Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Lavanderos y planchadores manuales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Lavanderos y planchadores manuales' en Croacia.

RADNIK/CA ZA PRANJE, GLAČANJE I POPRAVAK RUBLJA. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 6. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7., i 8. ...

PRALJA. Uvjeti: završena osnovna škola (s tim izjednačen NKV) jedna (1) godina radnog iskustva Uz prijavu za natječaj treba priložiti: dokaz o državljanstvu svjedodžba završene osnovne škole dokaz o radnom iskustvu privola Rok za podnošenje prijava je 8 dana...

PRALJA M/Ž. Uvjeti: 1. završena osnovna škola 2. da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1.životopis 2.svjedodžba o završenom obrazovanju 3.potvrda o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji...

RADNIK / RADNICA U PRAONICI RUBLJA. Tražimo OSOBU ZA RAD U PRAONICI RUBLJA u hotelu u Podstrani. OPIS POSLA: • poslovi pranja, glačanja i slaganja posteljine • održavanje čistoće praonice • odgovorno rukovanje opremom i inventarom • ostali poslovi prema uputama Voditelja domaćinstva

PRALJA (M/Ž). Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22; u daljnjem tekstu: Zakon), na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbik (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), te na temelju suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, sport...

POMOĆNI RADNIK/ICA- PRALJA. Opis poslova: vodi brigu o radu praonice, o čistoći i ispravnosti rublja i odjeće sudjeluje u svim procesima rada u praonici rublja (zaprimanje, sortiranje, pranje i sušenje rublja) sortiranje opranog rublja po vrstama i pripremanje za daljnju distribuciju po odjelima zaprimanje i i...

POMOĆNI RADNIK / RADNICA - PRALJA. Opis poslova: rukovodi cjelokupnim radom praonice rublja, preuzima rublje korisnika za pranje, vodi urednu evidenciju i odgovara za preuzetu i izdanu robu, odgovorna je za pravilno rukovanje uređajima i strojevima u praonici, preuzima potrošni materijal i odgovorna je za količinsku po...

DJELATNIK/ICA NA POMOĆNIM POSLOVIMA U PRAONICI. JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN JE U NARODNIM NOVINAMA BR. 84/2022 OD 20.07.2022. GODINE I OTVOREN JE DO 28.07.2022. GODINE. KLASA:112-01/22-01/29 URBROJ:2168/01-53-68-09/03-22-2 Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim slu...