA MUTA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, ORGANIZIRANJE SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DEJAVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA FIZIČNIH IN PSIHOSOCIALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK. RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI S PRIPOVEDOVANJEM... OSNOVNA ŠOLA MUTA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 1 mesec oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, urejevalniki besedil -... VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC.
 • VZGOJITELJ V PRIPRAVLJALNEM VRTCU – VZGOJITELJ VII/1 - LOKACIJA DELA JE KERINOV GRM - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z ROMSKIMI OTROKI V PRIPRAVLJALNEM VRTCU V OKOLJU, KJER ŽIVIJO, SODELOVANJE Z REDNIMI ODDELKI LOKALNIH VRTCEV, SODELOVANJE S STARŠI IN SKRBNIKI ROMSKIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU S PREDPISI IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. od 26. 6. 2018 dalje, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, DOLOČENO S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU... Vrtec Mehurčki.
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJA DELA IN NALOGE LOGOPEDA: NUDI STROKOVNO POMOČ OTROKOM S TEŽAVAMI V GOVORNO JEZIKOVNEM RAZVOJU SKLADNO Z INDIVIDUALNIM NAČRTOM POMOČI Z NAMENOM... VRTEC DOMŽALE.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VZGOJI, IZOBRAŽEVANJU IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI.
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU.ORPAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN NAVODILIH... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN.
 • PREDŠOLSKA VZGOJA/VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK. DELO POTEKA V ANGLEŠKEM JEZIKU ZATO JE TEKOČE ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NUJNO., angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... QSI MEDNARODNA ŠOLA LJUBLJANA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - PRIPRAVNIK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 2 meseca, 6 dni oz. OD 26. 6. 2018 DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ VZGOJITELJU V VRTCU, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dopoldan JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL.
 • DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK M/Ž - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. OD 11.06.2018 DO 30.06.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODI IN ODGOVARJA ZA CELOVIT VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROCES V SKLADU S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, SODELUJE Z OKOLJEM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID.
 • VZGOJITELJ(ICA) V VRTCU M/Ž - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO-VARSTVENO DELO V ODDELKU VRTCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA BLANCA.
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, ZLASTI PA PRIPRAVLJA, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA... VRTEC BLED.
 • POMOČNIK/POMOČNICA VZGOJITELJICE V VRTCU - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 28. 8. 2018 do 27. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJICI PRI DELU V ODDELKU VRTCA (PO OPISU DEL), urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA BLANCA.
 • POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski... VRTEC POD GRADOM.
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK M/Ž - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 7. 5. do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 25 ur, VZGOJITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA PODBRDO.
 • POMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. vračila delavke iz porodniške, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI.
 • VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, NALOGE IN ZADOLŽITVE DOLOČENE Z ZAKONSKIMI DOLOČBAMI, Z LETNIM NAČRTOM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA IN V SKLADU Z DOLOČILI VODSTVA: IZVAJANJE... OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER.
Más resultados: << · 2