Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

47 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales a domicilio' en Croacia.

GERONTODOMAĆICA - RADNIK/ICA ZA POMOĆ U KUĆI. Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ŽeŽa Ide Dalje, UP.02.1.1.16.0253 odobrenog za financiranje u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa...

OSOBNI/A ASISTENT/ICA OSOBI S INVALIDITETOM. Pružanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom; pomoć pri svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama. Vrsta usluge ovisi o potrebi osobe s invaliditetom i izrađena je pojedinačnom procjenom potrebe korisnika usluge, a može obuhvaćati sljedeće poslove...

OSOBNI/A ASISTENT/ICA OSOBI S INVALIDITETOM. Pružanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom; pomoć pri svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama. Vrsta usluge ovisi o potrebi osobe s invaliditetom i izrađena je pojedinačnom procjenom potrebe korisnika usluge, a može obuhvaćati sljedeće poslove...

NJEGOVATELJ/ICA. Uvjeti: - završena osnovna škola - završeno osposobljavanje – tečaj za pomoćne djelatnike u zdravstvu Uz prijavu za natječaj treba priložiti: dokaz o državljanstvu svjedodžba završene osnovne škole privola Rok za ...

OSOBNI/A ASISTENT/ICA – POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM. Osobni asistent – pomoć osobama s invaliditetom 1. Pomoć pri osobnoj higijeni korisnika; 2. Pomoć pri održavanju higijene stambenog prostora korisnika; 3. Pomoć u kućanskim poslovima korisnika; 4. Pomoć u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama korisnika i 5. Pomoć i pr...

ASISTENT/ASISTENTICA U ORGANIZIRANOM STANOVANJU. SKRBI ZA KORISNIKE U STAMBENOJ ZAJEDNICI U SKLADU SA POTREBNOM PODRŠKOM, PRUŽA PODRŠKU U PROVOĐENJU OSOBNE HIGIJENE I ZDRAVSTVENE SKRBI, BRINE O NABAVI I PRIPREMI HIGIJENSKI ZDRAVE PREHRANE, UREĐUJE ŽIVOTNI PROSTOR U SKLADU S POTREBAMA KORISNIKA, VODI EVIDENCIJU O ŽIVOTU STAMBENE ZAJEDNICE, PROVOD...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Opis posla: poslovi pomoćnika/pomoćnice u nastavi. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI učenika s teškoćama u razvoju - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, u sklopu provedbe projekta V...

NJEGOVATELJ/ICA. Opis posla: provodi njegu korisnika prema protokolu dvadeset četiri satne njege. Uz Zamolbu je potrebno priložiti: životopis, kopiju domovice ili osobne iskaznice, svjedodžbu o završenom školovanju, uvjerenje o položenom tečaju za njegu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu te uvjernje da se pr...

OSOBNI/A ASISTENT/ICA. Poslodavac traži osobnog asistenta za korisnika usluge osobne asistencije na projektu iz EU-fondova. Korisniku je potrebna pomoć oko presvlačenja, osobne higijene, transfera iz kreveta u kolica i obratno. Odlazak do trgovine, ljekarne ili drugih ustanova. Odlazak s korisnikom u šetnju ili...

NJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA U POMOĆ U KUĆI. Opis poslova: obavlja njegu bolesnika s kupanjem, te njegu u svrhu sprječavanje dekubitusa, pomaže pri održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), nabavlja i dostavlja namirnice korisnicima na adresi stanovanja, po...

VIDEĆI PRATITELJ / PRATITELJICA ZA SLIJEPE OSOBE. Županijska udruga slijepih Split raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Videći/a pratitelj/ica za slijepe osobe na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do završetka projekta "Videća asistencija Županijske udruge slijepih Split". Uvjeti za radno mjesto: ...

NJEGOVATELJ/ICA. Klasa:551-05-22-01 Ur.broj:2196-95-22-429 od 15.09.2022. Na temelju suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 30.08.2022. , te članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14 r...

NJEGOVATELJ/ICA. Popis i opis poslova i zadaća: •obavlja opću njegu korisnika (umivanje, kupanje, presvlačenje korisnika i postelje, brijanje, šišanje i rezanje noktiju) •priprema korisnika i sobu za vizitu •pasivno razgibava, te prevenira dekubitus i trombozu •postavlja bolesnika u odgovarajući položaj •pro...

OSOBNI ASISTENT/ASISTENTICA I GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA. Traže se 2 radnika na 2 radna mjesta. - OSOBNI/A ASISTENT/ICA - na pola radnog vremena, 1 osoba, radno mjesto u Kuršancu, uvjeti: završena osnovna škola i tečaj za njegovatelja ili završena srednja škola, posjedovanje osobnog automobila - GERONTODOMAĆIN/CA - na 5 sati dnevno, 1 osoba, ...

NJEGOVATELJ/ICA. Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac, ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje Natječaj za primitak u radni odnos 3. Njegovatelj - 1(jedan) izvršitelj na određeno vrijeme UVJETI: NSS/I –...

NJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA. Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto: Njegovatelj / Njegovateljica 2 izvršitelja/ice za rad u Domu (lokacija KRK). Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu (PKV) nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zak...

OSOBNI/A ASISTENT/ICA I GERONTODOMAĆICA. Traže se 3 radnika na 3 radna mjesta. - OSOBNI/A ASISTENT/ICA - na puno radno vrijeme, 1 osoba, radno mjesto u Miklavcu, uvjeti: završena osnovna škola i tečaj za njegovatelja ili završena srednja škola, posjedovanje osobnog automobila - OSOBNI/A ASISTENT/ICA - na pola radnog vremena, 1 oso...

NJEGOVATELJ/ICA ZA RAD NA STACIONARU. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 16. NJEGOVATELJ/ICA ZA RAD NA STACIONARU Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 16. NSS - Osnovna škola, tečaj za njegovatelja Kandidati se na natječaj prijavlj...

OSOBNI ASISTENT/OSOBNA ASISTENTICA. Radnik/radnica će obavljati slijedeće poslove: -Pružati pomoć pri osobnoj higijeni korisnika -Pružati pomoć pri održavanju higijene stambenog prostora korisnika -Pružati pomoć u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama korisnika. Potreban je senzilibilitet za rad s o...

NJEGOVATELJ/ICA. Centar za rehabilitaciju Josipovac Na rijeci 13 A, 20207 Mlini Klasa: 112-01/22-01/02 Urbroj: 2117-126-08-22-1 Mlini, 29.kolovoza 2022. godine ...

NJEGOVATELJ/ICA. Popis i opis poslova i zadaća: •obavlja opću njegu korisnika (umivanje, kupanje, presvlačenje korisnika i postelje, brijanje, šišanje i rezanje noktiju) •priprema korisnika i sobu za vizitu •pasivno razgibava, te prevenira dekubitus i trombozu •postavlja bolesnika u odgovarajući položaj •pro...

ASISTENT/POMOĆNIK U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (M/Ž). Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22) i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Ludbreg objavljuje ...

NJEGOVATELJ/ICA. Uvjeti:   1.  završena osnovna škola i tečaj za njegu 2.  najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 3.  da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1.životopis 2.svjedodžba o završenom obrazov...

OSOBNI ASISTENT/OSOBNA ASISTENTICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM. Opis poslova: rad s osobom s invaliditetom. Posao se obavlja u domu korisnika u Osijeku. Posao se sastoji u pomoći korisnici (pomoć pri odjevanju, izlazak u šetnju i sl.). Posao se obavlja u pola radnog vremena (4 sata) u popodnevnim satima. Plaća je 2.000 kn + prijevoz, određeno do 31.12.2022. s mo...

OSOBNI ASISTENT/ICA OSOBI S INVALIDITETOM. Traži se 1 osoba koja bi radilia na području Rakitja na pola radnog vremena (4 sata dnevno) od ponedjeljka do petka. Plaća iznosi 2.000,00 kn neto + prijevoz. Osoba mora imati minimalno završenu srednju školu ili osnovnu školu sa završenim tečajem za njegovatelja. Osoba bi pomagala osobi s...

NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA. DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK Branitelja Dubrovnika 33 OIB:157957933889 BROJ: 588/22 Dubrovnik, 25. kolovoza 2022. godine Temeljem članka 204. stavka 2., Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22) i članka 39. Statuta Doma 12/14., postupajući po članku 24. Tem...

ASISTENT/ICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM. Osobni asistent za osobe s invaliditetom u opisu svoga posla pružaju potporu osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i zbrinjavanja. Pružanje asistencije je 5 radnih dana u tjednu na pola radnog vremena ( 4 sata)

RADNIK / RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA. Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredova...

OSOBNI ASISTENT/ICA OSOBI S INVALIDITETOM. Traži se 1 osoba koja bi radilia na području Krapinskih toplica na pola radnog vremena (4 sata dnevno) od ponedjeljka do petka. Plaća iznosi 2.000,00 kn neto + prijevoz. Osoba mora imati minimalno završenu srednju školu ili osnovnu školu sa završenim tečajem za njegovatelja. Osoba bi poma...

OSOBNI/A ASISTENT/ICA OSOBI S INVALIDITETOM. Radna pola radnog vremena (4 sata dnevno) od ponedjeljka do petka. Kvart Trešnjevka. Plaća iznosi 2.000,00 kn neto + prijevoz. Osoba mora imati minimalno završenu srednju školu ili osnovnu školu sa završenim tečajem za njegovatelja. Osoba bi pomagala osobi s najtežim oblikom invaliditeta Za sve...

RADNICA ZA POTPORU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinski načelnik Klasa: 112-01/22-01/15 Urbroj: 2198-19-03-04/01-22-1 Sv. Filip i Jakov, 22. kolovoza 2022. godine Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ ...

IZVODITELJ/ICA AKTIVNOSTI NA KLUBOVIMA ZA STARIJE OSOBE. PREDMET: Natječaj za radno mjesto, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za izvođača/icu aktivnosti unutar programa Klubova za starije osobe – 1 osoba Centar za pomoć u kući Međimurske županije raspisuje natječaj za radno mjesto za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za ...

Más resultados: 1 · >>