en Español in English auf Deutsch en Français ...

47 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

Página: 2

 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 35 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKO... VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 5 ur, POMOČ VZGOJITELJU V ODDELKU, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJICE... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 32 ur, POMOČ VZGOJITELJICI V ODDELKU, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJICE... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU, VODENJE PREDPISANE... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJICI V ODDELKU, SODLEOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJICE... VRTEC CICIBAN SEVNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke z daljše odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA V ODDELKU VRTCA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, strokovni izpit,... VRTEC ŠKOFJA LOKA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev oz. od 01.01.2018 - 30.06.2017, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTNO DELOVNO MESTO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Zaposlitev... OSNOVNA ŠOLA MEŽICA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 11 ur, DELA VARUHA IN NEGOVALCA V POSEBNEM PROGRAMU VI TER OŠPP NIS POMOČ, SPREMSTVA IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNE IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE, IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP... VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE POMOČNIKA VZGOJITELJA NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pričetek dela je 1.1.2018, vendar se zaposlitev izvede... OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. 31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK BO PIDOBIVAL VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DELOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU... OTROŠKI VRTEC METLIKA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. OD 1.1.2018 DO 31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, SODELOVANJ Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVAJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI DELA V ODDELKU TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH... VIŠKI VRTCI.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - POTRDILO O USTREZNI IZOBRAZBI - RAZVEZNI POGOJ: ZAPOSLITEV PROJEKTNEGA DELOVNEGA MESTA SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC NA JAVNEM RAZPISU IZBRAN. OSNOVNA ŠOLA HORJUL.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKEGA STALEŽA (ZAPOSLITEV ZA KRAJŠI ČAS), polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL.MESTA IN LDN VRTCA,... OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. 1.1.2018-31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z ZAKONOM... OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS.